Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

 Femmes for Freedom bestaat 11 jaar! Klik hier op het filmpje te bekijken.

 

Impact op wet, regelgeving

 • 2010 - heden: Strijd voor erkenning van het begrip huwelijkse gevangenschap in Nederland en daarbuiten.
 • 2012: Uitbreiding van Wetsvoorstel Tegengaan Huwelijksdwang, Polyamie en Vrouwelijke Genitale Verminking met het begrip 'huwelijkse gevangenschap'. Met dit amendement werd huwelijkse gevangenschap strafbaar en Nederland het eerste land ter wereld dat huwelijkse gevangenschap erkende in de wet.
 • 2013: De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om het voor minderjarigen die in het buitenland worden uitgehuwelijk en achtergelaten, makkelijker een paspoort kunnen aanvragen om terug te kunnen keren naar Nederland. Hiermee werd de wijziging van de Paspoortwet gerealiseerd.  
 • 2012-2014-2018-2019-2021-2023: Wet Tegengaan Huwelijkse Gevangenschap is gerealiseerd. Huwelijkse gevangenschap wordt opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Deze nieuwe wet maakt het scheiden uit een religieus huwelijk makkelijker voor vrouwen en kan huwelijkse gevangenschap voorkomen.
 • 2019 - 2020: De  motie over een wettelijk verbod op maagdenvlieshersteloperaties  is aangenomen door de Tweede Kamer.
 • 2020: Na onze aangifte werd de prediker van de As Soennah Moskee veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. De rechter oordeelde dat de bescherming van vrouwenrechten zwaarder weegt dan vrijheid van religie.
 • 2020: Naar aanleiding van ons opiniestuk over het belang van een wet om huwelijkse uitbuiting tegen gaan, is een motie ingediend en aangenomen door de Tweede Kamer om dit door de regering te laten onderzoeken.

Impact op beleid en directe hulpverlening

 • 2012: De Tweede Kamer stemde in met de oprichting van een instituut voor meisjes, jongens en vrouwen die met gedwongen uithuwelijking en achterlating te maken krijgen in het buitenland. Dit resulteerde in 2015 de oprichting van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)
 • 2012 - heden: Toenemende aandacht van de Nederlandse overheid voor voorlichting en training van professionals in de aanpak van huwelijkse gevangenschap
 • 2015 - 2016 - 2017: Politieke agendering van het probleem van het ontstaan en of vergroten van armoede als gevolg van verblijf in een vrouwenopvang en erkenning hiervan in twee rapporten (2017 en 2019) van de Nationale Ombudsman.
 • 2016 - 2017: Totstandkoming van de consulaire hulpverlening voor slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland: veiligheid ter plaatse, een vliegticket terug en goede opvang in Nederland.
 • 2018: De Tweede Kamer neemt een motie aan voor een Actieplan Zelfbeschikking voor biculturele meisjes en vrouwen.  
 • 2018-2020: De hersteloperatie bij vrouwelijke genitale verminking in de basisverzekering is geagendeerd en geregeld.
 • 2018 - 2019: Unit Eerwraak is gerealiseerd bij de Politie-eenheid Rotterdam
 • 2019: Een motie is aangenomen om een actieplan consulaire en juridische steun bij echtscheiding in het buitenland te ontwikkelen om de huwelijkse gevangenschap te kunnen beëindigen.
 • 2019: Huwelijkse gevangenschap en aandacht voor vechtscheidingen in de migrantengemeenschappen wordt een onderdeel van de ‘Divorce Challenge’.
 • 2019: De motie om afspraken te maken met landen zoals Pakistan, Egypte en de Filippijnen over het vergemakkelijken van erkenning van Nederlandse echtscheidingen is aangenomen.
 • 2019: De Rotterdamse gemeenteraad heeft een motie aangenomen om Femmes for Freedom als netwerkpartner te betrekken bij de aanpak van schadelijke praktijken
 • 2019 - 2020: Maagdenvliescontroles en -hersteloperaties door privéklinieken in Nederland geagendeerd en bij minister Hugo de Jonge (CDA) onder de aandacht gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat een nieuwe medische richtlijn is gekomen voor zorgprofessionals bij vragen om een ‘herstel’-operatie van het hymen. In de nieuwe richtlijn staat dat de hersteloperatie in principe niet wordt uitgevoerd en dat de vrouw informatie en tips krijgt over alternatieven.
 • 2020: In 2021 werd een pilot gestart van een jaar waarbij de hersteloperatie voor vrouwelijke genitale verminking werd vrijgesteld van de eigen bijdrage. Met deze pilot kunnen vrouwen in Nederland zich gratis kunnen laten opereren als zij genitaal verminkt zijn.
 • 2020: De motie van René Peters (CDA) wordt m.u.v. de SGP door de hele Tweede Kamer aangenomen. In de wordt de regering verzocht om een duurzame met een duurzame samenwerking met Femmes for Freedom aan te gaan.
 • 2016 - 2021: In Rotterdam is een Centrum voor Huiselijk Geweld gekomen naar aanleiding van een aangenomen initiatiefnota door de Gemeenteraad in Rotterdam.
 • 2021: Naar het voorbeeld van het VK en de VS komt er voorlichting op Nederlandse vliegvelden  om uitreizen in verband met vrouwelijke genitale verminking te voorkomen.  
 • 2022: Het tegengaan van financiële onderdrukking van bi culturele meisjes en vrouwen wordt Rijksbeleid.

 

Internationale samenwerking

Naast onze succesvolle inspanningen in Nederland, werken we ook aan de internationale agendering van huwelijkse gevangenschap. Dit hebben we internationaal bereikt:

 • 2013: Agendering van huwelijkse gevangenschap in en via de European Caucus op de CSW57, bij de Verenigde Naties.
 • 2016: Erkenning van huwelijkse gevangenschap door het CEDAW Comité.
 • 2018: Hoorzitting met ALDE/RENEW Europe over huwelijkse gevangenschap in het Europees Parlement en totstandkoming van een actieplan tegen huwelijkse gevangenschap.
 • 2019: Side event over sharia vs mensenrechten en huwelijkse gevangenschap bij de Raad van Europa.
 • 2020: Huwelijkse gevangenschap geagendeerd bij de Raad van Europa.
 • 2021: Een  amendement wordt in de Franse Senaat ingediend waarmee huwelijkse gevangenschap in Frankrijk actief verboden en bestreden moet worden. Het amendement is niet aangenomen, maar huwelijkse gevangenschap staat ermee wel op de Franse maatschappelijke en politieke agenda.
 • 2021-2023: Vanuit het Europees Parlement worden vragen aan de Europese Commissie gesteld  over de aanpak van huwelijkse gevangenschap in Europa en de opname van huwelijkse gevangenschap in het wetsvoorstel omtrent gender-gerelateerd geweld.
 • 2022: De Tweede Kamer neemt een motie aan waarin staat dat huwelijkse gevangenschap onderdeel moet worden van het Nederlands mensenrechten-en feministisch buitenlandbeleid.  
 • 2022: Op uitnodiging van de Universiteit van Oviedo was FFF in Spanje om het werk van FFF toe te lichten. Bij aankomst werd bekend dat twee Pakistaans-Spaanse zussen door hun broers waren vermoord - omdat zij wilden scheiden van de echtgenoten aan wie zij een jaar eerder waren uitgehuwelijkt. Door deze gebeurtenis kwam huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap in heel Spanje op maatschappelijke en politieke agenda.
 • 2023: Het rapport Finding solutions for marital captivity  samen met de bijbehorende resolutie aangenomen in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. De resolutie positioneert huwelijkse gevangenschap duidelijk in de context van geweld tegen vrouwen, en laat zien dat de aanpak ervan onderdeel moet zijn van nationaal beleid om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Ook bevat de resolutie vele aanbevelingen voor lidstaten van de Raad van Europa om huwelijkse gevangenschap te voorkomen en bestrijden, onder andere d.m.v. versterking van het wettelijk kader, het nemen van preventieve maatregelen, het beschermen en ondersteunen van slachtoffers en het samenwerken met relevante gemeenschappen.  

Het werk van Femmes for Freedom wordt in binnen- en buitenland gewaarderd met prijzen en nominaties. Voor een uitgebreid verslag kan je hier de jaarverslagen raadplegen. 

Deel, mail of print deze pagina
Facebook icon Twitter icon LinkedIn Icon E-mail icon WhatsApp Icon Print Icon