FAQ

Wie is Femmes for Freedom?

Femmes for Freedom is een stichting die opkomt voor de gevangen vrouw en voor vrouwenrechten.

Wat doet Femmes for Freedom?

  • Femmes for Freedom= Komt op voor de vrijheid van de gevangen vrouw.
  • Freedom Information, Freedom Help= E-loket met belangrijke informatie voor  voor vrouwen die willen trouwen, gevangen vrouw, hulpverleningsinstanties, juristen, overheden, mannen, ngo’s, religieuze gezagsdragers en iedereen die meer over het onderwerp wil leren.
  • Freedom Fund= Fonds voor vrouwen die niet over voldoende financiële middelen beschikken voor mediation en kortgeding.
  • Freedom Talks= Praatgroepen om lotgenoten ervaringen te laten delen.
  • Freedom Buddies= Vrouwen en mannen die de gevangen vrouw bijstaan bij de religieuze gezagsdragers en bij de gewone rechtbank.
  • Freedom Empowerment=  Alle activiteiten van Femmes for Freedom dragen bij aan de algemene empowerment van vrouwen. Met Freedom Empowerment wil Femmes for Freedom vrouwen begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Vindt u het werk van Femmes for Freedom belangrijk en wilt u helpen dit grote en vaak verborgen leed uit de wereld te helpen? U kunt een vaste donateur worden of eenmalig een bijdrage naar het Freedom Fund overmaken op rekeningnummer  NL71 ABNA 0504 2097 44 ten name van Femmes For Freedom. U bent dan officieel Freedom Friend! Als Freedom Friend ontvangt u van ons de nieuwsbrief met Freedom Updates en uitnodigingen voor Freedom Events.

Wat zijn de doelstelling van Femmes for Freedom?

Femmes for Freedom streeft volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) na, in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk. Femmes for Freedom maakt zich sterk voor de algehele bewustwording van de gevangen vrouw en de versterking van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Femmes for Freedom geeft ook voorlichting over preventie van huwelijkse gevangenschap, treedt op als procespartij voor vrouwen en draagt bij in de proceskosten door middel van het Freedom Fund.

Femmes for Freedom wil huwelijkse gevangenschap als vorm van geweld tegen vrouwen gedefinieerd krijgen en het strafbaar laten stellen. Huwelijkse gevangenschap is namelijk een vorm van huwelijksdwang! In Nederland is dit reeds gelukt, Femmes for Freedom gaat ook internationaal voor deze zienswijze strijden.

Femmes for Freedom vindt dat gevangen vrouwen door iedereen herkend en geholpen moeten worden!

Is Femmes for Freedom een religieuse organisatie?

Femmes for Freedom is een stichting die opkomt voor de gevangen vrouw en voor vrouwenrechten. Hierbij willen we benadrukken dat FFF geen religieuze of anti-religieuze organisatie is, maar een mensenrechtenorganisatie.

Voor wie is Femmes for Freedom?

Femmes for Freedom is er voor de gevangen vrouw en voor iedereen die deze vrouwen wil helpen. Femmes for Freedom geeft gevangen vrouwen (en advocaten en hulpverleners) advies over de juridische weg om uit huwelijkse gevangenschap te kunnen komen. Ook geeft Femmes for Freedom informatie over de maatschappelijke consequenties van huwelijkse gevangenschap. Dit doet Femmes for Freedom met een multidisciplinair team van ervaringsdeskundigen, juridische professionals, wetenschappers, samenwerkende organisaties en maatschappelijk werkers. Femmes for Freedom is een organisatie voor iedereen: voor vrouwen maar ook voor mannen van alle leeftijden!

Wie is de gevangen vrouw?

De gevangen vrouw is (meestal) wel gescheiden uit het Nederlands burgerlijk huwelijk. De gevangen vrouw is een vrouw die tegen haar wil gedwongen wordt om getrouwd te blijven in het religieus huwelijk. Zij kan ook veel moeilijkheden ondervinden om te scheiden conform het statelijk recht van het land van herkomst. De gevangen vrouw is vaak letterlijk ziek en leeft in eenzaamheid, vernederingen, angst, wanhoop en verdriet.

Voor veel vrouwen is het belangrijk in het kader van haar sociale acceptatie om naast haar burgerlijke scheiding ook naar het religieus of statelijk recht van het land van herkomst te scheiden. Indien deze vrouw zonder naar religieus recht c.q. statelijk recht te scheiden naar Nederlands burgerlijk recht een tweede keer huwt, pleegt zij volgens haar religie, de wetten van haar land van herkomst of verblijf overspel en bigamie. Met als gevolg sociale uitstoting binnen haar sociale omgeving, omdat zij de goede naam en eer van de familie schendt. In islamitische landen kan dit bovendien zelfs tot ernstige strafrechtelijke vervolging leiden. Er zijn landen waar vrouwen wegens overspel ter dood worden veroordeeld. Verminking van het gezicht van de vrouw door middel van zoutzuur of het afsnijden van de neus is zelfs sociaal acceptabel in sommige landen.

Wat zijn de successen van Femmes for Freedom?

Nadat Femmes for Freedom in 2011 is opgericht, heeft Femmes for Freedom overheden, maatschappelijke, juridische en wetenschappelijke instellingen bezocht om voorlichting te geven over de gevangen vrouw, om draagvlak te creëren voor hulpverlening aan de gevangen vrouw en om samenwerkingsverbanden op te zetten.

Door Femmes for Freedom weten steeds meer mensen in Nederland wat huwelijkse gevangenschap is en zullen vrouwen geholpen worden. De gevangen vrouw krijgt zo steeds vaker aandacht en een plek bij hulpverleningsinstellingen.

Via deze website, Facebook en Twitter weten vrouwen (en andere mensen die de gevangen vrouw willen helpen) Femmes for Freedom te vinden. Femmes for Freedom helpt vrouwen met hun vragen via e-mail en als vrouwen het willen, zoekt iemand van Femmes for Freedom de vrouwen op. Femmes for Freedom haalt de gevangen en verborgen vrouw uit de anonimiteit, geeft hun een gezicht en een stem.  Femmes for Freedom geeft vrouwen weer hoop om een vrije vrouw te worden en haalt de gevangen vrouw uit haar isolement.

Wat gaat Femmes for Freedom de komende periode doen?

De nieuwe activiteiten zijn volop gaande en in ontwikkeling.

Femmes for Freedom vormt een nieuw geluid in Nederland! Daarom wordt Femmes for Freedom regelmatig belicht in de media. Naarmate Femmes for Freedom groeit, doet de stichting steeds meer: nu nog in Nederland, maar in de nabije toekomst ook in het buitenland.

Wilt u meer weten over Femmes for Freedom?

Neem contact op met Femmes for Freedom. U kunt ons ook volgen op  Twitter en Facebook !

Copyright

Teksten overnemen

De teksten op deze website zijn speciaal voor Femmes for Freedom geschreven. Het auteursrecht ligt daarom bij Femmes for Freedom en bij de auteurs van de teksten. Femmes for Freedom heeft verschillende varianten en termen van bijvoorbeeld huwelijkse gevangenschap ontwikkeld. Ook deze varianten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming van Femmes for Freedom niet gepubliceerd worden. Zonder toestemming van Femmes for Freedom mag u de teksten niet overnemen voor publicatie op een andere website of opname in studie- of opleidingsmateriaal. Alleen voor privégebruik en zelfstudie mag u de teksten gebruiken.

Korte gedeelten van teksten overnemen en met hyperlinks naar Femmes for Freedom verwijzen

Indien u naar informatie van de website van Femmes for Freedom wil verwijzen geven wij u toestemming dit te doen met een hyperlink. U mag dan maximaal vijftig woorden overnemen van de website van Femmes for Freedom, indien u een duidelijke hyperlink naar het oorspronkelijke artikel van de website van Femmes for Freedom opneemt. U mag dit alleen doen voor een klein aantal doorverwijzingen. Indien u veel korte stukken tekst van de website van Femmes for Freedom opneemt om uw eigen website te vullen is dit niet toegestaan.

Zakelijk gebruik van teksten

Voor het zakelijk overnemen van de teksten van de website van Femmes for Freedom is niet toegestaan. De teksten zijn immers eigendom van Femmes for Freedom en zakelijke publicaties op het internet concurreren met onze eigen website. Daarvoor moeten wij een hoge vergoeding in rekening brengen. Als u teksten voor zakelijke doeleinden (tegen een vergoeding) wil gebruiken kunt u contact opnemen met ons. U dient daarvoor duidelijk het doel en bereik van de publicatie te omschrijven. Pas na goedkeuring van Femmes for Freedom kunt u gebruik maken van onze teksten.

Het overnemen van teksten voor school of studie

Femmes for Freedom krijgt regelmatig verzoeken van studenten of zij informatie van de website mogen gebruiken voor hun opleiding. Femmes for Freedom geeft toestemming teksten te gebruiken voor school of studie als de teksten in alleen in huiselijke kring worden verspreid. Alleen docenten en medestudenten mogen de teksten onder ogen krijgen. Als dat het geval is geeft Femmes for Freedom toestemming om de teksten van de website te gebruiken. Je dient echter wel de teksten te citeren en deze niet als je eigen werk te presenteren. Bovendien waarschuwt Femmes for Freedom; als je werkstuk of essay op internet of als studie- of voorlichtingsmateriaal gebruikt wordt valt dat niet onder gebruik in huiselijke kring. Voor breder gebruik van de teksten van de website geeft Femmes for Freedom nadrukkelijk geen toestemming.