Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Hoorzitting in het Europees Parlement

22 juni 2018

Femmes for Freedom en ALDE organiseren hoorzitting in Europees Parlement

Op Maandag 25 juni organiseren Femmes for Freedom en ALDE, de liberale fractie in het Europees Parlement, een hoorzitting met de titel “ Het Onrecht van Huwelijkse Gevangenschap” (https://alde.eu/en/events/). De hoorzitting wordt georganiseerd om de bewustwording over huwelijkse gevangenschap op Europees niveau te vergroten en om samen met academici, experts en politici mogelijke oplossingen te onderzoeken.

Huwelijkse gevangenschap is de situatie waarbij iemand, meestal een vrouw, in een religieus huwelijk gevangen blijft, omdat de partner een scheiding weigert. Huwelijkse gevangenschap is een veelvoorkomend probleem voor vrouwen uit gemeenschappen waar het religieuze huwelijk belangrijker is dan het burgerlijke huwelijk, zoals in de islamitische en de Joodse gemeenschappen, Door niet te kunnen scheiden, kan de vrouw niet meer over haar eigen leven beschikken. In de ogen van haar gemeenschap en vaak ook voor haar land van herkomst is ze nog getrouwd; gevolgen van deze situatie zijn onder meer geweld door de ex-partner of de gemeenschap, uitsluiting en verstoting. Ook komt regelmatig vervolging voor in het land van herkomst wegens overspel wanneer de vrouw een nieuwe relatie aangaat. Huwelijkse gevangenschap is niet alleen een probleem voor het individu, maar ook voor de samenleving: het lukt vrouwen in huwelijkse gevangenschap vaak niet een eigen leven op te bouwen en bij te dragen aan de maatschappij. In plaats daarvan blijven ze afhankelijk van bescherming door de hulpverlening.

Vrouwen in huwelijkse gevangenschap willen geen slachtoffer zijn, maar graag hun leven weer in eigen hand nemen. FFF lobbyt in Nederland al jaren voor juridische instrumenten die vrouwen helpen het huwelijk te ontbinden, waarbij de strafbaarstelling via het strafrecht en het verbod in het burgerlijk wetboek centraal staan. Mede als gevolg hiervan heeft Nederland zich ontwikkeld tot een voorloper op dit gebied. Nederland is het eerste land ter wereld waar huwelijkse gevangenschap strafbaar is gesteld. Naar aanleiding van het verzoek van Kathalijne Buitenweg (Kamerlid GroenLinks) heeft minister Sander Dekker recent aangekondigd ook het burgerlijk wetboek aan te passen om huwelijkse gevangenschap tegen te gaan.

Tijdens de hoorzitting zullen de ervaringen in verschillende landen met elkaar gedeeld worden en kunnen successen in het ene land als voorbeeld voor andere landen dienen. Maar huwelijkse gevangenschap is niet alleen een nationaal, maar ook een internationaal fenomeen. Zoals Fred Teeven in zijn functie als staatssecretaris van Justitie al eerder zei; ‘als Nederlandse scheidingen overal erkend zouden worden, was er geen sprake meer van huwelijkse gevangenschap.’ Zo lang dit niet het geval is, is het belangrijk om zowel als Nederland maar ook in EU-verband in gesprek te gaan met de landen waarvan het familierecht huwelijkse gevangenschap kan veroorzaken en een dialoog met deze landen aan te gaan. Omdat de EU namens 28 lidstaten spreekt, kan zij veel gewicht in de schaal leggen tijdens de gesprekken met deze landen. FFF pleit ervoor dat de familierechtelijke situatie rond huwelijkse gevangenschap standaard een gespreksonderwerp wordt bij het afsluiten van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. Ook zou het goed zijn als EU te bekijken hoe de noodzaak om huwelijkse gevangenschap tegen te gaan, in internationale mensenrechtenverdragen, resoluties en Europese wetgeving opgenomen kan worden.

De hoorzitting is openbaar maar registratie voor dit evenement is verplicht. U kunt hiervoor contact opnemen met ALDE via Hilde Vautmans hilde.vautmans@europarl.europa.eu.

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen