Foto: Gohar Dashti Hoorzitting wetsvoorstel huwelijksdwang in de Tweede Kamer Femmes for Freedom voert actie voor een taskforce huwelijksdwang Aletta van Nu Prijs voor het werk van Femmes for Freedom

Vrijheid en Gelijkheid

Wij streven naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Femmes for Freedom zet zich in tegen huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap. Door een succesvolle campagne heeft Femmes for Freedom een bredere definitie van het begrip huwelijksdwang gerealiseerd. Niet alleen gedwongen worden te trouwen, maar ook gedwongen worden getrouwd te blijven is een vorm van huwelijksdwang.

Femmes for Freedom bestaat pas twee jaar, maar oefent invloed uit op zowel juridisch, maatschappelijk, cultureel en politiek vlak. Bekijk onze thema's

l

Doneer wat u kunt om te helpen

Met uw gift kunnen wij voor vrijheid en gelijkheid vechten!

Nieuws

Agenda

Facebook