Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Donateurs benaderen, werkelijk?

Femmes for Freedom buigt nooit!

09 maart 2023

In onze nieuwsbrief gaven we uiting aan onze verontwaardiging over de vrijspraak van de prediker die vrouwenbesnijdenis “aanbevolen” noemde. We schreven onder meer: “Het Hof is meegegaan in een voor ons onacceptabele verdediging van de prediker, de moskeebestuurders en hoogleraar Maurits Berger van een door Oman gefinancierde leerstoel: namelijk dat het voor mannen in Nederland toegestaan is om te filosoferen over het “aanbevelen” van vrouwenverminking. In pijnlijk contrast: ter zitting is geen enkele vrouw gehoord.”**

De heer Berger mailde ons maandag 27 februari dat hij deze zin leest alsof hijzelf tot de verdediging behoorde, maar dat hij als getuige-deskundige optrad op verzoek van het Hof; en dat hij het benoemen van de financiering door Oman de suggestie vindt wekken van twijfel aan zijn onafhankelijkheid. De heer Berger vraagt ons, in een letterlijke quote: “Ik verzoek u vriendelijk maar dringend om dit te corrigeren. Anders voel ik mij verplicht om protest aan te tekenen bij uw donateurs.”

 

Donateurs benaderen, werkelijk? Ons antwoord aan de heer Berger is helder:

  • In grote landelijke media als EW, AD en Trouw en het zeer gerenommeerde De Rechtspraak is ook ruim vóór onze nieuwsbrief hier hier  hier en hier al glashelder weergegeven dat het Hof zich bij de vrijspraak baseerde op het rapport en de verklaringen van de heer Berger. Onze formulering in de nieuwsbrief staat daarmee als een huis: het Hof volgde een voor ons onacceptabele verdedigingslijn die ter zitting gepresenteerd werd door de prediker, de moskee en de heer Berger. Als de heer Berger meent dat het Hof hem verkeerd begrepen heeft, stellen we voor dat hij dat probleem niet bij ons legt. Hij kan zich tot het Openbaar Ministerie wenden, dat al eerder bekend maakte in cassatie te zullen gaan.
  • Als de heer Berger een suggestie van twijfel aan onafhankelijkheid vindt uitgaan van de financiering van zijn leerstoel door Oman, is dat voor zijn eigen rekening. De financiering van de leerstoel is desalniettemin algemeen bekend en een feitelijke constatering.
  • Dat hoogleraar Maurits Berger, bekleder van de Sultan van Oman leerstoel voor Oriëntaalse Studiën in Leiden, blijkbaar wil gaan bellen met donateurs van een grassroots vrouwenrechtenorganisatie maakt op ons geen indruk. Wij bogen nooit en zullen nooit buigen voor welke poging tot intimidatie dan ook.
  • Intussen gaat Femmes for Freedom onverzettelijk door met opkomen voor de rechten van de 41.000 Nederlandse vrouwen die genitale verminking ondergingen en de 4200 meisjes die er gevaar op dreigen te lopen. U weet het nog: die vrouwen die *niet* gehoord zijn ter zitting.


Uw donaties maken ons werk mogelijk. Wij danken u daarvoor uit de grond van ons hart.

** In eventuele volgende publicaties zal Femmes for Freedom de zin, om verdere misinterpretaties te voorkómen, als volgt geëexpliciteerd opnemen: “Het Hof is meegegaan in een voor ons onacceptabele verdedigingslijn van de prediker en de moskeebestuurders; en baseerde zich daarbij met name op een terzake door het Hof gevraagd expertrapport van hoogleraar Maurits Berger van een door Oman gefinancierde leerstoel: namelijk dat het voor mannen in Nederland toegestaan is om te filosoferen over het “aanbevelen” van

vrouwenverminking.”
Het Hof baseerde de vrijspraak in belangrijke mate op het rapport van de heer Berger, maar hij behoorde zoals hij aangeeft niet tot de verdediging.  

 

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen