Missie & Visie

Femmes For Freedom streeft naar zelfbeschikkingsrecht voor alle vrouwen. Een belangrijk onderdeel daarvan is huwelijkse gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zij zet zich o.a in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, achterlating, polygamie, huwelijkse gevangenschap (het tegen haar zin vasthouden van een vrouw in een huwelijk doordat de man een religieuze scheiding weigert), verborgen vrouwen en pleit voor betere vrouwenopvang. We zijn actief op alle terreinen en diciplines die noodzakelijk zijn om verandering teweeg te brengen en weten hierbij het perspectief van vrouwen met de wereld van decisionmakers te verbinden. Om onze doelstellingen te bereiken richten we ons op de volgende pijlers; zusterschap, empowerment, juridisch loket, maatschappelijke en politieke bewustwording, voorlichting, preventie, lobby, en internationaal. Door de gedrevenheid en deskundigheid van de FFF staf, in combinatie met individuele hulpverlening en intensieve lobbywerk, slagen wij er in om- ondanks een zeer beperkt budget -individuele vrouwen te helpen en op zeer effectieve wijze bredere veranderingen tot stand te brengen. Dit doen wij met een multidisciplinair team van ervaringsdeskundigen, juridische professionals, wetenschappers, samenwerkende organisaties en maatschappelijk werkers.

In het kort strijdt Femmes For Freedom voor:

  • Zelfbeschikkingsrecht voor alle vrouwen.
  • Huwelijkse vrijheid: vrouwen moeten zelf hun partner kiezen, kunnen scheiden als ze willen scheiden, niet achtergelaten worden en niet getroffen worden door polygamie.
  • De volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW), in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk.
  • De algehele bewustwording van vrouwen en in het bijzonder die in huwelijkse gevangenschap verkeren.
  • Algehele bewustwording onder de samenleving over de maatschappelijke consequenties van (allerlei vormen van) huwelijkse gevangenschap.
  • Femmes For Freedom wil gevangen vrouwen adviseren over de juridische wegen om uit huwelijkse gevangenschap te komen, en haar expertise delen met advocaten en hulpverleners.
  • Actief aandacht creeëren voor de onrechtvaardige situatie waarin vrouwen verkeren.
  • Femmes For Freedom wil dat gevangen vrouwen beter worden herkend en dat zij geholpen moeten worden!
  • Femmes For Freedom werkt aan nieuwe perspectieven voor de gevangen vrouw en is optimistisch over de kansen voor deze vrouwen, voor een rechtvaardige en gelijke behandeling.
  • De definiëring van huwelijkse gevangenschap als een vorm van geweld tegen vrouwen en het strafbaar stellen ervan.