Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Financiële zelfverdediging voor meisjes en vrouwen ~ actieplan van Femmes for Freedom

25 november 2022

Minister Van Gennip opent nieuwe campagne tegen financieel geweld

Financiele zelfverdediging voor meisjes en vrouwen  ~ actieplan van Femmes for Freedom


Op 25 november geeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het startsein voor Femmes for Freedom’s nieuwe campagne tegen financiële onderdrukking van vrouwen. De campagne wordt daarmee gestart in het kader van Orange the World, de internationale actieweken tegen alle vormen van geweld jegens vrouwen wereldwijd

Sociaal-culturele emancipatie kan alleen slagen als vrouwen ook economische zelfstandigheid en financiële zelfbeschikking kunnen bereiken, vindt vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom. Maar wij constateren dat biculturele vrouwen die met dwang te maken hebben, vaak ook kampen met financiële onderdrukking.

Daarom ontwikkelden wij - op basis van onze grassroots ervaringen, onderzoek in samen met de Kleine Consultant en lange track record - praktische tips en tricks over hoe vrouwen hun financiële rechten beter kunnen borgen. Op deze pagina vinden vrouwen die financieel onderdrukt worden, belangrijke handvatten en adviezen. Ook kunnen vrouwen er het Geldboekje en Geldflyer met beknopte informatie downloaden. Deze ‘tips en tricks’ verhogen de financiële zelfredzaamheid en duurzame participatie van vrouwen met een migratieachtergrond in een afhankelijkheidssituatie. Het Geldboekje en de Flyer kunnen besteld worden via info@femmesforfreedom.com.

 

Vrouwen financieel in de knel

Denkt u nu aan huwelijksmigranten en vrouwelijke asielzoekers? Dan heeft u gelijk - zij worden vaak het allerhardst getroffen. Maar vergis u niet: ook jonge vrouwen die hier geboren en getogen zijn, worden financieel hard getroffen als zij opgroeien in een omgeving die hun eigen geld afneemt.Pak deze misstanden aan, te beginnen vandaag:

Het komt ook in Nederland voor dat een man zijn vrouw verbiedt te werken en zo haar financiële zelfstandigheid verhindert. Een vrouw mag geen bankrekening en een bankpas hebben. Een vrouw moet voor iedere betaling toestemming vragen aan haar man of schoonouders. Het komt voor dat echtgenoten of ouders zich het salaris of de uitkering van een vrouw geheel toeëigenen, tegen haar eigen wil, voor de bruiloft van een broer of een tweede huis van de (schoon)ouders. Het komt voor dat gezinnen met een uitkering geen eten kunnen kopen, omdat ze geld naar hun familie moeten sturen. Er zijn vrouwen die geen geld hebben voor hun eigen anticonceptie.

De cijfers liegen er niet om: deze groep is het minst economisch zelfstandig en is ook het armst. Hun financiële kwetsbaarheid heeft ook andere oorzaken en gevolgen. Femmes for Freedom vraagt met de nieuwe campagne aandacht voor de sociaal culturele aspecten die armoede veroorzaken, met name de collectief culturele belevenis van geld.

 

Onze oproep: beter onderzoek en hulpverlening, zónder blinde vlekken!

Deze issues komen namelijk tot op heden in geen enkel onderzoek van gevestigde instituties naar voren. Doordat onderzoekers zich onvoldoende rekenschap geven van cultuur-en gendersensitieve verschillen, horen we vaak te eenzijdige oorzaken over de armoede onder migrantenvrouwen. Daardoor focust ook beleid zich te eenzijdig op oorzaken als de taal, discriminatie en afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn óók oorzaken, maar er is een blinde vlek waar Femmes for Freedom met deze campagne opnieuw aandacht voor vraagt. Wij willen een inclusieve en intersectionele kijk op armoedevraagstukken onder migrantenvrouwen.

 

De campagne Financiële Zelfverdediging vraagt de politiek urgent aandacht voor deze acht hoofdpunten: 

  • gerichte en concrete steunpunten voor deze vrouwen
  • gericht en beter onderzoek: gendersensitief, cultuursensitief, inclusief en intersectionele benadering.
  • een module komen over geldzaken toevoegen aan de taal-en inburgeringslessen
  • hulpverleners trainen over deze issues
  • borgen dat de toeslagen van de vrouw ook naar de vrouw zélf worden overgemaakt.
  • een code of conduct voor de Nederlandse banken, in navolging van de Britse banken, om financiële mishandeling en uitbuiting tegen te gaan;
  • regelen dat de uitkering wordt gestort op de rekening van degene die voor het huishouden zorgt, dus niet automatisch naar de man. 
  • verhoogde alertheid bij opvanginstanties zodat de schulden van vrouwen die hier tijdelijk wonen niet verder oplopen.

 

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen