Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Veel vrouwen en meisjes met een migranten- of vluchtelingenachtergrond, met name uit de islamitische cultuur, hebben te maken met buitengewoon hardnekkige stereotypering. Ze worden geconfronteerd met verschillende vooroordelen, zoals het idee dat ze enkel thuis achter het aanrecht staan en uitkeringen zouden afpakken.

De media hebben een grote invloed op het beeld- en opinievorming van het publiek. Wanneer dat niet genuanceerd en goed wordt gedaan, ontstaan en verspreiden zich stereotypen over sociale groepen. De wijze waarop deze vrouwen in westerse media worden gepresenteerd, legt vaak de nadruk op hun geloof en gaat gepaard met stereotiepe foto's, waarbij ze worden afgebeeld als passief, als slachtoffers en/of met een hoofddoek. Hierdoor ontbreekt het aan een representatieve weergave van de diversiteit onder deze vrouwen, en blijft het eenzijdige beeld in stand.

Dit gebrek aan representatie kan leiden tot gevoelens van niet-vertegenwoordiging binnen de getroffen gemeenschappen en doet het vertrouwen in de mainstream media afnemen. Bovendien opent het gebrek aan representatie de deur naar verschillende vormen van onrecht, waaronder discriminatie, met inbegrip van stage- en arbeidsmarktdiscriminatie, uitsluiting en zelfs geweld tegen deze specifieke doelgroep. Het gevaarlijke effect van stereotypering blijkt ook uit het feit dat sommigen die zich geremd voelen door een stereotype, zich juist conformeren aan dat stereotype. Vrouwen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond voelen daarom de noodzaak om te strijden tegen bestaande vooroordelen, waar wij als Femmes for Freedom ook voortdurend mee te maken hebben. Ondanks onze indrukwekkende trackrecord van inzet worden ook wij uitgesloten.

We erkennen eveneens de noodzaak van het aanpakken van stereotyperingen die binnen de gemeenschap zelf leven. Er heersen opvattingen zoals dat ondernemerschap niet weggelegd is voor vrouwen, dat een gezin met een lesbische of biseksuele oneervol is en dat een vrouw of meisje veelal geschikt is voor huishoudelijk of zorgend werk. We zijn ervan overtuigd dat we de strijd in de samenleving alleen kunnen winnen als we ook de stereotypering in onze eigen gemeenschappen aanstippen en tegengaan.

Wij strijden voor bewustwording en het wegnemen van vooroordelen. Vrouwen moeten in hun volle potentie gezien worden en kansen krijgen. In samenwerking met Elsevier hebben we de glossy MoDo uitgebracht. De glossy toont inspirerende verhalen van Nederlandse vrouwen met diverse achtergronden, waarbij de focus ligt op hun ambities en bijdragen aan de samenleving. Bekijk hier de glossy. Daarnaast bieden we een training over stereotypering op locatie aan. We belichten de oorsprong van stereotypering, de impact ervan, en geven praktische do’s om bij te dragen aan het doorbreken van stereotypen. Geïnteresseerd in deze training? Neem contact met ons op via info@femmesforfreedom.com.

Deel, mail of print deze pagina
Facebook icon Twitter icon LinkedIn Icon E-mail icon WhatsApp Icon Print Icon