Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Meldpunt Verdwenen Vrouwen: Oproep aan de lokale politiek voor concrete actie

20 september 2023

 

Enkele weken geleden lanceerden we het meldpunt Verdwenen Vrouwen. Voor meisjes en vrouwen zoals Nadia en Sarah die uit de GBA geschreven zijn, achtergelaten en uitgehuwelijkt in verre oorden zonder dat iemand ze zocht, voor meisjes en vrouwen die door bureaucratie hun nationaliteit en daarmee aanspraak op hulp verliezen. 

Deze meisjes en vrouwen verliezen eerst zekerheid, een dagelijkse routine, een vertrouwde omgeving en een netwerk van klasgenoten, buurtgenoten of collega’s. Dan verliezen ze hun nationaliteit; hetgeen wat ons samenbrengt en zelfs verbindt, wanneer we in de krant lezen over sportprestaties van landgenoten, samen Koningsdag vieren en samen klagen als het regent. Die nationaliteit verbindt ons niet alleen, het is ook de basis voor dienstverlening en hulp van de Nederlandse ambassade in het buitenland. En daar blijven de deuren dan dicht.

Vervolgens verliezen ze hun identiteit; geen netwerk meer, niet weten waar je thuishoort (of zelfs waar je bent), je taal niet meer kunnen spreken, je favoriete gerechten niet meer kunnen koken. Dan hebben we het nog niet over het geweld, zowel mentaal, fysiek als economisch, waar deze vrouwen mee te maken krijgen. Deze omstandigheden en het constante geweld kunnen vrouwen tot zelfmoord drijven. Naar aanleiding van onze oproep heeft de NOS ook aandacht aan deze onderwerpen besteed. 

Wat kunt u als professional of omstander doen

Wij kunnen deze vrouwen en meisjes alleen helpen als we weten wat de omvang van het probleem is. Daarom vragen wij ambtenaren van de gemeenten in Nederland, politiek maar ook schoolbestuurders aan ons te melden hoeveel vrouwen er de afgelopen jaren uitgeschreven zijn zonder nieuw adres, van wie al jaren niets is vernomen, die in het nieuwe schooljaar niet in de lesbanken verschenen. Deze gegevens kunnen geanonimiseerd aan ons overgedragen worden. 

We ontvangen graag de volgende gegevens:

  • Jaar van verdwijning
  • Woonplaats
  • Leeftijd ten tijde van verdwijning
  • Indien van toepassing; vermoedelijke reden van verdwijning

Alleen door de omvang van dit probleem te kennen, kunnen we samen met partners, overheid en politiek maatregelen ontwikkelen die deze praktijken voorkomen en die de verdwenen vrouwen helpen terug te keren. 

Ken je iemand in je directe kring die verdwenen is of die geen hulp ontving van de Nederlandse ambassade, en wil je haar zaak delen met Femmes for Freedom? Dat mag ook. We kunnen dan samen kijken welke hulpverlening mogelijk is. Je kunt dan contact opnemen via meldpunt@femmesforfreedom.com. We zullen dan samen verkennen of we de zaak verder op kunnen pakken. 

In 2014 is de wet BRP aangepast om huwelijksdwang en achterlating tegen te gaan. Sinds de wijziging van de wet, hebben mensen die zich willen laten uitschrijven een verschijningsplicht, dat wil zeggen, ze moeten in persoon het verzoek tot uitschrijving doen. Wanneer de behandelend ambtenaar vermoedens heeft van huwelijksdwang, achterlating, kinderontvoering of uitbuiting mag deze persoon het beroepsgeheim verbreken door melding te doen bij Veilig Thuis. Deze voorziening in de wet heeft een belangrijke signaalfunctie, maar wordt deze door gemeenten ook ingezet?

Wij roepen raadsleden op om in de eigen gemeente navraag te doen naar de implementatie van deze wetswijziging en de controle hierop. Door raadsvragen te stellen, wordt het probleem inzichtelijk en kunnen nieuwe protocollen worden opgesteld om deze schandelijke praktijken te voorkomen. We kijken vol verwachting uit naar de antwoorden op de vragen van Sibel Özogul- Özen, raadslid voor de SP in Haarlem en de vragen van Rita Verdonk, raadslid voor Hart voor Den Haag. We zijn hen zeer erkentelijk voor de  aandacht die zij blijven vragen voor vrouwen en meisjes met een migratieachtergrond. We hopen dat nog veel meer raadsleden in haar voetsporen zullen volgen en soortgelijke vragen stellen.   

Mocht je als (burger)raadslid meer informatie willen of samen verkennen hoe we in jouw gemeente het verschil kunnen gaan maken voor deze doelgroep, dan horen we heel graag van je.   

Blijf geïnformeerd door je in te schrijven voor onze nieuwsbrieven. Meld je hier aan om op de hoogte te blijven!

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen