Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Femmes For Freedom blikt terug en kijkt vooruit

24 december 2019

Vol trots kijkt Femmes for Freedom terug op een jaar met veel hoogtepunten. Met deze nieuwsbrief blikken we kort terug op prachtige resultaten voor de mensenrechten van vrouwen en willen we u bedanken voor uw steun. We zijn een kleine organisatie met 1,8 fte medewerkers, 25 vrijwilligers, 1 stagiaire en een bestuur van 3 personen.

Vanaf 2020 gaan we gepassioneerd verder met onze strijd voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Sinds onze oprichting in 2011 hebben we gestreden voor de rechtspositie van meisjes en vrouwen die met huwelijkse onvrijheid te maken hebben. Vanaf 2020 gaan we ook strijden voor seksuele vrijheid & gezondheidfinanciele zelfverdediging en de internationale agendering van huwelijkse gevangenschap!

Onze wens voor het nieuwe jaar? Dat we samen met u gezond, vrolijk en sterk op de barricades voor staan!

Jaaroverzicht 2019 Femmes for Freedom

 • Januari: Femmes for Freedom heeft de gemeente Den Haag gevraagd om handhavingsmaatregelen tegen de As Soennah Moskee te nemen, omdat deze moskee vrouwelijke genitale verminking aanbeveelt en geweld tegen vrouwen predikt.
 • Februari: In samenwerking met European Centre for Law and Justice (ECLJ) en Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) organiseerde Femmes for Freedom een side-event over Sharia Law & Human Rights voorafgaand de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg. Femmes for Freedom agendeerde hiermee huwelijkse gevangenschap en de impact van de Sharia op Europese migrantenvrouwen bij een breed internationaal publiek.
 • Februari: Femmes for Freedom heeft samengewerkt met COC Groningen-Drenthe en de gemeente Groningen voor de campagne Groningen viert de liefde over vrije partnerkeuze.
 • Februari: De motie van Leefbaar Rotterdam om het college van B&W te verplichten met Femmes for Freedom samen te werken, is aangenomen!
 • Maart: Op Internationale Vrouwendag is Femmes for Freedom bij Minister Hugo de Jonge geweest om hem te vragen stelling te nemen tegen maagdelijkheidscontroles en-herstel. De minister heef toegezegd in gesprek te gaan met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie om deze controles te stoppen. Naar aanleiding van de politieke en maatschappelijke acties van Femmes for Freedom zijn Kamervragen
 • Maart: Femmes for Freedom sprak over de emancipatie van migrantenvrouwen bij het CDA Vrouwenberaad Gelderland.
 • April en november: Voorafgaand de plenaire behandeling van wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap van Minister Dekker heeft Femmes for Freedom intensief gelobbyd bij alle politieke partijen om: het wetsvoorstel aan te scherpen, voor consulaire hulpverlening en een actieplan voor vrouwen die bij buitenlandse rechtbanken hun huwelijkse gevangenschap moeten beëindigen, erkenning van Nederlandse echtscheidingsvonnissen en om huwelijkse gevangenschap op te nemen in de aanpak van vechtscheidingen. Alle voorstellen van Femmes for Freedom zijn overgenomen door de Kamer en regering! Dit is een mijlpaal in de strijd tegen huwelijkse gevangenschap en een droom die voor Femmes for Freedom uitkomt!
 • Juni: Femmes for Freedom heeft de campagne Ontsnap uit je huis gelanceerd, waarmee we aandacht hebben gevraagd voor verborgen vrouwen en hun gedwongen isolement. Vrouwen die in Nederland geboren en getogen zijn en vrouwelijke huwelijksmigranten hebben duidelijke handelingsperspectieven gekregen om gedwongen isolement te voorkomen en te beëindigen. Naar aanleiding van deze campagne zijn Kamer-en raadsvragen gesteld over gedwongen isolement. De gemeente Rotterdam heeft onze flyers bij alle hulpverleningsinstanties verspreid. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de flyers op Nederlandse ambassades en consulaten verspreid.
 • Juni: Op het Jaarcongres huiselijk geweld gaf Femmes for Freedom de openingsspeech gegeven voor 143 professionals uit het hele land.
 • Juni: Op het VVD-festival gaf Femmes for Freedom een workshop over Integratie en Vrijheid met Kamerlid Bente Becker en filmmaker Eddy Terstall.
 • Juni: Femmes for Freedom heeft de medewerkers van de Antwerpse wethouder voor gelijke kansen ontvangen.
 • Augustus: Femmes for Freedom heeft over huiselijk geweld in migrantengemeenschappen gesproken bij Opera Spanga in Friesland.
 • Augustus: Femmes for Freedom organiseerde de handtekeningenactie tegen vrouwenfobie.
 • Augustus: De emancipatie en veiligheid van vrouwen stond op het spel, derhalve heeft Femmes for Freedom aangifte van opruiing gedaan tegen extremisten van NIDA, Partij van de Eenheid, Stichting Bekeerling, Stichting Ar Rahma, Abou Ilias  en As-Soennah Moskee.
 • September: Het Openbaar Ministerie heeft de strafzaak tegen directeur Shirin Musa geseponeerd: ‘Gelet op de door u afgelegde verklaringen en de inhoud van de getuigenverklaringen van X, Y en Z bij de rechter-commissaris, kan naar het oordeel van het Openbaar Ministerie worden vastgesteld dat u te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat de door u ten laste gelegde feiten juist waren en dat u heeft voldaan aan uw onderzoeksplicht. Het Openbaar Ministerie acht de voornoemde getuigenverklaringen geloofwaardig. Vastgesteld kan worden dat u meerdere personen uitgebreid heeft gesproken, voordat u bent overgegaan tor de door u gedane uitlatingen. Voor Shirin Musa en de slachtoffers van deze man is dit een belangrijke erkenning.
 • September: er komt een rondetafelgesprek over vrouwelijke genitale verminking in de Tweede Kamer.
 • November: De aangifte actie van Femmes for Freedom tegen de As- Soennah Moskee heeft ertoe geleid dat het Openbaar Ministerie heeft besloten de imam van de As Soennah Moskee te vervolgen.
 • December: Femmes for Freedom lanceerde op de nieuwe website de campagne #idecide sexual rights are human rights, omdat seksuele vrijheid in migrantengemeenschappen een taboe is en keihard wordt tegengewerkt.
 • Femmes for Freedom heeft 73 vrouwen geholpen, is regelmatig in de media geweest, deelgenomen aan debatten en heeft gastcolleges gegeven.
 • Ook in 2019 was erkenning en draagvlak voor het werk van Femmes for Freedom: Shirin Musa is door de JOVD uitgeroepen tot liberaal van het jaar, kreeg een eervolle vermelding voor de Pim Fortuyn Prijs. Ook kreeg zij de Zonta Centennial Award en stond zij op de lijst van Opzij Top 100 meest invloedrijke vrouwen in de categorie non-profit.

Zonder uw steun hadden wij dit belangrijke werk voor meisjes en vrouwen nooit kunnen doen. En daar wil team Femmes for Freedom u, op de valreep van 2019, heel hartelijk voor bedanken!

Warme groet,

Shirin, Imane, Mup en Sjouk.

Illustraties verschillende campagnes Femmes for Freedom

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen