Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

8 oktober 2021

Zondag 10 oktober is het de Internationale Dag tegen de Doodstraf. Dit jaar is de dag gewijd aan vrouwen die tot de dood veroordeeld, geëxecuteerd of vrijgesproken zijn. Genderdiscriminatie speelt een onontkenbare rol in arrestaties, rechtszaken en veroordelingen, in het bijzonder in combinatie met andere vormen van discriminatie, racisme en ongelijkheid. Daarom benadrukken we dit jaar het belang van de erkenning van de rol die discriminatie van vrouwen speelt bij de doodstraf en pleiten we voor de volledige afschaffing van de doodstraf. 

Zo worden vrouwen op verschillende plekken ter wereld, zoals in Sudan, Pakistan, Iran, Indonesië, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Nigeria vervolgd en zelfs ter dood veroordeeld wanneer ze overspel plegen. Dit heeft een immense impact op vrouwen die slachtoffer zijn van huwelijkse gevangenschap, ook voor Nederlandse slachtoffers. Deze vrouwen kunnen niet religieus scheiden van hun partner, omdat hij weigert mee te werken. Slachtoffers blijven gedwongen in het huwelijk en kunnen daardoor, onder andere, geen nieuwe relaties aangaan. Dit wordt bestraft met sociale exclusie, stigmatisering, vrijheidsbeperking en in bepaalde gevallen dus zelfs de dood. 

Ook van ongetrouwde vrouwen wordt het recht op vrije partnerkeuze geschonden. In maarliefst 41 landen kunnen vrouwen de doodstraf krijgen wanneer zij relaties aangaan met vrouwen. Zelfs in landen waar vrouwen normaliter vrijgesteld zijn van de doodstraf, is hun seksualiteit toch voldoende reden om ze te criminaliseren en ter dood te veroordelen. De stigmatisering van en het taboe op vrouwelijke seksualiteit is de doodsteek voor vrouwen wereldwijd. 

De doodstraf is een kwestie van geweld tegen vrouwen, genderdiscriminatie en een schending van het recht om te leven.  

Deel, mail of print deze pagina
Facebook icon Twitter icon LinkedIn Icon E-mail icon WhatsApp Icon Print Icon