]

Ik wil scheiden

Ik wil scheiden

Kun je altijd scheiden? Scheiden in Nederland is inderdaad altijd mogelijk, een echtscheiding van een wettelijk huwelijk wordt altijd toegewezen. Ook religieuze huwelijken kunnen in Nederland via de rechter ontbonden worden, ook al is dit wel een ingewikkelde procedure. Je hebt echter wel allerlei papieren nodig om een scheiding aan te vragen. Veel vrouwen hebben deze papieren en bewijsstukken niet, deze worden bewaard door hun man. Als vrouw moet je daarom altijd zorgen dat je deze belangrijke stukken en papieren op orde hebt. Op die manier kun je aantonen waar je als vrouw na je huwelijk recht op hebt.

Als je huwelijk erkend is in het buitenland wordt het een stuk ingewikkelder. Het aanvragen van een echtscheiding in sommige landen is een gecompliceerde en dure procedure die soms jaren voort kan slepen. Daarom moet je ook altijd goed nadenken over het laten erkennen van je wettelijke Nederlandse huwelijk.  c

 

Het verzoek tot een echtscheiding

Alle vrouwen die voor de wettelijk geregistreerd huwelijk in Nederland hebben kunnen een echtscheiding aanvragen. Een wettelijk huwelijk heb je als je in Nederland voor de burgerlijke stand bent getrouwd of als je buitenlandse huwelijk in Nederland is geregistreerd. Vervolgens zijn er nog een aantal stappen nodig:

  • Als je wilt scheiden heb je een advocaat nodig. Neem contact  op met Femmes for Freedom voor kundige advocaten op het gebied van echtscheiding.
  • Ook moet je aantonen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht.
  • Als de echtscheiding eenmaal is toegewezen is dat goed nieuws, het huwelijk is immers ontbonden. Als de vrouw alimentatie aan wil vragen of een verdeling van het huwelijkse vermogen zal de vrouw verder moeten procederen. Ook een ontbinding van het religieuze huwelijk ligt gecompliceerder.

Voorbeeld:

Saida en Mohammed zijn in Pakistan getrouwd, maar wonen in Nederland. Zij hebben hun Pakistaanse huwelijk in Nederland laten registreren. Mohammed heeft Saida jaren geleden verlaten en zegt haar een eenzijdige talaq te hebben gegeven in Pakistan. In Nederland wordt de eenzijdige talaq niet erkent en Saida blijft een getrouwde vrouw. Saida wil verder niets meer met Mohammed te maken hebben en neemt contact op met een Nederlandse advocaat die bij de Nederlandse rechter de echtscheiding verzoekt. Mohammed komt niet opdagen. De rechter spreekt de echtscheiding uit en de uitspraak van de rechter wordt ingeschreven en Saida is gescheiden. Het religieuze huwelijk is ontbonden met de talaq en Saida kan als een vrije vrouw verder met haar leven. In het voorbeeld van Saida vraagt zij verder niets van Mohammed. Een echtscheiding is dan voldoende. Bij een aanvraag voor alimentatie, verdeling van het huwelijkse vermogen, betaling van de Mahr of ontbinding van het religieuze huwelijk is verder procederen noodzakelijk.

Bewijsvoering

Sinds 1 januari 2012 zijn echtgenoten verplicht om elkaar op verzoek informatie te geven over de financiële stand van zaken. Ook als je man de administratie zelfstandig regelt heb jij recht deze informatie in te zien. Als je man dit weigert kun je het volgende doen:

  • Neem een advocaat in de hand. Een advocaat kan je helpen bij het opeisen van een kopie van de volledige administratie opeisen via de rechter.
  • Neem contact op met Femmes for Freedom als je hulp nodig hebt bij het opvragen van bewijs en het op orde krijgen van je financiële administratie.
  • Ook al bestaat de mogelijkheid van het opeisen de administratie is het altijd beter om deze situatie te voorkomen. Het is belangrijk dat vrouwen beschikken over een eigen administratie en de belangrijke papieren op een veilige plek bewaren. Houdt je eigen administratie bij of maak kopieën van de papieren van je man. Je kunt ook gegevens opvragen bij de belastingdienst, de bank, de verzekering, en je werkgever.

Voorbeeld:

Fatima is getrouwd met Hassan. Hassan is IT’er bij de belastingdienst en tijdens het huwelijk beheert hij de volledige administratie. Fatima opent nooit de post, kent het achtwoord van de computer niet en zij heeft geen eigen pinpas. Fatima’s hele administratie ligt bij Hassan. Haar eigen loonstrook heeft zij nog nooit gezien. Fatima wil scheiden van Hassan maar heeft geen idee hoe zij er dan financieel voor zal staan en besluit eerst inzage te willen hebben in de volledige administratie. Zij vraagt dit aan Hassan of zij de administratie mag inzien, maar Hassan weigert. Fatima is de onzekerheid zat en via haar advocaat vraagt zij de volledige administratie op. Zij weet nu waar zij aan toe is en verzoekt een echtscheiding.

Los van deze mogelijkheid is het belangrijk dat vrouwen beschikken over een eigen administratie en deze op een veilige plek bewaren. Hou je eigen administratie bij of maak kopieen! Vraag gegevens op bij de belastingdienst, je werkgever, je verzekeraar of je bank en maak een mapje en bewaar deze op een veilige plek.

 

Erkenning van de echtscheiding in het land van herkomst

Ben je in Nederland gescheiden en wil de scheiding ook laten gelden in het land van herkomst? Je moet dan vragen om erkenning van de echtscheiding. Dit is vaak een langdurige en ingewikkelde procedure die in ieder land anders loopt. In bijna alle lande moet je hiervoor een speciale procedure starten, alleen in Egypte wordt een Nederlandse echtscheiding erkend. Als je je echtscheiding niet laat erkennen in het land van herkomst en je bijvoorbeeld met je nieuwe man dit land bezoekt kun je beschuldigd worden van polygamie. Als de vrouw ook nog eens de nationaliteit van dat land heeft, valt zij ook onder het rechtssysteem van het betreffende land. Dit kan soms een levensbedreigende situatie tot gevolg hebben.

 

Turkse en Marokkaanse vrouwen
Marokkaanse en Turkse vrouwen die in Nederland zijn gescheiden kunnen in het land van herkomst een erkenningsprocedure starten. Deze procedure verschilt van de echtscheidingsprocedure en maakt het op papier makkelijker om een buitenlandse echtscheiding in Turkije of Marokko te erkennen en te registeren.

Voorbeeld:

Malika is een Pakistaanse vrouw. In Nederland is ze gescheiden, maar volgens de Pakistaanse wetten nog steeds een getrouwde vrouw. Haar Nederlandse echtscheiding wordt in Pakistan niet erkent. Malika moet dus in Pakistan een echtscheidingsprocedure opstarten. Zij kan na haar echtscheiding in Nederland hertrouwen. Dat is geen enkel probleem. Er is wel een groot probleem ten aanzien van Pakistan. Hertrouwt Malika dan pleegt zij volgens de wetten van Pakistan polygamie. Op polygamie staat in Pakistan een zware straf die zij riskeert als zij in Pakistan is. Deze situatie geldt voor veel landen buiten Europa.

Voorbeeld:

Saima is in Egypte met Hussain getrouwd.  Het huwelijk is in Nederland geregistreerd. Saima vraagt in Nederland de echtscheiding aan en deze wordt toegewezen. In Europa en in een paar landen, waaronder Egypte wordt deze echtscheiding erkent. Zij kan haar echtscheiding in Egypte registreren. Op deze manier is zij zowel in Europa als in Egypte een gescheiden vrouw.

 

Ontbinding van het religieuze huwelijk

Woon je in Nederland en ben wil je scheiden van je wettelijke en religieuze huwelijk? Het wettelijke huwelijk wordt dan altijd ontbonden van de rechter. Als je man echter weigert religieus van je te scheiden kunnen ook naar de rechter stappen. Zit je gevangen in je huwelijk omdat je man weigert te scheiden? Neem contact op met Femmes for Freedom! De stap naar de rechter is niet altijd nodig, soms helpt bemiddeling via een advocaat of neutraal persoon ook. Femmes for Freedom heeft de expertise en contacten om je verder te helpen.

Voorbeeld:

Shirin was getrouwd voor de burgerlijke stand. Zij was ook voor de Imam getrouwd. Haar huwelijk liep stuk. Zij vroeg een echtscheiding aan bij de rechter en haar wettelijke huwelijk werd voor de Nederlandse wet ontbonden. Maar met die echtscheiding was zij nog steeds geen ongetrouwde vrouw, ze was immers ook nog religieus getrouwd. Zij bleef gevangen in het religieuze huwelijk omdat haar ex-man weigerde religieus te scheiden. Zij eiste voor de Nederlandse rechter dat haar ex-man het religieuze huwelijk zou ontbinden op straffe van een forse dwangsom. De Nederlandse rechter gaf Shirin gelijk. Haar zaak geeft hoop aan alle vrouwen in Nederland om zichzelf te bevrijden uit een religieus huwelijk.

 

Meer informatie

Indien je behoefte hebt aan juridisch advies of heb je nog geen advocaat of juridisch adviseur kijk dan bij: