Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Reactie op artikel Trouw “De Nederlandse islam is niet in beton gegoten”

22 februari 2019

Eerder deze week publiceerde Trouw een interview met Prof. Dr. Thijl Sunier over de islam in Nederland. Het punt dat hij leek te willen maken was; moslims zijn ook net  mensen. Waarom hij deze noodzaak zag en wat de relevantie van zijn onderzoek is, zullen we niet proberen te beantwoorden. We willen ons graag onthouden van valse aannames. Een kwaliteit die Prof. Dr. Sunier niet deelt. In het artikel deed hij meerdere aannames over Femmes for Freedom en haar directeur, Shirin Musa. Zo zou mw. Musa een islamcriticus zijn en zou Femmes for Freedom contraproductief te werk gaan door niet met moslims te willen samenwerken. De aannames die worden gedaan door de hoogleraar en de auteur van het artikel berusten enkel op stemmingmakerij.

Islamcriticus 

We kunnen best opnieuw uitleggen dat Shirin Musa geen islamcriticus is maar vrouwenrechtenactiviste, dat Femmes for Freedom met iedereen samenwerkt en dat we opkomen voor de rechten van alle vrouwen en meisjes. Wij komen regelmatig op voor Hindoestaanse meisjes en vrouwen. Dit maakt van mw. Musa geen hindoecriticus. Maar, Femmes for Freedom wil zich niet steeds opnieuw moeten verantwoorden of verklaren. Femmes for Freedom wil gewoon haar werk kunnen doen. Dat werk bestaat uit het begeleiden en adviseren van vrouwen die te maken krijgen met diverse vormen van onvrijheden en geweld, het maatschappelijk en politiek agenderen van de problemen waar deze doelgroep mee te maken krijgt en het verbeteren van rechtspositie door lobby, voorlichting, diverse projecten en onderzoek.

Femmes for Freedom werkt met alle juridische en democratische middelen aan vrouwenrechten, binnen de kaders van de Nederlandse wet. Voor alle vrouwen, religieus of ongelovig, met alle partijen,  van links naar rechts en zelfs met imams die vrouwen naar Femmes for Freedom doorverwijzen. Ons werk is dus niet het reageren op onwaarheden, onze goede naam verdedigen en al helemaal niet lekker in ons hokje blijven zitten. Het steekt dan om altijd als moslimactivist, moslimfeminist of moslim-directeur te worden weggezet. Waarom gaat in de beeldvorming de religie altijd voor de menselijkheid?

Gemeente Rotterdam

(h)Echt Verbonden is tot stand gekomen door een motie van Tanya Hoogwerf. Femmes for Freedom heeft gelobbyd en bijgedragen aan deze motie en de gemeente in 2016 financiele middelen voor de invulling van deze motie aangeboden. De gemeente heeft uiteindelijk om onduidelijke redenen gekozen voor de samenwerking met andere partners, zoals een advocatenkantoor  uit Utrecht dat voor sharia councils is, een moslimorganisatie  die enkel soennitische moslims vertegenwoordigd en met Thijl Sunier samenwerkt, en andere religieuze leiders die gebaat zijn bij patriarchale leefregels omdat hun positie daarbinnen onaantastbaar is. Dat was niet het idee van mevrouw Hoogwerf en niet dat van Femmes for Freedom. Waar (h)Echt Verbonden slachtoffers maar weinig handelingsperspectieven geeft, doen eerdere publicaties van Femmes for Freedom dat wel. Het Nederlands recht biedt voldoende voorzieningen om niet naar sharia councils te hoeven gaan. Deze mogelijkheden, alle wetswijzigingen en voorzieningen zijn er gekomen door intensieve lobby van Femmes for Freedom en de onvermoeibare inzet van lokale en landelijke politici.

LHBTI+ emancipatie wordt vandaag de dag ook niet besproken noch bekrachtigd met de ondertekenaars van de Nashville verklaring. Maar orthodoxe moslimmannen en wetenschappers mogen wel beslissen over de emancipatie, vrijheden en het levensgeluk van vrouwen uit islamitische culturen. Om deze emancipatie, het recht om te zoenen en verliefd te worden aan te kaarten was al eerder een campagne gestart in Rotterdam; “In Nederland kies je je partner zelf”. Anders dan wat studeerkamerwetenschapper en verspreider van feitelijke onjuistheden (nepnieuws/ fake news) Thijl Sunier in Trouw beweert, was ook dit project geen initiatief van moslimorganisaties. Deze bleven ver weg van de campagne. De campagne was een idee van Femmes for Freedom en kwam tot stand uit een samenwerking van Femmes for Freedom, Dona Daria en de Gemeente Rotterdam. Het initiatief was genomen door Femmes for Freedom samen met toenmalig wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam).

Als organisatie zijn wij het inmiddels gewend om zowel uit extreem-linkse hoek als extreem-religieuze hoek aanvallen te krijgen, maar dat de recente Trouw publicatie en Thijl Sunnier hier ook aan bijdragen, maakt ons werk nog moeilijker en gevaarlijker.

We roepen bij deze op aan wetenschappers als Thijl Sunier, aan journalisten zoals van Marije van Beek en aan ieder ander van wie we steeds verantwoording moeten afleggen, om verder te kijken dan het eigen hokje breed is. 

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen