Nieuws

Femmes for Freedom lanceert campagne ‘Ontsnap uit je huis’, voor alle migrantenvrouwen die thuis worden opgesloten

Het is zomer. Maar duizenden vrouwen in Nederland kunnen niet van het mooie weer genieten. Gedwongen door hun man of schoonfamilie  leven deze verborgen vrouwen alleen binnenshuis. Huwelijksmigranten, vrouwen die als bruid naar Nederland komen,  lopen het grootste risico om een verborgen vrouw te worden. Rotterdam werd in 2015 opgeschrikt door de moord op Yasmeen, een Pakistaanse huwelijksmigrante die alleen naar buiten mocht om de vuilniszakken buiten te zetten. Maar ook vrouwen die in Nederland geboren en getogen zijn kunnen slachtoffer worden zoals de Marokkaans Nederlandse Fatiha die wel mocht werken, maar na haar werk aan de radiator werd vastgebonden.                                   

                                                                                              

Het wordt deze vrouwen onmogelijk gemaakt om over hun eigen lichaam en bestaan te beslissen. Vaak wordt direct geweld tegen hen gebruikt. Maar hulp is moeilijk, omdat ze buiten het zicht van de maatschappij zijn. Er zijn geen betrouwbare cijfers over de hoeveelheid verborgen vrouwen. De overheid zoekt niet actief naar deze vrouwen en registreert deze vorm van geweld niet. Er is geen effectief beleid. Mannen die zich eerder schuldig hebben gemaakt aan partnergeweld kunnen gewoon een nieuwe partner uit het buitenland halen, waarna het probleem zich herhaalt. Femmes for Freedom wil dat de overheid contact houdt met huwelijksmigranten door middel van huisbezoeken om te kijken hoe het met ze gaat. Naar onze mening moet de overheid ervoor zorgen dat een man met een strafblad wegens partnergeweld geen nieuwe partner uit het buitenland kan halen.

Verborgen vrouwen worden thuis opgesloten en moeten dwangarbeid verrichten. Deze vorm van uitbuiting is gewoon mensenhandel. Hulpverleners die wel achter de voordeur komen, kijken niet verder dan het isolement en zijn vaak bang om in te grijpen. Wanneer de situatie of hulpvraag niet past binnen het werk-en denkkader van de professional wordt er, ondanks dat slachtoffers om hulp smeken, niets gedaan om de situatie te verbeteren. De enkele keer dat na geweld de dader vervolgd wordt, wordt alleen de daadwerkelijke geweldspleger aangepakt maar niet het collectief van de schoonfamilie dat deze situaties keer op keer blijft faciliteren. Het is echter heel goed mogelijk om dat wel te doen, namelijk door de man en schoonfamilies die de vrouw mishandelen en als huisslaaf inzetten als criminele organisatie te vervolgen. Tot op heden heeft het OM dit niet willen doen.

Femmes for Freedom start de campagne Ontsnap uit je huis speciaal voor deze vrouwen; om hen zichtbaar te maken in de maatschappij en van handelingsperspectieven te voorzien om hun situaties te doorbreken. Voor zover wij weten is dit de eerste keer dat deze vrouwen rechtstreeks worden aangesproken in zo’n campagne. Maar deze campagne is er ook om Nederland wakker te schudden en alert te maken op de situatie waarin deze vrouwen en hun kinderen zich kunnen bevinden. Dat doet Femmes for Freedom door middel van een film die speciaal voor deze campagne gemaakt is. Hierin vertellen drie voormalig verborgen vrouwen hun verhaal. We hopen dat de Nederlandse politiek ons hoort en steunt. Deze campagne is maar een begin. Samen kunnen we deze vrouwen helpen om hun eigen leven weer in handen te krijgen. Nederland kan en mag zich er niet bij neerleggen dat in de 21eeeuw er duizenden vrouwen als slaven behandeld worden. Op https://www.femmesforfreedom.com/themas/verborgen-vrouwen/ zijn in negen talen (Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Turks, Somalisch, Urdu, Farsi en Tygrinya) brochures met tips voor deze vrouwen te downloaden. Voor buurtcentra, huisartsenpraktijken, verloskundigen en andere professionals zijn deze brochures ook gratis in gedrukte vorm te bestellen. Ook omwonenden vinden op deze website informatie over wat zij kunnen doen bij een vermoeden van. Voor aankomende huwelijksmigranten hebben wij tips verzameld hoe ze kunnen voorkomen dat ze in eigen huis worden opgesloten. Deze informatie is ook  via Nederlandse ambassades en consulaten beschikbaar.

 

 

Reactie Femmes for Freedom n.a.v. “De Nederlandse islam is niet in beton gegoten” zoals gepubliceerd in Trouw op 19 februari jl.

Eerder deze week publiceerde Trouw een interview met Prof. Dr. Thijl Sunier over de islam in Nederland. Het punt dat hij leek te willen maken was; moslims zijn ook net  mensen. Waarom hij deze noodzaak zag en wat de relevantie van zijn onderzoek is, zullen we niet proberen te beantwoorden. We willen ons graag onthouden van valse aannames. Een kwaliteit die Prof. Dr. Sunier niet deelt. In het artikel deed hij meerdere aannames over Femmes for Freedom en haar directeur, Shirin Musa. Zo zou mw. Musa een islamcriticus zijn en zou Femmes for Freedom contraproductief te werk gaan door niet met moslims te willen samenwerken. De aannames die worden gedaan door de hoogleraar en de auteur van het artikel berusten enkel op stemmingmakerij.

Islamcriticus 

We kunnen best opnieuw uitleggen dat Shirin Musa geen islamcriticus is maar vrouwenrechtenactiviste, dat Femmes for Freedom met iedereen samenwerkt en dat we opkomen voor de rechten van alle vrouwen en meisjes. Wij komen regelmatig op voor Hindoestaanse meisjes en vrouwen. Dit maakt van mw. Musa geen hindoecriticus. Maar, Femmes for Freedom wil zich niet steeds opnieuw moeten verantwoorden of verklaren. Femmes for Freedom wil gewoon haar werk kunnen doen. Dat werk bestaat uit het begeleiden en adviseren van vrouwen die te maken krijgen met diverse vormen van onvrijheden en geweld, het maatschappelijk en politiek agenderen van de problemen waar deze doelgroep mee te maken krijgt en het verbeteren van rechtspositie door lobby, voorlichting, diverse projecten en onderzoek.

Femmes for Freedom werkt met alle juridische en democratische middelen aan vrouwenrechten, binnen de kaders van de Nederlandse wet. Voor alle vrouwen, religieus of ongelovig, met alle partijen,  van links naar rechts en zelfs met imams die vrouwen naar Femmes for Freedom doorverwijzen. Ons werk is dus niet het reageren op onwaarheden, onze goede naam verdedigen en al helemaal niet lekker in ons hokje blijven zitten. Het steekt dan om altijd als moslimactivist, moslimfeminist of moslim-directeur te worden weggezet. Waarom gaat in de beeldvorming de religie altijd voor de menselijkheid?

Gemeente Rotterdam

(h)Echt Verbonden is tot stand gekomen door een motie van Tanya Hoogwerf. Femmes for Freedom heeft gelobbyd en bijgedragen aan deze motie en de gemeente in 2016 financiele middelen voor de invulling van deze motie aangeboden. De gemeente heeft uiteindelijk om onduidelijke redenen gekozen voor de samenwerking met andere partners, zoals een advocatenkantoor  uit Utrecht dat voor sharia councils is, een moslimorganisatie  die enkel soennitische moslims vertegenwoordigd en met Thijl Sunier samenwerkt, en andere religieuze leiders die gebaat zijn bij patriarchale leefregels omdat hun positie daarbinnen onaantastbaar is. Dat was niet het idee van mevrouw Hoogwerf en niet dat van Femmes for Freedom. Waar (h)Echt Verbonden slachtoffers maar weinig handelingsperspectieven geeft, doen eerdere publicaties van Femmes for Freedom dat wel. Het Nederlands recht biedt voldoende voorzieningen om niet naar sharia councils te hoeven gaan. Deze mogelijkheden, alle wetswijzigingen en voorzieningen zijn er gekomen door intensieve lobby van Femmes for Freedom en de onvermoeibare inzet van lokale en landelijke politici.

LHBTI+ emancipatie wordt vandaag de dag ook niet besproken noch bekrachtigd met de ondertekenaars van de Nashville verklaring. Maar orthodoxe moslimmannen en wetenschappers mogen wel beslissen over de emancipatie, vrijheden en het levensgeluk van vrouwen uit islamitische culturen. Om deze emancipatie, het recht om te zoenen en verliefd te worden aan te kaarten was al eerder een campagne gestart in Rotterdam; “In Nederland kies je je partner zelf” . Anders dan wat studeerkamerwetenschapper en verspreider van feitelijke onjuistheden (nepnieuws/ fake news) Thijl Sunier in Trouw beweert, was ook dit project geen initiatief van moslimorganisaties. Deze bleven ver weg van de campagne. De campagne was een idee van Femmes for Freedom en kwam tot stand uit een samenwerking van Femmes for Freedom, Dona Daria en de Gemeente Rotterdam. Het initiatief was genomen door Femmes for Freedom samen met toenmalig wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam).

Als organisatie zijn wij het inmiddels gewend om zowel uit extreem-linkse hoek als extreem-religieuze hoek aanvallen te krijgen, maar dat de recente Trouw publicatie en Thijl Sunnier hier ook aan bijdragen, maakt ons werk nog moeilijker en gevaarlijker.

We roepen bij deze op aan wetenschappers als Thijl Sunier, aan journalisten zoals van Marije van Beek en aan ieder ander van wie we steeds verantwoording moeten afleggen, om verder te kijken dan het eigen hokje breed is. 

Steun van Lilian Marijnissen in de strijd tegen genitale verminking in Nederland!

Femmes for Freedom is zeer blij met de steun van LilianMarijnissen (SP) voor onze strijd tegen vrouwenbesnijdenis in Nederland! Samen staan we sterk!

 

 

 

Jasper van Dijk (SP) stelt kamervragen over het handhavingsverzoek mbt As Soennah Moskee en maagdenvliesherstelmogelijkheden

Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de ministers van SZW, VWS en voor Rechtsbescherming over vrouwenbesnijdenis

1

Wat is uw oordeel over het handhavingsverzoek van Femmes for Freedom tegen de As-Soennah moskee in Den Haag, vanwege het verstoren van de openbare orde door het schenden van fundamentele democratische waarden, onder andere geuit door de aanbeveling om over te gaan tot vrouwenbesnijdenis? (1)

2

Deelt u de mening dat elke aanbeveling om over te gaan tot vrouwenbesnijdenis fel moet worden bestreden?

3

Gaat u het handhavingsverzoek opvolgen? Zo niet, waarom niet?

4

Gaat u realiseren dat hersteloperaties na vrouwelijke genitale verminking vergoed worden uit het basispakket? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bekend met het fenomeen maagdenvliescontrole? Bent u in het kader van deze controles ook bekend met de richtlijnen van VN Vrouwen, VN Mensenrechten en de WHO,  die deze controles aanwijzen als schending van vrouwen- en meisjesrechten en als gender based discriminatie?

6

Hoe oordeelt u over het groeiende aanbod aan maagdenvliesherstelmogelijkheden, zoals pillen en operaties?

(1) https://www.femmesforfreedom.com/femmes-for-freedom-verzoekt-burgemeester-krikke-op-world-zero-tolerance-day-for-fgm-tot-sluiting-as-soennah-moskee-en-start-de-actie-reddevagina/

 

Femmes for Freedom verzoekt Burgemeester Krikke op World Zero Tolerance Day for FGM tot sluiting As-Soennah Moskee en start de actie #RedDeVagina

Femmes for Freedom verzoekt Burgemeester Krikke tot sluiting As-Soennah Moskee

Femmes for Freedom begint vandaag, op International Zero Tolerance Day for FGM de actie #RedDeVagina. Femmes for Freedom dient een handhavingsverzoek (zie PDF) in waarin zij burgemeester Krikke verzoekt over te gaan tot sluiting of het nemen van andere handhavingsmaatregelen met betrekking tot de As-Soennah Moskee. Dit verzoek doet Femmes for Freedom omdat strafbare feiten zoals het aanbevelen van vrouwenbesnijdenis, geweld tegen vrouwen, het stenigen van overspeligen, polygamie, maar ook de onderdrukking van vrouwen zijn gepropageerd en met deze uitspraken onze democratie en veiligheid op het spel staan.

De uitspraken in deze uitzending van Nieuwsuur waren al eerder reden voor Femmes for Freedom om aangifte te doen tegen het bestuur van de As-Soennah Moskee wegens opruiing en aanzetten tot geweld. Het track record van de moskee laat zien dat deze video’s en uitspraken geen losstaande incidenten zijn, maar een consequent gevaarlijk patroon. Daarom vraagt Femmes for Freedom de burgemeester de moskee te sluiten of het nemen van andere handhavingsmaatregelen en de openbare orde te herstellen. Door sluiting hoopt Femmes for Freedom dat de ondemocratische en het gewelddadige gedachtegoed van de moskee zich niet verder kan verspreiden. Het draagvlak voor dit handhavingsverzoek is groot. Femmes for Freedom had de kosten voor deze actie binnen twee dagen gerealiseerd via crowdfunding. Wij danken alle donateurs voor hun steun.

Op International Zero Day for FGM schrijft Femmes for Freedom ook alle Kamerleden aan. We vragen de Kamer om de vergoeding van hertsteloperaties na genitale verminking snel te realiseren. Deze actie #RedDeVagina blijft nodig, omdat de coalitiepartijen onlangs hiertegen stemde. Het argument dat er meer onderzoek nodig zou zijn, is grote onzin. In Frankrijk waar de operatie is ontwikkeld, wordt deze al sinds 2004 vergoed. Daar zijn meerdere onderzoeken met positieve resultaten verricht. Het kabinet blijft inzetten op actie tegen vrouwelijke genitale verminking in het buitenland, maar lijkt te negeren dat er vrouwen en meisjes in Nederland zijn die dagelijks moeten leven met de pijnlijke gevolgen van deze verminking.

De vagina is niet het epicentrum van eer, noch een politieke speelbal! Dat geldt voor genitale verminking en herstel, maar ook voor maagdelijkheidscontroles. Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) heeft duidelijk stelling genomen tegen deze controles en veroordelen deze als genderdiscriminatie en een schending van vrouwen- en meisjesrechten. Wij vragen de regering deze praktijken te verbieden in Nederland. #RedDeVagina staat ook voor lichamelijke integriteit en zelfbeschikking. Het is niet aan de ander te bepalen wat een vrouw met haar vagina doet of laat. Het is verontrustend om te zien dat er steeds meer aanbieders zijn van maagdenvlieshersteloperaties in Nederland. Deze operaties worden aangeboden door partijen met winstbejag. Zij concurreren met elkaar over de vagina’s van vrouwen heen. Hoewel facultatieve operaties passen binnen een vrije samenleving, mogen aan deze operaties, klinieken en reclames wel grenzen gesteld worden. Ook hiervoor doen wij een beroep op de Kamer. Vrouwen ondergaan deze operaties niet voor zichzelf, maar voor de man die perse een maagd als bruid wil. Je laat ook niet je neus corrigeren om deze vervolgens doelgericht kapot te laten slaan. Cultuur, geloof, traditie en politiek moeten buiten het broekje blijven. Femmes for Freedom blijft zich inzetten voor meisjes en vrouwen, voor vrijheid, gelijkheid en veiligheid. Dus ook voor vagina’s.

Femmes for Freedom is zeer blij met de steun van Jasper van Dijk (SP): ‘Vrouwenbesnijdenis is verwerpelijk en moet op alle mogelijke manieren bestreden worden. De aanbeveling om over te gaan tot vrouwenbesnijdenis – geuit vanuit de As Soennah moskee – is onacceptabel. Wij staan achter Femmes for Freedom. Het wordt tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan dit soort perverse uitingen. Daarnaast moeten hersteloperaties uit het basispakket worden vergoed. Wij gaan Kamervragen stellen en we roepen de regering op hier mee aan de slag te gaan! ’

 

JOVD roept Shirin Musa uit tot Liberaal van het Jaar

Femmes For Freedom is verrast, verheugd en ontzettend vereerd door de verkiezing van onze oprichter en directeur Shirin Musa tot Liberaal van het Jaar. We zijn de  JOVD zeer erkentelijk voor deze mooie titel en zien dit als een erkenning voor de gelijke rechten van alle vrouwen en meisjes in Nederland.

Femmes For Freedom is een organisatie gestoeld op de idealen van het liberaal feminisme waarbij individuele vrijheid en gelijke rechten voorop staan. Dit maakt de erkenning door deze jongeliberalen bijzonder mooi. Collectieve denkpatronen begrenzen de vrijheid van vrouwen en meisjes, maar ook van mannen en jongens. Groepsdwang en –druk zorgt ervoor dat keuzevrijheid nog steeds niet vanzelfsprekend is. Wij blijven strijden tegen deze vrijheidsbeperkingen. We zijn bijzonder blij dat het werk dat we doen, wordt gezien en geëerd door een jongerenorganisatie. Deze erkenning sterkt ons in de wetenschap dat onze werkzaamheden breed gedragen en gesteund worden.

Femmes for Freedom is een grassroots organisatie die sterk is in het maatschappelijk en politiek agenderen van de fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond. Onze kennis van alle thema’s komt van de bron: wij zijn opgericht door vrouwen die het onderwerp uit eigen ervaring kennen. Met onze laagdrempelige juridische helpdesk krijgen hulpzoekenden juridische en zo nodig verdere ondersteuning; waar nodig verwijzen wij ze door naar de juiste hulpverlening (die veelal door de reguliere hulpverlening naar ons worden doorverwezen). Deze werkwijze heeft impact: door de gedrevenheid en deskundigheid van de medewerkers en vrijwilligers van Femmes for Freedom, de combinatie van individuele hulpverlening en intensief lobbywerk, slaagt Femmes for Freedom er – ondanks een zeer beperkt budget – in om zowel individuele vrouwen te helpen als op effectieve wijze bredere veranderingen tot stand te brengen.

We zijn iedereen die betrokken is bij Femmes For Freedom dankbaar voor de tomeloze inzet die zij dagelijks leveren om onze doelen te bereiken. Ook danken wij alle individuen, organisaties en fondsen die het werk van Femmes For Freedom de afgelopen jaren hebben gesteund. We blijven ons inzetten voor de rechten van alle vrouwen en meisjes in Nederland, en hopen u de komende tijd nog vaak te mogen ontmoeten in deze strijd.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Persbericht JOVD

JOVD roept Shirin Musa uit tot Liberaal van het Jaar: ‘Ze weet de vinger op de zere plek te leggen’

De JOVD, de politiek onafhankelijke jongerenvereniging van de VVD, heeft politiek activiste Shirin Musa uitgeroepen tot Liberaal van het Jaar. In deze tijden vanpolarisering weet Musa goed op de waarde van persoonlijke vrijheid te wijzen en wil ze mensen van allerlei achtergronden bij elkaar brengen, zo vinden de jonge liberalen. ‘Ze is een voorbeeld voor veel vrouwen, maar ze is vooral een sterk onafhankelijk individu,’ verklaart voorzitter Splinter Chabot.

Shirin Musa was met haar mensenrechtenorganisatie, Femmes for Freedom, de drijvende kracht achter de posteracties ‘Vrije Partnerkeuze’ en ‘Celebrate Love’. Bij Vrije Partnerkeuze werden stellen afgebeeld waarin de geliefden verschillende achtergronden hebben. Zo was er een poster waarin een moslima en een Joodse man elkaar innig kussen. Splinter Chabot wijst op het belang van dit soort boodschappen. ‘Integratie gaat om respect, begrip en liefde voor elkaar. Dan maakt het niet uit wat voor een afkomst je hebt.’

‘Shirin Musa legt de vinger op de zere plek in onze maatschappij en dat is goed,’ vervolgt Chabot. Ook de vervolgactie, Celebrate Love, zorgde voor heel wat ophef in verschillende (religieuze) gemeenschappen. Toch bleef Musa achter de acties staan en benadrukte ze de boodschap achter de afbeeldingen. Ze strijdt voor seksuele vrijheid voor vrouwen in ‘patriarchale gemeenschappen’ en deinst niet terug voor beledigingen en bedreigingen. ‘Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om integratie, religieuze vrijheid en seksuele vrijheid ook al is dat moeilijk om onder ogen te komen. Om deze vrijheid voor iedereen te bevorderen, wie je ook bent, wat je ook gelooft of hoe je er ook uitziet, zijn mensen als Shirin Musa onmisbaar,’ concludeert Chabot.

 

Reactie FFF op de brief van minister Dekker en het onderzoek van de Universiteit van Maastricht

FFF is heel blij met het feit dat minister Dekker een brief over huwelijkse gevangenschap schrijft waarin hij o.a. heeft aangekondigd om een bepaling in het burgerlijk wetboek op te nemen die voorziet dat beide partners meewerken aan de ontbinding van het religieus huwelijk. Dit voorstel heeft FFF in 2012, 2014, (zie ook: A&MR 2014 Nr.02) en in 2017 bepleit en we zijn blij dat ons voorstel nu ook overgenomen en gepresenteerd wordt door Pauline Kruiniger van de Universiteit Maastricht. Hoe lovenswaardig was het geweest als zij ook FFF als bron had genoemd?! FFF moet helaas vaststellen dat het rapport van de Universiteit Maastricht gebaseerd is op slechts drie (!) casestudies en dientengevolge een aantal essentiële zaken mist. Als gevolg daar weer van ontbreken in de brief van de minister beleidsmogelijkheden. We noemen er hieronder heel kort een paar, en voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar onze uitgebreide reactie en  dit opiniestuk in Trouw.

1. Huwelijkse gevangenschap en vechtscheidingen
2. Voortduring van huwelijkse gevangenschap als gevolg van het ontbreken van een eerlijk proces
3. Gevolgen huwelijkse gevangenschap
4. Suggesties van de Nederlandse politiek die niet onderzocht zijn
5. Rol van het strafrecht (pagina 93 van het onderzoek) versus civielrecht en lijfsdwang
6. Voorlichting vanuit de overheid
7. Apart dialoog met religieuze gemeenschappen en benoemen van geestelijken tot ambtenaar van de burgerlijke stand

We constateren ook dat FFF huwelijkse gevangenschap en andere gerelateerde onderwerpen op de agenda heeft gezet hebben en inhoudelijk onderbouwd heeft, maar dat zij -een door vrouwen uit de doelgroep opgerichte organisatie- niet betrokken wordt bij de beleidsvorming, terwijl het beleid vervolgens door mensen gemaakt wordt die niet uit de doelgroep afkomstig zijn en de dynamiek ook niet als zodanig kennen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de voorstellen. Het Vrouwenrechtencomité van de VN vroeg al eerder aandacht voor dit verschijnsel en heeft de Nederlandse regering hierop aangesproken. Kamerleden van diverse partijen hebben waardering voor het werk van FFF.  Derhalve voelt FFF zich zeer gesteund met hun verzoek  aan minister Dekker om FFF te betrekken in de beleidsvorming en FFF te steunen.

FFF is zich ervan bewust dat zij een uitgesproken plaats inneemt in het debat. FFF is van mening dat het onderwerp huwelijkse gevangenschap (en de hele emancipatie van meisjes/vrouwen uit patriarchale gemeenschappen) alleen effectief aangepakt kan worden, als de overheid een duidelijk beleid voert op het afdwingen van fundamentele rechten voor meisjes/vrouwen uit deze gemeenschappen. Dat betekent dat een dialoog met deze gemeenschappen nooit vrijblijvend en nooit alleen met de (mannelijke) leiders kan zijn.

Femmes for Freedom’s statement regarding the letter by minister Dekker and the research by Maastricht University

FFF is delighted that the minister for Legal Protection, Sander Dekker, in his letter of 26-04-2018 has acknowledged the need for a new provision in the Dutch civil code that provides that both partners will cooperate to enable the dissolution of a religious marriage. This provision has been proposed by FFF in 2012, 2014 en 2017 and we are joyous that Pauline Kruiniger of Maastricht University has adopted this proposal. We would have regarded this adoption as even more commendable, had she quoted us as the source of this provision. During the last six years, FFF has worked tirelessly, together with various members of parliament as well as ministers from past and present governments, to keep the subject of Marital Captivity on the Dutch political agenda. We are saddened to see that despite our joint efforts, FFF is still not regarded as a partner to the various departments responsible for policy development. As a result of this exclusion, the proposed provisions with regards to marital captivity are at risk of losing the connection to the women and men affected. Maastricht University has researched the phenomenon that is marital captivity. However, as the researchers chose to work with a limited number of cases (3), the research report lacks a thorough analysis of the issues at hand. The report, to which the minister refers in his letter, has resulted in a proposed policy that in our opinion is insufficient and incomplete.

FFF has published an extensive response to both the research as well as the letter. In this response we discuss the omissions in the research report with regards to:

  1. Marital Captivity and divorce disputes
  2. Continued marital captivity due to a lack of fair trial
  3. The effects of Marital Captivity
  4. Suggestions made by Dutch MP’s which a have not been researched
  5. Role of the penal code versus civil code and legal constraint
  6. Prevention and information by the government
  7. The consequences of a separate dialogue with religious communities and appointing clergy as official registrar

FFF ascertains that she – a grassroots organisation founded and run by women from the affected communities – is not involved with policy development, whilst the policies are developed by people outside of these communities, that lack knowledge of the inner workings and dynamics of these communities, in effect creating a mismatch between the envisioned policy and the outcome of said policy. The UN Women’s Rights Commission has previously addressed its concerns about this practice to the Dutch government.

FFF realises that she has a prominent position in the debate. We argue that topics such as marital captivity in specific as well as the emancipation of women and girls from patriarchal societies in general can only be dealt with effectively when the government has a clear policy that defends the fundamental rights of these girls and women. To us, that translates to a dialogue with the members of affected communities, not their religious leaders, whom are almost exclusively male. In light of that argument, we are pleased to see that the minister equally rejects the idea proposed by Maastricht University to appoint imams as official registrars. FFF wants to reiterate that we appreciate the efforts by the minister of Legal Protection and all mp’s involved, and that we are ready to take our seat at the table to share the stories of our communities and to discuss effective and efficient policies to end marital captivity.

 

Wij zoeken een Stagiair Communicatie

Stichting Femmes for Freedom is een daadkrachtige, frisse en ambitieuze organisatie die zich inzet tegen verschillende vormen van huwelijkse onvrijheid en opkomt voor vrouwenrechten. Belangrijke thema’s voor ons zijn huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, kindhuwelijken, polygamie, verborgen vrouwen en de kwaliteit van de vrouwenopvang. We werken vanuit Den Haag aan het agenderen van vrouwenrechten op politiek en maatschappelijk niveau. We bieden juridische ondersteuning aan vrouwen die in verschillende varianten van huwelijkse gevangenschap verkeren via ons juridisch helpdesk. Daarnaast voeren we bewustwordingscampagnes om het maatschappelijk debat aan te jagen.

Om onze (online) communicatie nog sterker en scherper te maken zijn we per direct op zoek naar een stagiair communicatie. Ben je creatief en vind je het leuk om bezig te zijn met sociale media, de website, het schrijven van content en het ondersteunen van campagnes? Dan is Femmes for Freedom op zoek naar jou!

Klik hier om de volledige vacaturetekst te lezen.

Femmes for Freedom goes international!

Deze week verscheen een artikel over Femmes for Freedom in The Economist. In het artikel is er aandacht voor sharia huwelijken en hoe schadelijk deze kunnen zijn voor vrouwen in het Westen omdat zij het slachtoffer kunnen worden van polygamie en huwelijkse gevangenschap.

Nederland is het enige land ter wereld waar huwelijkse gevangenschap strafbaar is. Femmes for Freedom maakt zich hard voor internationale agendering van de problematiek rondom huwelijkse gevangenschap.

Het artikel ‘ How Sharia marriages can hurt women in the West. Differences in marital law provide an opportunity for unscrupulous men’ kunt u hier lezen.

Reactie Femmes for Freedom op de moties van GroenLinks en CDA

i 29 nov Geen reacties door

Femmes for Freedom is blij met de moties van Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Madeleine van Toorenburg (CDA) , waarin aandacht en aktie wordt gevraagd voor de positie van vrouwen die vastzitten in huwelijkse gevangenschap. Deze moties zijn een erkenning van het feit dat huwelijkse gevangenschap een onaanvaardbare beknotting van het recht op zelfbeschikking is, en dat de overheid een taak heeft om te zorgen dat vrouwen zich hieraan kunnen ontworstelen, zodat ze hun eigen leven weer vorm kunnen geven. Als deze moties met organisaties van migrantenvrouwen uitgevoerd worden, helpen ze vrouwen in huwelijkse gevangenschap om hun eigen leven in te richten.

Femmes for Freedom strijdt voor de rechten van vrouwen en meisjes in Nederland die niet over de inrichting van hun eigen leven kunnen beslissen, bijvoorbeeld omdat zij afkomstig zijn uit patriarchale gemeenschappen en onder druk gezet of bedreigd worden om volgens de regels van deze gemeenschappen te leven. FFF zet zich in voor een breed programma voor deze vrouwen:

  • voorlichting aan vrouwen over hun rechten;
  • aanzwengelen van discussie binnen en buiten deze gemeenschappen over het recht op zelfbeschikking, zoals het recht om zelf je partner te kiezen;
  • laagdrempelige juridische en maatschappelijke ondersteuning om het vrouwen mogelijk te maken hun eigen leven vorm te geven.

Op deze site kunt u meer over ons lezen. Een uitgebreide beschrijving van onze projecten kunt u op deze pagina lezen.