Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Nieuwsbericht naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant

Volkskrantartikel verscheen op 13 mei 2013

13 mei 2013

Standpunt Femmes for Freedom naar aanleiding van het artikel Politie hielp minderjarigen huwen

Femmes for Freedom vindt het zeer kwalijk dat de politie en Fier Fryslan imamhuwelijken tussen minderjarigen adviseren en zo de rechteloosheid en kwetsbaarheid van vrouwen bevorderen. Femmes for Freedom is van mening dat de wetgeving die huwelijken tussen minderjarigen en informele religieuze huwelijken tegengaat en verbiedt nooit en door niemand overtreden mag worden.  Niemand staat boven de wet en mag de rechteloosheid van vrouwen en kinderen bevorderen, ook de politie en Fier Fryslan niet. Toen Femmes for Freedom de politie en Fier Fryslan tijdens de workshop wees op het feit dat het sluiten van een religieus huwelijk zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk strafbaar is en dat een imam daarmee in overtreding is, werd gereageerd: “Het waren minderjarigen en alleen een religieus huwelijk was mogelijk. Zo gaat het nou eenmaal in die culturen.” Zowel Fier Fryslan als de politie hebben laten weten dat ze niet van de strafbepaling (artikel 1:68 Burgerlijk Wetboek en artikel 449 Wetboek van Strafrecht) op de hoogte waren. Dit is zeer kwalijk, omdat iedereen geacht wordt de wet te kennen, zeker de politie en hulpverlenende instanties. Het is ook in strijd met het beginsel van scheiding van Kerk en Staat en het verslechtert de positie en rechten van vrouwen en is niet in overeenstemming met het CEDAW (VN-Vrouwenverdrag). De politie wordt geacht conform de wet te handelen en niet mee te werken aan het sluiten van religieuze huwelijken. Het recht (voor meerderjarigen) om in alle vrijheid te trouwen en te scheiden wordt door de Nederlandse wetgeving en internationale mensenrechten gewaarborgd. Universaliteit van de fundamentele mensenrechten en bescherming van het individu geldt voor iedereen, dus ook voor vrouwen uit migrantengroepen!

Femmes for Freedom wil dat er onderzoek wordt gedaan naar het aantal imamhuwelijken, zonder voorafgaand een burgerlijk huwelijk, tussen (meerderjarigen en) minderjarigen, waarin de politie, Fier Fryslan en andere hulpverleningsinstanties een adviserende rol hebben gespeeld. Bovendien wil Femmes for Freedom dat er maatregelen getroffen worden om herhaling te voorkomen en een belofte dat dit nooit meer geadviseerd wordt.

Lees ook:

Leeuwarder Courant 14 mei 2013 Rel over vermeende huwelijksbemiddeling en bekijk de uitzending van de Halve Maan van 17 mei 2013.

Volkskrant 13 mei 2013 Politie hielp minderjarigen huwen

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen