Kenniscentrum & Onderzoek

Femmes For Freedom vindt het belangrijk dat er meer informatie en cijfers in kaart wordt gebracht rondom huwelijkse onvrijheid en doet op verzoek van overheden onderzoek naar dit onderwerp. Ons kenniscentrum richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen binnen de thema’s van huwelijkse onvrijheid.

Werkzaamheden van het kenniscentrum:

  • Het doen van autonoom onderzoek en het agenderen van nieuwe onderzoeken.
  • Binnenhalen van fondsen voor autonoom wetenschappelijk onderzoek.
  • Het vervullen van een wetenschappelijke “watch-dog” functie, d.w.z. het corrigeren en onder de aandacht brengen van eventuele gebrekkige inhoud van bestaande onderzoeksrapporten.
  • Monitoren van regionale en nationale (wetenschappelijke) rapporten van onderzoeksinstituten en welzijnsorganisaties die betrekking hebben tot de doelstellingen en doelgroepen van Femmes For Freedom.
  • Het onderhouden van een academisch netwerk.
  • Publicaties voor relevante vakbladen
  •  
    Afgeronde onderzoeken