Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Voorlichtingspakket Beslis over je eigen leven

03 februari 2022

Met gepaste trots lanceren we vandaag het voorlichtingspakket ‘Beslis over je eigen leven’. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en naar aanleiding van de initiatiefnota van Bente Becker ontwikkelden wij een voorlichtingspakket voor nieuwkomers en hulpverleners met betrekking tot zelfbeschikking. Zo bestrijden we onvrijheid en bevorderen we zelfbeschikking binnen de doelgroep en creëren we meer bewustzijn onder de hulpverleners die met de doelgroep in contact komen.  We behandelen zaken als huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, maar ook onderwerpen zoals seksuele voorlichting, huwelijkse gevangenschap en anticonceptie. Het is een breed pakket waarmee we inzetten op zelfbeschikking in brede zin, over lichaam en leven. Dit doen we niet alleen door middel van informatieve folders waarin we handvatten en handelingsperspectieven bieden, maar ook met handleidingen voor docenten om lessen te geven, animatiefilmpjes en gesproken teksten in negen talen. Zo zorgen we dat de informatie voor iedereen écht toegankelijk is en ook via de inburgeringsdocenten makkelijk bij de nieuwkomers terecht komt.

Zelfbeschikking is een groot goed in Nederland. Door nieuwkomers bij inburgering toegankelijke informatie en handelingsperspectieven te bieden dragen we niet alleen bij aan hun integratie, maar ook aan hun emancipatie. Met het pakket doorbreken we taboes omtrent onderwerpen als seks, anticonceptie en huwelijkse gevangenschap. Het is van groot belang dat juist dit soort onderwerpen al in het inburgeringsproces worden aangekaart en besproken onder nieuwkomers. Zodat ze weten wat hun rechten zijn. Zodat ze de weg naar de juiste hulpverlening weten te vinden. Zodat ze kunnen beslissen over hun eigen lichaam en leven.

Bovendien ontwikkelden we een voorlichtingspakket voor hulpverleners die in aanraking komen met nieuwkomers. Hiermee brengen we de problematiek waar nieuwkomers mee te maken kunnen krijgen in kaart, presenteren we signaleringslijsten en bieden we handelingsperspectieven. De weg vinden naar de juiste hulpverlening is niet altijd makkelijk, helemaal niet als je net nieuw bent in Nederland. Daarom zetten we in op herkenning van en meer grip op de problematiek. Zodat hulpverleners die in contact komen met nieuwkomers sneller herkennen wat er aan de hand is en weten hoe te handelen. Hulpverleners zijn niet alleen professionals, maar ook een buurvrouwen, leraressen of vriendinnen. We bieden een handreiking aan iedereen die wilt en kan helpen.

Het digitale pakket is te vinden op www.femmesforfreedom.com/zelfbeschikking. Bovendien kunnen de brochures kosteloos in gedrukte vorm worden afgenomen. Neem voor de gedrukte brochures en gastlessen contact met ons op via info@femmesforfreedom.com.

 

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen