Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Samen sterk in Antwerpen

20 april 2023

 
Op 4 maart organiseerde het Sterke Vrouwennetwerk Antwerpen een succesvol en inspirerend event om Internationale Vrouwendag te vieren. Femmes for Freedom was door de stad Antwerpen uitgenodigd om te spreken over ons werk en onze missie: de strijd  tegen genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen binnen en buiten de gemeenschappen.
We vertelden hoe we buiten de gemeenschappen vechten voor system change en binnen de gemeenschappen voor mentaliteitsverandering. We luisterden zelf onder de indruk naar de verhalen van veel sterke Antwerpse vrouwen. Elk van ons vertelde vanuit haar eigen invalshoek; allemaal samen spraken we over het thema van de dag: Vrouwen en Vrijheid.

 

Nederland schrijft wereldgeschiedenis: en nu verder

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we over onze grote blijdschap toen de Eerste Kamer op 7 maart de Wet Tegengaan huwelijkse gevangenschap aannam. Nederland is hiermee het eerste land ter wereld dat de volle bescherming van het recht voor deze vrouwen in de wet vastlegt. Maar u kent ons … wij willen doorgaan tot dit recht er ooit voor alle vrouwen ter wereld mag zijn! Daarvoor zetten we ons bij de Raad van Europa in Straatsburg in: in januari schreven we over onze bijdragen aan en vreugde over het rapport Finding solutions for marital captivity door Margreet de Boer (GroenLinks) en de bijbehorende aangenomen resolutie  Maar we zijn ook in overleg met Europarlementariers om huwelijkse gevangenschap erkend te krijgen in het wetsvoorstel van de EU om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Ook hebben we contact met Franse en Spaanse politici voor wetgeving tegen huwelijkse gevangenschap zoals Nederland die nu invoerde.

 

Femmes for Freedom in de Tweede Kamer

In maart nodigde Tweede Kamerlid Jan Klink (VVD) ons uit om te spreken over wat wij vinden dat Nederland nog meer kan doen, waar wij natuurlijk heel graag op ingingen. Zorgen hebben wij zeker nog om Nederlandse vrouwen die met huwelijkse gevangenschap te kampen hebben als zij in het buitenland verblijven. Daarnaast vinden wij dat Nederland een geweldige stap zou kunnen nemen door de aanpak van huwelijkse gevangenschap onderdeel te maken van het feministisch buitenlandbeleid.  Jan Klink stelde op 28 maart een aantal gerichte en belangrijke Kamervragen waar wij erg blij mee zijn. Hij adresseerde de verantwoordelijkheid die Nederland kan (en volgens Femmes for Freedom moet) nemen voor vrouwenrechten wereldwijd.
 
We spraken bij de Tweede Kamer ook weer met Bente Becker (VVD) over zelfbeschikking van biculturele meisjes. Zij zet zich al jaren met grote gedrevenheid in voor dit onderwerp en voor de aanpak van problemen die we met Femmes for Freedom adresseren. Wij danken deze beide Kamerleden voor al hun werk voor vrouwenrechten.

Samenwerking op internationaal niveau
 
Femmes for Freedom is lid van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, een  overlegstructuur van verschillende mensenrechten-en vrouwenrechtenorganisaties. Via dit netwerk leveren we bijdrages aan gezamenlijke rapportages inzake de naleving van het VN-Vrouwenverdrag aan het VN-Vrouwenrechtencomité.
 
De Raad van Europa heeft in GREVIO een groep van deskundigen over geweld tegen vrouwen en meisjes. GREVIO riep onlangs in antwoord op de Nederlandse rapportage over de stand van vrouwenrechten, onze overheid op tot een sterker genderperspectief in de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Lees hier de reactie van de 47 NGO’s waaronder Femmes for Freedom.
 
Door deze samenwerkingsverbanden oefenen we gezamenlijk en internationaal druk uit op EU-landen om de rechten van vrouwen en meisjes te borgen.

Uw steun is hartverwarmend

Voor onze rechtszaken tegen de gemeente Utrecht en Den Haag gaven velen van u donaties. Deze donaties zijn zo ontzettend welkom: we moeten het opnemen tegen predikers die vrouwenbesnijdenis ‘aanbevolen’ noemen en tegen onze eigen overheid die zegt daar niets tegen te kunnen doen. Dankzij uw steun staan wij niet alleen, maar voelen we ons gesterkt. Maar vooral stelt u ons in staat recht te krijgen voor vrouwen zonder stem.
 
Uw donaties blijven belangrijk voor ons.

Wilt u met inzet van uw tijd bijdragen aan het werk van Femmes for Freedom? Wij zijn blij met stagiairs en vrijwilligers die kunnen helpen. Neem voor meer informatie contact op via info@femmesforfreedom.com

 

Schrijf je hier om onze nieuwsbrief te ontvangen!

 

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen