Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Beste wetenschappers, praat mét ons, niet over ons

01 december 2021

Femmes for Freedom is al meer dan tien jaar een sterke, onvermoeibare grassroots organisatie van, voor en door vrouwen. We komen samen op voor alle meisjes en vrouwen die de zware gevolgen ondervinden van huwelijkse onvrijheid, seksuele onderdrukking en financiële mishandeling. Gelijke rechten van mannen en vrouwen in wet én praktijk is ons doel. Femmes for Freedom heeft een duurzame impact zowel op wet-en regelgeving als op beleid en directe hulpverlening. Ook internationaal vinden we steeds meer partners aan onze zijde.

We geven nooit op

We maken tegenstanders – want ook bij ministeries, moskeeënlokale vrouwenopvangcentra en lokale overheden staan sommigen nu eenmaal niet graag hun eigen macht af. Dat weten wij net als alle mensen die voor hun eigen emancipatie vochten en vechten. Maar we maken nog veel meer vrienden. Mensen uit alle lagen van de bevolking en uit alle politieke partijen – dat wil zeggen, uit de partijen die oprecht achter onze strijd en missie staan voor echte gelijke rechten van mannen en vrouwen.

We werken samen met landelijke en lokale overheden, we agenderen en spreken met wetenschappers en praktijkonderzoekers, we overleggen met ministeries, we werken in gemeenten en in de wijken.

En terwijl wij al die tijd keihard werken voor emancipatie en vrouwenrechten, is het des te  teleurstellender als universitaire publicisten artikelen publiceren die over ons gaan, maar waarvoor ze niet met ons hebben gesproken. Waarin ze ons zaken in de schoenen schuiven die elke grond missen. 

Wetenschappers die praten over ons, maar niet met ons? Niet acceptabel!

Wij vinden dat de naam ‘wetenschap’ niet waardig. Het misstaat onderzoekers om onjuiste informatie te geven over mensen en organisaties waar ze zich niet eens in verdiept hebben, waar ze zelfs niet eens één telefoontje naar gepleegd hebben.

Wij accepteren dat niet langer. Wij vechten elke dag voor onze eigen emancipatie en laten ons niets meer aanwrijven door slordige schrijvers.

In Trajecta 2/2020 publiceerden Margaretha van Es, universitair docent religiewetenschap, en Nella van den Brandt, post-doctoraal onderzoeker, een artikel getiteld Muslim Women’s Activism and Organizations in the Netherlands and Belgium. In hun  artikel noemen zij ook Femmes for Freedom.

Deze twee onderzoeksters geven hier (vrij ironisch, in een artikel dat kritisch hoog van de toren blaast naar witte feministen die moslimvrouwen vertellen hoe ze actie moeten voeren) drie valse weergaven over Femmes for Freedom. Op drie punten – in zeven zinnen – is hun weergave van ons onjuist, ongegrond en wetenschappers onwaardig. 

De tijd is voorbij dat wij anderen zo over ons laten praten. 

Femmes for Freedom omarmt de steun van alle mensen, organisaties en politieke partijen die naast en achter de strijd voor vrouwenrechten staan. Wij voeren deze strijd in onze eigen families, in onze eigen gemeenschappen; en daarbuiten voeren wij de strijd tegen xenofoben en racisten die ons niet moeten, of die ons alleen maar dán steunen als er een stok is om de islam/’de moslims’/ ‘die buitenlanders’ mee te slaan. Nee, dank. Het is een lange strijd en het is een dubbele strijd: tegen patriarchale dictaten én tegen xenofoob extreemrechts. 

Wij tolereren niet langer dat wij daarbovenop ook nog eens tegengewerkt worden door  niet-onderbouwende, luie en/of slordige wetenschappers die onze naam bezoedelen door ons in één adem te noemen met een denkrichting die ook ons het liefst morgen het land uit ziet gaan. 

We hebben daarom het volgende verzoek om rectificatie gestuurd aan Trajecta en de auteurs. Dit publiceren we ook als open brief. 

Geachte redactie,

In nummer 2, 2020 van Trajecta verscheen het artikel “Muslim Women’s Activism and Organizations in the Netherlands and Belgium” door Margaretha A. van Es and Nella van den Brandt. In dit artikel wordt onze organisatie genoemd. In de zeven zinnen die aan Femmes for Freedom worden gewijd staan drie feitelijke onjuistheden:

  • Femmes for Freedom wordt genoemd in dit artikel over moslimvrouwen-organisaties. Wij wijzen dit label, dat ons door de twee schrijfsters wordt opgeplakt, af. De stichting is opgericht door een vrouw die moslima is; dat maakt de organisatie niet een ‘moslimvrouwenorganisatie”.  Onderzoek naar, of maar één telefoontje naar, onze organisatie had dit voor de onderzoekers direct kunnen verhelderen.
  • Het artikel stelt dat Femmes for Freedom “in contrast to other groups, does not openly resist the right-wing discourse on ‘saving Muslim women from Muslim men’.” Dit is een even onjuiste als verwerpelijke suggestie van Van Es en Van den Brandt aan het adres van vrouwen die zelf nakomelingen van migranten zijn en die beter dan de onderzoeksters zelf de verwerpelijkheid van xenofobie en racisme kennen. Femmes for Freedom spreekt zich te allen tijde uit tegen elke vorm van discriminatie, xenofobie en racisme.
  • Deze valselijke aantijging wordt vervolgd met “Instead, it works together with specific right-wing nationalist and right-wing liberal parties”. Wederom onjuist. Femmes for Freedom is politiek volstrekt onafhankelijk, werkt niet “samen met politieke partijen” maar zoekt net als alle emancipatiebewegingen politieke verandering op gemeenschappelijke strijdpunten. In ons geval de echte gelijkheid van man en vrouw. 

Kortom: Femmes for Freedom wordt door Van Es en Van den Brandt geschaard in een groepslabel waar wij onszelf niet toe rekenen; het artikel geeft zeer pijnlijke onjuiste informatie over onze stellingnames, en doet valse suggesties over onze politieke onafhankelijkheid, zonder met ons op enig moment in overleg te zijn getreden. 

Dit is kwalijk in elke vorm van wetenschap; het is extra ironisch in een artikel dat specifiek kritische aandacht vraagt voor “Dutch stereotypes of ‘pitiable migrant women’, and repeatedly criticized feminists from the dominant majority for their patronizing attitudes towards migrant women.” 

Wij hopen op spoedige rectificatie en zeker ook op beter onderzoek op dit (inderdaad) belangrijke thema van emancipatie.

We sluiten af met een uitnodiging aan iedereen die met ons wil praten, die ons wil steunen, of die het om welke reden dan ook met ons oneens is. Dat kan. En kom dan altijd met ons praten. Voordat je over ons schrijft.

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen