Nieuws

Panel Sharia Law and Human Rights – 21 January 2019

Pieter Omtzigt (EPP/CD, Netherlands)
Lord Donald Anderson (SOC, UK)
Kerstin Lundgren (ALDE, Sweden)

Invite you to:

A Lunch Meeting on Sharia Law & Human Rights


Programme:

13:00-13:30:

Pieter Omtzigt – Dutch member of Parliament

Grégor Puppinck – Director General of the European Centre for Law and Justice

Shirin Musa – Muslim activist and director of Femmes for Freedom

Testimony by anonymous Muslim woman about her experience with Sharia law

13:30-14:00:

Open discussion with Members of Parliament

co-organized by inter alia:

 

 

 

One Europe, One Law

 Hereby, you are kindly invited to join a seminar on sharia law and human rights on 21 January, 1-2pm, in which we would like to hear your stance on the topic of human rights and sharia law.

The founding values of the Council of Europe – individual freedom, political liberty and the rule of law[1] – have ensured the peace and democratic development of European countries for seventy years. And in order to avoid contradictions between civil laws and cultural/religious customs Europe made a clear choice; we are solely ruled by civil laws. Cultural or religious institutions cannot impose decisions that are contradictory to European Law.

However, this political and institutional model is confronted with the claim of several States and minorities to make Islamic law (sharia), with its “revealed” origin, prevail on human rights and liberal democracy. Faced with this challenge to the principles underlying our legal system, the Committee on Legal Affairs and Human Rights of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe has drafted a report entitled “Compatibility of Sharia law with the European Convention Human Rights,” following which a resolution will be voted.

The preliminary draft resolution from 27 November 2018 recalls the incompatibility of Sharia law with the European Convention, in line with the case-law of the European Court of Human Rights. Indeed, in Refah Partisi (Prosperity Party) and others v. Turkey [GC] of 13 February 2003, the Strasbourg judges had already noted “that Sharia is incompatible with the fundamental principles of democracy, as set forth in the Convention,” in particular concerning “its rules on the legal status of women.”[2] The parliamentarians develop in the preliminary draft resolution other examples of incompatibility between Sharia law and Human Rights and denounce its application in Greece (Western Thrace) and the United Kingdom (Sharia councils).

The aim of this seminar of 21 January 2019, organized by the Dutch MP Pieter Omtzigt with the support of the European Center for Law and Justice (ECLJ), is to favor the adoption of this resolution by the Parliamentary Assembly. The speakers, women who have suffered the application of Sharia law and academics, will deepen the issue of the relationship between Sharia and Human Rights, focusing on women’s rights.

[1] Statute of the Council of Europe, adopted in London on May 5th, 1949.

 

[2] ECHR, Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey [GC], nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98, and 41344/98, 13 February 2003, § 123.

 

Nominatie Vrouw in de Media Award 2018

Femmes For Freedom is zeer verheugd te kunnen melden dat haar directeur Shirin Musa is genomineerd voor de Vrouw in de Media Award 2018. Deze prijs is een initiatief van mediaplatform VIDM en sprekersbureau ZijSpreekt, en wordt dit jaar voor de tiende keer uitgereikt.

De komende weken zijn de stembussen geopend en kan het publiek op een van tien genomineerden stemmen. Een vakjury zal vervolgens uit de top drie de winnaar uitroepen. Wij zouden een stem van u voor Shirin Musa ten zeerste waarderen. Deze brengt u uit viawww.vrouwindemedia.nl

De feestelijke uitreiking is op 11 februari in handen van minister Ingrid van Engelshoven. Deze avond zal plaatsvinden in het Instituut voor Beeld en Geluid.

JOVD roept Shirin Musa uit tot Liberaal van het Jaar

Femmes For Freedom is verrast, verheugd en ontzettend vereerd door de verkiezing van onze oprichter en directeur Shirin Musa tot Liberaal van het Jaar. We zijn de  JOVD zeer erkentelijk voor deze mooie titel en zien dit als een erkenning voor de gelijke rechten van alle vrouwen en meisjes in Nederland.

Femmes For Freedom is een organisatie gestoeld op de idealen van het liberaal feminisme waarbij individuele vrijheid en gelijke rechten voorop staan. Dit maakt de erkenning door deze jongeliberalen bijzonder mooi. Collectieve denkpatronen begrenzen de vrijheid van vrouwen en meisjes, maar ook van mannen en jongens. Groepsdwang en –druk zorgt ervoor dat keuzevrijheid nog steeds niet vanzelfsprekend is. Wij blijven strijden tegen deze vrijheidsbeperkingen. We zijn bijzonder blij dat het werk dat we doen, wordt gezien en geëerd door een jongerenorganisatie. Deze erkenning sterkt ons in de wetenschap dat onze werkzaamheden breed gedragen en gesteund worden.

Femmes for Freedom is een grassroots organisatie die sterk is in het maatschappelijk en politiek agenderen van de fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond. Onze kennis van alle thema’s komt van de bron: wij zijn opgericht door vrouwen die het onderwerp uit eigen ervaring kennen. Met onze laagdrempelige juridische helpdesk krijgen hulpzoekenden juridische en zo nodig verdere ondersteuning; waar nodig verwijzen wij ze door naar de juiste hulpverlening (die veelal door de reguliere hulpverlening naar ons worden doorverwezen). Deze werkwijze heeft impact: door de gedrevenheid en deskundigheid van de medewerkers en vrijwilligers van Femmes for Freedom, de combinatie van individuele hulpverlening en intensief lobbywerk, slaagt Femmes for Freedom er – ondanks een zeer beperkt budget – in om zowel individuele vrouwen te helpen als op effectieve wijze bredere veranderingen tot stand te brengen.

We zijn iedereen die betrokken is bij Femmes For Freedom dankbaar voor de tomeloze inzet die zij dagelijks leveren om onze doelen te bereiken. Ook danken wij alle individuen, organisaties en fondsen die het werk van Femmes For Freedom de afgelopen jaren hebben gesteund. We blijven ons inzetten voor de rechten van alle vrouwen en meisjes in Nederland, en hopen u de komende tijd nog vaak te mogen ontmoeten in deze strijd.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Persbericht JOVD

JOVD roept Shirin Musa uit tot Liberaal van het Jaar: ‘Ze weet de vinger op de zere plek te leggen’

De JOVD, de politiek onafhankelijke jongerenvereniging van de VVD, heeft politiek activiste Shirin Musa uitgeroepen tot Liberaal van het Jaar. In deze tijden vanpolarisering weet Musa goed op de waarde van persoonlijke vrijheid te wijzen en wil ze mensen van allerlei achtergronden bij elkaar brengen, zo vinden de jonge liberalen. ‘Ze is een voorbeeld voor veel vrouwen, maar ze is vooral een sterk onafhankelijk individu,’ verklaart voorzitter Splinter Chabot.

Shirin Musa was met haar mensenrechtenorganisatie, Femmes for Freedom, de drijvende kracht achter de posteracties ‘Vrije Partnerkeuze’ en ‘Celebrate Love’. Bij Vrije Partnerkeuze werden stellen afgebeeld waarin de geliefden verschillende achtergronden hebben. Zo was er een poster waarin een moslima en een Joodse man elkaar innig kussen. Splinter Chabot wijst op het belang van dit soort boodschappen. ‘Integratie gaat om respect, begrip en liefde voor elkaar. Dan maakt het niet uit wat voor een afkomst je hebt.’

‘Shirin Musa legt de vinger op de zere plek in onze maatschappij en dat is goed,’ vervolgt Chabot. Ook de vervolgactie, Celebrate Love, zorgde voor heel wat ophef in verschillende (religieuze) gemeenschappen. Toch bleef Musa achter de acties staan en benadrukte ze de boodschap achter de afbeeldingen. Ze strijdt voor seksuele vrijheid voor vrouwen in ‘patriarchale gemeenschappen’ en deinst niet terug voor beledigingen en bedreigingen. ‘Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om integratie, religieuze vrijheid en seksuele vrijheid ook al is dat moeilijk om onder ogen te komen. Om deze vrijheid voor iedereen te bevorderen, wie je ook bent, wat je ook gelooft of hoe je er ook uitziet, zijn mensen als Shirin Musa onmisbaar,’ concludeert Chabot.

 

Nieuwsbrief

Femmes For Freedom stuurt regelmatig een nieuwsbrief. Wilt u deze ook ontvangen? Geef u dan via onderstaand formulier op.

De meest recente nieuwsbrief leest u hier terug.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in om de Femmes for Freedom nieuwsbrief te ontvangen.

 

1leven

Onderstaand gedicht ontvingen wij van Chris en willen we graag met jullie delen. 

 

het leven is gegeven
aan ieder een leven
dat is genoeg om even
te kunnen leven

dat leven duurt maar even
en jij hebt er slechts een
zoals iedereen
en hopelijk voldoet het goed

toch blijft er weer de vraag ‘waarom’
waarom zijn mensen zo dom
om te denken dat zij
het leven van een ander
mogen hebben van die ander
mogen leven van die ander
want waarom
denkt iemand twee levens te KUNNEN leven?

het leven is gegeven
een aan mij
een aan jouw
leef je EIGEN leven
dat van een ander
past niet eens bij jouw

ieder die een ander dwingt
te leven zonder eigen bewind
heeft blijkbaar niets begrepen
over dat ene leven
dat is gegeven

mensen zijn zo klein
dat begrijpt iedere mier
iedere boom
ieder leven

Zitting rechtzaak verplaatst

In de strafzaak tegen S. Musa was eerder een zitting gepland op 13 december a.s. voor de politierechter van de Rechtbank Rotterdam. In overleg met het OM en de verdediging vindt deze zitting geen doorgang en zal een nieuwe zittingsdatum gepland gaan worden.

Femmes For Freedom verzoekt u om bij vragen contact op te nemen met Christian Flokstra van Ficq & Partners.

 

Patriarchaat, ken je plaats!

Femmes for Freedom wil een proefproces voeren via de bestuursrechter. Uw bijdrage helpt ons de proceskosten te betalen. 

Femmes for Freedom zet zich in tegen alle vormen van onvrijheid, ongelijkheid, onveiligheid en geweld tegen vrouwen. De Stichting streeft volledige naleving en handhaving van het VN-Vrouwenverdrag na. Femmes for Freedom is geen religieuze of antireligieuze organisatie. We zijn voor godsdienstvrijheid. Dit betekent niet dat religieuze instellingen in naam van het geloof geweld tegen vrouwen mogen aanbevelen.

Toen ons ter ore kwam dat er in de As Soennah Moskee te Den Haag voor vrouwelijke genitale verminking gepredikt wordt, omdat dit aan te bevelen zou zijn, hebben wij aangifte gedaan. Op die manier willen we deze uitspraken aan het strafrecht laten toetsen.

Maar, we willen ook de bestuursrechter vragen over te gaan tot sluiting van de moskee en willen hiervoor een handhavingsverzoek indienen. Voor dit proefproces vragen we jullie een donatie te doen, opdat de rechter voor eens en altijd kan aangeven of dit soort uitspraken getolereerd worden. Jullie bijdrage helpt ons dit doel te verwezenlijken. Alvast ontzettend bedankt.

Doneren voor deze actie kan via deze pagina. 

Het recht om niet genitaal verminkt te worden

Er is een machtsstrijd gaande in migrantengemeenschappen. Vrouwen leggen zich niet langer neer bij het patriarchale leiderschap, maar willen zelf beschikken over leven en lichaam. Ze willen meedoen in de maatschappij. Dit is een goede ontwikkeling, die bijdraagt aan de emancipatie en integratie van deze gemeenschappen, zowel vrouwen als mannen. Het behoeft geen verbazing dat er veel tegenkrachten zijn. Een populaire manier voor mannen om hun macht te onderbouwen is door zich te beroepen op conservatieve interpretaties van religie.

Al lang zien we dat in de islamitische gemeenschappen dergelijke interpretaties gebruikt worden om de eigen gemeenschap buiten de Nederlandse samenleving te houden en de machtsstructuren te laten zoals deze zijn. Femmes For Freedom heeft er regelmatig op gewezen dat de Nederlandse overheid de emancipatie van mannen en vrouwen tegenhoudt door vooral contacten te onderhouden met de traditionele leiders in deze gemeenschappen, die conservatieve interpretaties en machtsstructuren blijven verspreiden.

Een oude manier waarop mannen hun macht in de gemeenschap proberen te handhaven is door genitale verminking van vrouwen te prediken. Genitale verminking van vrouwen is geen islamitische traditie. Genitale verminking is een gruwelijke manier om de macht en het eigenaarschap van de man over de vrouw in stand te houden.

Genitale verminking komt in verschillende gemeenschappen voor en is eerder geografisch dan religieus bepaald. Er is echter een gevaarlijke ontwikkeling gaande waarbij binnen islamitische gemeenschappen, waar vroeger genitale verminking van vrouwen niet voorkwam, nu genitale verminking wordt aanbevolen. Femmes for Freedom ziet dit als een poging om vrouwen terug op hun plaats te zetten binnen deze gemeenschappen door het oproepen tot deze vreselijke schending van hun mensenrechten. De gevolgen van genitale verminking van vrouwen zijn vaak zodanig dat vrouwen geestelijk maar ook lichamelijk niet meer in staat zijn normaal binnen de maatschappij te functioneren.

Recent werd duidelijk dat de As Soennah Moskee in Den Haag video’s op zijn website heeft staan waarin wordt gesteld dat genitale verminking van meisjes niet verplicht, maar wel aanbevolen is. De As Soennah moskee is een moskee met een Marokkaanse achtergrond, een gemeenschap waarin genitale verminking nooit voorgekomen is. Dat deze aanbevelingen nu wel gepredikt worden, is een gevaarlijke ontwikkeling. Femmes for Freedom vindt dat de Nederlandse regering een stellige reactie moet geven die duidelijk maakt dat er geen ruimte is voor de schending van fundamentele mensenrechten in Nederland. Femmes for Freedom heeft vandaag aangifte gedaan tegen de As Soennah Moskee wegens opruiing en aanzetten tot geweld.  Steun uw medemens, laat deze praktijk zich niet verder verbreiden.

Oproep! Doe aangifte tegen de As-Soennah Moskee

Wij roepen iedereen op die tegen vrouwelijke genitale verminking is, van zich te laten horen. Door ook aangifte te doen, geeft u een duidelijk signaal af; dat er in onze samenleving geen ruimte is voor opruiing, aanzetten tot geweld en zeker niet voor vrouwelijke genitale verminking. Iedereen kan aangifte doen. Anoniem aangifte doen kan helaas niet. Wij raden u aan voor domicilie op het politiebureau te kiezen.  Om u te helpen, hebben wij alvast een conceptaangifte opgesteld. U kunt deze conceptaangifte downloaden en uitprinten. Deze kan, ondertekend, gestuurd worden aan

Politie Eenheid Den Haag
Districtsrecherche
Hoefkade 350
2526 CH Den Haag

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze aangifte per post te versturen, dan kunt u het ondertekende document inscannen en mailen aan info@femmesforfreedom.com. Wij zullen de aangifte dan opsturen aan de politie.

Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid is met betrekking tot genitale verminking al te lang inactief gebleven. Er zijn fondsen gereserveerd om in het buitenland aandacht te besteden aan vrouwelijke genitale verminking, en in Nederland worden drie instellingen gericht op preventie gesteund. Maar voor verminkte vrouwen is er geen perspectief buiten een lotgenotengroep. De Nederlandse overheid weigert de verminkte vrouw haar lichamelijke integriteit terug te geven en houdt daarmee de machtsstructuren uit de patriarchale gemeenschappen in stand. De vrouw mag ook van de overheid niet over haar eigen lichaam beschikken.

In 2014 beloofde de regering dat een hersteloperatie in het basispakket zou komen. Momenteel valt genitale verminking niet onder verminking zoals beschreven in de zorgverzekeringswet, en zijn eerdere aanvragen tot vergoedingen  afgewezen. De belofte uit 2014 is niet nagekomen. Op 18 oktober 2018, vier jaar nadat er voor het eerst Kamervragen werden gesteld, werd gestemd over een motie van de PvdA om de ingreep alsnog te vergoeden. De coalitiepartijen, die eerder zelf ook vragen stelden hierover, heeft het amendement weggestemd. D66 heeft aangevoerd dat er eerst verder onderzoek moet komen, een bekend excuus om echte oplossingen over een regeerperiode heen te tillen. De minister geeft aan resultaten uit Engeland te wensen overlaten. Maar, in Frankrijk, waar de operatie is ontwikkeld, , is ruim onderzoek gedaan en wordt de ingreep sinds 2004 vergoed  uit de basisverzekering.

Door de motie weg te stemmen, heeft de regering een grote kans laten liggen om tegen de verminkte vrouwen en meisjes te zeggen: jij bent ook onderdeel van deze maatschappij, wij willen dat je meedoet, jouw mensenrechten en lichamelijke integriteit zijn voor ons net zo belangrijk als die van elke andere Nederlander. Waarom, waarom klagen we steeds over de problemen bij de integratie met de migrantengemeenschappen, maar sturen we de mensen uit deze gemeenschappen die wel willen integreren steeds weg en blijft de overheid weigeren deze mensen voor vol aan te zien?

Voor meer informatie zie onze website en het recent verschenen artikel  Femmes for Freedom boos om goedpraten vrouwenbesnijdenis

De campagnematerialen, zoals de cartoon, kunt u hier downloaden.

 

 

Hersteloperatie na VGV straks vergoed uit de basisverzekering

Afgelopen zomer lanceerde Femmes For Freedom de campagne “Ontsnap aan je vakantie” om aandacht te vragen voor gedwongen achterlating, huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking en potentiële slachtoffers van handelingsperspectieven te voorzien. Deze campagne leidde eerder dit jaar al tot Kamervragen over de hulp van de Nederlandse ambassade en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating aan meisjes en vrouwen die in het buitenland worden achtergelaten.

Tijdens de ontwikkeling van de campagne kwam FFF erachter dat hoewel er in 2014 reeds Kamervragen waren gesteld over de hersteloperaties na vrouwelijke genitale verminking, vier jaar later nog geen stappen waren ondernomen om de vergoeding hiervan in de basisverzekering op te nemen. De afgelopen maanden heeft FFF herhaaldelijk navraag gedaan bij het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat uiteindelijk doorverwees naar de conceptleidraad van de NVOG. Hierin werden de mogelijkheden voor reconstructieve operaties wel uiteengezet, maar wordt geen aanbeveling gedaan voor de vergoeding ervan.

Toen een definitief antwoord van het ministerie uitbleef, heeft FFF via Twitter en andere social media aandacht gevraagd voor dit probleem. We zijn verheugd dat onze berichten door een breed publiek zijn opgepakt, waaronder enkele Tweede Kamerleden. Naar aanleiding van onze berichtgeving zullen Sjoerd Sjoerdsma en Rens Raemakers van D66 Kamervragen stellen aan de Minister voor Medische Zorg. Samen met de PvdA pleiten zij er voor dat de operatie nog dit jaar wordt verwerkt in de basisverzekering, waarmee deze ingreep vanaf 2019 vergoed wordt. Wij zijn erg dankbaar dat dit onderwerp in de Kamer opnieuw aandacht krijgt en kijken uit naar een daadkrachtig antwoord van de Minister.

Update: Kamervragen over “Ontsnap aan je vakantie”

Op 22 augustus verscheen het opiniestuk “Waarom helpt Nederland zijn meisjes niet” in de Volkskrant. In dit stuk, geschreven door onze directeur Shirin Musa, wordt de beperkte hulp aan Nederlandse slachtoffers van huwelijksdwang en gedwongen achterlating in het buitenland nogmaals aan de kaak gesteld. Met de campagne “Ontsnap aan je vakantie” heeft Femmes For Freedom de meisjes en jonge vrouwen die slachtoffer (dreigen te) worden voorzien van praktische handvatten en handelingsperspectieven. Maar FFF verwacht vanuit de overheid ook meer steun, en pleit in bovenstaand artikel voor het implementeren van het Noorse model. Noorwegen handelt proactief en slaagt er in veel meer slachtoffers terug naar het eigen land te brengen, terwijl er procentueel gezien niet meer zaken zijn dan in Nederland.

Dit stuk, en de feiten die hierin uiteen worden gezet, waren de aanleiding voor enkele leden van de fractie van GroenLinks om schriftelijke kamervragen te stellen aan zowel de Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, alsmede de Minister voor Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Wij kijken uit naar de antwoorden van beide ministers en hopen dat er niet alleen meer inzage komt in de problematiek, maar dat er door beide ministeries ook actie wordt ondernomen om potentiële slachtoffers van huwelijksdwang en gedwongen achterlating sneller en adequater bij te kunnen staan.

Update 11 oktober 2018

Inmiddels heeft de Minister voor Buitenlandse Zaken, Stef Blok, antwoord gegeven op de vragen die gesteld werden door Nevin Özütok, Bram van Ojik en Kathalijne Buitenweg. Deze antwoorden kunt u hier teruglezen.