Nieuws

Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen: Femmes for Freedom en Zonta Den Haag starten actie

25 November is uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Ook Zonta zegt “NEE”. Op die dag starten Zonta Den Haag en Femmes for Freedom een actie om huwelijkse gevangenschap onder de aandacht te brengen.

Waar gaat het om? Huwelijkse gevangenschap betekent dat vrouwen tegen hun wil gedwongen worden om getrouwd te blijven in een religieus huwelijk. Deze vrouwen zijn meestal wel gescheiden uit ​het burgerlijk huwelijk naar het recht van het land van verblijf ​ (bijvoorbeeld Nederland)​, maar kunnen ​niet scheiden uit het religieuze huwelijk. Dat komt omdat de echtgenoot hier niet aan meewerkt. ​

Bij huwelijkse gevangenschap gaat het om dwang en misbruik van macht. Ook in Nederland komt huwelijkse gevangenschap voor. Gelukkig is Nederland het eerste land dat huwelijkse gevangenschap civiel en strafrechtelijk aanpakt. Dat is goed, maar internationaal is dit niet het geval. Er moet nog veel gebeuren, ook om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken.

Daarom gaan Zonta Den Haag en Femmes for Freedom samenwerken om dit onderwerp op de Europese agenda te zetten. ​Het politiek en juridisch voorbereidend werk wordt door Femmes for Freedom gedaan. Dit heeft even tijd nodig. In de tussentijd proberen we zoveel mogelijk emailadressen te verzamelen van mensen die ons willen steunen.

Wat vragen we je te doen?

Zeg ook “NEE” en stuur een email naar zonta.fff@gmail.com dan houden we je op de hoogte van de vorderingen.

Meer informatie? Stuur een email naar Margarta Taskoudi
(margarita.taskoudi@femmesforfreedom.com)

 

Proefproces gewonnen: ook religieuze huwelijken ontbinden bij weigering scheiding

Het Gerechtshof deed vandaag uitspraak in de zaak van een Pakistaan-Nederlandse vrouw die religieus wil scheiden van haar man. Haar man weigert de scheiding en zij vroeg de Nederlandse rechter dit als onrechtmatige daad vast te stellen op straffe van een dwangsom. Op 6 januari 2016 verwierp de rechtbank dit verzoek. De rechter verwees de vrouw door naar de shariarechtbank in het Verenigd Koninkrijk. Femmes for Freedom heeft deze vrouw ondersteund bij het voeren van dit belangrijke proefproces.

In hoger beroep heeft de rechter de vrouw echter in het gelijk gesteld. De man moet op straffe van een dwangsom religieus van haar scheiden, zonder dat de shariarechtbank daar verder aan te pas hoeft te komen. Voor de vrouw betekent dit dat zij haar vrijheid weer terug krijgt. Ook vrijwillig gesloten huwelijken kunnen in huwelijkse gevangenschap ontaarden wanneer de man weigert te scheiden. Terwijl de man opnieuw trouwt, blijft de vrouw vastzitten in haar huwelijk en kan zij haar eigen leven niet verder vorm geven. Bij reizen naar een islamitisch land wacht haar mogelijk veroordeling wegens geen gehoor geven aan de echtelijke gehoorzaamheidsplicht of overspel.

De nieuwe uitspraak van de rechter heeft voor een grote groep vrouwen met een biculturele achtergrond afkomstig uit patriarchale gemeenschappen impact. Uit de overwegingen van het hof blijkt namelijk dat er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen vrouwen die alleen een religieus huwelijk hebben gesloten en zij die tevens ook burgerlijk en daarmee voor de Nederlandse wet zijn getrouwd. Dit biedt hoop voor andere vrouwen die in huwelijkse gevangenschap leven.

Meer informatie?

Vonnis hoger beroep (november 2017)

Vonnis Rechtbank Rotterdam (januari 2016)

Uitzending Nieuwsuur (februari 2016) – Proefproces moet islamitisch scheiden mogelijk maken.

Opinieartikel Shirin Musa (februari 2016) – Een vrouw die naar vrijheid streeft, verdient onze steun – toch?

 

Vacatures: fondsenwerver, campagneleider & stagiair communicatie

Wegens groei van de organisatie zijn wij op zoek naar een fondsenwerver en campagneleider (betaalde functies). Tevens is Femmes for Freedom op zoek naar een stagiair communicatie.

Campagneleider

Ben je creatief en vind je het leuk om inspirerende content vorm te geven en pakkende campagnes te creëren? Reageer dan op de vacature van campagneleider bij Femmes for Freedom. De volledige vacaturetekst kun je hier lezen.

Fondsenwerver

Ben je een creatieve aanpakker en zie je het als een uitdaging om fondsen te verven voor een jonge NGO? Dan is Femmes for Freedom op zoek naar jou! Bekijk de vacature hier.

Stagiair communicatie

Vind je het leuk om Femmes for Freedom te ondersteunen als stagiair communicatie met sociale media, de website, het schrijven van content en het helpen bij campagnes? Reageer dan op de vacature.

 

 

Column Shirin Musa: stereotypering

i 20 okt Geen reacties door

Honours studenten van de Rijksuniversiteit Groningen bogen zich afgelopen voorjaar over negatieve stereotypering van vrouwen. Ook directeur van Femmes for Freedom Shirin Musa heeft hier ervaringen mee. Voor het magazine van de honours studenten schreef zij de volgende column:

“Waar kom je vandaan? Uit Colombia of zo?” vragen mensen vaak aan mijn Turks-Nederlandse vriendin. Als ze dan zegt dat ze uit Rotterdam komt, weten ze van geen ophouden en blijven ze doorvragen. De volgende vraag is of ze op DENK stemt en voor Erdogan is. Waarom ze geen hoofddoek draagt, is ook een veelgestelde vraag. Mensen moeten heel snel informatie kunnen verwerken en op basis daarvan een inschatting maken van situaties en hoe ze daarop moeten reageren. Waarschijnlijk is dat niet mogelijk zonder bepaalde beelden in je hoofd te hebben: als iemand een net pak draagt zal het een hoger opgeleid iemand met een goede baan zijn. Als iemand veel tattoos heeft, zal het wel een vrachtwagenchauffeur zijn. We weten allemaal dat dit soort beelden lang niet altijd klopt, maar toch blijven we ze gebruiken. Dat heeft soms vervelende gevolgen: de zwarte man in de dure auto, die steeds weer aangehouden wordt omdat die auto wel gestolen zal zijn. De vrouw met kort rokje die steeds weer aangesproken wordt, omdat ze wel beschikbaar zal zijn.

Echt lastig wordt het als de media negatieve stereotypes neerzetten over onderwerpen die over moslims gaan. Ik ben een aantal keren op TV geweest. Omdat ik zelf onvoldoende vooronderzoek gedaan had, begreep ik niet hoe zo’n programma in elkaar zat. En wat gebeurde er? Ik werd als een verdrietige, onderdrukte vrouw geportretteerd, die hard voor zichzelf had moeten vechten om zich aan de onderdrukking van de moslimgemeenschap te ontworstelen. Daarna kwamen witte juristen uitleggen welke juridische maatregelen er genomen zijn en nog nodig zijn. Maar potverdorie, mijn gevecht was minstens zoveel tegen de Nederlandse overheid die nog aan het uitvinden was dat in moslimkringen hetzelfde gevecht voor vrouwenrechten gaande is, als 60 jaar geleden in christelijke kringen. En ik wist meer van de juridische kwesties dan die witte juristen, want ik had de wetgeving en hulpverlening zelf bedacht en voor elkaar gelobbied in de politiek.

Mijn strijd voor vrouwenrechten is ook regelmatig belicht geweest door schrijvende media. De eerste keer dat ik werd geinterviewd, wilde ik sterk en vrolijk gefotografeerd worden. De journaliste en fotograaf wilden echter een dramatische foto. De gordijnen moesten voor een theatraal effect half dicht en ik moest strak kijken. Van vrienden heb ik het advies gekregen hier niet meer aan mee te doen en zelf mijn eigen beelden te bepalen. In latere artikelen over mijn politieke en maatschappelijke agenda werden andere onherkenbaar vrouwen geinterviewd. Alle kranten gebruikten de volgende beelden: Afghaanse vrouwen in boerka’s, Iraanse vrouwen met chadors, kamelen, tenten en handen die met henna zijn beschilderd. En dit terwijl de vrouwen die door Femmes for Freedom geholpen worden in de meeste gevallen geen hoofddoek dragen, laat staan een boerka! Ook komen ze niet uit de woestijn en wonen ze niet in tenten! Soms noemen ze zich zelfs geen moslim!

Ik heb geleerd van mijn ervaringen en werk niet meer mee aan media-uitingen die leiden tot onwerkelijke negatieve stereotyperingen. Ik durf nu te onderhandelen en wil zelf de beelden bepalen die recht doen aan het verhaal. En als er toch voor boerka’s, kamelen, tenten en henna-beelden wordt gekozen, laat ik via sociale media van me horen. Ik heb het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) immers aan mijn zijde. Artikel 5 van het CEDAW bepaalt dat de Nederlandse overheid negatieve stereotyperingen moet tegengaan. Het aanhoudend negatief stereotyperen is volgens het CEDAW een rem op de ontwikkeling naar verdere gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Ook de mode- en reclamefotografie kan helpen om moslimvrouwen op een mooie en originele manier te fotograferen, kijk maar naar Vogue Arabia of naar de laatste Dolce and Gabana campagne. Het is grappig om te zien dat de commercie hier de verandering leidt. Deels komt dat omdat men door heeft dat er geld te verdienen valt aan de moslimvrouw, als je haar vrouwelijk en modern afbeeldt. Deels komt het ook omdat de internationale reclamebureau’s meer diversiteit kennen, ook in de leidinggevende functies. Het is dus belangrijk dat ook in Nederland dit soort veranderingen plaatsvinden. Hoe snel dat gaat, bepalen we met zijn allen. Leg je daarom niet neer bij stereotypering in de media of reclame, maar kaart het aan op twitter, facebook, instagram met opniestukken etc. Niet alleen als je zelf moslimvrouw bent, ook als niet-moslim vrouw moet je baas over eigen beeld zijn.

Reactie FFF op het onderzoek van de ombudsman naar knelpunten in de vrouwenopvang

i 10 jul Geen reacties door

Rapport ombudsman bevestigt dat er veel mis is in de vrouwenopvang; maar de doelgroep wordt niet bij het vervolg betrokken.

Vorig jaar ontstond de nodige commotie toen vrouwen – met steun van Femmes for Freedom – wegliepen uit de vrouwenopvang van de Blijf Groep in Heemskerk en naar de pers stapten met klachten. Er ontstond een vreemde situatie, waarbij de rijksoverheid op kamervragen antwoordde dat de verantwoordelijkheid bij de lokale overheden lag en de lokale overheid het heel normaal vond dat er nooit inspecties van de opvang plaatsvonden. De verantwoordelijk wethouder van D66 in Haarlem liet een rapport opstellen, waaruit zou blijken dat de klachten sterk overdreven waren. In zijn brief aan de gemeenteraad beschuldigde hij Femmes for Freedom expliciet van het overdrijven van de klachten. De eerdere bevestiging van een deel van de klachten in een ander rapport (in opdracht van de Blijf Groep zelf gemaakt) was daarmee volgens hem ook van tafel. De Blijf Groep spande met subsidiegeld een kort geding aan tegen Femmes for Freedom, om Femmes for Freedom te dwingen te stoppen met klagen over misstanden bij de Blijf Groep, dat ze natuurlijk verloor.

Nu ligt er een rapport van de ombudsman, over de vrouwenopvang in het algemeen. Het rapport bevestigt een aantal structurele misstanden in de vrouwenopvang, waar de vrouwen en Femmes for Freedom eerder al op wezen. Als vrouwen in de vrouwenopvang terecht komen, komen ze in een bureaucratisch proces terecht, dat zijzelf niet begrijpen, maar dat de instellingen ook niet begrijpen of in ieder geval niet goed uitvoeren. De ingewikkelde bureaucratie leidt er toe dat vrouwen schulden opbouwen in de opvang en zelfs in de opvang in armoedige omstandigheden leven. De ombudsman signaleert dat vrouwen bij binnenkomst allerlei papieren moeten ondertekenen, waar zij “mentaal gezien niet aan toe zijn en waarvan zij de gevolgen niet altijd kunnen overzien.” Hoewel wettelijk verplicht, wordt door de opvang doorgaans geen beschikking afgegeven, zodat vrouwen niet weten waar ze aan toe zijn en bijvoorbeeld niet weten dat ze in beroep kunnen gaan als ze het niet eens zijn met de hoogte van de eigen bijdrage. Veel vrouwen blijken niet eens te weten dat ze een eigen bijdrage moeten gaan betalen. De ombudsman constateert dat de hulpverlening in de vrouwenopvang gebaseerd is op het zelfredzaam maken van vrouwen, maar dat die zelfredzaamheid een illusie is. Hoewel wettelijk verplicht, ontbreekt een onafhankelijke clientondersteuning.

Fantastisch dat dit rapport er nu is; geweldig dat het instituut nationale ombudsman bestaat. Maar hoe nu verder? De ombudsman doet twee aanbevelingen: 1) aan het ministerie van VWS om als systeemverantwoordelijke de regie te nemen en adequaat, samen met het ministerie van SZW en andere betrokken partijen aan de slag te gaan. En 2) aan de gemeenteraden om zich te laten informeren door het college van B&W over hoe de situatie ten aanzien van de vrouwenopvang in hun gemeente is gesteld. Nuttige aanbevelingen, maar waar is de doelgroep? Moet die niet eens betrokken worden bij de verbetering van de situatie? In Haarlem heeft de gemeenteraad zich laten informeren, en heeft dat geholpen? Als de ambtenaren die eerder op kamervragen precies weten te antwoorden waarom de klachten van vrouwen onzin waren en waarom het ministerie geen aktie hoefde te ondernemen, nu de regie gaan nemen, wat zal er dan gebeuren? Femmes for Freedom voorspelt dat het ministerie van VWS met papieren voorstellen zal komen, die dan besproken worden met de gemeentes en de organisaties die de vrouwenopvang uitvoeren. Men zal er zorgvuldig op toezien dat de doelgroep zelf en activisten als Femmes for Freedom niet bij dit proces betrokken worden. Noem ons cynisch, maar zolang een directeur van een vrouwenopvangorganisatie meer dan de minister-president verdient, hebben wij er weinig vertrouwen in dat de armoedeproblematiek in de opvang wordt opgelost. De ene papieren werkelijkheid zal door een nieuwe papieren werkelijkheid worden vervangen.

Voor echte verbetering van de vrouwenopvang herhaalt Femmes for Freedom zijn eerdere suggesties: betrek de doelgroep, zorg voor onafhankelijk en regelmatig toezicht (waar vrouwen uit de doelgroep deel van uitmaken).

Meer informatie? Lees op deze website het dossier vrouwenopvang.

Gevlucht van Blijf Groep IJmond

Jaarverslag 2016

Het Femmes for Freedom Jaarverslag 2016 is klaar! In het jaarverslag blikken we terug op alle projecten en activiteiten van 2016.

Femmes for Freedom Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Jaarverslagen van andere jaren

Vrijwilligersvacature: coach/buddy in Den Haag

Femmes for Freedom zoekt een vrijwillige coach/buddy voor het Haags juridisch loket.

Binnen dit project wordt je opgeleid tot een ondersteunende coach voor slachtoffers van (eer)gerelateerd geweld en huwelijkse onvrijheid in Den Haag.

Je helpt de slachtoffers door ze te adviseren (met behulp van het team van Femmes for Freedom) en door mee te gaan naar afspraken met bijv. politie, maatschappelijk werk en de advocaat. Daarnaast help je de vrouwen te empoweren en te emanciperen.

Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op deze pagina.

Wil je reageren op de vrijwilligersvacature? Stel jezelf voor in een beknopte email en stuur deze naar  info@femmesforfreedom o.v.v. coach Haags juridisch loket.

 

Reacties campagne #zelfgekozen

De campagne #zelfgekozen doet veel stof opwaaien. Deze reactie van Sibel Ozugul vonden wij zo mooi dat wij de reactie op de website plaatsen. Meer artikelen en reacties op de campagne vindt u hier.

Sibel Ozugul op Facebook:

Ik heb afgelopen dagen de posteractie van FFF gevolgd, ook alle commentaar.
Ik heb gelezen dat moslima’s er niet achter staan, nou deze moslima uit Haarlem wel.
Ik kijk verder dan de poster ik kijk naar het probleem, ik weet dat het bestaat nog steeds.
Ik steek mijn kop niet in het zand, hopelijk mijn vrienden ook niet.mijn commentaar is als mens, als vrouw en als moslima los van mijn functie.
Ik heb afgelopen dagen alleen maar commentaar over het kussen gehoord niemand heeft inhoudelijk durfen reageren.
Waarom ?
Waar zijn onze feministen waarom hoorde ik ze over de vrouwenopvang niet en nu weer niet.

FFF wordt weggezet omdat zij de zere vinger wel op durft te zetten.

Als reactie op Anja Meulenbelt:

Beste Anja,

Ik volg alles rondom de poster actie in Rotterdam.
Ik heb ook jou opmerkingen over FFF en Shirin Musa gelezen.
Ik ken mevrouw Musa vanuit mijn functie in Haarlem, een zeer betrokken dame die dag en nacht ieder kwetsbaar dame in Nederland helpt zonder onderscheid te maken naar afkomst of religie.
Ik schrijf je niet vanuit mijn functie maar als moslima, als vrouw.
Ik steun de actie van FFF, weet je waarom ?
Ieder heeft het recht om eigen partner te kiezen, heb ik ook gedaan, er was veel druk maar gelukkig mocht ik dat uiteindelijk.
Ik werd niet inelkaar geslagen, ik werd niet opgesloten, ik werd niet uitgescholden of verbaal mishandeld.
Weet je hoeveel meisjes in Haarlem wel !
Ik wel, ik heb ze advies gegeven, ik heb ze geholpen met weglopen of opgevangen nadat ze eenmaal de hoop hadden opgegeven en getrouwd waren.
Weet je dat ze ook niet mochten scheiden, dit doet mij pijn.
Weet je hoeveel meisjes jaarlijks uitgehuwelijkt worden of achtergelaten ?
Ik weet de cijfers niet ik weet wel iets over een onderzoek van gemeente Rotterdam ( GGD ) van jaren geleden van Ibrahim Yerden, ik heb het huilend gelezen raad het jou ook aan.
Jaren is er niets voor betreffende meisjes gedaan, Shirin Musa steekt haar nek hier voor uit en ik heb daar respect voor.
Het is afschuwelijk hoe zij nu weggezet wordt.
Moslima’s zouden niet achter de actie staan, nou deze moslima staat 1000 % achter als vrouw en als mens.
Blij dat er een iemand op durft te staan en haar stem laat horen, durfden meer mensen dat maar.
Jammer dat ze in de hoek van leefbaar wordt weggezet wij weten hoe het zit toch !
Als het College inclusdief De Burgemeester niet hier achter had gestaan hadden de posters niet gehangen.
Jammer echt jammer dat er niet verder gekeken wordt dan de poster, waar zijn al die mensen die nu fel reageren, waar waren ze toen vrouwen in de vrouwenopvang zo behandeld werden ?
Heb er 8 gesproken allen allochtoon.
Waar zijn al die mensen als er weer een meisje uitgehuwelijkt en verkracht wordt op haar eerste huwelijksnacht.
Wat hebben al deze mensen voor betreffende meisjes gedaan tot heden ?
Beste stuurlui staan kennelijk aan wal commentaar leveren kunnen we erg goed Jammer.
Ook jammer dat geen een moslim vereniging of organisatie FFF steunde toen zij aangevallen werden door de vrouwenopvang terwijl zij het opnam voor de kwetsbare vrouwen.
We hebben alles gezien gehoord en naar staan kijken jammer.
Ik lees dat je FFF een paar uur gegoogeld hebt, het zou mooi zijn als je de moeite had genomen om contact op te nemen.
Dan had je naar de reden en motieven kunnen vragen ipv te veroordelen wellicht dat we dan samen een vuist kunnen vormen voor de leed van betreffende dames.
Hopelijk kunnen we verder kijken dan de poster naar de echte problemen want dat er schrijnende problemen zijn kunnen we niet ontkennen toch !

Vriendelijk groet,

Turkse moslima uit Haarlem

Debat: voel jij je vrij om te kiezen?

Namens de Gemeente Rotterdam nodigt Femmes for Freedom u graag uit om het debat op 15 juni bij te wonen!

In Nederland kies je je partner zelf. Jouw vriend, jouw vriendin, jouw man, jouw vrouw, jouw keuze. Gemeente Rotterdam steunt je hierin. In onze stad geloven we in keuzevrijheid. Om te kunnen zijn met wie jij wilt. Zonder veroordeeld te worden door anderen of het niet te mogen van anderen.

Helaas is vrije partnerkeuze nog niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Wethouder Schneider van Integratie is een campagne gestart om dit onderwerp bespreekbaar te maken in de stad. Met posters en flyer-acties zijn Rotterdammers wakker geschud. Op 15 juni volgt een debat dat iedere aanwezige de kans geeft om zich uit te spreken over dit belangrijke onderwerp.

“We willen in gesprek met die moeilijk bereikbare groep van mensen die niet zelf mag kiezen en de mensen die anderen belemmeren in hun vrije partnerkeus. Door het gesprek aan te gaan wil ik ze overtuigen dat het normaal is dat vrouwen hun eigen partner kunnen en mogen kiezen. Of het een man of vrouw is, van welke afkomst dan ook.”, aldus wethouder Schneider.

Iedereen is welkom bij het debat, maar vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen, is het wel nodig om je aan te melden. Dit kan via deze link. Je deelname is pas definitief nadat je een bevestiging per e-mail hebt ontvangen.

Datum:
Donderdag 15 juni 2017

Tijd:
10.30 uur – 12.30 uur

Locatie:
Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark

Dutch women’s rights campaign and appeal to the new Dutch government

i 25 mei Geen reacties door

On May 24th, the municipality of Rotterdam has started the campaign “In the Netherlands you choose your own partner”. The goal of the campaign is to clarify that choosing your own partner is a matter of course. Femmes for Freedom has been fighting against forced marriage for years. The thought behind forced marriage is that women have no right to self-determination when it comes to choosing whom to fall in love with or with whom to have a relationship, whether to have sexual relationships or wether to live with your partner, married or unmarried. This thought is the root cause for honor related violence and other crimes against women.

Together with a number of women from the muslim community, Femmes for Freedom came up with the idea for a public self-determination campaign on the right to fall in love and presented this to various municipalities and the Ministry of Social Affairs and Employment. Mr. Ronald Schneider, Rotterdam’s alderman responsible for integration affairs is the first one that took the  bold step to actually  realize this campaign.

Femmes for Freedom congratulates the municipality of Rotterdam with this campaign and its efforts to address this serious issue and calls on other municipalities to follow the Rotterdam example. A dialogue with communities regarding the right for self-determination regarding one’s sexuality and relationships is an essential step in women’s and girls’ emancipation. Moreover, the local and central authorities should assure every women or girl that they are not alone when they stand for their own rights.

Currently, negotiations on the formation of the new Dutch government coalition are ongoing and Femmes for Freedom takes this opportunity to appeal to the new government to make the emancipation of women with a migration background a key priority in their emancipation policy. You can find the Femmes for Freedom proposals on emancipation policies addressed to the new government here.

If you have positive stories to share, questions to ask or concerns regarding the campaign or when you need any help, do not hesitate to contact us!

Email: info@femmesforfreedom.com

Phone number: + 31 70 362 65 06