Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal
Shirin

Shirin

Shirin staat aan het begin van Femmes for Freedom. Zij heeft Femmes for Freedom in 2011 opgericht en is na haar voorzitterschap directeur van de stichting geworden. Naast haar werk voor Femmes for Freedom zit zij onder andere in het bestuur van Stichting Opzij.

“Ik heb Femmes for Freedom opgericht, omdat ikzelf een gevangen vrouw ben geweest. Ik geloof in gelijkheid en vrijheid. Het idee van ongelijkheid, onvrij zijn en onrecht raakt mij diep. Ik geloof in de rede, de fundamentele mensenrechten en de unieke mens. Op deze fundamenten, mijn eigen verleden, de drang om vrij en gelukkig te zijn, het geloof in de liefde en een betere wereld is Femmes for Freedom gebaseerd. Ik wil dat iedereen de gevangen vrouw herkent en helpt om een vrije en blije vrouw te worden.”

shirin.musa@femmesforfreedom.com

Imane

Imane

Imane is sinds september 2018 projectontwikkelaar bij Femmes For Freedom vanuit haar opleiding Integrale Veiligheidskunde. Zij ondersteunt FFF bij de uitwerking en ontwikkeling van projecten. Daarnaast zal zij zich verdiepen in de werkzaamheden van het Juridisch Loket.

imane@femmesforfreedom.com

Mup

Mup

Mup is sinds 2015 een vaste vrijwilliger van Femmes for Freedom. Ze houdt zich vooral bezig met juridische ondersteuning van vrouwen die zich bij Femmes for Freedom melden. Momenteel helpt zij vrouwen die een aanvraag willen doen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

”Tijdens mijn rechtenstudie aan de Universiteit Maastricht raakte ik in de ban van het Vreemdelingenrecht. Tijdens mijn studie ben ik begonnen als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. Daarna ben ik gaan werken als jurist bij het Bureau voor Rechtshulp in Zeeland, op een van de eerste AZC’s (te Goes). Daarna heb ik op verschillende onderzoekscentra (OC’s) gewerkt en op diverse kantoren van de Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA). Tijdens mijn werkzaamheden als rechtshulpverlener aan vreemdelingen en vluchtelingen heb ik de bijzondere positie van vrouwen en minderjarigen ervaren. Ik heb gezien hoe zij, merendeels vanuit een grote achterstandspositie en met veel hindernissen, proberen een vrij en rechtvaardig leven zonder vrees op te bouwen. De wetenschap dat er in een vrij en democratisch land als Nederland verborgen levens bestaan is voor mij onverteerbaarIk zet mij graag in voor degene die onwetend is over de juridische mogelijkheden die bestaan en die vaak door traditie en cultuur geketend is. Door mijn vrijwilligerswerk bij Femmes for Freedom kan ik mijn kennis en kunde weer inzetten voor hen die geen of onvoldoende steun ervaren en verbetering van hun positie behoeven.”

mup@femmesforfreedom.com 

Deel, mail of print deze pagina
Facebook icon Twitter icon LinkedIn Icon E-mail icon WhatsApp Icon Print Icon