Organisatie

Bureau

Shirin Musa

Shirin Musa – Directeur 

Shirin staat aan het begin van Femmes for Freedom. Zij heeft Femmes for Freedom opgericht en is na haar voorzitterschap directeur van de stichting geworden. Naast haar werk voor Femmes for Freedom is zij jurist in opleiding.

“Ik heb Femmes for Freedom opgericht omdat ikzelf een gevangen vrouw ben geweest. Ik geloof in gelijkheid en vrijheid. Het idee van ongelijkheid, onvrij zijn en onrecht raakt mij diep. Ik geloof in de rede, de fundamentele mensenrechten en de unieke mens. Op deze fundamenten, mijn eigen verleden, de drang om vrij en gelukkig te zijn, het geloof in de liefde en een betere wereld is Femmes for Freedom gebaseerd. Ik wil dat iedereen de gevangen vrouw herkent en helpt om een vrije en blije vrouw te worden.”

E-mail: shirin.musa@femmesforfreedom.com

 

Farah Marzak – Projectleider 

Farah Marzak is werkzaam als Projectleider bij Femmes for Freedom. Zij richt zich op de ontwikkeling van projecten en fondsenwerving voor de Stichting. Farah heeft een achtergrond in de bedrijfskunde en werkte eerder als zelfstandig tekstschrijver, fondsenwerver en adviseur voor culturele ondernemers en kunstenaars.

“Ik heb Femmes for Freedom leren kennen als een moedige en daadkrachtige organisatie. De projecten van de Stichting jagen het maatschappelijk debat aan en zorgen voor positieve veranderingen in het leven van veel vrouwen en meisjes. Ik zet mij samen met het bestuur, collega’s en vrijwilligers graag in om nog meer vrouwen te bereiken en hen te ondersteunen op het gebied van huwelijkse vrijheid en zelfbeschikking.”

E-mail: farah.marzak@femmesforfreedom.com

 

 

Mup Maessen 

Mup is sinds het begin van 2015 een vaste vrijwilliger van Femmes for Freedom. Ze houdt zich als vrijwilliger vooral bezig met juridische ondersteuning van vrouwen die zich bij Femmes for Freedom melden. Momenteel helpt zij  vrouwen die een aanvraag willen doen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

” Tijdens mijn rechtenstudie aan de Universiteit Maastricht raakte ik in de ban van het Vreemdelingenrecht. Tijdens mijn studie ben ik begonnen als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. Daarna ben ik gaan werken als jurist bij het Bureau voor Rechtshulp in Zeeland, op een van de eerste AZC’s (te Goes). Daarna heb ik op verschillende onderzoekscentra (OC’s) gewerkt en op diverse kantoren van de Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA). Tijdens mijn werkzaamheden als rechtshulpverlener aan vreemdelingen en vluchtelingen heb ik de bijzondere positie van vrouwen en minderjarigen ervaren. Ik heb gezien hoe zij, merendeels vanuit een grote achterstandspositie en met veel hindernissen, proberen een vrij en rechtvaardig leven zonder vrees op te bouwen. De wetenschap dat er in een vrij en democratisch land als Nederland verborgen levens bestaan is voor mij onverteerbaar. Ik zet mij graag in voor degene die onwetend is over de juridische mogelijkheden die bestaan en die vaak door traditie en cultuur geketend is. Door mijn vrijwilligerswerk bij Femmes for Freedom kan ik mijn kennis en kunde weer inzetten voor hen die geen of onvoldoende steun ervaren en verbetering van hun positie behoeven.”

E-mail: mup.maessen@femmesforfreedom.com

 

Imane 

Imane is sinds september 2018 stagiaire bij Femmes For Freedom vanuit haar opleiding Integrale Veiligheidskunde. Zij ondersteunt FFF bij de uitwerking van projecten en zal deze ook zelfstandig gaan ontwikkelen. Daarnaast zal zij zich verdiepen in de werkzaamheden van het Juridisch Loket. Ook verzorgt Imane de social media van Femmes for Freedom.

Bestuur


Rahina Ramzan – Voorzitter

Meer informatie volgt

 

Nazia Rafiq

Meer informatie volgt

 

Comité van aanbeveling

Mr. Margreet de Boer, lid Eerste Kamer Groen Links

Prof. Mr. Cees Flinterman, hoogleraar mensenrechten en lid van de VN-Mensenrechtencomité

Margalith Kleijwegt, journaliste en auteur “Sofia”

Maarten de Vries, consultant en oud-directeur Wilde Ganzen

 

Raad van Advies

Het comité van aanbeveling adviseert Femmes for Freedom gevraagd en ongevraagd. Op korte termijn wordt de Raad van Advies officieel door andere personen gevormd.

Statuten

De statuten van stichting Femmes for Freedom ten tijde van de oprichting kunt u hier vinden.

De statuten van de Stichting na wijziging in 2014 kunt u hier vinden.

Stages

Femmes for Freedom is een erkend leerbedrijf voor de opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener.

De stichting begeleidt graag stagiaires bij hun opleiding en ontwikkeling. Stage lopen bij Femmes for Freedom? Stuur dan een e-mail naar shirin.musa@femmesforfreedom.com

 

Volunteers for Freedom

Femmes for Freedom is erg blij met de actieve groep vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de organisatie. Hier stellen we een aantal van deze vrijwilligers aan uw voor.

Nusret Musa

Informatie volgt.

Samenwerkingen

Femmes For Freedom komt op voor huwelijkse vrijheid en vrouwenrechten. We zijn ons ervan bewust dat voor een rechtvaardige wereld met gelijkwaardigheid en vrijheid voor alle vrouwen het noodzakelijk is dat we samenwerken met anderen. Daarom zoeken we actief die samenwerking op, nationaal maar ook internationaal. Ook zijn we aangesloten bij diverse organisaties. Kortom, ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door partners die ons steunen.

Samenwerkingspartners

  • Mama Cash, Dioraphte (institutionele subsidie)
  • Fonds 1818, SPE Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag (projectsubsidie)
  • Fier (partnerschap inzake een meerjarenplan ingediend bij Ministerie van OC&W)
  • Ministerie van OC&W (projectsubsidie m.i.v. 2018 voor 3 jaar ism met Fier)
  • Vereniging voor Vrouw & Recht Clara Wichmann e.a. diverse vrouwenorganisaties
  • Netwerk VN-Vrouwenverdrag (actief lidmaatschap)
  • Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang & Achterlating (uitwisselen dossiers)
  • Nederlandse Vrouwen Raad (lidmaatschap)
  • Diverse ministeries zoals V&J, SZW, BZ en ambassades (gesprekspartner, geen subsidierelatie)

Financiering

Femmes for Freedom komt op voor huwelijkse vrijheid en vrouwenrechten. We maken ons hard voor vrouwen die gedwongen worden om te trouwen en getrouwd te blijven. Onze kracht is de combinatie van expertise, een constructieve lobby en scherpe actie waar nodig. En met succes.

Femmes for Freedom wordt onder meer gesteund door:

Adessium_2012_wit-e1339766649875

Coproductielogo, kleur (NL)_96dpi_302x253px_E

HORIZONTAL_DenHaagI.jpg

 

 

 

 

mama-cash

 

 

 

 

 

 

SaveSave