Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Voorlichting voor nieuwkomers

In Nederland heb je het recht om zelf over je eigen leven en lichaam te beslissen. Je hebt bijvoorbeeld recht om eigen partner uit te kiezen, recht om te studeren, recht op anticonceptie, recht om te geloven of om niet te geloven. Helaas komt het voor dat deze rechten soms worden beperkt. Dat mensen niet mogen beslissen over hun eigen leven en lichaam. Dat mogen ze bijvoorbeeld niet van hun familie of omgeving. Ze komen in de problemen wanneer ze dat wel doen. In dit pakket vind je wat jouw rechten zijn in Nederland. Wat je kan doen als jou iets overkomt. En waar je terecht kunt als je hulp nodig hebt.

In de folder is per thema uitgelegd wat het is, wat je rechten zijn, wat je zelf kan doen als je problemen hebt en waar je terecht kunt voor hulp. Klik hier voor de folder in meerdere talen.

Klik op een onderwerp voor meer informatie, filmpjes en gesproken tekst. 

Eergerelateerd geweld, gedwongen achterlating, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, vrouwelijke genitale verminking, anticonceptie, eigen partnerkeuze, eigen studiekeuze en zelfstandig wonen

Wij willen graag meten of de voorlichting goed te begrijpen is. En hoe nuttig je het vindt. Wil je ons hierbij helpen? Vul dan deze vragenlijst in: Vragenlijst nieuwkomers Het duurt maar een paar minuutjes en is anoniem. Alvast bedankt!

(Gast)lessen voor docenten

Naast de folder voor nieuwkomers en de animatievideo’s, ontwikkelden we ook gastlessen. Deze lessen kunnen gegeven worden door inburgeringsdocenten of een expert van Femmes for Freedom. In de lessen worden de verschillende thema’s behandeld en is er aan de hand van animaties en citaten ruimte voor een interactieve les.

Het doel van de lessen is om nieuwkomers op de hoogte stellen van de Nederlandse normen en waarden omtrent de thema’s, ze in grote lijnen te leren wat hun rechten zijn in Nederland en waar ze terechtkunnen voor meer informatie of hulp. Klik hier voor de powerpointpresentaties en hier voor de handleiding.

Voorlichting voor hulpverleners

We ontwikkelden een voorlichtingspakket voor hulpverleners die in aanraking komen met nieuwkomers. Hiermee brengen we de problematiek waar nieuwkomers mee te maken kunnen krijgen in kaart, presenteren we signaleringslijsten en bieden we handelingsperspectieven. De weg vinden naar de juiste hulpverlening is niet altijd makkelijk, helemaal niet als je net nieuw bent in Nederland. Daarom zetten we in op herkenning van en meer grip op de problematiek. Zodat hulpverleners die in contact komen met nieuwkomers sneller herkennen wat er aan de hand is en weten hoe te handelen. Hulpverleners zijn niet alleen professionals, maar ook een buurvrouwen, leraressen of vriendinnen. We bieden een handreiking aan iedereen die wilt en kan helpen. Dit doen we door middel van de folder ‘Zelfbeschikking’. Daarnaast geven we trainingen aan hulpverleners. Klik hier voor de folder.

Op deze pagina vind je al het voorlichtingsmateriaal dat in het kader van deze campagne ontwikkeld is. Je kunt alle folders kosteloos in gedrukte vorm afnemen. Bovendien verzorgen we gastlessen voor nieuwkomers en trainingen aan hulpverleners. Neem hiervoor contact op met info@femmesforfreedom.com 

Deel, mail of print deze pagina
Facebook icon Twitter icon LinkedIn Icon E-mail icon WhatsApp Icon Print Icon