Hommes for Freedom

Mannen, ken uw plaats!
Ook feministen houden van mannen. De meeste mannen zijn heel erg leuk. Mits ze natuurlijk hun plaats kennen. In de rubriek ‘Mannen, ken uw plaats!’ komen bekende mannen aan het woord over de rechten van vrouwen.

Pooyan Tamimi Arab

Yesterday I was at the European Parliament to participate in a hearing on religious marital captivity. It was organized by ALDE (European liberals) and by Femmes For Freedom, to push EU states to recognize marital captivity as a fact, and as something that requires European attention. It was a very cosmopolitan hearing, with speakers from European, African, and Asian backgrounds, concerning diverse religions, cultures, and traditions. One of the most impressive talks was by prof. Ruth Halperin-Kaddari, vice-president of CEDAW, who explained the absurd fact that there are no civil marriages in Israel.
The following is the text of my own contribution at the end of the day:
Secularism and Marital Captivity. Pooyan Tamimi Arab. ALDE Hearing: The Injustice of Marital Captivity. 25 June 2018, Brussels, European Parliament.

... Ga naar deze pagina

Jasper van Dijk

Sinds enige tijd heeft de SP een nieuwe fractievoorzitter: Lilian Marijnissen. Een vrouw. Dat zou anno 2018 niets bijzonders moeten zijn, maar toch is het zo. Ook in Nederland is - net als in de rest van de wereld - nog veel werk aan de winkel als het gaat om vrouwenrechten. Van gelijk loon voor gelijk werk tot het doorbreken van het glazen plafond.

... Ga naar deze pagina

Column Frits Bolkestein

In 1960 woonde en werkte ik in Dar-es-Salaam, de hoofdstad van Tanzania. De kassier van het bedrijf waar ik werkte, ging met pensioen. Wie zou hem moeten opvolgen? Ik stelde voor de assistent-kassier Florrie Fernandes. Zij kwam uit Goa en als alle Goanezen was zij katholiek en droeg zij een Portugese naam. De Goanezen werden toen en daar wat hoger beoordeeld dan Indiërs in het algemeen. Bovendien deed zij haar werk goed. Dus waarom niet? Maar de financieel directeur, een Sikh, oordeelde anders. Florrie werd het niet. Zij had ook niet anders verwacht. Positieve discriminatie was iets waar niemand toen aan dacht.

... Ga naar deze pagina

Eddy Terstall

Vrouwenrechten is eigenlijk het belangrijkste of meest omvangrijke humanitaire thema van deze tijd. Slechts een minderheid van de vrouwen op deze planeet is in acceptabele mate vrij. De redenen kunnen zowel cultureel als economisch zijn en vaak, meestal is het beide.Natuurlijk, in een welvarend land zullen vrouwenrechten eerder een vlucht nemen, maar de omgekeerde dynamiek is minstens zo waar.Een samenleving die haar vrouwen tekort doet, doet zichzelf tekort. Het is niet toevallig dat de landen waar vrouwenrechten het meest ontwikkeld zijn dat dat de meest dynamische en succesvolle samenlevingen zijn.Landen die de helft van hun intellectuele capaciteit niet of nauwelijks gebruiken zullen steeds verder achter lopen bij landen die dat wel benutten.

... Ga naar deze pagina

Dirk Verhofstadt

In België bestaat een wettelijk verbod op het dragen van de boerka. Slechts één parlementslid stemde tegen. Die draagt dan wel geen hoofddoek, maar wel een blinddoek. Het dragen van de boerka in onze contreien kan immers niet los gezien worden van de weerzinwekkende manier waarop vrouwen zich in orthodox islamitische landen volledig moeten verhullen. Een fenomeen dat nu ook in onze westerse landen opduikt. De bedekking van de vrouw is een gevolg van de superioriteitsgedachte van de man tegenover de vrouw. Het is het hedendaags equivalent voor de Jodenster tijdens de naziperiode. Daar zijn vier gelijkenissen.

... Ga naar deze pagina

Meindert Fennema

Toen mijn vrouw zwanger was van mijn oudste dochter – 31 jaar geleden – was het Instituut voor de Wetenschap der fennemaPolitiek - gevestigd aan de Herengracht in Amsterdam - een broeinest van de meest uiteenlopende soorten feministen. Sommigen wilden alleen maar praten over het recht op werk en gelijke beloning, anderen vormden praatgroepen om te ‘werken aan zichzelf’, weer anderen werden om politieke redenen lesbisch, omdat je ‘toch niet met je onderdrukker naar bed ging?’

... Ga naar deze pagina

Kees Flinterman

Femmes for Freedom, Vrouwen voor Vrijheid! Het klinkt zo vanzelfsprekend, zo gewoon. Waarom zou het anders zijn. Iedereen heeft fundamentele rechten, mensenrechten, die haar of hem bijvoorbeeld de vrijheid garanderen haar of zijn mening te uiten, een godsdienst naar zijn of haar keuze aan te hangen of om een godsdienst af te wijzen, of om de partner van haar of zijn keuze te huwen . De staat, de overheid mag die vrijheden niet afnemen, maar hen slechts tot op zekere hoogte beperken, waarbij aan zeer strenge voorwaarden moet worden voldaan. Die vrijheden waarvan ik hiervoor maar een paar voorbeelden heb gegeven, zijn in Nederland in de Grondwet neergelegd: daarnaast zijn ze in internationale verdragen opgenomen, zoals het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (1950), het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (1966) en het Verenigde Naties (VN) Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (1979). Gelukkig heeft Nederland vrijwel alle internationale mensenrechtenverdragen bekrachtigd. De vrijheden komen toe aan een ieder zonder enig onderscheid naar geslacht, taal, ras of godsdienst, zoals het VN Handvest (1945) het zegt.

... Ga naar deze pagina