Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Verklaring FFF over het kort geding door Blijf Groep

09 januari 2017

Op 29 december jl. diende een kort geding van de Blijf Groep tegen FFF. De Blijf Groep stelt dat door twee rapporten is vastgesteld dat er geen sprake is van misstanden in de opvanghuizen van Blijf, en eist onder meer dat FFF haar teksten over misstanden in de vrouwenopvang met verwijzingen naar artikelen die in de media zijn verschenen van de website haalt en een rectificatie plaatst. Het gaat om deze pagina’s:

Dossier Vrouwenopvang

Reactie Femmes for Freedom op misstanden Blijf Groep

3rd World Shelter Conference of Womens Shelter: abuses in Dutch shelters

Reactie onderzoeksrapport Perspectief over Blijf Groep locatie IJmond

FFF is van mening dat er geen sprake is van onrechtmatige uitingen door FFF aan het adres van de Blijf Groep. FFF is door een aantal vrouwen die in een opvanglocatie van de Blijf Groep verbleven om hulp gevraagd naar aanleiding van klachten over de opvang. FFF heeft hen waar mogelijk geholpen. Daarbij heeft FFF aandacht van de lokale en landelijke politiek gevraagd voor de situatie van deze vrouwen. Onafhankelijk van FFF hebben verschillende media ook over misstanden op deze opvanglocatie bericht.

Kop nieuwsbericht Bing

De Blijf Groep heeft in 2016 een onderzoek laten uitvoeren naar de klachten (klik hier voor de reactie van FFF). Dit onderzoek was volgens FFF niet onafhankelijk. Desondanks bevestigde het onderzoek dat de hygiëne op de opvanglocatie gebrekkig was, er gevallen van schurft waren gesignaleerd, de vrouwen soms in een moeilijke financiële situatie kwamen waardoor ze niet in hun eerste levensbehoeften konden voorzien; en dat er van verschillende vrouwen verhalen zijn geweest over prostitutie (klik hier voor de reactie van FFF op dit rapport). De gemeente Haarlem heeft een tweede onderzoek laten uitvoeren, door het onderzoeksbureau BING. FFF twijfelt ook aan de onafhankelijkheid van dàt onderzoek. Al tijdens het onderzoek heeft FFF de verantwoordelijke wethouder laten weten dat het onderzoek op vooringenomen en onprofessionele wijze werd uitgevoerd. Bovendien meent FFF dat de Blijf Groep al voor de presentatie van het rapport over de inhoud van het rapport lijkt te hebben kunnen beschikken (zie printscreen website Blijf Groep 6 december 2016 08.40), i.t.t. tot de Haarlemse gemeenteraad (op 7 december 2016 tussen 13.30-13.45) en FFF (op 12 december 2016 om 14:52) . Ondanks alle gebreken die er dus kleven aan dit rapport, wordt een deel van de klachten opnieuw bevestigd. Een uitgebreide reactie van FFF op dit rapport wordt morgenavond op onze website geplaatst.

FFF vindt het te gek voor woorden dat de Blijf Groep haar subsidies gebruikt om klachten de kop in te drukken via de rechter. Op deze manier is een maatschappelijk debat niet mogelijk. Hoe kan een zinnige discussie gevoerd worden over de situatie in sommige opvanglocaties van de Blijf Groep als de enige informatie die gezien mag worden de door de Blijf Groep goedgekeurde informatie is? Over deze handelwijze van de Blijf Groep zijn inmiddels raadsvragen gesteld in de gemeente Velsen. Lees hier de raadsvragen van Beryl Dreijer.
Tijdens het kort geding bleek dat de Blijf Groep van mening is dat FFF verantwoordelijk is voor de publikaties in de media en voor kamer-en raadsvragen over de klachten van sommige vrouwen in de vrouwenopvang. Dat is naar de mening van FFF een grove minachting van de onafhankelijkheid van de betrokken media en politici. Ook is het een overschatting van de macht van FFF.

FFF heeft in schriftelijke en mondelinge toelichting bij het kort geding laten zien dat de klachten van de vrouwen over misstanden niet verzonnen zijn, dat deze zelfs door het door Blijf opgevoerde onderzoek deels bevestigd worden; en dat de verschillende mediapublikaties op eigen onderzoek van onafhankelijke journalisten gebaseerd zijn. Ook hebben we laten zien dat politici op grond van hun eigen bevindingen kritische vragen hebben gesteld. FFF ontkent niet dat de klachten met betrekking tot de slechte financiële situatie waar de vrouwen in terecht kwamen, voor een groot deel te maken heeft met breder overheidsbeleid. FFF is echter van mening dat de Blijf Groep een eigen verantwoordelijkheid heeft, op zijn minst om de problemen bij de rijksoverheid te agenderen, en ook om de situatie binnen de eigen mogelijheden te verbeteren. Andere vrouwenopvangorganisaties proberen dat immers ook.

FFF heeft tijdens het kort geding de noodzaak benadrukt van een open debat over problemen in de vrouwenopvang. De discussie over die problemen is een zaak van publiek belang. De uitspraak van de Rechtbank Den Haag is op 12 januari 2017.

FFF is u zeer dankbaar voor alle vormen van steun om overeind te blijven in de strijd voor een betere zorg in de vrouwenopvang voor vrouwen en kinderen in Nederland.

Recente mediapublicaties:

Noord Hollands Dagblad 29 december 2016 Blijf Groep wil FFF laten zwijgen

Vileine.com 29 december 2016 Nieuwsflash: PTSS door het leven in een Blijf van m’n Lijf-huis

Recente raadsvragen:

2 januari 2016 door Beryl Dreijer Kort geding Blijf Groep tegen Femmes for Freedom

krantenartikel kop - ongelijke strijd Blijf Groep en Femmes for Freedom

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen