Jaarverslagen en fondsen

Op deze pagina zijn de jaarverslagen en jaarrekeningen van Femmes For Freedom te vinden.

Femmes for Freedom zet zich zich in voor het zelfbeschikkingsrecht en de algehele emancipatie van meisjes en vrouwen met een bi-culturele achtergrond! Onze kracht is de combinatie van expertise, een constructieve lobby en scherpe actie waar nodig. En met succes. Femmes for Freedom wordt onder meer gesteund door:

Femmes For Freedom is alle fondsen die het werk in het verleden hebben gesteund ook zeer erkentelijk. Dit zijn onder andere: Adessium Foundation, Dioraphte Mama Cash, Zonta Nederland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Oranje Fonds, Fonds 1818, Laurensfonds, SPE Amsterdam, Vereniging voor Vrouw & Recht, Stichting R.C. Maagdenhuis.