Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Wat een begin van 2023!

10 februari 2023

Rapport Huwelijkse gevangenschap aangenomen in raad van Europa ...

 

Al sinds de oprichting van Femmes for Freedom strijden we ook internationaal voor een betere rechtspositie voor vrouwen in huwelijkse gevangenschap. We zochten in dat kader in 2020 ook contact met Margreet de Boer, Eerste Kamerlid en lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa voor GroenLinks. En nu, dankzij haar grote inzet, waarbij zij alle suggesties en aanbevelingen uit ons voorstel heeft willen opnemen, vieren we een nieuwe mijlpaal!

Want haar rapport Finding solutions for marital captivity werd woensdag 25 januari, samen met de bijbehorende resolutie, met grote meerderheid aangenomen in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. De resolutie positioneert huwelijkse gevangenschap duidelijk in de context van geweld tegen vrouwen, en laat zien dat de aanpak ervan onderdeel moet zijn van nationaal beleid om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Ook bevat de resolutie vele aanbevelingen voor lidstaten van de Raad van Europa om huwelijkse gevangenschap te voorkomen en bestrijden, onder andere d.m.v. versterking van het wettelijk kader, het nemen van preventieve maatregelen, het beschermen en ondersteunen van slachtoffers en het samenwerken met relevante gemeenschappen. 

We zijn ongelooflijk blij met het werk van Margreet de Boer en met deze erkenning van huwelijkse gevangenschap door de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. De volgende stap is de erkenning van huwelijkse gevangenschap in Europese wetgeving.


… en een krachtig pleidooi in het Europees Parlement

 

Samira Rafaela, D66-Europarlementariër voor Renew Europe, hield daarvoor deze maand een zeer krachtig pleidooi. Eind oktober bezochten we haar in Brussel en we bespraken het onrecht van huwelijkse gevangenschap, de maatregelen die in Nederland zijn genomen en wat de EU kan doen in heel Europa. 
Vorige week heeft zij zich in het Europees Parlement sterk gemaakt voor de erkenning van huwelijkse gevangenschap - die ontbreekt tot nu toe in de conceptrichtlijn van de Europese conceptrichtlijn om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Femmes for Freedom vindt dat een onbegrijpelijke en pijnlijke omissie en is daarom zeer blij met de krachtige inzet van Samira Rafaela.
 
Sinds onze oprichting strijden we al tegen huwelijkse gevangenschap - toen bijna niemand nog geloofde dat de samenleving of de overheid daar iets aan zou kunnen doen. We hebben in Nederland gelobby’d en gevochten als leeuwinnen om de wet veranderd te krijgen. En - het lukte. Als eerste land ter wereld borgde Nederland wettelijke bescherming van vrouwen die willen ontsnappen aan huwelijkse gevangenschap. 

Nu is een moment van vreugde om hoever we zijn gekomen, maar ook het gevoel van onrecht en strijdbaarheid om de vrouwen die deze bescherming nog niet hebben! Dus:

Never give up! Femmes for Freedom gaat haar tweede decennium in 

Meer dan een decennium werkt Femmes for Freedom al voor de vrijheden en de rechten, in wet én praktijk, van biculturele meisjes en vrouwen. Het idee van ongelijkheid, onvrij zijn en onrecht raakt ons diep. We geloven in vrijheid. gelijkheid en de fundamentele mensenrechten en de unieke mens. Op deze fundamenten van de menselijke behoefte om vrij en gelukkig te zijn, het geloof in de liefde en een betere wereld is Femmes for Freedom gebaseerd. 
We blijven ons inzetten voor de vrijheid van vrouwen en de zelfbeschikking over hun eigen lichaam, hun liefdesleven en seksualiteit, hun vrijheid en hun economische zelfstandigheid.
 
Met dank aan iedereen die ons  in woord, daad of donatie heeft gesteund, kijken we trots en gesterkt terug op een impact die nog met de dag groeit. 
 
En wat een geweldig filmpje maakte Ruben Gischler voor ons tienjarig bestaan. Dank jullie wel voor jullie warme woorden Fidan Ekiz, Nesrin Musa, Jasper van Dijk, Elma Drayer, Fahra Marzak, Brenda Stoter Boscolo, Willem Timmer, Diny Flierman en Bente Becker. En als altijd, dank aan cartoonist Cortés voor zijn ijzersterke verbeelding van onze strijd. 
 
Een grote steun in de rug voor ons en vooral: voor alle vrouwen voor wie we staan én doorvechten.
 
Noodhulp en vraagbaak: de juridische helpdesk van Femmes for Freedom 
 
Met de juridische helpdesk staat Femmes for Freedom al sinds onze oprichting elke dag vrouwen bij die kampen met huwelijkse onvrijheid. We zijn verheugd dat deze helpdesk nu ook wordt gesteund door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Naast directe hulp voor de vrouwen zelf zijn wij een vraagbaak voor professionals in een breed palet van maatschappelijke organisaties en overheden.
 
Vrouwen in huwelijkse onvrijheid kunnen hulp vragen via onze website; via mail, Facebook, Twitter of de telefoon. Daarnaast kunnen vrouwen met deze problemen terecht bij het kantoor van Femmes For Freedom in Den Haag. 
 
We staan hen bij met gratis informatie en (juridisch) advies op het gebied van hun rechten en mogelijkheden. Problemen kunnen zich helaas op allerlei gebieden voordoen: huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, gedwongen achterlating, onwettige huwelijken, gedwongen isolement, huiselijk geweld, echtscheidingen, bedreigingen, seksueel geweld … 
 
Als er verdere stappen moeten worden ondernomen verwijzen wij de vrouw door en begeleiden wij haar naar de juiste instantie. Indien nodig treedt Femmes For Freedom op als ‘breekijzer’. Zo kunnen we ons bijvoorbeeld inzetten in bemiddeling en ondersteuning bij dossiers van advocaten, politie, het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang, maatschappelijk werk, politie, ambassades of Veilig Thuis. We hebben daarvoor de expertise en de kennis van diverse culturen, het huwelijksrecht en het strafrecht van verschillende landen.
 
Door bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand werken steeds minder advocaten op basis van toevoeging (‘pro deo’). De advocaten die dit nog wel doen, kunnen daardoor ook nog eens minder snel nieuwe zaken aannemen of ze hebben te weinig tijd voor de complexe materie waarmee de cliënten van Femmes For Freedom te maken hebben. 
 
Femmes for Freedom betreurt de wijzigingen op de gefinancierde rechtsbijstand en doet met klem een beroep op de regering om dit terug te draaien.In de tussentijd zullen wij met hart en ziel taken die in het gedrang komen proberen op te vangen. Uw donaties zijn daarvoor ongelooflijk welkom. Ze dragen bij aan ons werk om wet- en regelgeving te verbeteren, maar ook aan deze heel concrete hulp aan vrouwen in nood.
Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen