Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Ons ultieme streven is de volledige naleving van CEDAW, in bijzonder artikel 16, in woord en daad. We komen daarbij op voor meisjes en vrouwen die de nare gevolgen ondervinden van verschillende vormen van geweld, seksuele onderdrukking, stereotypering, handelingsonbekwaamheid en financiële onvrijheid en mishandeling.

Wij hebben inmiddels een groot track record verwezenlijkt door:

  1. Grassroots met onstuitbare groeikracht
    Wij worden gedragen door en voor vrouwen die de strijdpunten van dichtbij kennen.
  2. Professionaliteit met hart en ziel
    Onze expertise ligt in het signaleren van problemen in de praktijk en die te vertalen naar effectieve wetgeving, beleid en hulpverlening, op basis van eigen onderzoek, in binnen- en buitenland.
  3. Maatschappelijke en politieke verandering
    Wij hebben directe impact op juridisch, maatschappelijk, cultureel en politiek vlak. Politici en beleidsmakers werken nieuwe regelgeving uit naar aanleiding van onze voorstellen; wetenschappers baseren nieuw onderzoek naar aanleiding van wat wij agenderen.

Femmes for Freedom is een grassroots organisatie die opkomt voor meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond. Dit doen we met een divers team van werknemers en vrijwilligers met verschillende achtergronden. Femmes for Freedom hecht veel waarde aan inclusiviteit en intersectionaliteit, zowel in haar werk als in haar organisatie. Daarom werken we met vrouwen én mannen met verschillende culturele achtergronden, seksuele oriëntaties, etniciteiten, sociaal-economische achtergronden en leeftijden. Zo zorgen we ervoor dat we samen duurzame, intersectionele en inclusieve verandering teweeg brengen. 

Theory of Change

Verandering op gang brengen is niet altijd makkelijk. Wij hebben een ‘Theory of Change’ opgezet over hoe wij onze doelen willen bereiken. Onze ‘Theory of Change’ leest u hier. Klik hier voor de Engelse vertaling.

Lidmaatschappen

Femmes for Freedom is lid van verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden die aansluiten bij onze missie en visie. Wij zijn lid van Girls Not Brides, Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Wo=Men en Women Against Violance Europe (WAVE).

 

-
-

Beleidsstukken

Femmes for Freedom zet zich in voor de rechten van meisjes. Dit doen we met, voor en door meisjes van de doelgroep. Daarom werken we met een Child Protection Policy, om de veiligheid van meisjes ten alle tijden te waarborgen. 

Statuten

De statuten van stichting Femmes for Freedom ten tijde van de oprichting kunt u hier vinden. De statuten van de stichting na wijziging in 2014 kunt u hier vinden.

 

Deel, mail of print deze pagina
Facebook icon Twitter icon LinkedIn Icon E-mail icon WhatsApp Icon Print Icon