Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Nieuwsbrief september

08 oktober 2020

Ondanks de uitbraak van het Coronavirus en een intelligente lockdown hebben we bij Femmes for Freedom niet stil gezeten. De afgelopen negen maanden hebben we ons weer, met veel passie en succes, ingezet voor de fundamentele mensenrechten van vrouwen en meisjes. Ook is onze strijd regelmatig in de media belicht. Wij delen graag een aantal van onze hoogtepunten met u in deze nieuwsbrief.

Mijlpaal in de strijd tegen de maagdelijkheidsobsessie:

Minister Hugo de Jonge heeft na de oproep van Femmes for Freedom besloten een einde te maken aan maagdelijkheidshersteloperaties. Deze operaties zijn een duidelijke vorm van genderdiscriminatie en gaan ten kosten van een kwetsbare groep. Onze oproep tot de stop van deze operaties is vertaald in het nieuwe standpunt en de nieuwe richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. In deze nieuwe richtlijn wordt benadrukt dat een maagdelijkheidshersteloperatie in de regel niet wordt uitgevoerd in Nederland en dat wanneer een vrouw deze toch verzoekt, zij voorlichting krijgt over de anatomie van de vagina en manieren krijgt aangeleerd hoe zij een maagdenvlies kan faken. Na deze eerste stap in de strijd tegen de maagdelijkheidsobsessie, vechten wij ervoor dat ook de maagdenvliescontroles worden aangepakt. We hopen op een duidelijke richtlijn van de Landelijke Huisartsen Vereniging met betrekking tot deze controles. Zowel de hersteloperaties als de maagdenvliescontroles zijn een vorm van discriminatie en geweld jegens vrouwen en we moeten er alles aan doen om deze praktijken te stoppen.

Opiniestuk ‘Geen integratie maar emancipatie’

Vorige week woensdag publiceerde Trouw een opiniestuk van Femmes for Freedom naar aanleiding van het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de initiatiefnota van VVD-Kamerlid Bente Becker. De nota draagt voorstellen aan om de onderdrukking van cultuur en religie in het integratieproces tegen te gaan. Femmes for Freedom pleit in het opiniestuk getiteld ‘Geen integratie maar emancipatie’ voor de beëindiging van het discriminerende overheidsbeleid naar nakomelingen van migranten. Het integratieproces voor vrouwen met een migratieachtergrond lijkt eindeloos, terwijl de emancipatie van deze vrouwen door de politiek wordt verwaarloosd. Femmes for Freedom neemt daarom deel aan het rondetafelgesprek en lanceert volgende week de publiekscampagne #all inclusive, waarin wordt gepleit voor de algehele emancipatie van vrouwelijke nakomelingen van migranten.

 Trouwboekje gelanceerd

Op 12 september brachten we het Trouwboekje uit. Dit boekje richt zich op inclusieve seksuele voorlichting voor meisjes en vrouwen die nakomelingen zijn van migranten en vluchtelingen. Informatie die mist in de standaard seksuele voorlichting, zoals informatie over het maagdenvlies en de implicaties van een religieus huwelijk, worden in het Trouwboekje wel aangekaart. Het boekje ontving een lovende recensie in het NRC.

Wet huwelijkse uitbuiting nodig

In augustus publiceerde Het Parool ons opiniestuk over vrouwen die in een permanente lockdown leven. Deze zogeheten verborgen vrouwen worden door hun partner en/of schoonfamilie gedwongen in isolement gehouden en worden daar mishandeld en uitgebuit. Er is geen wettelijke erkenning voor deze vrouwen, terwijl hun uitbuiting een vorm van mensenhandel is. Desondanks worden zij niet serieus genomen omdat het om uitbuiting binnen het huwelijk gaat. Wij pleiten er dus voor dat huwelijkse uitbuiting specifiek wordt opgenomen binnen het mensenhandel artikel. We worden hierbij gesteund door de SP en de VVD.

Mijlpaal: gerechtelijke uitspraak wegens het aanbevelen vrouwelijke genitale verminking

In 2018 deden we aangifte tegen de prediker van de As Soennah Moskee wegens het aanbevelen van vrouwelijke genitale verminking. In juni 2020 heeft de rechter uitspraak gedaan in deze zaak en besloten dat het recht van vrijheid van godsdienst niet opweegt tegen het recht van vrouwen op bescherming tegen geweld en discriminatie. De prediker is daarom veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur.

Eervolle vermelding ProminentenPrijs

Femmes for Freedom werd genomineerd voor de ProminentenPrijs van de Nationale Vrijwilligersprijs door Jeroen van Wijngaarden, Kamerlid van de VVD. Afgelopen april kregen wij het bericht dat we een eervolle vermelding hebben ontvangen van de expertcommissie van de PromintentenPrijs. De commissie prees ons voor onze volhardendheid, empowerment en effectieve politiek en juridische lobby:

‘Dit is een bijzonder voorbeeld van passie en kracht, waarin vrijwilligers een lastig onderwerp aan de kaak stellen. Deze kleine groep vrijwilligers komen dapper en volhardend op voor de situatie van vrouwen, tegen de orthodoxe normen van hun gemeenschappen in. Hierbij zijn zowel de empowerment van de vrouwen als ook de politieke en juridische lobby effectief. Heel knap.

AlfFitrah Moskee

In januari hebben we aangifte gedaan tegen de AlFitrah Moskee wegens haar schending van fundamentele vrouwenrechten. Zo werd er in de moskee gepleit voor genitale verminking van vrouwen en werden er polygame en illegale sharia huwelijken gesloten. Deze schending van fundamentele mensenrechten vergt actie van de gemeente en de regering, maar deze is tot nu toe uitgebleven. Ook hebben we voldoende geld ingezameld voor een handhavingsverzoek waarin we de burgemeester hebben gevraagd actie te ondernemen tegen de AlFitrah Moskee.

Zonder uw steun hadden wij dit belangrijke werk voor meisjes en vrouwen nooit kunnen doen. En daar wil team Femmes for Freedom u heel hartelijk voor bedanken!

Warme feministische groeten,

Shirin, Imane, Mup, Feline, Ana, Eefke en Sjouk

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen