Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Vrouwen in Nederland schrijven wereldgeschiedenis

06 november 2020

Op 9 november bereiken we een mijlpaal waar we negen jaar lang voor vochten. Dan bespreekt de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid het Wetsvoorstel Tegengaan Huwelijkse Gevangenschap. Femmes for Freedom is zeer verheugd met dit wetsvoorstel waardoor het makkelijk wordt voor islamitische en joodse vrouwen om religieus te scheiden.

Het is een grote doorbraak voor de duizenden vrouwen die ook in ons land gevangen zitten in een huwelijk dat zij niet willen.Het is ook een belangrijke erkenning voor de jarenlange strijd en lobby van Femmes for Freedom, dat in 2011 is opgericht speciaal voor steun aan vrouwen in huwelijkse gevangenschap. Wij hebben het onderwerp in Nederland op de agenda gezet, hebben er met succes voor gestreden dat huwelijkse gevangenschap strafbaar gesteld zou worden in Nederland. In 2012 is dat doel bereikt.

Femmes for Freedom heeft in 20122014, 2017 en 2018 voorstellen gedaan die tot de wetswijzigingen van 9 november  hebben geleid. In 2018 deed Femmes for Freedom ook mee aan de Internetconsultatie Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap. Voor al de vrouwen die hierdoor meer vrijheid voelen, zijn we  zo blij dat onze voorstellen met steun van de Kamer dit jaar zijn  overgenomen door het kabinet in de nieuwe wetsvoorstellen.

Alle maatregelen tegen huwelijkse gevangenschap van de Nederlandse regering maken ons land het eerste land in de wereld dat haar vrouwen tegen dit onrecht verdedigt met wetgeving, beleid en hulpverlening. Vrouwen in Nederland schrijven, samen met de politiek, daarmee wereldgeschiedenis.

Voor Femmes for Freedom is 9 november  de dag waarvan we negen jaar hebben gedroomd en waarvoor we zijn opgericht.  Waarvoor we vanuit een soms uitzichtloze positie hebben gestreden en tegen de stroom in hebben zwommen, waarvoor we zo veel hebben moeten incasseren en waarvan we met elke vezel hebben geloofd dat de erkenning van huwelijkse gevangenschap in wet-en regelgeving er zou komen. We konden niet anders.

Deze strijd is gevoerd door de vrouwen, voor de vrouwen. Nu de rechten van vrouwen verankerd worden in wetgeving wordt het onrecht van huwelijkse gevangenschap ook in het Burgerlijk Wetboek tegengegaan.

Op deze dag kunnen we niet anders dan stilstaan bij de geschiedenis die vrouwen hiermee schrijven. Zoals vrouwen in de hele wereldgeschiedenis voor ons, is ook dit een recht en een vrijheid bevochten van onderop. Maar helaas worden vrouwen in de geschiedenis ook al te vaak weer úit hun eigen verhaal geschreven door de overheid, instanties en bijvoorbeeld universiteiten die suggesties van de vrouwen zonder bronvermelding in hun rapport opschrijven. De aandacht gaat naar de wet, het jaar, het land, de anderen.

En hoe belangrijk die anderen stuk voor stuk ook zijn, de vrouwen die fundamentele rechten hebben bevochten verdienen de allerhoogste credits en respect. Het succes van vandaag dragen wij op aan alle vrouwen die net als Femmes for Freedom tegen onrecht strijden en gemarginaliseerd worden. Deze dag is voor alle vrouwen die voor hun mensenrechten zijn opgestaan!

Wij spreken ook onze grote dank uit aan de politici die zich afgelopen jaren vol ingezet hebben in onze strijd voor vrouwenrechten. In het bijzonder willen we de volgende personen bedanken:

  • Khadija Arib (PvdA), Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en Mirjam Sterk (CDA) die onze voorstellen al in 2012 serieus namen. Zij hebben zich ingezet voor de uitbreiding van wetsvoorstel Huwelijksdwang met huwelijkse gevangenschap in het algemene dwangartikel van het Wetboek van Stafrecht. Het amendement van Arib-Hilkens heeft tot de strafbaarstelling van huwelijkse gevangenschap geleid.
  • Jan de Wit (SP), Nine Kooiman (SP) en Michiel van Nispen (SP) die sinds 2014 consequent gepleit hebben voor meer juridische instrumenten voor het tegengaan van huwelijkse gevangenschap en de internationale agendering ervan. De motie van Michiel van Nispen van 2019 heeft geleid tot de wetswijziging van 9 november 2020 in het Burgerlijk Wetboek die een religieuze scheiding makkelijker maakt.
  • Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) die in 2017 de Minister van Rechtsbescherming vroeg om na te denken over wetgeving. Zij heeft zich sterk gemaakt voor het actieplan consulaire en juridische steun bij scheiding in het buitenland en voor de erkenning van Nederlandse echtscheidingen door andere landen.

Meer weten over huwelijkse gevangenschap? Zie deze pagina op onze website en download hier de flyer over huwelijkse gevangenschap.

Mediapublicaties over huwelijkse gevangenschap

 

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen