Nieuws

Femmes for Freedom lanceert campagne ‘Ontsnap uit je huis’, voor alle migrantenvrouwen die thuis worden opgesloten

Het is zomer. Maar duizenden vrouwen in Nederland kunnen niet van het mooie weer genieten. Gedwongen door hun man of schoonfamilie  leven deze verborgen vrouwen alleen binnenshuis. Huwelijksmigranten, vrouwen die als bruid naar Nederland komen,  lopen het grootste risico om een verborgen vrouw te worden. Rotterdam werd in 2015 opgeschrikt door de moord op Yasmeen, een Pakistaanse huwelijksmigrante die alleen naar buiten mocht om de vuilniszakken buiten te zetten. Maar ook vrouwen die in Nederland geboren en getogen zijn kunnen slachtoffer worden zoals de Marokkaans Nederlandse Fatiha die wel mocht werken, maar na haar werk aan de radiator werd vastgebonden.                                   

                                                                                              

Het wordt deze vrouwen onmogelijk gemaakt om over hun eigen lichaam en bestaan te beslissen. Vaak wordt direct geweld tegen hen gebruikt. Maar hulp is moeilijk, omdat ze buiten het zicht van de maatschappij zijn. Er zijn geen betrouwbare cijfers over de hoeveelheid verborgen vrouwen. De overheid zoekt niet actief naar deze vrouwen en registreert deze vorm van geweld niet. Er is geen effectief beleid. Mannen die zich eerder schuldig hebben gemaakt aan partnergeweld kunnen gewoon een nieuwe partner uit het buitenland halen, waarna het probleem zich herhaalt. Femmes for Freedom wil dat de overheid contact houdt met huwelijksmigranten door middel van huisbezoeken om te kijken hoe het met ze gaat. Naar onze mening moet de overheid ervoor zorgen dat een man met een strafblad wegens partnergeweld geen nieuwe partner uit het buitenland kan halen.

Verborgen vrouwen worden thuis opgesloten en moeten dwangarbeid verrichten. Deze vorm van uitbuiting is gewoon mensenhandel. Hulpverleners die wel achter de voordeur komen, kijken niet verder dan het isolement en zijn vaak bang om in te grijpen. Wanneer de situatie of hulpvraag niet past binnen het werk-en denkkader van de professional wordt er, ondanks dat slachtoffers om hulp smeken, niets gedaan om de situatie te verbeteren. De enkele keer dat na geweld de dader vervolgd wordt, wordt alleen de daadwerkelijke geweldspleger aangepakt maar niet het collectief van de schoonfamilie dat deze situaties keer op keer blijft faciliteren. Het is echter heel goed mogelijk om dat wel te doen, namelijk door de man en schoonfamilies die de vrouw mishandelen en als huisslaaf inzetten als criminele organisatie te vervolgen. Tot op heden heeft het OM dit niet willen doen.

Femmes for Freedom start de campagne Ontsnap uit je huis speciaal voor deze vrouwen; om hen zichtbaar te maken in de maatschappij en van handelingsperspectieven te voorzien om hun situaties te doorbreken. Voor zover wij weten is dit de eerste keer dat deze vrouwen rechtstreeks worden aangesproken in zo’n campagne. Maar deze campagne is er ook om Nederland wakker te schudden en alert te maken op de situatie waarin deze vrouwen en hun kinderen zich kunnen bevinden. Dat doet Femmes for Freedom door middel van een film die speciaal voor deze campagne gemaakt is. Hierin vertellen drie voormalig verborgen vrouwen hun verhaal. We hopen dat de Nederlandse politiek ons hoort en steunt. Deze campagne is maar een begin. Samen kunnen we deze vrouwen helpen om hun eigen leven weer in handen te krijgen. Nederland kan en mag zich er niet bij neerleggen dat in de 21eeeuw er duizenden vrouwen als slaven behandeld worden. Op https://www.femmesforfreedom.com/themas/verborgen-vrouwen/ zijn in negen talen (Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Turks, Somalisch, Urdu, Farsi en Tygrinya) brochures met tips voor deze vrouwen te downloaden. Voor buurtcentra, huisartsenpraktijken, verloskundigen en andere professionals zijn deze brochures ook gratis in gedrukte vorm te bestellen. Ook omwonenden vinden op deze website informatie over wat zij kunnen doen bij een vermoeden van. Voor aankomende huwelijksmigranten hebben wij tips verzameld hoe ze kunnen voorkomen dat ze in eigen huis worden opgesloten. Deze informatie is ook  via Nederlandse ambassades en consulaten beschikbaar.

 

 

Red de Vagina

Om onze oproep aan Minister Hugo de Jonge kracht bij te zetten, hebben wij hem op internationale vrouwendag een bezoek gebracht. Tijdens dit bezoek hebben we hem het prachtige kunstwerk van Cortés aangeboden, maar vooral ook gevraagd om stelling te nemen tegen maagdelijkheidscontroles en -herstel. De minister heeft toegezegd in gesprek te gaan met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie om deze controles te stoppen.

Red de Vagina: oproep aan minister Hugo de Jonge en de NVOG

Niemand heeft het over de maagdelijkheidsobsessie in de migrantengemeenschappen en daarom worden fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen massaal geschonden in Nederland.
Femmes For Freedom vindt het de hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Daarom willen wij graag met minister Hugo de Jonge, de NVOG het gesprek aangaan over maagdelijkheidscontroles en –herstel. Vermoedelijk vragen jaarlijks duizenden vrouwen met een islamitische achtergrond uit migrantengemeenschappen informatie over het maagdenvlies en laten honderden zich behandelen.

Maagdelijkheidscontroles

Ondanks dat de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) maagdelijkheidscontroles duidelijk heeft gekwalificeerd als genderdiscriminatie en schending van vrouwen- en meisjesrechten, hebben onmenselijke patriarchale normen en waarden in het Nederland van 2019 vrij spel om deze controles af te blijven dwingen bij  jonge vrouwen. In België werken de artsen niet langer mee aan maagdelijkheidscontroles en maagdelijkheidsverklaringen. De Belgische Nationale Raad van de Orde der Artsen kwalificeert deze praktijken als: ‘Niet nuttig, niet relevant, discriminerend en het kan ervaren worden als een daad van agressie’.

Recent nog zijn hier door de VVD  en SP Kamervragen over gesteld. Femmes for Freedom is verheugd dat de minister in zijn antwoorden de problematiek rondom de controles en herstel erkent, maar wil de minister toch aansporen om duidelijker stelling te nemen tegen deze achterhaalde praktijken door deze te verbieden. De vagina, zo schreven wij al eerder, is noch het epicentrum van eer, noch een politieke speelbal. Cultuur, traditie, geloof en politiek dienen buiten het broekje te blijven.

Artsen in overtreding met maagdelijkheid hersteloperaties

Artsen die maagdelijkheidshersteloperaties aanbieden en hierover adverteren, bevestigen hiermee aan de jonge vrouwen dat deze een misstap hebben begaan. Herstel het maagdenvlies, is hun devies. Maar een vrouw die seks heeft gehad voor het huwelijk is ‘geen misstap begaan’. Ze heeft haar hart gevolgd, of haar lust. Ze heeft een keuze gemaakt die de artsen, familie, gemeenschap, geloof, cultuur of man niet mogen veroordelen, en die ze zelf ook zou moeten kunnen respecteren. Die kans krijgt ze niet. Omdat artsen met hun commerciële klinieken het eens zijn met het patriarchaat; je moet maagd zijn en wij zijn er voor je om het te fixen!


Bron: www.maagdenvliesherstellen.nl & www.maagdenvliesherstel.nl

De wildgroei van artsen die maagdelijkheidhersteloperaties uitvoeren, maken ook misbruik van de kwetsbaarheid van de jonge vrouwen door te adverteren en te concurreren op prijs en methode. Hoewel cosmetische operaties passen binnen een vrije samenleving, moeten er aan deze klinieken en online aanbieders grenzen gesteld worden. Deze artsen schenden niet alleen de fundamentele mensenrechten van jonge vrouwen, maar handelen ook in strijd met  de medische richtlijn uit 2004 van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) om goede voorlichting te geven. Vrouwen ondergaan deze operaties niet voor de lol. Zij doen dit voor man en schoonfamilie die perse een maagd als bruid willen en die bloed willen zien op de huwelijksnacht. Deze operatie is niet optioneel. Er is sprake van dwang. Niemand laat zijn neus corrigeren om deze vervolgens doelgericht kapot te laten staan.

Oproep aan minister Hugo de Jonge en de NVOG

Het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes met een migrantenachtergrond wordt genegeerd zodra er winst gemaakt kan worden aan patriarchale normen. Wat is het Nederlandse integratie-emancipatie en ons mensenrechtenbeleid waard als de fundamentele mensenrechten van deze groep wordt geschonden? Wij vragen u, samen met uw collega’s, een einde te maken aan de schending van de rechten van vrouwen en meisjes, aan deze vorm van genderdiscriminatie en het winstbejag ten koste van een kwetsbare groep. Wij gaan graag met u in gesprek over trots zijn op je eigen keuzes, het recht om verliefd te worden, zoenen, friemelen, anticonceptie, de schaamte voorbij, het ideaal voorbij, het genot en de educatie; kortom, we komen graag praten over de vagina en fundamentele mensenrechten van vrouwen en meisjes uit migrantengemeenschappen.

We zijn dan ook verheugd om te kunnen melden dat de minister morgenochtend, op internationale vrouwendag, bovenstaand werk in ontvangst zal nemen. We hopen dat dit hem inspireert meisjes- en vrouwenrechten te blijven verdedigen.

De materialen ter ondersteuning van deze actie zijn vrij te downloaden via deze link.

Graag delen we ook deze column van feministe Nazmiye Oral met jullie, waarin ze vurig betoogt waarom zij haar maagdelijkheid aan zichzelf cadeau heeft gedaan.

 

 

 

Reactie Femmes for Freedom n.a.v. “De Nederlandse islam is niet in beton gegoten” zoals gepubliceerd in Trouw op 19 februari jl.

Eerder deze week publiceerde Trouw een interview met Prof. Dr. Thijl Sunier over de islam in Nederland. Het punt dat hij leek te willen maken was; moslims zijn ook net  mensen. Waarom hij deze noodzaak zag en wat de relevantie van zijn onderzoek is, zullen we niet proberen te beantwoorden. We willen ons graag onthouden van valse aannames. Een kwaliteit die Prof. Dr. Sunier niet deelt. In het artikel deed hij meerdere aannames over Femmes for Freedom en haar directeur, Shirin Musa. Zo zou mw. Musa een islamcriticus zijn en zou Femmes for Freedom contraproductief te werk gaan door niet met moslims te willen samenwerken. De aannames die worden gedaan door de hoogleraar en de auteur van het artikel berusten enkel op stemmingmakerij.

Islamcriticus 

We kunnen best opnieuw uitleggen dat Shirin Musa geen islamcriticus is maar vrouwenrechtenactiviste, dat Femmes for Freedom met iedereen samenwerkt en dat we opkomen voor de rechten van alle vrouwen en meisjes. Wij komen regelmatig op voor Hindoestaanse meisjes en vrouwen. Dit maakt van mw. Musa geen hindoecriticus. Maar, Femmes for Freedom wil zich niet steeds opnieuw moeten verantwoorden of verklaren. Femmes for Freedom wil gewoon haar werk kunnen doen. Dat werk bestaat uit het begeleiden en adviseren van vrouwen die te maken krijgen met diverse vormen van onvrijheden en geweld, het maatschappelijk en politiek agenderen van de problemen waar deze doelgroep mee te maken krijgt en het verbeteren van rechtspositie door lobby, voorlichting, diverse projecten en onderzoek.

Femmes for Freedom werkt met alle juridische en democratische middelen aan vrouwenrechten, binnen de kaders van de Nederlandse wet. Voor alle vrouwen, religieus of ongelovig, met alle partijen,  van links naar rechts en zelfs met imams die vrouwen naar Femmes for Freedom doorverwijzen. Ons werk is dus niet het reageren op onwaarheden, onze goede naam verdedigen en al helemaal niet lekker in ons hokje blijven zitten. Het steekt dan om altijd als moslimactivist, moslimfeminist of moslim-directeur te worden weggezet. Waarom gaat in de beeldvorming de religie altijd voor de menselijkheid?

Gemeente Rotterdam

(h)Echt Verbonden is tot stand gekomen door een motie van Tanya Hoogwerf. Femmes for Freedom heeft gelobbyd en bijgedragen aan deze motie en de gemeente in 2016 financiele middelen voor de invulling van deze motie aangeboden. De gemeente heeft uiteindelijk om onduidelijke redenen gekozen voor de samenwerking met andere partners, zoals een advocatenkantoor  uit Utrecht dat voor sharia councils is, een moslimorganisatie  die enkel soennitische moslims vertegenwoordigd en met Thijl Sunier samenwerkt, en andere religieuze leiders die gebaat zijn bij patriarchale leefregels omdat hun positie daarbinnen onaantastbaar is. Dat was niet het idee van mevrouw Hoogwerf en niet dat van Femmes for Freedom. Waar (h)Echt Verbonden slachtoffers maar weinig handelingsperspectieven geeft, doen eerdere publicaties van Femmes for Freedom dat wel. Het Nederlands recht biedt voldoende voorzieningen om niet naar sharia councils te hoeven gaan. Deze mogelijkheden, alle wetswijzigingen en voorzieningen zijn er gekomen door intensieve lobby van Femmes for Freedom en de onvermoeibare inzet van lokale en landelijke politici.

LHBTI+ emancipatie wordt vandaag de dag ook niet besproken noch bekrachtigd met de ondertekenaars van de Nashville verklaring. Maar orthodoxe moslimmannen en wetenschappers mogen wel beslissen over de emancipatie, vrijheden en het levensgeluk van vrouwen uit islamitische culturen. Om deze emancipatie, het recht om te zoenen en verliefd te worden aan te kaarten was al eerder een campagne gestart in Rotterdam; “In Nederland kies je je partner zelf” . Anders dan wat studeerkamerwetenschapper en verspreider van feitelijke onjuistheden (nepnieuws/ fake news) Thijl Sunier in Trouw beweert, was ook dit project geen initiatief van moslimorganisaties. Deze bleven ver weg van de campagne. De campagne was een idee van Femmes for Freedom en kwam tot stand uit een samenwerking van Femmes for Freedom, Dona Daria en de Gemeente Rotterdam. Het initiatief was genomen door Femmes for Freedom samen met toenmalig wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam).

Als organisatie zijn wij het inmiddels gewend om zowel uit extreem-linkse hoek als extreem-religieuze hoek aanvallen te krijgen, maar dat de recente Trouw publicatie en Thijl Sunnier hier ook aan bijdragen, maakt ons werk nog moeilijker en gevaarlijker.

We roepen bij deze op aan wetenschappers als Thijl Sunier, aan journalisten zoals van Marije van Beek en aan ieder ander van wie we steeds verantwoording moeten afleggen, om verder te kijken dan het eigen hokje breed is. 

Postercampagne en debat op Valentijnsdag: campagne “Groningen viert de liefde!” van start

Dankzij een initiatief en bijbehorende motie van twee inwoners van de gemeente Groningen wordt vanaf 12 februari de liefde gevierd in Groningen. Met een sterke maar ook kwetsbare beeldcampagne laten de initiatiefnemers zien dat liefde universeel is, ongeacht afkomst, religie, leeftijd, gender of seksualiteit.

De motie “Zonder zichtbaarheid geen acceptatie” werd op 11 juli 2018 unaniem aangenomen door de Groningse raad. Deze motie riep op tot een brede campagne om vrije partnerkeuze bespreekbaar te maken en zichtbaarheid te geven aan alle vormen van liefde. Micha Boon en Ronald Schurer: “Nú is het tijd voor een Groningse beeldcampagne om de liefde en de vrijheid te vieren. Zonder zichtbaarheid kan er immers geen sprake zijn van acceptatie”.

In korte tijd wisten de initiatiefnemers tal van maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen voor zich te winnen. Samen met Femmes for Freedom en het COC Groningen-Drenthe en ondersteund door de gemeente, hebben Micha Boon en Ronald Schurer de afgelopen maanden gewerkt aan de verwezenlijking van de motie. De campagne “Groningen viert de liefde!” is daarvan het resultaat.
Deze krachtige beeldcampagne geeft een kijkje in de relatie van anderen. Intieme momenten worden afgebeeld, verliefde blikken vastgelegd, en de eigenheid van de stellen staat centraal in de beelden gemaakt door fotograaf Inge Nicolai. De beelden worden vergezeld van korte verhalen, opgeschreven door schrijver Iris Engelsman. Deze verhalen zijn terug te lezen op datisgroningen.com, een digitaal platform voor diversiteit in de stad. De campagne is een uitnodiging aan de stad om vrij naar de liefde te kijken, om stereotypen links te laten liggen en om de stellen in het hart te sluiten. De initiatiefnemers hopen op een duurzame dialoog met alle inwoners.

Activiteiten

Om die dialoog op te starten wordt de campagne op 14 februari feestelijk gelanceerd met een debat georganiseerd door Studium Generale. Het debat gaat over Onbegrensde Liefde en staat onder leiding van Karin Sitalsing. Bij het debat zijn o.a. aanwezig Shirin Musa, directeur van Femmes for Freedom, Mark Hommes, docent en psycholoog aan de Open Universiteit en Matty Metzlar, pastor bij het Groninger studentenpastoraat. Ook de liefdeskoppels, die centraal staan in de campagne, zijn aanwezig. Kaarten voor de bijeenkomst zijn verkrijgbaar via sggroningen.nl.

Op donderdag 14 februari tussen 13.00-17.00 uur helpt schrijfster Lieke van den Krommenacker jou met haar typemachine aan de meest ontroerende of grappige liefdesbrief. Ook zet fotograaf Siese Veenstra je in een romantische setting op de foto met je grote liefde. Of het nu je beste vriend, dochter, geheime minnaar, buurman of levenspartner is. Inwoners zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst van “Groningen viert de liefde!” in het Groninger Forum aan de Oude Boteringestraat 18.

Op de locatie Marie Kamphuisborg van de Hanzehogeschool Groningen is de expositie “Groningen viert de liefde!” ingericht. De expositie, bij de Academie voor Sociale Studies, aan het Zernikeplein 23 is vrij toegankelijk en bestaat uit de verhalen en foto’s van de stellen die onderdeel uitmaken van de campagne.

Instellingen, bedrijven of particulieren die graag aandacht willen besteden aan de campagne, kunnen posters afhalen bij Link050 aan de Oude Ebbingestraat 55.

 

Steun van Lilian Marijnissen in de strijd tegen genitale verminking in Nederland!

Femmes for Freedom is zeer blij met de steun van LilianMarijnissen (SP) voor onze strijd tegen vrouwenbesnijdenis in Nederland! Samen staan we sterk!

 

 

 

Jasper van Dijk (SP) stelt kamervragen over het handhavingsverzoek mbt As Soennah Moskee en maagdenvliesherstelmogelijkheden

Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de ministers van SZW, VWS en voor Rechtsbescherming over vrouwenbesnijdenis

1

Wat is uw oordeel over het handhavingsverzoek van Femmes for Freedom tegen de As-Soennah moskee in Den Haag, vanwege het verstoren van de openbare orde door het schenden van fundamentele democratische waarden, onder andere geuit door de aanbeveling om over te gaan tot vrouwenbesnijdenis? (1)

2

Deelt u de mening dat elke aanbeveling om over te gaan tot vrouwenbesnijdenis fel moet worden bestreden?

3

Gaat u het handhavingsverzoek opvolgen? Zo niet, waarom niet?

4

Gaat u realiseren dat hersteloperaties na vrouwelijke genitale verminking vergoed worden uit het basispakket? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bekend met het fenomeen maagdenvliescontrole? Bent u in het kader van deze controles ook bekend met de richtlijnen van VN Vrouwen, VN Mensenrechten en de WHO,  die deze controles aanwijzen als schending van vrouwen- en meisjesrechten en als gender based discriminatie?

6

Hoe oordeelt u over het groeiende aanbod aan maagdenvliesherstelmogelijkheden, zoals pillen en operaties?

(1) https://www.femmesforfreedom.com/femmes-for-freedom-verzoekt-burgemeester-krikke-op-world-zero-tolerance-day-for-fgm-tot-sluiting-as-soennah-moskee-en-start-de-actie-reddevagina/

 

Femmes for Freedom verzoekt Burgemeester Krikke op World Zero Tolerance Day for FGM tot sluiting As-Soennah Moskee en start de actie #RedDeVagina

Femmes for Freedom verzoekt Burgemeester Krikke tot sluiting As-Soennah Moskee

Femmes for Freedom begint vandaag, op International Zero Tolerance Day for FGM de actie #RedDeVagina. Femmes for Freedom dient een handhavingsverzoek (zie PDF) in waarin zij burgemeester Krikke verzoekt over te gaan tot sluiting of het nemen van andere handhavingsmaatregelen met betrekking tot de As-Soennah Moskee. Dit verzoek doet Femmes for Freedom omdat strafbare feiten zoals het aanbevelen van vrouwenbesnijdenis, geweld tegen vrouwen, het stenigen van overspeligen, polygamie, maar ook de onderdrukking van vrouwen zijn gepropageerd en met deze uitspraken onze democratie en veiligheid op het spel staan.

De uitspraken in deze uitzending van Nieuwsuur waren al eerder reden voor Femmes for Freedom om aangifte te doen tegen het bestuur van de As-Soennah Moskee wegens opruiing en aanzetten tot geweld. Het track record van de moskee laat zien dat deze video’s en uitspraken geen losstaande incidenten zijn, maar een consequent gevaarlijk patroon. Daarom vraagt Femmes for Freedom de burgemeester de moskee te sluiten of het nemen van andere handhavingsmaatregelen en de openbare orde te herstellen. Door sluiting hoopt Femmes for Freedom dat de ondemocratische en het gewelddadige gedachtegoed van de moskee zich niet verder kan verspreiden. Het draagvlak voor dit handhavingsverzoek is groot. Femmes for Freedom had de kosten voor deze actie binnen twee dagen gerealiseerd via crowdfunding. Wij danken alle donateurs voor hun steun.

Op International Zero Day for FGM schrijft Femmes for Freedom ook alle Kamerleden aan. We vragen de Kamer om de vergoeding van hertsteloperaties na genitale verminking snel te realiseren. Deze actie #RedDeVagina blijft nodig, omdat de coalitiepartijen onlangs hiertegen stemde. Het argument dat er meer onderzoek nodig zou zijn, is grote onzin. In Frankrijk waar de operatie is ontwikkeld, wordt deze al sinds 2004 vergoed. Daar zijn meerdere onderzoeken met positieve resultaten verricht. Het kabinet blijft inzetten op actie tegen vrouwelijke genitale verminking in het buitenland, maar lijkt te negeren dat er vrouwen en meisjes in Nederland zijn die dagelijks moeten leven met de pijnlijke gevolgen van deze verminking.

De vagina is niet het epicentrum van eer, noch een politieke speelbal! Dat geldt voor genitale verminking en herstel, maar ook voor maagdelijkheidscontroles. Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) heeft duidelijk stelling genomen tegen deze controles en veroordelen deze als genderdiscriminatie en een schending van vrouwen- en meisjesrechten. Wij vragen de regering deze praktijken te verbieden in Nederland. #RedDeVagina staat ook voor lichamelijke integriteit en zelfbeschikking. Het is niet aan de ander te bepalen wat een vrouw met haar vagina doet of laat. Het is verontrustend om te zien dat er steeds meer aanbieders zijn van maagdenvlieshersteloperaties in Nederland. Deze operaties worden aangeboden door partijen met winstbejag. Zij concurreren met elkaar over de vagina’s van vrouwen heen. Hoewel facultatieve operaties passen binnen een vrije samenleving, mogen aan deze operaties, klinieken en reclames wel grenzen gesteld worden. Ook hiervoor doen wij een beroep op de Kamer. Vrouwen ondergaan deze operaties niet voor zichzelf, maar voor de man die perse een maagd als bruid wil. Je laat ook niet je neus corrigeren om deze vervolgens doelgericht kapot te laten slaan. Cultuur, geloof, traditie en politiek moeten buiten het broekje blijven. Femmes for Freedom blijft zich inzetten voor meisjes en vrouwen, voor vrijheid, gelijkheid en veiligheid. Dus ook voor vagina’s.

Femmes for Freedom is zeer blij met de steun van Jasper van Dijk (SP): ‘Vrouwenbesnijdenis is verwerpelijk en moet op alle mogelijke manieren bestreden worden. De aanbeveling om over te gaan tot vrouwenbesnijdenis – geuit vanuit de As Soennah moskee – is onacceptabel. Wij staan achter Femmes for Freedom. Het wordt tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan dit soort perverse uitingen. Daarnaast moeten hersteloperaties uit het basispakket worden vergoed. Wij gaan Kamervragen stellen en we roepen de regering op hier mee aan de slag te gaan! ’

 

Video Panel Sharia and Human Rights

Op 21 januari jl. sprak directeur Shirin Musa tijdens een panel over Sharia en Mensenrechten.

Dat panel kunt u hier terugzien.

One Europe, One Law: Ensuring another 70 Years of Peace and the Universal Declaration of Human Rights

On 21 January 2019, Members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe gathered at a side event organized by MPs Mr. Pieter Omtzigt (EPP/CD, Netherlands), Ms. Kerstin Lundgren (ALDE, Sweden) and Lord Anderson (SOC, UK). The side event was cohosted by the European Centre for Law and Justice (ECLJ) and Femmes for Freedom. Two courageous women from the Netherlands shared their unpleasant experience with Sharia law and ultimately their legal struggle to defend their human rights.

Pieter Omtzigt opened the panel by stating that “today, some groups of women are third class citizens within our society and that is unacceptable. Human rights are a set of universal values that should be protected regardless of what religious community a person lives in.”

Following Mr. Omtzigt’s introduction, Grégor Puppinck, Director of ECLJ, explained the problematic at hand: “We are looking at a structural incompatibility: two different systems of values and norms. It is important to protect the universal human rights. This is what the Council of Europe should consider when voting.”

Shirin Musa, director of Femmes for Freedom, pointed out that “Europe hasn’t only become a multi-cultural, multi-ethnic society but also multi-legal one.” She furthermore stressed her disappointment in European politicians for not sufficiently listening to the voices and struggles of religious women in Europe and taking action to protect their rights: “Universal human rights also apply to Muslim women. We ask the Council of Europe to help us protect our rights by enforcing the Universal Declaration of Human Rights. By not doing so, Member States are letting the oppression continue.”

Finally, Yasmine, a Muslim woman who had lived through the nightmare of marital captivity and persecution due to strict application of sharia law concluded: “I am not the first woman and not the last women in such a situation. My story is that of many women and girls.”

After the different testimonies, MPs engaged in a vivid discussion, asking what could concretely be done to prevent human rights being violated in the face of such legal limbos.

On 22 January 2019, one day after the seminar, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted the resolution “Sharia, the Cairo Declaration and the European Convention on Human Rights.” Mr. Pieter Omtzigt’s amendments to defend freedom of expression and the right to marry were adopted. The resolution states that Sharia law contradicts human rights and calls on Albania, Azerbaijan and Turkey to consider withdrawing from the Cairo declaration. It calls on Greece to abolish the application of Sharia law in Western Thrace and United Kingdom to protect women from Sharia councils. The resolution calls on these countries to take actions and to report back to the Assembly by June 2020.