Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Mijlpaal in de strijd tegen de maagdelijkheidsobsessie!

02 oktober 2020

Femmes for Freedom is zeer verheugd dat minister Hugo de Jonge gehoor heeft gegeven aan onze oproep om in Nederland een
einde te maken te maken aan de maagdelijkheidhersteloperaties. Het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes wordt genegeerd zodra er winst gemaakt kan worden aan patriarchale normen. Het Nederlandse integratie-emancipatie en ons mensenrechtenbeleid is niets waar als de mensenrechten van vrouwen en meisjes geschonden worden.
Maagdenvlieshersteloperaties is een duidelijke vorm genderdiscriminatie en winstbejag ten koste van een kwetsbare groep en komt in alle gemeenschappen en landen voor. Dit is niet alleen de mening van Femmes for Freedom, ook van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO).

Nieuwe Richtlijn

Het nieuwe standpunt en nieuwe richtlijn van de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie) is een goede ontwikkeling die wij toejuichen:  p.13 ‘Een hymenreconstructie wordt in de regel in ons land niet uitgevoerd.’ Indien een vrouw toch om een hersteloperatie verzoekt, krijgt zij met deze richtlijn duidelijke voorlichting over de anatomie van de vagina en tips en tricks hoe zij een maagdenvlies kan faken (p.10). Ook is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van deze richtlijn op de hoogte gesteld en verantwoordelijk gemaakt voor de handhaving ervan.

Handhaving

Wij hopen natuurlijk dat er snel actie wordt ondernomen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd richting de klinieken die aan de onderdrukking van vrouwen verdienen. Om te beginnen kunnen ze onderstaande klinieken sluiten.

Artsen die maagdelijkheidshersteloperaties aanbieden en hierover adverteren, bevestigen hiermee aan de jonge vrouwen dat deze een misstap hebben begaan. Herstel het maagdenvlies, is hun devies. Maar een vrouw die seks heeft gehad voor het huwelijk is ‘geen misstap begaan’. Ze heeft een keuze gemaakt die de artsen, familie, gemeenschap, geloof, cultuur of man niet mogen veroordelen, en die ze zelf ook zou moeten kunnen respecteren. Die kans krijgt ze niet. Omdat artsen met hun commerciële klinieken het eens zijn met het patriarchaat; je moet maagd zijn en wij zijn er voor je om het te fixen! De wildgroei van artsen die maagdelijkheidhersteloperaties uitvoeren, maken ook misbruik van de kwetsbaarheid van de jonge vrouwen door te adverteren en te concurreren op prijs en methode. Hoewel cosmetische operaties passen binnen een vrije samenleving, moeten er aan deze klinieken en online aanbieders grenzen gesteld worden. Deze artsen schenden niet alleen de fundamentele mensenrechten van jonge vrouwen, maar handelen ook in strijd met de nieuwe medische richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) om goede voorlichting te geven. Vrouwen ondergaan deze operaties niet voor de lol. Zij doen dit voor man en schoonfamilie die perse een maagd als bruid willen en die bloed willen zien op de huwelijksnacht. Deze operatie is niet optioneel. Er is sprake van dwang. Niemand laat zijn neus corrigeren om deze vervolgens doelgericht kapot te laten staan.

Lokaal bestuur

Als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd handelingsverlegen is om de klinieken te sluiten, kan ons inziens kan het lokale bestuur handhavingsmaatregelen nemen met betrekking tot deze klinieken.

Maagdenvliescontroles

Naast de maagdenvlieshersteloperaties bestaat ook de maagdenvliescontrole. De obsessie om de maagdelijkheid van meisjes en vrouwen komt in alle landen en culturen voor. Het is geen monopolie van de islam of Marokkanen. Vorig jaar verklaarde een Amerikaanse rapper dat hij jaarlijks de maagdenvlies van zijn dochter controleert. Dit leidde tot een wetsvoorstel in New York om de maagdenvliescontroles te verbieden.

De strijd tegen maagdenvliescontroles-en verklaringen door huisartsen is nog niet voorbij. We hopen dat ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) met een duidelijke richtlijn komt voor huisartsen met betrekking tot maagdenvliescontroles. Want meewerken aan deze vernederingen is ook een vorm van geweld tegen vrouwen en slecht voor de gezondheid. En we staan niet alleen in deze zienswijze. We worden gesteund door de WHO.

Politieke partijen

Wij zijn minister Hugo de Jonge ,de Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Bente Becker en Arno Rutte (VVD) erkentelijk dat zij
samen met Femmes for Freedom gestreden hebben  tegen maagdenvlieshersteloperaties-en controles.

FFF en Hugo de Jonge in strijd tegen maagdenvlieshersteloperaties

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen