Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Femmes for Freedom vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de zaak van Noura Hussein, een Sudanese vrouw van 19 jaar die haar man doodde omdat hij haar verkrachtte. Noura was, na ondergedoken te hebben gezeten, onder valse voorwendselen naar huis gelokt waar ze werd gedwongen met haar neef te trouwen. Toen zij seks weigerde, verkrachtte hij haar met de hulp van drie andere mannen. De volgende ochtend probeerde hij opnieuw seks met haar te hebben. In het gevecht dat hierop volgde, stak zij hem dood. Nu is Noura ter dood veroordeeld, omdat ze zichzelf verdedigde tegen geweld en verkrachting.

De consumptie van gedwongen huwelijken, waarbij een van beide partners niet vrijwillig in het huwelijk treedt, is verkrachting. In Sudan is verkrachting binnen het huwelijk niet strafbaar. Volgens de Sudanese wetgeving hebben mannen financiele verplichtingen jegens de vrouw. Vrouwen moeten hun man ter aller tijden gehoorzamen en dienstbaar te zijn, ook op het gebied van seks, omdat zij onder het gezag van de echtgenoot vallen.

Zelfbeschikking is een fundamenteel mensenrecht. Noura Hussein heeft nooit van dat recht gebruik kunnen maken omdat ze een vrouw is, en vrouwen bezit zijn van een mannelijke voogd, i.c. haar vader. Femmes for Freedom roept de Nederlandse regering op Noura te helpen haar rechten te verdedigen. Door diplomatieke druk uit te oefenen op de Sudanese regering kan deze veroordeling ongedaan gemaakt worden. Nederland helpt vrouwen vaker voor zichzelf op te komen, zoals Meriam Ibrahim, ook ter dood veroordeeld in Sudan omdat zij zich bekeerde tot het Christendom. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, heeft de Sudanese ambassadeur op dat moment ontboden om over de zaak te spreken. Door internationale druk zijn zij en haar kind uiteindelijk vrijgelaten en hebben asiel aangeboden gekregen in de VS. Nu is het de beurt aan Nederland asiel aan te bieden Noura Hussein. Wij vragen de Nederlandse regering om de bepalingen in Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Conventie voor de Eliminatie van Alle Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW / VN-Vrouwenverdrag) internationaal opnieuw onder de aandacht te brengen en te verdedigen. Geen enkele vrouw, of man, mag gedwongen worden seks te hebben tegen haar wil, gedwongen worden te trouwen of haar vrijheid met de dood te moeten bekopen.

Engels

Femmes for Freedom demands justice in the case of Noura Hussein, a Sudanese women that defended herself against her rapist husband. Noura was forced by her father to marry her cousin. Upon hearing his decision, she fled and lived with extended family for three years. She was lured back home under false pretences and made to marry her cousin. When her now husband tried to forcibly consume his marriage, she resisted for six days. He then recruited three family members to aid him in raping Noura. When he tried to rape her again the next day, a struggle followed during which she defended herself with a knife and ultimately killed her husband. Now, Noura faces the death penalty because she defended herself against violence and rape.

The consumption of all forced marriages is rape. But spousal rape is not recognized as a criminal offense in Sudan. Under Sudanese law, men have financial responsibilities towards women. However, women are forced to obey their husbands and service them at all times, as the man has legal custody over his wife.

Self-determination is a fundamental human right. Noura Hussein has never been able to exercise that right because she is a woman and women are the property of their male guardian in Sudan, in Noura’s case her father. Femmes for Freedom urges the Dutch government to help Noura defend her rights. By pressuring the Sudanese government, the death penalty can be overturned. The Netherlands has a strong history of helping women abroad. When Meriam Ibrahim was sentenced to death in Sudan, because she converted to Christianity and married a Christian man, the then minister of Foreign Affairs, Frans Timmermans, summoned the Sudanese ambassador to discuss the case. Because of international pressure Ibrahim and her child were released and found a save haven in the United States. We ask the Netherlands to follow in American footsteps and offer asylum to Noura Hussein. We urge the Dutch government to uphold the Universal Declaration of Human Rights as well as the Convention for the Elimination of All Discrimination against Women (CEDAW) and stress the importance of both on an international level. No woman, or man, should be forced to have sex against their will, be forced to marry or to pay the ultimate price for freedom.

Deel, mail of print deze pagina
Facebook icon Twitter icon LinkedIn Icon E-mail icon WhatsApp Icon Print Icon