Hoorzitting wetsvoorstel huwelijksdwang in de Tweede Kamer Femmes for Freedom voert actie voor een taskforce huwelijksdwang Aletta van Nu Prijs voor het werk van Femmes for Freedom

Vrijheid en Gelijkheid

Wij streven naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Femmes for Freedom zet zich in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, gedwongen achterlating, verborgen vrouwen en huwelijkse gevangenschap bij Nederlandse meisjes en vrouwen. Want ook in Nederland worden meisjes en vrouwen gedwongen te trouwen of getrouwd te blijven

Femmes for Freedom bestaat inmiddels 5 jaar, maar oefent invloed uit op zowel juridisch, maatschappelijk, cultureel en politiek vlak. Bekijk onze thema's

l

Doneer wat u kunt om te helpen

Met uw gift kunnen wij voor vrijheid en gelijkheid vechten!

Nieuws

Agenda

Facebook