Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Waarom is het een probleem?

In vergelijking met vrouwen zonder migratieachtergrond, komen ongeplande zwangerschappen, abortussen en soa’s vaker voor onder vrouwelijke migranten en nieuwkomers. Dat heeft verschillende redenen:

 • Gebrek aan seksuele voorlichting in land van herkomst.
 • Vooroordelen en onjuiste informatie over anticonceptie, bijvoorbeeld dat het de vruchtbaarheid vermindert en ongezond is om niet ongesteld te worden.
 • Angst voor de bijwerkingen, zoals hoofdpijn, hartkloppingen, buikpijn, haaruitval en gewichtstoename.
 • Weinig kennis van de gezondheidszorg in Nederland.
 • Schaamte en angst om met de dokter over anticonceptie te praten.
 • Taalprobleem met de dokter en een gevoel van gebrek aan begrip door cultuurverschillen.
 • Seksualiteit en anticonceptiegebruik vóór het huwelijk is een taboeonderwerp. Ze durven er daarom niet over te praten en mogen het vaak niet gebruiken van hun partner/familie.
 • Er is geen geld voor anticonceptie. Niet alle soorten anticonceptie worden vergoed door de zorgverzekering.
 • Er is geen controle of de anticonceptie daadwerkelijk opgehaald wordt.

Welke rechten heeft iemand?

Anticonceptie is een mensenrecht. Niemand mag zich bemoeien met het anticonceptiegebruik van een persoon of het verbieden.

Wat kan ik doen?

Algemene tips om over anticonceptie te praten:

 • Besef dat er misschien geen, weinig of verkeerde kennis over seksualiteit en anticonceptie is. Leg daarom alles goed uit. Wees nieuwsgierig. Durf vragen te stellen zonder vooroordelen. Blijf doorvragen tot de problematiek, de vragen en de wensen van de persoon helder zijn.
 • Leid een gesprek over anticonceptie goed in. Valt het u bijvoorbeeld op dat een vrouw achterelkaar kinderen krijgt, terwijl haar financiële situatie slecht is? Begin het gesprek over ouderschap. Daarna kunt u praten over gezinsplanning.
 • Is de persoon bang om anticonceptie te gebruiken, omdat niemand het mag weten? Vertel dat dokters beroepsgeheim hebben.
 • Gebruik de partner, familie of diens kinderen niet als tolk. Dat kan tot misverstanden leiden. Maak gebruik van de tolkentelefoon of een zorgconsulent uit de gemeenschap. 

 

Politie 

Bel 112 in geval van nood. Bel 0900-8844 voor situaties die geen spoed zijn. Vraag naar de gespecialiseerde politiefunctionaris in de regio.

Veilig Thuis biedt hulp en advies aan professionals, slachtoffers en omstanders betreffende huiselijk geweld. U kunt contact opnemen over onder andere eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, gedwongen achterlating, VGV en huwelijkse gevangenschap. 

www.veiligthuis.nl

Telefoon: 0800-2000

Fier! is het landelijk expertise- en behandelcentrum voor eergerelateerd en seksueel geweld. Ze bieden hulp aan slachtoffers en u kunt er terecht voor advies. 

www.fier.nl

Telefoon: 088 20 80 000

Sense biedt informatie en advies aan jongeren met vragen over seks. 

www.sense.info

Zanzu biedt informatie over seksuele gezondheid in 16 talen. 

www.zanzu.nl 

Deel, mail of print deze pagina
Facebook icon Twitter icon LinkedIn Icon E-mail icon WhatsApp Icon Print Icon