Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
taal

Impact op wet, regelgeving 

 • 2010 - heden: Strijd voor erkenning van het begrip huwelijkse gevangenschap in Nederland en daarbuiten.
 • 2012: Uitbreiding van Wetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang met het begrip 'huwelijkse gevangenschap', dat daarmee strafbaar. Het amendement  werd gesteld in Nederland als eerste land ter wereld (amendements.m. Khadija Arib en Myrthe Hilkens, PvdA).
 • 2013: De Tweede Kamer heeft de Paspoortwet in gang gezet om het voor minderjarigen die in het buitenland worden uitgehuwelijkt en achtergelaten makkelijker te maken om een paspoort aan te vragen.
 • 2018 - 2019 - 2020: Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap wordt opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (i.s.m. Kathalijne Buitenweg, GL en Michiel van Nispen, SP); ter behandeling in de Eerste kamer. De nieuwe wet maakt het scheiden uit een religieus huwelijk makkelijker voor vrouwen, om zo huwelijkse gevangenschap te voorkomen.
 • 2019: Artikel wordt toegevoegd aan het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de ontbinding van een religieus huwelijk (i.s.m. Michiel van Nispen, SP).
 • 2019 - 2020: Motie over een verbod op maagdenvliesherstel; aangenomen in de Tweede Kamer (i.s.m. Jeroen van Wijngaarden, VVD en Jasper van Dijk, SP).
 • 2020: Na onze aangifte werd de prediker van de As Soennah Moskee veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. De rechter oordeelde dat de bescherming van vrouwenrechten zwaarder weegt dan vrijheid van religie.
 • 2020: Kamerleden van Jeroen van Wijngaarden (VVD) en Jasper van Dijk (SP) dienen naar aanleiding van ons opiniestuk, een motie Ze verzoeken hierin de regering om de opname van huwelijkse uitbuiting in de wet te onderzoeken.

Impact op beleid en directe hulpverlening

 • 2012: De Tweede Kamer stemde in met de oprichting van een instituut voor meisjes en vrouwen die met gedwongen uithuwelijking en achterlating te maken krijgen in het buitenland. Dit resulteerde in de oprichting van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) (i.s.m. Myrthe Hilkens, PvdA en Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga, VVD).
 • 2012 - heden: Toenemende aandacht van de Nederlandse overheid voor voorlichting en training van professionals in de aanpak van huwelijkse gevangenschap
 • 2015 - 2016 - 2017: Politieke agendering van het probleem van het ontstaan en of vergroten van armoede als gevolg van verblijf in een vrouwenopvang (i.s.m. VVD Haarlem, SP Haarlem, Sadet Karabulut en Nine Kooiman, SP) en erkenning hiervan in twee rapporten (2017 en 2019) van de Nationale Ombudsman.
 • 2016 - 2017: Totstandkoming van de consulaire hulpverlening voor slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland: veiligheid ter plaatse, een vliegticket terug en goede opvang in Nederland. (Amendements.m Han ten Broeke en Jeroen van Wijngaarden, VVD).
 • 2018: Motie voor Actieplan zelfbeschikking (i.s.m. Bente Becker, VVD) is aangenomen.
 • 2018: Hersteloperatie bij vrouwelijke genitale verminking in de basisverzekering is geagendeerd (motie i.s.m. Lilianne Ploumen, PvdA).
 • 2018 - 2019: Unit Eerwraak is gerealiseerd bij de Politie-eenheid Rotterdam (i.s.m. Tanya Hoogwerf, Leefbaar Rotterdam).
 • 2019: Een motie is aangenomen om een actieplan consulaire en juridische steun bij scheiding in het buitenland te ontwikkelen, om de huwelijkse gevangenschap te beëindigen (i.s.m. Kathalijne Buitenweg, GL).
 • 2019: Huwelijkse gevangenschap en aandacht voor vechtscheidingen in de migrantengemeenschappen wordt een onderdeel van de ‘Divorce Challenge’ (i.s.m. Kathalijne Buitenweg, GL).
 • 2019: De motie om afspraken te maken met landen zoals Pakistan, Egypte en de Filippijnen over vergemakkelijken van erkenning van Nederlandse echtscheidingen is aangenomen (i.s.m. Kathalijne Buitenweg, GL).
 • 2019: De Rotterdamse gemeenteraad neemt de motie aan om Femmes for Freedom als netwerkpartner te betrekken bij de aanpak van schadelijke traditionele praktijken. In haar motie omschreef Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) Femmes for Freedom als een organisatie die bestaat uit heldhaftige én deskundige vrouwen die zich onvermoeibaar inzetten tegen vrouwenonderdrukking in alle facetten.
 • 2019 - 2020: Maagdenvliescontroles en -hersteloperaties door privéklinieken in Nederland geagendeerd en bij minister Hugo de Jonge (CDA) onder de aandacht gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat een nieuwe medische richtlijn is gekomen voor zorgprofessionals bij vragen om een ‘herstel’-operatie van het hymen. In de nieuwe richtlijn staat dat de hersteloperatie in principe niet wordt uitgevoerd en dat de vrouw informatie en tips krijgt over alternatieven.
 • 2020: In 2021 werd een pilot gestart van een jaar waarbij de hersteloperatie voor vrouwelijke genitale verminking werd vrijgesteld van een eigen bijdrage. Met deze pilot kunnen vrouwen in Nederland zich gratis kunnen laten opereren als zij genitaal verminkt zijn.
 • 2020: De motie van René Peters (CDA) wordt m.u.v. de SGP door de hele Tweede Kamer aangenomen. In de wordt de regering verzocht om een duurzame met een duurzame samenwerking met Femmes for Freedom aan te gaan.
 • 2016 - 2021: In Rotterdam is een Centrum voor Huiselijk Geweld gekomen na lobby en acties van Femmes for Freedom voor een family justice centre in de stad (initiatiefnotas.m. VVD-Rotterdam).
 • 2021: Naar het voorbeeld van het VK en de VS ook betere aandacht op de Nederlandse vliegvelden om uitreizen in verband met VGV te voorkomen (i.s.m. Bente Becker, VVD en Jasper van Dijk, SP).

Internationale samenwerking

Naast onze succesvolle inspanningen in Nederland, werken we ook aan de internationale agendering van huwelijkse gevangenschap. Dit hebben we internationaal bereikt:

 • 2013: Agendering van huwelijkse gevangenschap in en via de European Caucus op de CSW57, bij de Verenigde Naties (i.s.m. International Alliance of Women).
 • 2016: Erkenning van huwelijkse gevangenschap door het CEDAW Comité (i.s.m. Nederlandse NGO’s in het Netwerk VN-Vrouwenverdrag).
 • 2018: Hoorzitting over huwelijkse gevangenschap in het Europees Parlement en totstandkoming van een achtieplan tegen huwelijkse gevangenschap (i.s.m. de EP-fractie ALDE/ Renew Europe).
 • 2019: Side event over sharia vs mensenrechten bij de Raad van Europa (i.s.m. European Centre for Law wand Justice en Pieter Omtzigt, CDA).
 • 2020: Huwelijkse gevangenschap werd door Margreet de Boer (GroenLinks) , met input van Femmes for Freedom, geagendeerd bij de Raad van Europa.
 • 2021: Senator Nathalie Delattre diende een amendement in bij de Franse Senaat waarmee huwelijkse gevangenschap in Frankrijk actief verboden en bestreden wordt. Dit kan Frankrijk het tweede land ter wereld maken dat actief strijdt tegen huwelijkse gevangenschap.
 • 2021: Euro-parlementariër namens Renew Europe, Samira Rafaela, stelt vragen aan de Europese Commissie over de aanpak van huwelijkse gevangenschap in Europa en de opname van huwelijkse gevangenschap in het wetsvoorstel omtrent gender-gerelateerd geweld.

Voor een uitgebreid verslag kan je hier de jaarverslagen raadplegen.

Deel, mail of print deze pagina
Facebook icon Twitter icon LinkedIn Icon E-mail icon WhatsApp Icon Print Icon