Archiven

Landmark court decision in The Netherlands on recommending Female Genital Mutilation by islamic preacher

juni 22, 2020 1:57 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

In 2018 Femmes for Freedom organised a campaign to file a criminal report against the preacher of the As- Soennah Mosque because this mosque advocated female genital mutilation; this was brought to light by the investigative journalists Milena Holdert who works for Nieuwsuur [current-affairs programme on Dutch television] and Andreas Kouwenhoven who works for NRC [leading Dutch broadsheet newspaper]. Over 133 people filed a criminal report together with Femmes for Freedom concerning this severe abuse. Femmes for Freedom was assisted by the lawyer Carene van Vliet and Janina Hamann from the law firm Delissen Martens.

Today the judge ruled in this case: ‘The Court are of the opinion that in this case the right to freedom of (religion and) speech cannot outweigh the right of women to protection against violence and discrimination’.

The accused has been convicted to 80 hours community service. Femmes for Freedom is highly pleased with this conviction. The conviction has made it clear that it is not allowed to advocate violence against girls and women on the basis of religious sources. This is an important step for the fundamental human rights of girls and women. We have realised this splendid result with your support this change was realised with your help. Thanks to you we can now say that advocating violence against girls and women is not acceptable. We thank you very much for your support and we look forward to continue the fight for the rights of women and girls.

The summary

The Hague, 19 June 2020

Today the Court of Appeal in The Hague sentenced a former teacher of the As-Soennah mosque to 80 hours community service. In an on-line video that was accessible on the website of the mosque from the autumn of 2015 until May 2018 the 32-year-old teacher made statements about female circumcision. The Court considers these statements to be seditious and an incitement to commit violence against women

Female circumcision publicly recommended

The man quoted from a scientific book without making it absolutely clear to his audience that female circumcision, other than the quote suggests, is not to be recommended.

Particularly because at the time he held the position of teacher at one of the larger mosques in The Netherlands his words are taken seriously. By not distancing himself from the quote he gave the impression that female circumcision was considered desirable in the As-Soennah mosque. Therefore he is guilty of sedition and incitement to commit violence against women.

A line has been crossed and a conviction is required

The Court is of the opinion that a conviction for this statement is required in a democratic society. The statements were made in the public domain and serious assault would have ensued had they been complied with. According to the Court in this case the defendant’s right to freedom of (religion and) speech does not outweigh the right of women to protection against violence and discrimination.

If you want to read the complete verdict click here!

 

 

In 2018 Femmes for Freedom organised a campaign to file a criminal report against the preacher of the As- Soennah…

Gerechtelijke uitspraak over aanbevelen vrouwelijke genitale verminking

juni 19, 2020 11:01 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

In 2018 organiseerde Femmes for Freedom een aangifte-actie tegen de prediker van de As Soennah Moskee wegens het aanbevelen van vrouwelijke genitale verminking, na onderzoeksjournalistiek van Milena Holdert voor Nieuwsuur en Andreas Kouwenhoven voor NRC. Meer dan 133 personen hebben met Femmes for Freedom aangifte gedaan van deze ernstige mishandeling. Femmes for Freedom werd bijgestaan door advocaten Carene van Vliet en Janina Hamann van Advocatenkantoor Delissen Martens.

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in deze zaak: “De rechtbank is van oordeel dat in dit geval het recht op vrijheid van (godsdienst en) meningsuiting niet kan opwegen tegen het recht van vrouwen op bescherming tegen geweld en discriminatie.”

De verdachte is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Femmes for Freedom is zeer blij met deze veroordeling. Het is nu duidelijk dat niemand op grond van religieuze bronnen geweld tegen meisjes en vrouwen mag aanbevelen. Dit is een grote winst voor de fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen! We willen iedereen bedanken die aangifte heeft gedaan en gedoneerd hebben voor onze rechtszaken. Samen met u hebben we deze prachtige resultaat bereikt en voor deze verandering gestreden! Dankzij u kunnen we nu zeggen dat het aanbevelen van geweld tegen meisjes en vrouwen niet normaal is. We danken u hartelijk voor uw steun en kijken er naar uit met u te blijven strijden voor de rechten van vrouwen en meisjes.

 

In 2018 organiseerde Femmes for Freedom een aangifte-actie tegen de prediker van de As Soennah Moskee wegens het aanbevelen van…

Oproep! Doe ook aangifte tegen de radicale AlFitrah Moskee of doneer!

januari 28, 2020 4:19 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Femmes for Freedom zet zich in tegen alle vormen van onvrijheid, ongelijkheid, onveiligheid en geweld tegen vrouwen. De Stichting streeft volledige naleving en handhaving van het VN-Vrouwenverdrag na. Femmes for Freedom is geen religieuze of antireligieuze organisatie. We zijn voor godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Dit betekent niet dat religieuze instellingen in naam van het geloof geweld tegen vrouwen mogen propageren en plegen. Derhalve heeft Femmes for Freedom aangifte gedaan tegen de AlFitrah Moskee en haar bestuurders wegens de volgende strafbare feiten en schending van de fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen:

 1. Aanbevelen van genitale verminking van vrouwen
 2. Sluiten van polygame huwelijken
 3. Sluiten van religieuze huwelijken zonder burgerlijk huwelijk.

Onze bewijsvoering is o.a. gebaseerd op de uitzending van Nieuwsuur (tijdsslot 6.27 minuten) en de publicatie in NRC door journalisten Milena Holdert en  Andreas Kouwenhoven. Uit hun onderzoek blijkt dat AlFitrah moskee voorstander is van vrouwelijke genitale verminking en deze motiveert en aanbeveelt in hun leerboek. Ook is gebleken dat AlFitrah polygame en illegale sharia huwelijken propageert en vermoedelijk structureel lijkt te sluiten. Femmes for Freedom vindt dat de Nederlandse regering en gemeente Utrecht een stellige reactie moeten geven die duidelijk maakt dat er geen ruimte is voor deze strafbare feiten en  schending van fundamentele mensenrechten in Nederland. Helaas heeft onze regering en gemeente Utrecht tot op heden geen actie ondernomen tegen de AlFitrah Moskee. We kunnen en mogen niet wegkijken van deze e.a. ernstige misstanden. Eerder heeft de aangifte actie van Femmes for Freedom tegen de As-Soennah Moskee wegens het aanbevelen van vrouwelijke genitale verminking geleid tot de vervolging van de As-Soennah prediker door het Openbaar Ministerie. Vandaar dat Femmes for Freedom ook nu in actie komt en uw hulp nodig heeft. U kunt dit op 2 manieren doen:

 1. Doe aangifte: Wij roepen iedereen op die tegen vrouwenonderdrukking is aangifte te doen. Door aangifte te doen, geeft u een duidelijk signaal af; dat er in onze samenleving geen ruimte is voor opruiing, aanzetten tot geweld en zeker niet voor vrouwelijke genitale verminking, polygamie en illegale sharia huwelijken. Iedereen kan aangifte doen. Anoniem aangifte doen kan helaas niet. Wij raden u aan voor domicilie Femmes for Freedom te kiezen. Om u te helpen, hebben wij alvast een conceptaangifte opgesteld. U kunt deze conceptaangifte hier downloaden en uitprinten. Deze kan, ondertekend, gestuurd worden aan:

Femmes for Freedom
Laan van Meerdervoort 70
2517 AN Den Haag

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze aangifte per post te versturen, dan kunt u het ondertekende document inscannen en mailen aan info@femmesforfreedom.com. Wij zullen de aangifte dan opsturen naar het Openbaar Ministerie.

 1. Doneer voor het indienen van een handhavingsverzoek

Femmes for Freedom wil de burgemeester van Utrecht vragen over te gaan tot sluiting van de moskee en wil hiervoor een handhavingsverzoek indienen en indien nodig een lange juridische strijd voeren. Normaliter kost zo’n procedure vele tienduizenden euro’s, maar hij hebben een fikse korting gekregen en hoeven maar 5000 EURO te betalen aan de advocaat. Hiervoor vragen we jullie een donatie te doen via deze crowdfundingssite. Jullie bijdrage helpt ons dit doel te verwezenlijken. Alvast ontzettend bedankt.

De campagnematerialen, zoals de Scare Bear cartoon, kunt u hier downloaden.

Femmes for Freedom zet zich in tegen alle vormen van onvrijheid, ongelijkheid, onveiligheid en geweld tegen vrouwen. De Stichting streeft…

Zeer belangrijke Kamervragen van Jasper van Dijk en Michiel van Nispen (SP) over vrouwenonderdrukking.

januari 27, 2020 11:13 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Duizenden migrantenvrouwen in Nederland worden door hun man of schoonfamilie thuis opgesloten. Deze huwelijksmigranten, vrouwen die als bruid naar Nederland komen, lopen het grootste risico om een verborgen vrouw te worden. Rotterdam werd in 2015 opgeschrikt door de moord op Yasmeen, een Pakistaanse huwelijksmigrante die alleen naar buiten mocht om de vuilniszakken buiten te zetten. Ook vrouwen van kennismigranten eindigen regelmatig als verborgen vrouw. De Iraanse Negar werd in november 2019 kort na haar aankomst in Nederland door haar man om het leven gebracht. Maar ook vrouwen die in Nederland geboren en getogen zijn kunnen slachtoffer worden zoals de Marokkaans Nederlandse Fatiha die wel mocht werken, maar na haar werk aan de radiator werd vastgebonden.

Femmes for Freedom probeert door middel van campagnes zoals Ontsnap uit je huis deze vrouwen zichtbaar te maken in de samenleving en van handelingsperspectieven te voorzien om hun situaties te doorbreken. Ook vragen we de politiek voor concrete verbetering van de hulpverlening, beleid en wetgeving voor deze kwetsbare vrouwen. Wij zijn zeer blij met deze Kamervragen van de SP, omdat deze kunnen leiden tot betere signalering, hulpverlening en dat het verboden/ moeilijk wordt voor mannen die zich hebben misdragen een volgende buitenlandse partner naar Nederland te halen.

Vragen van Jasper van Dijk en Van Nispen (SP) aan de ministers van J&V,
Rechtsbescherming, OCW en SZW over vrouwenonderdrukking

 1.  Wat is uw oordeel over de column van Folkert Jensma: ‘Wie onthult het polygame huwelijk’ over de problemen van verborgen vrouwen? (1)
 2. Wat vindt u van zijn steun voor het idee van Femmes for Freedom dat mannen die zich hebben misdragen, wordt verboden een volgende buitenlandse partner naar Nederland te halen? (2)
 3. Bent u bekend met de film van een Pakistaans-Nederlandse man die zijn eerste zeven vrouwen uit Pakistan ernstig heeft mishandeld en voor de achtste keer getrouwd is met een Pakistaanse vrouw en ook haar ernstig heeft mishandeld? (3)
 4. Vindt u het aanvaardbaar dat Nederlandse mannen aan de lopende band met buitenlandse vrouwen trouwen om ze vervolgens in ons land ernstig te mishandelen en thuis op te sluiten?
 5. Deelt u de mening dat we deze praktijk moeten stoppen? In hoeverre is het mogelijk om voor notoire mishandelaars een verbod in te stellen om keer op keer een volgende buitenlandse partner naar Nederland te halen?
 6. Bent u bereid met Femmes for Freedom in gesprek te gaan over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan kennisbevordering van professionals en inburgeringscursussen over geweld tegen huwelijksmigranten?
 7. Deelt u de mening dat bij soort uitbuiting sprake kan zijn van mensenhandel?
 8. Bent u het ermee eens dat de overheid moet ingrijpen indien sprake is van een geloofwaardig vermoeden van mensenhandel? Zo ja, bent u bereid om de aanpak van het gedwongen isolement van verborgen vrouwen met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel te bespreken?
 9. Bent u bekend met het verhaal van de Iraanse Negar die zich als huwelijksmigrante bij haar man in Nederland voegde die hier als kennismigrant aan de TU Delft werkte en kort na haar komst door haar man om het leven is gebracht? (4)
 10. Bent u ervan op de hoogte dat vrouwen van kennismigranten uit niet-westerse landen vaak in een gedwongen isolement leven en mishandeld worden? (5)
 11. Is het juist dat Negar geen inburgeringsplicht heeft als partner van een kennismigrant? Bent u het eens dat inburgering (hier en in het buitenland) – van partners van kennismigranten – kan bijdragen aan empowerment en aan het voorkomen van onderdrukking?
 12. Indien de man van Negar wordt veroordeeld, moet hij Nederland dan verlaten na het uitzitten van zijn straf?
 13. Bent u bereid om met Femmes for Freedom, overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen te bespreken hoe zij samen partners van kennismigranten kunnen bereiken om hen minder kwetsbaar te maken voor gedwongen isolement?
 14. Kent u de steekproef van de gemeente Rotterdam waaruit blijkt dat 20% van de huwelijksmigranten in een gedwongen isolement leven? Deelt u de mening dat dit zeer zorgelijk is? Bent u bereid een landelijk onderzoek in te stellen naar de omvang van gedwongen isolement van huwelijksmigranten? (NOOT)

(1)https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/28/wie-onthult-het-polygame-huwelijk-a3985124

(2) https://www.femmesforfreedom.com/femmes-for-freedom-lanceert-campagne-ontsnap-uit-je-huis-voor-alle-migrantenvrouwen-die-thuis-worden-opgesloten/

(3) https://www.youtube.com/watch?v=hc48exwQiRQ

(4) https://www.rijnmond.nl/nieuws/189360/Vader-over-gedode-dochter-Negar-23-Eigenlijk-heb-ik-haar-vermoord

(5)https://www.ad.nl/dordrecht/iraanse-vrouw-kort-na-komst-naar-nederland-omgebracht-echtgenoot-beroept-zich-op-noodweer~a6e55d73/

(6) https://www.rijnmond.nl/nieuws/189548/Nu-Negar-een-paar-jaar-geleden-Yasmeen-moeten-we-wachten-op-een-volgend-slachtoffer

(7) “Huwelijksmigranten, hun welzijn en participatie”, gemeente Rotterdam, 29 oktober 2018

 

Duizenden migrantenvrouwen in Nederland worden door hun man of schoonfamilie thuis opgesloten. Deze huwelijksmigranten, vrouwen die als bruid naar Nederland…

Femmes For Freedom blikt terug en kijkt vooruit

december 24, 2019 6:25 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Vol trots kijkt Femmes for Freedom terug op een jaar met veel hoogtepunten. Met deze nieuwsbrief blikken we kort terug op prachtige resultaten voor de mensenrechten van vrouwen en willen we u bedanken voor uw steun. We zijn een kleine organisatie met 1,8 fte medewerkers, 25 vrijwilligers, 1 stagiaire en een bestuur van 3 personen.

Vanaf 2020 gaan we gepassioneerd verder met onze strijd voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Sinds onze oprichting in 2011 hebben we gestreden voor de rechtspositie van meisjes en vrouwen die met huwelijkse onvrijheid te maken hebben. Vanaf 2020 gaan we ook strijden voor seksuele vrijheid & gezondheid, financiele zelfverdediging en de internationale agendering van huwelijkse gevangenschap!

Onze wens voor het nieuwe jaar? Dat we samen met u gezond, vrolijk en sterk op de barricades voor staan!

Jaaroverzicht 2019 Femmes for Freedom

 • Januari: Femmes for Freedom heeft de gemeente Den Haag gevraagd om handhavingsmaatregelen tegen de As Soennah Moskee te nemen, omdat deze moskee vrouwelijke genitale verminking aanbeveelt en geweld tegen vrouwen predikt.
 • Februari: In samenwerking met European Centre for Law and Justice (ECLJ) en Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) organiseerde Femmes for Freedom een side-event over Sharia Law & Human Rights voorafgaand de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg. Femmes for Freedom agendeerde hiermee huwelijkse gevangenschap en de impact van de Sharia op Europese migrantenvrouwen bij een breed internationaal publiek.
 • Februari: Femmes for Freedom heeft samengewerkt met COC Groningen-Drenthe en de gemeente Groningen voor de campagne Groningen viert de liefde over vrije partnerkeuze.
 • Februari: De motie van Leefbaar Rotterdam om het college van B&W te verplichten met Femmes for Freedom samen te werken, is aangenomen!
 • Maart: Op Internationale Vrouwendag is Femmes for Freedom bij Minister Hugo de Jonge geweest om hem te vragen stelling te nemen tegen maagdelijkheidscontroles en-herstel. De minister heef toegezegd in gesprek te gaan met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie om deze controles te stoppen. Naar aanleiding van de politieke en maatschappelijke acties van Femmes for Freedom zijn Kamervragen
 • Maart: Femmes for Freedom sprak over de emancipatie van migrantenvrouwen bij het CDA Vrouwenberaad Gelderland.
 • April en november: Voorafgaand de plenaire behandeling van wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap van Minister Dekker heeft Femmes for Freedom intensief gelobbyd bij alle politieke partijen om: het wetsvoorstel aan te scherpen, voor consulaire hulpverlening en een actieplan voor vrouwen die bij buitenlandse rechtbanken hun huwelijkse gevangenschap moeten beëindigen, erkenning van Nederlandse echtscheidingsvonnissen en om huwelijkse gevangenschap op te nemen in de aanpak van vechtscheidingen. Alle voorstellen van Femmes for Freedom zijn overgenomen door de Kamer en regering! Dit is een mijlpaal in de strijd tegen huwelijkse gevangenschap en een droom die voor Femmes for Freedom uitkomt!
 • Juni: Femmes for Freedom heeft de campagne Ontsnap uit je huis gelanceerd, waarmee we aandacht hebben gevraagd voor verborgen vrouwen en hun gedwongen isolement. Vrouwen die in Nederland geboren en getogen zijn en vrouwelijke huwelijksmigranten hebben duidelijke handelingsperspectieven gekregen om gedwongen isolement te voorkomen en te beëindigen. Naar aanleiding van deze campagne zijn Kamer-en raadsvragen gesteld over gedwongen isolement. De gemeente Rotterdam heeft onze flyers bij alle hulpverleningsinstanties verspreid. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de flyers op Nederlandse ambassades en consulaten verspreid.
 • Juni: Op het Jaarcongres huiselijk geweld gaf Femmes for Freedom de openingsspeech gegeven voor 143 professionals uit het hele land.
 • Juni: Op het VVD-festival gaf Femmes for Freedom een workshop over Integratie en Vrijheid met Kamerlid Bente Becker en filmmaker Eddy Terstall.
 • Juni: Femmes for Freedom heeft de medewerkers van de Antwerpse wethouder voor gelijke kansen ontvangen.
 • Augustus: Femmes for Freedom heeft over huiselijk geweld in migrantengemeenschappen gesproken bij Opera Spanga in Friesland.
 • Augustus: Femmes for Freedom organiseerde de handtekeningenactie tegen vrouwenfobie.
 • Augustus: De emancipatie en veiligheid van vrouwen stond op het spel, derhalve heeft Femmes for Freedom aangifte van opruiing gedaan tegen extremisten van NIDA, Partij van de Eenheid, Stichting Bekeerling, Stichting Ar Rahma, Abou Ilias  en As-Soennah Moskee.
 • September: Het Openbaar Ministerie heeft de strafzaak tegen directeur Shirin Musa geseponeerd: ‘Gelet op de door u afgelegde verklaringen en de inhoud van de getuigenverklaringen van X, Y en Z bij de rechter-commissaris, kan naar het oordeel van het Openbaar Ministerie worden vastgesteld dat u te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat de door u ten laste gelegde feiten juist waren en dat u heeft voldaan aan uw onderzoeksplicht. Het Openbaar Ministerie acht de voornoemde getuigenverklaringen geloofwaardig. Vastgesteld kan worden dat u meerdere personen uitgebreid heeft gesproken, voordat u bent overgegaan tor de door u gedane uitlatingen. Voor Shirin Musa en de slachtoffers van deze man is dit een belangrijke erkenning.
 • September: er komt een rondetafelgesprek over vrouwelijke genitale verminking in de Tweede Kamer.
 • November: De aangifte actie van Femmes for Freedom tegen de As- Soennah Moskee heeft ertoe geleid dat het Openbaar Ministerie heeft besloten de imam van de As Soennah Moskee te vervolgen.
 • December: Femmes for Freedom lanceerde op de nieuwe website de campagne #idecide sexual rights are human rights, omdat seksuele vrijheid in migrantengemeenschappen een taboe is en keihard wordt tegengewerkt.
 • Femmes for Freedom heeft 73 vrouwen geholpen, is regelmatig in de media geweest, deelgenomen aan debatten en heeft gastcolleges gegeven.
 • Ook in 2019 was erkenning en draagvlak voor het werk van Femmes for Freedom: Shirin Musa is door de JOVD uitgeroepen tot liberaal van het jaar, kreeg een eervolle vermelding voor de Pim Fortuyn Prijs. Ook kreeg zij de Zonta Centennial Award en stond zij op de lijst van Opzij Top 100 meest invloedrijke vrouwen in de categorie non-profit.

Zonder uw steun hadden wij dit belangrijke werk voor meisjes en vrouwen nooit kunnen doen. En daar wil team Femmes for Freedom u, op de valreep van 2019, heel hartelijk voor bedanken!

Warme groet,

Shirin, Imane, Mup en Sjouk.

Vol trots kijkt Femmes for Freedom terug op een jaar met veel hoogtepunten. Met deze nieuwsbrief blikken we kort terug…

Laat zien dat je voor vrouwenrechten bent: koop de Scare Bear tas voor een tientje!

december 16, 2019 11:20 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

 

Femmes for Freedom strijdt tegen vrouwelijke genitale verminking. Dit doen we ondere andere door aangifte  te doen tegen personen en religieuze organisaties die deze ernstige vorm van mishandeling promoten.

Aanstaande woensdag op 18 december is de regiezitting in de zaak van de As Soennah imam die vrouwelijke genitale verminking aanbeveelt. Voor deze belangrijke dag hebben wij een speciale tas gemaakt. Met deze tas laat u zien dat u voor het recht bent om niet genitaal verminkt te worden.

U kunt deze tas kopen voor  € 10. Dit bedrag kunt u overmaken naar NL 71 ABNA 0504.2097.44 ten name van Stichting Femmes for Freedom. Stuur ons een mailtje met uw adres via info@femmesforfreedom.com Dan sturen wij u zo snel mogelijk de tas op.

https://www.femmesforfreedom.com/het-recht-om-niet-genitaal-verminkt-te-worden/

https://www.femmesforfreedom.com/patriarchaat-ken-je-plaats/

https://www.femmesforfreedom.com/jasper-van-dijk-sp-stelt-kamervragen-over-het-handhavingsverzoek-mbt-as-soennah-moskee-en-maagdenvliesherstelmogelijkheden/

https://www.femmesforfreedom.com/femmes-for-freedom-verzoekt-burgemeester-krikke-op-world-zero-tolerance-day-for-fgm-tot-sluiting-as-soennah-moskee-en-start-de-actie-reddevagina/

 

 

 

  Femmes for Freedom strijdt tegen vrouwelijke genitale verminking. Dit doen we ondere andere door aangifte  te doen tegen personen en…

#idecide, sexual rights are human rights

december 10, 2019 12:16 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Seks zonder huwelijk? Seks met iemand met een ander geloof? Seks met iemand van hetzelfde geslacht? In Nederland vinden we dat meestal heel gewoon. Tenminste, zolang je behoort tot de juiste  groep.

Maar voor vrouwen in veel migrantengemeenschappen lijken andere regels te gelden. Kunnen we het ons voorstellen dat een vrouw met een islamitische achtergrond behoefte heeft aan seks, zonder dat ze daarvoor eerst hoeft te trouwen? Dat ze misschien met een niet-gelovige man naar bed wil?

Seks is een lichamelijke behoefte. Een emotionele. Een menselijke. Dus ook van vrouwen in migrantengemeenschappen. Ook als ze een cultureel conservatieve achtergrond hebben. Ja, ook vrouwen met een hoofddoek hebben seks – soms zelfs met andere vrouwen met een hoofddoek.

En daar is niets mis mee. Sterker nog, dat is een mensenrecht. Een recht dat wij met de campagne ‘I decide. Sexual rights are human rights’ luidkeels opeisen.

Dat is keihard nodig, want de seksuele vrijheid van vrouwen in veel migrantengemeenschappen wordt constant tegengewerkt. Niet alleen door de poortwachters van de gemeenschappen zelf, maar ook door de organisaties die ze bij zouden moeten staan. Gerespecteerde kennisinstituten zijn namelijk bang om de conservatieve krachten in migrantengemeenschappen tegen zich in het harnas te jagen. Dus kiezen ze voor een ‘cultuursensitieve’ benadering, waarbij ze de poortwachters naar de mond praten. Hun recente campagne is anno 2019 nog steeds niet inclusief!

Maar het zijn juist deze poortwachters die de taboes rond seksualiteit graag in stand houden. De stemmen van de ‘nieuwe’ Dolle Mina’s in diezelfde gemeenschappen worden genegeerd.

De gevolgen zijn rampzalig. Zo is de seksuele weerbaarheid van vrouwen in deze gemeenschappen lager, waardoor ze slechter in staat zijn zelf te beslissen of ze seks willen. Ze hebben minder toegang tot voorbehoedsmiddelen en minder kennis erover, wat een groter risico op seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschappen oplevert. Seks is voor hen niet meer plezierig en menselijk, maar negatief en iets om je voor te schamen. De vrouwen die wel seks hebben, moeten vaak een dubbelleven leiden.

De cijfers liegen er niet om: deze en talloze andere problemen rond seksualiteit nemen voor vrouwen in veel migrantengemeenschappen niet af, maar toe!

Het is tijd dat dit verandert. Houd op met ons te behandelen alsof we door onze cultuur bepaald worden. Cultuursensitief is niet inclusief, maar helpt alleen maar om taboes en onderdrukking in stand te houden. Praat openlijk en eerlijk met ons over seks. Neem onze behoeften en problemen net zo serieus als die van iedere andere Nederlander. Help ons taboes te doorbreken, zodat wij ons ook kunnen mengen in de #MeToo-discussie. Betrek ons bij beleidsvorming, bij campagnes over seks en bij seksuele voorlichting: op scholen in steden waar veel migranten wonen en in asielzoekerscentra.

Want ook vrouwen in migrantengemeenschappen zijn seksuele wezens. We zijn namelijk gewoon mensen. Behandel ons dus ook zo. Daar hebben we simpelweg recht op. Sexual rights are human rights!

Alle campagnematerialen van #idecide, sexual rights are human rights, zoals formats voor social media en verschillende posters kunt u hier downloaden. Ook kunt u bij ons de flyer Mijn Lichaam Mijn Keuze  bestellen. Stuur ons een mailtje naar info@femmesforfreedom.com

Wij zijn blij en vereerd dat de hoogleraren Angela Maas en Ellen Laan achter deze campagne staan! Hun steun is een belangrijke erkenning voor de seksuele zelfbeschikking van migrantenvrouwen!

Met dank aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dankzij de bijdrage van OCW kunnen wij onze fundamentele mensenrechten bevechten en dit geluid laten horen.

(Model: Dounia Rijkschroeff, Fotografie: Benning&Gladkova, Typografie: buro RuSt, Visagie: Esther Goldstein)

Seks zonder huwelijk? Seks met iemand met een ander geloof? Seks met iemand van hetzelfde geslacht? In Nederland vinden we…

Dutch government proposes bill to counter marital captivity

december 8, 2019 12:39 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Femmes for Freedom is excited about the proposed bill to counter marital captivity. Once this bill has been enacted into law, it will be easier for couples and individuals to end a religious marriage. Femmes for Freedom has worked long and hard to make religious separation possible. The importance of such legislation cannot be underestimated: marital captivity is a violation of fundamental human rights and an act of violence against women. This bill is not only a demonstration of the Dutch government’s firm and indispensable position against marital captivity. It is also an instrument to help women to combat this kind of injustice. Thanks to the measures taken by the Dutch government, The Netherlands is the first country to help and protect women trapped in religious wedlock through law, policy and special care.

To give you an impression, Femmes for Freedom has done multiple proposals (in 2012, 2014, 2017 and 2018) to have clauses requiring both partners to cooperate in the dissolution of a religious marriage included in civil code. We are happy that our proposals have been adopted by the Dutch government.

After years of lobbying the bill against marital captivity is an important recognition for Femmes for Freedom. Since Femmes for Freedom was originally established for women in marital captivity in 2011, this achievement comes as a victory in its own right. To get there, we have successfully lobbied to criminalise marital imprisonment in The Netherlands, successfully carried out test cases, put the topic on the agenda of the United Nations committee on women’s rights and organised a hearing on marital captivity at the European Parliament.

Our knowledge on martial captivity comes straight from the source: women who have actually experienced it. Femmes for Freedom was founded by women who have suffered marital imprisonment that are now committed to helping out others in similar painful situations on a daily basis.

Although you might think our work is finished: far from it! Femmes for Freedom will keep helping women trapped in a religious marriage and all those who are suffering from any other kind of lack of freedom. Our aim is to get international recognition for the dire consequences of marital captivity.
As long as the dissolution of marriage is not included in legislation and not recognised by all nations, it is of great importance for Femmes for Freedom as well as other non-governmental organisations to start the dialogue with nations that still choose family law above national and international rules and regulations.

Femmes for Freedom calls for action and pleads for the European Union to take a stand by standardly including the topic of marital captivity during negotiations concerning international covenants. The European Union speaks on behalf of 28 member states, and can therefore make a huge difference on an international scale. Additionally, Femmes for Freedom wants to encourage the European Union to commit to investigating and implementing resolutions to counteract marital captivity.

Femmes for Freedom is excited about the proposed bill to counter marital captivity. Once this bill has been enacted into…

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap naar de Kamer

november 27, 2019 7:13 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Femmes for Freedom is zeer blij met het wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap in het Burgerlijk Wetboek van het kabinet waardoor het makkelijker wordt voor partijen om religieus te scheiden. Een mogelijkheid waar Femmes for Freedom al geruime tijd voor ijvert. Het belang van deze wetgeving is groot: huwelijkse gevangenschap is in strijd met de fundamentele mensenrechten en geweld tegen vrouwen. Het duidelijke standpunt van de regering op dit gebied, met de bijbehorende wetgeving, is een noodzakelijk signaal dat huwelijkse gevangenschap in Nederland niet geaccepteerd wordt en biedt vrouwen instrumenten om tegen dit onrecht te strijden. Alle maatregelen tegen huwelijkse gevangenschap van de Nederlandse regering maakt ons land het eerste land in de wereld die haar vrouwen tegen dit onrecht met wetgeving, beleid en hulpverlening probeert te beschermen. 

Femmes for Freedom heeft in 20122014, (zie ook: A&MR 2014 Nr.02) , 2017 en  2018 voorstellen gedaan om in het burgerlijk wetboek een bepaling op te nemen die voorziet dat beide partners meewerken aan de ontbinding van het religieus huwelijk. In 2018 deed Femmes for Freedom mee aan de Internetconsultatie Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap. We zijn blij dat onze voorstellen met steun van de Kamer dit jaar zijn  overgenomen door het kabinet in het nieuwe wetsvoorstel.

Tevens is het wetsvoorstel van het kabinet een belangrijke erkenning voor de jarenlange strijd en lobby van Femmes for Freedom, dat speciaal in 2011 is opgericht voor vrouwen in huwelijkse gevangenschap. Wij hebben het onderwerp in Nederland op de agenda gezet, hebben er met succes voor gelobbyd dat in 2012 huwelijkse gevangenschap strafbaar gesteld zou worden in Nederland,  hebben succesvolle proefprocessen gevoerd, het onderwerp geagendeerd bij het VN-Vrouwenrechtencomité en een hoorzitting over het onderwerp georganiseerd in het Europees Parlement. Onze kennis van het onderwerp komt van de bron. Wij zijn opgericht door vrouwen die het onderwerp uit eigen ervaring kennen en we verlenen nog elke dag hulp aan vrouwen in huwelijkse gevangenschap (welke vrouwen veelal worden door de reguliere hulpverlening naar ons worden doorverwezen). Femmes for Freedom is derhalve alle Kamerleden erkentelijk voor de inspanningen en inbreng in AO’s en plenaire debatten voor het tegengaan van huwelijkse gevangenschap. Sinds 2011 zijn door de kamerbrede inzet en steun wetgeving, hulpverlening en voorlichtingsactiviteiten in gang gezet. Hartelijk dank hiervoor namens alle vrouwen!

Is het werk van Femmes for Freedom nu af? Nee, we blijven vrouwen bijstaan die met huwelijkse gevangenschap en andere vormen van onvrijheid te maken hebben. Ook gaan we verder met de internationale erkenning en agendering van huwelijkse gevangenschap, omdat dit niet alleen een nationaal, maar ook een internationaal fenomeen is. Zoals Fred Teeven  in zijn functie als staatssecretaris van Justitie al eerder zei; ‘als Nederlandse scheidingen overal erkend zouden worden, was er geen sprake meer van huwelijkse gevangenschap.’ Zo lang dit niet het geval is, is het belangrijk om zowel als Nederlandse regering, Femmes for Freedom en andere NGO’s maar ook in EU-verband in gesprek te gaan met de landen waarvan het familierecht huwelijkse gevangenschap kan veroorzaken en een dialoog met deze landen aan te gaan. Omdat de EU namens 28 lidstaten spreekt, kan zij veel gewicht in de schaal leggen tijdens de gesprekken met deze landen. Femmes for Freedom pleit ervoor dat de familierechtelijke situatie rond huwelijkse gevangenschap standaard een gespreksonderwerp wordt bij het afsluiten van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. Ook zou het goed zijn als EU te bekijken hoe de noodzaak om huwelijkse gevangenschap tegen te gaan, in internationale mensenrechtenverdragen, resoluties en Europese wetgeving opgenomen kan worden.

Femmes for Freedom over huwelijkse gevangenschap in de media

RTLNieuws, 24 april 2019, Noor zit gevangen in haar huwelijk: ‘Hier ben ik gescheiden, in Egypte nog getrouwd’

GeenStijl, 14 september 2018, GroenLinks-kamerlid snoept van rode pilletjes en valt islamitsch huwelijk aan

NRC, 13 september 2018, Een religieus huwelijk mag scheiden niet in de weg staan

Trouw, 5 augustus 2018, Islamitisch huwelijk rechtsgeldig stelt de Engelse rechtbank

de Volkskrant, 6 april 2018,  Shirin Musa strijdt voor seksuele vrijheid van migrantenvrouwen: ‘Linksom of rechtsom, ik vind altijd een weg’

 Trouw, 29 maart 2018, Huwelijkse gevangenschap voorkomen, dat kan wel

NRC, 2 maart 2018, Portret Shirin Musa – Ik kreeg de vraag; word jij de nieuwe Hirsi Ali?

The Economist 11 December 2017 How best to help women caught between different kinds of family law

The Economist 9 December 2017 Marriages of inconvenience

Yahoo Japan, 2 June 2017; “If there is freedom to marry, why not freedom to divorce?”

Een Vandaag, 18 maart 2017. Gevangen in je huwelijk.

De Telegraaf, 12 oktober 2016. Gehoorzaamheid kan inhouden dat je seks moet hebben met je man.

Rtlnieuws.nl, 6 september 2016. Moslima’s vechten voor hun rechten.

2016 J. Schoolezing Edith Schippers, 5 september 2016.De Paradox van de vrijheid.

Opzij, maart 2016. Geen recht op echtscheiding.

Opzij, februari 2016. Wij zijn gelijk! pag. 1

pag. 2
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag. 6

 RTBF (Belgische televisie), 3o december 2015. Pays-Bas: femmes prisonnieres de leur mariage religieux.

Nederlands Dagblad, 5 december 2015. Het huwelijk als gevangenis.

NRC, 1 augustus 2015 Ik vecht voor het recht op verliefdheid

Magazine ‘Mijn Geheim’, 28 april 2015. Shirin strijdt voor huwelijkse vrijheid en gelijkheid.

Magazine Asiel & Migrantenrecht, nr. 2 2014. Vraag het de migrantenvrouwen!

Radio 1 ‘De Ochtend’ 20 maart 2014 Plenaire behandeling wet tegengaan huwelijksdwang

Studio Max Live 17 maart 2014 (fragment vanaf 3:29 tot 11:30)

Volkskrant 8 maart 2014 Geen Pakistaanse man durft te tekenen voor scheiding vrouw

Joop  31 oktober 2012  De Onmacht Top-100

 FJR september 2012 Gevangen in het huwelijk

Opzij September 2012 Zelfs na scheiding nog geketend

Trouw 3 augustus 2012 Een vrouw kan in haar eentje een land wakker schudden

BKB Campaign Watch 29 juli 2012 Vrouw met ballen voert campagne

NRC 25 juni 2012  Shariaraad houdt vrouwen gevangen in hun huwelijk

NRC 16 juni 2012 Sharia kan binnen de rechtsstaat een eigen rol spelen 

Leiden Law Blog 15 juni 2012 Femmes for Freedom: fighting against marital captivity

Volkskrant 12 juni 2012 Pleidooi shariaraad stuit op verzet van vrouwen

NOS, 11 juni 2012  Shazia gaat naar London om te scheiden

Nieuwsuur 11 juni 2012 Islamitische rechtbank in Nederland?

Trouw 8 juni 2012 Kamer worstelt met huwelijksdwang

Trouw 22 mei 2012 deel 1 en deel 2 Gescheiden, maar overgeleverd aan de ex-man

NOS 21 mei 2012 Meldpunt voor vrouwen in huwelijkse gevangenschap

Volkskrant 17 april 2012  Uitstel behandeling wet tegen polygamie  deel 1 & deel 2

Trouw 14 april 2012  Zij wil scheiden, hij ligt dwars

Jerusalem Post 21 February 2013 Yesh Atid MK: plight of agunot is solvalble

Trouw 13 februari 2012  Femmes for Freedom helpt ‘gevangen vrouwen’

NRC 6 maart 2011  Wat God verbond, kan de rechter scheiden

Vrij Nederland 5 maart 2011 Een verraderlijk jawoord

Femmes for Freedom is zeer blij met het wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap in het Burgerlijk Wetboek van het kabinet waardoor…

Het recht om mens, vrouw en veilig te zijn.

augustus 19, 2019 11:44 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

HET RECHT OM MENS, VROUW EN VEILIG TE ZIJN

Femmes for Freedom heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen politieke partij NIDA, De Blauwe Moskee, Centrum Ar Rahma, Stichting de Bekeerling, Abou Ilias, Partij van de Eenheid, omdat zij zich volgens ons schuldig hebben gemaakt aan opruiing.

Er is veel discussie in de Nederlandse samenleving over de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, ofwel in de volksmond de ‘boerkawet’. De tegenstanders van dit verbod zien het als een schending van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, een beperking van de vrijheid van godsdienst en wekken de indruk dat het om een algeheel verbod gaat.

Afgelopen weken zijn naar aanleiding van de boerkawet verschillende meningen en standpunten ingenomen door maatschappelijke organisaties, politieke partijen, moskeeen, wetenschappers en diverse individuen. Deze vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in artikel 7 van de Nederlandse Grondwet. Dat artikel garandeert de vrije meningsuiting ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’. Voorbeelden van beperkingen in het strafrecht zijn onder andere artikelen Artikel 131 Wetboek van Strafrecht en Artikel 132 Wetboek van Strafrecht (opruien tot geweld en tot het plegen van strafbare feiten).

Politieke partij NIDA

Inzake NIDA en haar volksvertegenwoordigers bevreemdt het ons ook dat zij als democratisch gekozen volksvertegenwoordigers zich tegen een democratisch tot stand gekomen wet hebben gekeerd. Niet alleen keert NIDA  zich hiermee tegen een democratisch tot stand gekomen wet, ook draagt zij hiermee bij aan de ontwrichting in de samenleving. Met het nikabfonds wordt aan opruiing gedaan en worden boerkadraagsters aangemoedigd de wet te overtreden. NIDA legitimeert strafbare feiten. Met deze actie wordt tevens bijgedragen aan het tegengaan van de emancipatie van moslimvrouwen en steunt NIDA het pre-islamitische, misogyne symbool dat door iconische moslimfeministes uit de Arabische wereld wordt verafschuwd en bestreden. Vandaag de dag wordt de boerka beschouwd als het uniform van vrouwen in het Kalifaat en van de Taliban.

Het verbaast ons zeer dat een politieke partij die zichzelf een emancipatiebeweging noemt, niet de zienswijze van vooraanstaande moslimfeministen zoals Mona El Tahawy, Seyran Ates, Huda Shaarawi, Nawal El Saadawi of Fatima Mernissi overneemt met betrekking tot de boerka, maar een anti-emancipatie standpunt inneemt door het extremistisch gewaad te verdedigen en te promoten. Ook dragen zij bij aan onrust in de moslimgemeenschap in plaats van het bevorderen van sociale cohesie. Voorts vragen wij ons af waarom een zogenaamde emancipatiebeweging zich nimmer luid en duidelijk heeft uitgesproken over andere vraagstukken met betrekking tot haar achterban, zoals de achtergestelde situatie van moslimvrouwen:

 • 41.000 genitaal verminkte vrouwen
 • 674-1914 gedwongen huwelijken
 • 364-1031 gevallen van gedwongen achterlating
 • 447-1687 gevallen van huwelijkse gevangenschap
 • 1374 geregistreerde gevallen van polygamie
 • Duizenden eergerelateerd geweld zaken, waarvan 529 zeer complexe zaken door het LEC EEG zijn behandeld
 • 10% van alle moorden hebben een eermotief.
 • 2/3 van de Turkse en Marokkaans Nederlandse vrouwen die NIET economisch zelfstandig zijn
 • Hoogste percentage SOA’s, abortussen en geen gebruik van anti-conceptie
 • onder zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen.
 • Duizenden vrouwen die als verborgen vrouw in een gedwongen isolement leven en maatschappelijk niet kunnen participeren.
 • 2/3 van alle vrouwen in de vrouwenopvang hebben een migratieachtergrond (bron: jaarverslagen vrouwenopvanginstellingen en onderzoeksrapporten)

Femmes for Freedom is zeer verontwaardigd over de opstelling van NIDA in de boerkakwestie en het uitblijven van de verontwaardiging hierover van de Nederlandse media. Hoe zou men gereageerd hebben indien:

 • De Fietsersbond het oneens is met de boetes voor appende fietsers en het appfonds in het leven roept?
 • De VVD die ontevreden is met de hoge boetes voor te hard rijden en alle boetes wegens te hard rijden wil vergoeden?
 • Of het CDA die de boetes van pluimveeboeren wil betalen die meer kippen houden dan waarvoor er rechten betaald zijn?

 

Vrouwenorganisaties en Amnesty Nederland

De steun voor de misogyne boerka wordt door Amnesty International gedragen en in NRC verdedigd door 47 organisaties, waaronder Bureau Clara Wichmann, Women INC en Atria met het opiniestuk ‘Dit verbod is een moderne heksenjacht’. De organisaties denken dat zij het zelfbeschikkingsrecht van de vrouwen steunen. Met deze steun voor de boerka hebben zij zich achter de extremisten geschaard en zich tegen de eerder genoemde moslimfeministen gekeerd. Ze vinden zichzelf kampioen anti-islamofobie en intersectioneel.

Waar waren deze organisaties toen Femmes for Freedom ze benaderde voor het samen optrekken in andere dossiers? Bijvoorbeeld toen Femmes for Freedom in 2012 Amnesty benaderde om huwelijkse gevangenschap op de internationale agenda te krijgen en voor een Nederlandse Eenheid Huwelijksdwang streed?

Dit kunnen we ook over veel andere onderwerpen en gebeurtenissen zeggen. Met de steun voor de boerka door de genoemde organisaties, bewijzen zij de emancipatie van Nederlandse moslimvrouwen geen dienst. Van je feministische zusters moet je het hebben! Populisme en drang om anti-islamofoob te zijn, is kennelijk belangrijker voor hen dan de heldere uitspraken van het EHRM, de goede communicatie en veiligheid in Nederland. Voor de activisten van Amnesty, Bureau Clara Wichmann, Atria en Women Inc geldt de uitspraak van het EHRM alleen als het ze goed uitkomt, zoals in de zaak van de SGP bij het EHRM.

Geert Wilders

Omdat Geert Wilders in 2005 een motie voor een volledig boerkaverbod indiende, claimt hij nu het succes van de uiteindelijke wet die op 1 augustus 2019 in werking is getreden. Voor de tegenstanders van het verbod is dit een reden om de wet islamofobisch, discriminerend en racistisch te vinden. Niet alleen de rechtse politicus Wilders draagt echter bij aan de polarisatie met zijn tweet ‘Nu het boerkaverbod is ingevoerd kunnen we ons gaan inzetten voor de volgende stap: een hoofddoekverbod in NL’. Ook de genoemde partijen waartegen Femmes for Freedom aangifte doet, doen mee aan de polarisatie.

Alle partijen vergeten dat de maatschappelijke discussie inzake de boerka in 2003 startte toen ROC Amsterdam 3 leerlingen niet toestond de lessen te volgen omdat zij een boerka droegen. De huisregel van het ROC Amsterdam luidde dat kleding geen communicatie en identificatie in de weg mag staan. De leerlingen stapten naar de Commissie Gelijke Behandeling en deze stelde de school in het gelijk (CGB, 20-03-2003, nr. 2003-40).

Ondertussen hebben ook andere landen een beperkt of gedeeltelijk boerkaverbod. In België en Frankrijk waar een algeheel boerkaverbod geldt, stapten Belgische en Franse boerkadraagsters naar de rechter om het boerkaverbod te bevechten. Uiteindelijk oordeelde het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) in 2014 en 2017 dat het algeheel verbod op de boerka In Frankrijk en België niet in is strijd met de godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy en het verbod op discriminatie.

In 2013 werd een boerkadraagster door de gemeente Utrecht gekort op haar gezinsuitkering omdat ze haar boerka niet wilde afdoen bij een sollicitatietraining. De vrouw ging in beroep en kwam uiteindelijk in 2017 voor bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Deze wees haar beroep af  met de formulering ‘in het belang van rechten van anderen’ conform de uitspraak van het EHRM inzake het Franse verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Ook de Nederlandse wetgeving is dus, volgens uitspraken van het EHRM, niet in strijd met fundamentele mensenrechten. Zie de Memorie van Toelichting van de regering inzake het ‘boerkaverbod’ waarin de Nederlandse regering uitgebreid de doelstelling (onderlinge communicatie en veiligheid) motiveert en waarom zij kiest voor een beperkt verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Naast Nederland, België en Frankrijk hebben ook andere Europese landen een algeheel of gedeeltelijk verbod op de boerka. Deze landen zijn Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Bulgarije. Inmiddels hebben ook Afrikaanse en Aziatische landen wegens veiligheidsoverwegingen een beperkt of zelfs algeheel verbod op de boerka ingesteld. In Algerije en  Tunesie mogen vrouwelijke ambtenaren geen boerka dragen. In Marokko is de productie en de verkoop van de boerka verboden. Tsjaad voerde een algeheel boerka-en tulbandverbod in na een zelfmoordaanslag door Boko Haram. Andere Afrikaanse landen die een geheel of gedeeltelijk verbod op de boerka kennen, zijn Congo en Gabon. Sri Lanka is het enige Aziatisch land met een algeheel boerkaverbod. Het verbod in Sri Lanka werd o.a. door de organisatie van islamitische geleerden, All Ceylon Jamiyyathul Ulama (ACJU), gesteund. Wat vinden Nederlandse tegenstanders van het boerkaverbod in Afrikaanse en Aziatische landen? Zijn deze landen ook racistisch of islamofobisch? Handelen zij ook in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen? Nee, deze landen handelen uit praktische veiligheidsredenen. Anno 2019 is dit in een wereld met extremistische aanslagen hard nodig.

Sinds de indiening van de motie van Wilders in 2005 tot de inwerkingtreding van de wet in 2019 kunnen we de praktische noodzaak van de Wet gezichtsbedekkende kleding niet ontkennen. De boerka is niet alleen anti-emancipatie, ook is het kledingstuk anti-veiligheid. Nu de boerka gedeeltelijk is verboden en Wilders heeft getwitterd ook de hoofddoek te willen verbieden, is er echter geen reden tot zorg en paniek. De hoofddoek is geaccepteerd en toegestaan in de Nederlandse samenleving. Meisjes en vrouwen die een hoofddoek dragen, kunnen direct geidentificeerd worden en zitten een goede communicatie niet in de weg. Ook kunnen zij in alle sectoren van de Nederlandse samenleving werken. Vrouwen met een hoofddoek dragen volop bij aan de mooie Nederlandse samenleving, in tegenstelling tot boerkadraagsters en hun extremistische en misogyne aanhang. Zij kiezen er voor om niet mee te doen in de Nederlandse samenleving.

Burgerarrest

Op basis van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering heeft iedere burger de mogelijkheid om een verdachte in geval van heterdaad van een strafbare overtreding of misdrijf, aan te houden met als enige doel de verdachte onmiddellijk over te dragen aan een opsporingsambtenaar. De wet geeft geen specifieke vormvoorschriften over de wijze waarop een aanhouding dient plaats te vinden.

Het burgerarrest is echter ook een schending van de rechten van een ander (vrijheid en lichamelijke integriteit). Daarom is het burgerarrest onderworpen aan de eisen van proportionaliteit (er moet een redelijke verhouding zijn tussen de wijze van optreden en het beoogd doel) en subsidiariteit (is deze manier de beste of zijn er andere opties).

De gedachte echter dat het boerkaverbod nu een burgerarrest mogelijk maakt door een vrouw desnoods tegen de grond te houden om de overdracht aan de politie mogelijk te maken, kan zeer wel onder de strafbare feiten als mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving vallen.

Hoewel Femmes for Freedom een groot voorstander van het gedeeltelijk boerkaverbod is, is Femmes for Freedom een fel tegenstander van geweld tegen vrouwen. Gelet op het feit dat het dragen van een boerka op de aangegeven plaatsen een overtreding is en slechts een geldboete oplevert, is een gewelddadig burgerarrest per definitie niet proportioneel te achten.

Femmes for Freedom wenst te benadrukken dat in die gevallen waarin er slechts sprake is van een simpele overtreding van de boerkawet waarbij sprake is van een gewelddadig burgerarrest, zij zich pal naast, voor en achter de boerkadraagster stelt.

Nederlandse bestuurlijke elite 

Diverse bestuurders hebben zich continu twijfelend uitgelaten danwel zich uitgesproken over de al dan niet handhaving van de boerkawet. Indien prominente bestuurders publiekelijk hun twijfels uiten en de wet verkeerd uitdragen, wat kan er dan verwacht worden van ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, openbaar vervoer en overheidsinstanties die de wet moeten handhaven.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft gezegd dat zij de ‘Boerkawet’ wil handhaven. Door op vrijdag 9 augustus jl. een demonstratie toe te staan waar boerka’s gedragen mochten worden, heeft zij in strijd met de Haagse regels en het beleid over demonstraties gehandeld. In de regels en het beleid is klip en klaar geformuleerd dat geen kleding gedragen mag worden die het gezicht bedekken, omdat het de openbare orde bedreigd. Pauline Krikke heeft als zodanig de handhaving en de openbare orde in gevaar gebracht. Zij mag zichzelf gelukkig prijzen dat de demonstratie niet uit de hand is gelopen. En daarnaast is met het toestaan van deze demonstratie in strijd met de ‘Boerkawet’ gehandeld, omdat de demonstratie plaatsvond op een overheidsterrein (Koekamp is een erf van de overheid). Femmes for Freedom heeft alle vertrouwen in de beste intenties van Pauline Krikke. Haar recentie acties weerspiegelen echter de verwarring over hoe te handelen met de ‘Boerkawet’.

Normaliter polderen Nederlandse bestuurders graag met alleen mannelijke vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap. Inzake de boerkawet zijn de bestuurders deze keer iedereen vergeten: zowel de vrouwen als de mannen die zich bekommeren over het boerkaverbod. Een taskforce boerkawet of een Postbus 51-film voor bestuurders, instellingen en de moslimgemeenschap was een goed idee geweest voor de sociale cohesie. Hiervoor is het echter nog steeds niet te laat.

Oproep! Doe aangifte tegen politieke partij NIDA, De Blauwe Moskee, Centrum Ar Rahma, Stichting de Bekeerling, Abou Ilias, Partij van de Eenheid, omdat zij zich volgens ons schuldig hebben gemaakt aan opruiing . 

NIDA, De Blauwe Moskee, Centrum Ar Rahma, Stichting de Bekeerling, Abou Ilias, Partij van de Eenheid zijn tegen de vrouwenemancipatie, een open vrije en veilige samenleving. Femmes for Freedom vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling en heeft aangifte gedaan tegen de genoemde organisaties en personen. Steun ons in de strijd tegen deze extremisten!

Wij roepen iedereen op die voor vrijheid, gelijkheid en veiligheid is van zich te laten horen. Door ook aangifte te doen, geeft u een duidelijk signaal af; dat er in onze samenleving geen ruimte is voor opruiing. Iedereen kan aangifte doen. Anoniem aangifte doen kan helaas niet. Wij raden u aan voor domicilie Femmes for Freedom, Laan van Meerdervoort 70, 2517AN Den Haag te kiezen.  Om u te helpen, hebben wij alvast een conceptaangifte opgesteld. U kunt deze conceptaangifte HIER DOWNLOADEN en uitprinten. Deze kan, ondertekend, gestuurd worden aan:

Aan de Officier van Justitie
In het arrondissement Den Haag
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze aangifte per post te versturen, dan kunt u het ondertekende document inscannen en mailen aan info@femmesforfreedom.com. Wij zullen de aangifte dan opsturen aan de politie.

HET RECHT OM MENS, VROUW EN VEILIG TE ZIJN Femmes for Freedom heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen politieke…