Verborgen vrouwen

Femmes for Freedom heeft in oktober 2013 het eerste exemplaar van haar rapport over Verborgen Vrouwen aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden, in het bijzijn van een grote groep vrouwen.

Verborgen vrouwen: een vergeten groep is een studie naar de aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de Rotterdamse wijk Delfshaven.

De mate waarin een verborgen vrouw niet in staat wordt gesteld om te participeren in de maatschappij, is verschillend, maar bij elk van deze vrouwen speelt een vorm van isolatie. Vaak ook heeft zij last van een verbod van haar man of schoonfamilie om haar eigen dingen te doen en soms mag zij zelfs niet alleen de deur uitkomen. Er zijn zelfs vrouwen die letterlijk worden opgesloten.

Een verborgen vrouw kampt met verschillende problemen, afhankelijk van de vorm en gradatie van verborgenheid. We onderscheiden drie gradaties; ernstige, matige en lichte verborgenheid. Onder ernstige verborgenheid verstaat Femmes for Freedom opsluiting en soortgelijke vormen zoals intimiderend of gedwongen binnenhouden en het niet vrijelijk kunnen bewegen van de vrouw in kwestie. Er kan gedacht worden aan uitbuiting, mensenhandel en gedwongen prostitutie, maar ook aan een zeer traditionele man en/of schoonfamilie die de vrouw dit aandoen.
Bij matige verborgenheid kan het isolatie zijn door sociale controle, geweldsituaties, financiële afhankelijkheid van man en/of schoonfamilie en het niet (wettelijk en/of religieus/informeel) kunnen scheiden van de partner. Deze vrouwen mogen vaak niet (alleen) naar buiten, ze zitten thuis met de kinderen en zorgen voor het huishouden. Ook ondernemen ze geen activiteiten buitenshuis zoals taallessen, opleiding etc. Ze komen dus niet in contact met de Nederlandse samenleving en hebben geen sociale contacten. Het komt veel voor dat hele families bij elkaar in de straat wonen maar de vrouwen niet naar buiten gaan door druk van de families.

Tot slot is er de lichte mate van verborgenheid waarbij de vrouw irreëel opgesloten is, ze mag wel naar buiten maar ze denkt zelf dat ze dit niet kan. In deze lichtere mate van verborgenheid is er veelal sprake van een soort zelf gekozen isolement en weinig sociale activiteiten.

Bent u hulpverlener en kent u een verborgen vrouw?

Wat fijn dat een verborgen vrouw de weg naar de hulpverlening heeft gevonden, of mogelijk heeft u haar gevonden! Hoe dan ook is het tijd voor actie. Veel van de verborgen vrouwen zijn onzeker en hebben een hernieuwd zelfvertrouwen nodig. Daarnaast is Femmes for Freedom zich bewust van het feit dat er nog niet genoeg kennis en informatie is over deze bijzondere doelgroep. Onder de thema´s Sociaal-juridisch effect van scheiden en huwelijkse gevangenschap vindt u handige informatie. Ook bij de ideale eindsituatie vindt u mogelijke informatie die voor u van toepassing kan zijn. Voor alle vragen kunt u bij ons terecht via info@femmesforfreedom@gmail.com

Bent u een verborgen vrouw en wilt u uit de huidige situatie stappen?

Wat goed dat u voor uzelf op komt!! Het is belangrijk dat u de weg vindt naar de hulpverlening. Er zijn veel hulpinstanties in Nederland die u op heel veel manieren kunnen helpen, maar ze zijn niet altijd zo makkelijker te vinden voor iemand die voor het eerst hulp zoekt. U kunt beginnen met te praten met uw huisarts of met iemand van een buurthuis bij u in de wijk.

Bent u ongelukkig in u huwelijk en wilt u scheiden?

Kijkt u dan vooral even bij ons thema huwelijkse gevangenschap en aarzelt u niet om ons te contacteren via info@femmesforfreedom@gmail.com Als dingen uit de hand zijn gelopen (er wordt bijvoorbeeld geweld gebruikt door uw man of u voelt zich seksueel misbruikt), dan kunnen wij u helpen met aangifte doen bij de politie. Wij kunnen u ook helpen om een advocaat te vinden en de scheiding in gang zetten. We zullen u hierbij begeleiden en helpen om de juridische zaken op een rijtje te zetten.

Verborgen vrouwen en de Nederlandse wet

Content wordt geplaatst.