Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Zeer belangrijke Kamervragen van Jasper van Dijk en Michiel van Nispen (SP) over vrouwenonderdrukking.

27 januari 2020

Duizenden migrantenvrouwen in Nederland worden door hun man of schoonfamilie thuis opgesloten. Deze huwelijksmigranten, vrouwen die als bruid naar Nederland komen, lopen het grootste risico om een verborgen vrouw te worden. Rotterdam werd in 2015 opgeschrikt door de moord op Yasmeen, een Pakistaanse huwelijksmigrante die alleen naar buiten mocht om de vuilniszakken buiten te zetten. Ook vrouwen van kennismigranten eindigen regelmatig als verborgen vrouw. De Iraanse Negar werd in november 2019 kort na haar aankomst in Nederland door haar man om het leven gebracht. Maar ook vrouwen die in Nederland geboren en getogen zijn kunnen slachtoffer worden zoals de Marokkaans Nederlandse Fatiha die wel mocht werken, maar na haar werk aan de radiator werd vastgebonden.

Femmes for Freedom probeert door middel van campagnes zoals Ontsnap uit je huis deze vrouwen zichtbaar te maken in de samenleving en van handelingsperspectieven te voorzien om hun situaties te doorbreken. Ook vragen we de politiek voor concrete verbetering van de hulpverlening, beleid en wetgeving voor deze kwetsbare vrouwen. Wij zijn zeer blij met deze Kamervragen van de SP, omdat deze kunnen leiden tot betere signalering, hulpverlening en dat het verboden/ moeilijk wordt voor mannen die zich hebben misdragen een volgende buitenlandse partner naar Nederland te halen.

Log SP

Vragen van Jasper van Dijk en Van Nispen (SP) aan de ministers van J&V,
Rechtsbescherming, OCW en SZW over vrouwenonderdrukking

 1.  Wat is uw oordeel over de column van Folkert Jensma: ‘Wie onthult het polygame huwelijk’ over de problemen van verborgen vrouwen? (1)
 2. Wat vindt u van zijn steun voor het idee van Femmes for Freedom dat mannen die zich hebben misdragen, wordt verboden een volgende buitenlandse partner naar Nederland te halen? (2)
 3. Bent u bekend met de film van een Pakistaans-Nederlandse man die zijn eerste zeven vrouwen uit Pakistan ernstig heeft mishandeld en voor de achtste keer getrouwd is met een Pakistaanse vrouw en ook haar ernstig heeft mishandeld? (3)
 4. Vindt u het aanvaardbaar dat Nederlandse mannen aan de lopende band met buitenlandse vrouwen trouwen om ze vervolgens in ons land ernstig te mishandelen en thuis op te sluiten?
 5. Deelt u de mening dat we deze praktijk moeten stoppen? In hoeverre is het mogelijk om voor notoire mishandelaars een verbod in te stellen om keer op keer een volgende buitenlandse partner naar Nederland te halen?
 6. Bent u bereid met Femmes for Freedom in gesprek te gaan over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan kennisbevordering van professionals en inburgeringscursussen over geweld tegen huwelijksmigranten?
 7. Deelt u de mening dat bij soort uitbuiting sprake kan zijn van mensenhandel?
 8. Bent u het ermee eens dat de overheid moet ingrijpen indien sprake is van een geloofwaardig vermoeden van mensenhandel? Zo ja, bent u bereid om de aanpak van het gedwongen isolement van verborgen vrouwen met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel te bespreken?
 9. Bent u bekend met het verhaal van de Iraanse Negar die zich als huwelijksmigrante bij haar man in Nederland voegde die hier als kennismigrant aan de TU Delft werkte en kort na haar komst door haar man om het leven is gebracht? (4)
 10. Bent u ervan op de hoogte dat vrouwen van kennismigranten uit niet-westerse landen vaak in een gedwongen isolement leven en mishandeld worden? (5)
 11. Is het juist dat Negar geen inburgeringsplicht heeft als partner van een kennismigrant? Bent u het eens dat inburgering (hier en in het buitenland) – van partners van kennismigranten – kan bijdragen aan empowerment en aan het voorkomen van onderdrukking?
 12. Indien de man van Negar wordt veroordeeld, moet hij Nederland dan verlaten na het uitzitten van zijn straf?
 13. Bent u bereid om met Femmes for Freedom, overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen te bespreken hoe zij samen partners van kennismigranten kunnen bereiken om hen minder kwetsbaar te maken voor gedwongen isolement?
 14. Kent u de steekproef van de gemeente Rotterdam waaruit blijkt dat 20% van de huwelijksmigranten in een gedwongen isolement leven? Deelt u de mening dat dit zeer zorgelijk is? Bent u bereid een landelijk onderzoek in te stellen naar de omvang van gedwongen isolement van huwelijksmigranten? (NOOT)

(1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/28/wie-onthult-het-polygame-huwelijk-a3985124

(2) https://www.femmesforfreedom.com/activiteiten/campagnes/ontsnap-uit-je-huis 

(3) https://www.youtube.com/watch?v=hc48exwQiRQ

(4) https://www.rijnmond.nl/nieuws/189360/Vader-over-gedode-dochter-Negar-23-Eigenlijk-heb-ik-haar-vermoord

(5)https://www.ad.nl/dordrecht/iraanse-vrouw-kort-na-komst-naar-nederland-omgebracht-echtgenoot-beroept-zich-op-noodweer~a6e55d73/

(6) https://www.rijnmond.nl/nieuws/189548/Nu-Negar-een-paar-jaar-geleden-Yasmeen-moeten-we-wachten-op-een-volgend-slachtoffer

(7) “Huwelijksmigranten, hun welzijn en participatie”, gemeente Rotterdam, 29 oktober 2018

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen