Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Geweld rondom of binnen het huwelijk

Femmes for Freedom zet zich in tegen alle vormen van onvrijheid die met het huwelijk te maken hebben, zoals huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, polygamie, gedwongen achterlating, gedwongen isolement (verborgen vrouwen), negatieve sociale controle, seksueel en economisch geweld. Daarom zetten wij in op praktische voorlichting en preventie voor slachtoffers en hulpverleners. Ook lobbyen we voor verbetering van wetgeving, hulpverlening en beleid. 

Aandachtspunten

  • Er is meer erkenning, actie en handhaving nodig voor de specifieke vormen van geweld tegen biculturele vrouwen in binnen-en buitenland. 
  • De internationale agendering van huwelijkse gevangenschap door de Nederlandse regering is noodzakelijk om huwelijkse gevangenschap effectief tegen te gaan. 
  • Er moet erkenning komen voor alle geweldsvormen die tot femicide leiden. 

Wat Femmes for Freedom doet

Inzet op wetgeving, beleid en hulpverlening

Een van de kernmissies van Femmes for Freedom is de strijd tegen huwelijkse gevangenschap. Femmes for Freedom heeft huwelijkse gevangenschap politiek geagendeerd in Nederland en wetgeving en beleid om het tegen te gaan teweeg gebracht. Bovendien heeft de politieke lobby van Femmes for Freedom gezorgd voor de oprichting van het Landelijk Knooppunt voor Huwelijksdwang en Achterlating. Ook heeft de lobby van Femmes for Freedom ertoe geleid dat de regering nu onderzoek doet hoe huwelijkse uitbuiting in de wet kan worden opgenomen. 

Voorlichting van (potentiële) slachtoffers en hulpverleners

Femmes for Freedom ontwikkelt voorlichting voor zowel (potentiële) slachtoffers als omstanders en hulpverleners. In begrijpelijke taal legt Femmes for Freedom huwelijkse problematiek bloot, licht ze voor en doorbreekt ze taboes om zo de doelgroep zo goed mogelijk te begeleiden naar de juiste hulpverlening.

Internationale agendering van huwelijkse gevangenschap

Femmes for Freedom zet zich in voor de internationale agendering van huwelijkse gevangenschap middels internationale beweging Freedom is Our Right (FIOR). In het kader van deze beweging werkt Femmes for Freedom samen met (inter)nationale NGO’s, politici, activisten, wetenschappers en professionals om huwelijkse gevangenschap in andere landen en op internationaal niveau te agenderen.

Hulp aan individuele vrouwen

Femmes for Freedom staat vrouwen bij die hulpvragen hebben over complexe situaties van huwelijkse onvrijheid, zoals huwelijkse gevangenschap en gedwongen isolement. Met behulp van onze vrijwillige juridische expert helpen we deze vrouwen hun recht te halen. Ook doen wij juridisch onderzoek en doen wij voorwerk voor advocaten. 

Deel, mail of print deze pagina
Facebook icon Twitter icon LinkedIn Icon E-mail icon WhatsApp Icon Print Icon