Over ons

Wie zijn we?

Femmes for Freedom is een stichting die opkomt voor vrouwen die de nare gevolgen ondervinden van allerlei vormen van huwelijkse gevangenschap en voor vrouwenrechten.

Missie

Femmes for Freedom streeft naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Visie

Om dit te bereiken willen wij een laagdrempelige organisatie zijn voor de in het huwelijk gevangen vrouw en voor iedereen die deze vrouwen wil helpen.

Femmes for Freedom wordt gedreven door een grote verontwaardiging over de onrechtvaardige behandeling van de gevangen vrouw en door grove mensenrechtenschendingen. Femmes for Freedom wordt ook gedreven door het optimisme een gelijke wereld te creëren waarin mensen, mannen en vrouwen op een gelijke en eerlijke manier worden behandeld.

Femmes for Freedom geeft gevangen vrouwen (en advocaten en hulpverleners) advies over de juridische weg om uit huwelijkse gevangenschap te kunnen komen.

Ook geeft Femmes for Freedom informatie over de maatschappelijke consequenties van huwelijkse gevangenschap.

Femmes for Freedom werkt aan bewustwording, vraagt actief aandacht voor de onrechtvaardige situatie waarin vrouwen verkeren.

Femmes for Freedom werkt aan nieuwe perspectieven voor de gevangen vrouw en is optimistisch over de kansen voor deze vrouwen voor een rechtvaardige en gelijke behandeling.

Femmes for Freedom wil huwelijkse gevangenschap als vorm van geweld tegen vrouwen gedefinieerd krijgen en het strafbaar laten stellen. Huwelijkse gevangenschap is namelijk een vorm van huwelijksdwang!

Femmes for Freedom vindt dat gevangen vrouwen door iedereen herkend en geholpen moeten worden!

Dit doet Femmes for Freedom met een multidisciplinair team van ervaringsdeskundigen, juridische professionals, wetenschappers, samenwerkende organisaties en maatschappelijk werkers.

Femmes for Freedom is een organisatie voor iedereen: voor vrouwen maar ook voor mannen van alle leeftijden!