Geschiedenis & Succes

Femmes For Freedom is in 2011 opgericht door Shirin Musa, een ervaringsdeskundige van huwelijkse gevangenschap en is in korte tijd een begrip geworden in Nederland. In eerste instantie leek de Nederlandse wet geen grip te hebben op huwelijkse gevangenschap. Een kort geding tegen haar ex-man resulteerde tot baanbrekende jurisprudentie: de rechter gaf haar gelijk en dwong haar man op straffe van een dwangsom mee te werken aan een religieuze echtscheiding. Haar persoonlijke ervaringen en die van vrouwen die zich tot haar wenden, omdat ze zich in schrijnende situaties van ‘huwelijkse gevangenschap’ bevinden, is voor haar de aanleiding geweest om FFF op te richten. In minder dan een jaar tijd introduceerde Shirin de Nederlandse samenleving het begrip ‘huwelijkse gevangenschap’ en wist zij het onderwerp op de politieke agenda te zetten. Dit heeft ertoe geleid dat de Tweede Kamer in 2012 instemde met het begrip ‘huwelijkse gevangenschap’ (oftewel ‘gedwongen voortzetting van een huwelijk’) en achterlating van partner of kind. Sindsdien vallen huwelijkse gevangenschap en achterlating onder de strafbaarheid van het algemene dwangartikel van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. Het is niet bij deze wetswijziging gebleven. Ook de hulpverlening voor slachtoffers van huwelijkse onvrijheid is verbeterd.

Ons track record in het kort:

  • In 2012 stemde de Tweede Kamer in met het kenniscentrum ‘Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating’
  • Family Justice Centre in Rotterdam (2016).
  • Agendering van huwelijkse gevangenschap bij de Verenigde Naties en erkenning van het CEDAW Comite (2016).
  • Opsporing, accomodatie (hotel) en repatriatie (vliegtickets) van Nederlandse vrouwen en meisjes die in het buitenland zijn uitgehuwelijkt (2016).
  • Agendering en verbetering van de vrouwenopvang (2015, 2016, 2017).
  • FFF voert ook proefprocessen om de rechten van vrouwen te verbeteren.
  • Diverse prijzen voor het werk van FFF, o.a. de Leah Globe Award en de Aletta van Nu Prijs

   
  Bekijk hier onze resultaten per jaar.

  Successen 2017-2018

  Successen 2015-2016

 • Family Justice Centre in Rotterdam (2016).
 • Agendering van huwelijkse gevangenschap bij de Verenigde Naties en erkenning van het CEDAW Comite (2016).
 • Opsporing, accomodatie (hotel) en repatriatie (vliegtickets) van Nederlandse vrouwen en meisjes die in het buitenland zijn uitgehuwelijkt (2016).
 • Successen 2013-2014

  Successen 2011-2012

  Impact op maatschappelijk niveau: creëren van awareness, zorgen voor betere (handhaving) van wet- en regelgeving op het gebied van huwelijkse onvrijheid

  • Oprichting van Femmes for Freedom wordt gevierd met een symposium, geopend door minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel.
  • 150 personen van relevante beroepsgroepen (juristen, maatschappelijk werkers, ambtenaren, wetenschappers, politie) zijn aanwezig bij het symposium van Femmes for Freedom.
  • Veel media-aandacht in het oprichtingsjaar: o.a. aanwezigheid bij Knevel & van den Brink en ene reportage in het NOS Journaal.
  • In totaal zijn er 37 media-optredens in kranten, televisieprogramma’s en tijdschriften.
  • Femmes for Freedom pleit bij de politiek voor een bredere definitie van huwelijksdwang in de wet: niet alleen gedwongen worden om te trouwen, maar ook gedwongen worden om getrouwd te blijven is een vorm van huwelijksdwang. De Tweede Kamer en de regering delen die mening en het wetsvoorstel m.b.t. de bredere definitie van huwelijksdwang wordt door de Tweede Kamer aangenomen.
  • Awareness creëren rondom de problemen van meisjes en vrouwen die gedwongen worden achtergelaten in het buitenland. Er is veel aandacht voor de zaak van ‘Sarah’: een Nederlands-Somalisch meisje dat gedwongen achtergelaten is in Somalië en slachtoffer is van huwelijksdwang.
  • Femmes for Freedom voert campagne in de media en politiek voor een ‘Forced Marriage Unit’ naar Brits voorbeeld. De regering en de Tweede Kamer gaan akkoord. Dit resulteert in de oprichting van het Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.
  • Drie maanden na de oprichting heeft Femmes for Freedom de 3e prijs van de Women Inc Cordaidprijs gewonnen. Femmes for Freedom heeft voor deze prijs de meeste publieksstemmen gehaald en was favoriet.
  • Femmes for Freedom wordt gevraagd om zitting te nemen in het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.

  Impact op individueel niveau: ondersteuning aan meisjes en vrouwen die problemen hebben bij huwelijkse vrijheid en gelijkheid

  • 36 vrouwen bijgestaan door het juridisch loket met juridisch advies.
  • 3 vrouwen zijn geholpen bij het bekostigen van een kort geding ,proefproces of mediation, in het geval zij zelf de kosten niet kunnen dragen.
  • 56 vrijwilligers die zich vanuit hun eigen expertise inzetten voor Femmes for Freedom.
  • Lancering van de Femmes for Freedom website. Hier kunnen meisjes en vrouwen informatie opzoeken over o.a. huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap.

  Verder lezen?