Nieuws

Red de Vagina

Om onze oproep aan Minister Hugo de Jonge kracht bij te zetten, hebben wij hem op internationale vrouwendag een bezoek gebracht. Tijdens dit bezoek hebben we hem het prachtige kunstwerk van Cortés aangeboden, maar vooral ook gevraagd om stelling te nemen tegen maagdelijkheidscontroles en -herstel. De minister heeft toegezegd in gesprek te gaan met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie om deze controles te stoppen.

Red de Vagina: oproep aan minister Hugo de Jonge en de NVOG

Niemand heeft het over de maagdelijkheidsobsessie in de migrantengemeenschappen en daarom worden fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen massaal geschonden in Nederland.
Femmes For Freedom vindt het de hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Daarom willen wij graag met minister Hugo de Jonge, de NVOG het gesprek aangaan over maagdelijkheidscontroles en –herstel. Vermoedelijk vragen jaarlijks duizenden vrouwen met een islamitische achtergrond uit migrantengemeenschappen informatie over het maagdenvlies en laten honderden zich behandelen.

Maagdelijkheidscontroles

Ondanks dat de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) maagdelijkheidscontroles duidelijk heeft gekwalificeerd als genderdiscriminatie en schending van vrouwen- en meisjesrechten, hebben onmenselijke patriarchale normen en waarden in het Nederland van 2019 vrij spel om deze controles af te blijven dwingen bij  jonge vrouwen. In België werken de artsen niet langer mee aan maagdelijkheidscontroles en maagdelijkheidsverklaringen. De Belgische Nationale Raad van de Orde der Artsen kwalificeert deze praktijken als: ‘Niet nuttig, niet relevant, discriminerend en het kan ervaren worden als een daad van agressie’.

Recent nog zijn hier door de VVD  en SP Kamervragen over gesteld. Femmes for Freedom is verheugd dat de minister in zijn antwoorden de problematiek rondom de controles en herstel erkent, maar wil de minister toch aansporen om duidelijker stelling te nemen tegen deze achterhaalde praktijken door deze te verbieden. De vagina, zo schreven wij al eerder, is noch het epicentrum van eer, noch een politieke speelbal. Cultuur, traditie, geloof en politiek dienen buiten het broekje te blijven.

Artsen in overtreding met maagdelijkheid hersteloperaties

Artsen die maagdelijkheidshersteloperaties aanbieden en hierover adverteren, bevestigen hiermee aan de jonge vrouwen dat deze een misstap hebben begaan. Herstel het maagdenvlies, is hun devies. Maar een vrouw die seks heeft gehad voor het huwelijk is ‘geen misstap begaan’. Ze heeft haar hart gevolgd, of haar lust. Ze heeft een keuze gemaakt die de artsen, familie, gemeenschap, geloof, cultuur of man niet mogen veroordelen, en die ze zelf ook zou moeten kunnen respecteren. Die kans krijgt ze niet. Omdat artsen met hun commerciële klinieken het eens zijn met het patriarchaat; je moet maagd zijn en wij zijn er voor je om het te fixen!


Bron: www.maagdenvliesherstellen.nl & www.maagdenvliesherstel.nl

De wildgroei van artsen die maagdelijkheidhersteloperaties uitvoeren, maken ook misbruik van de kwetsbaarheid van de jonge vrouwen door te adverteren en te concurreren op prijs en methode. Hoewel cosmetische operaties passen binnen een vrije samenleving, moeten er aan deze klinieken en online aanbieders grenzen gesteld worden. Deze artsen schenden niet alleen de fundamentele mensenrechten van jonge vrouwen, maar handelen ook in strijd met  de medische richtlijn uit 2004 van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) om goede voorlichting te geven. Vrouwen ondergaan deze operaties niet voor de lol. Zij doen dit voor man en schoonfamilie die perse een maagd als bruid willen en die bloed willen zien op de huwelijksnacht. Deze operatie is niet optioneel. Er is sprake van dwang. Niemand laat zijn neus corrigeren om deze vervolgens doelgericht kapot te laten staan.

Oproep aan minister Hugo de Jonge en de NVOG

Het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes met een migrantenachtergrond wordt genegeerd zodra er winst gemaakt kan worden aan patriarchale normen. Wat is het Nederlandse integratie-emancipatie en ons mensenrechtenbeleid waard als de fundamentele mensenrechten van deze groep wordt geschonden? Wij vragen u, samen met uw collega’s, een einde te maken aan de schending van de rechten van vrouwen en meisjes, aan deze vorm van genderdiscriminatie en het winstbejag ten koste van een kwetsbare groep. Wij gaan graag met u in gesprek over trots zijn op je eigen keuzes, het recht om verliefd te worden, zoenen, friemelen, anticonceptie, de schaamte voorbij, het ideaal voorbij, het genot en de educatie; kortom, we komen graag praten over de vagina en fundamentele mensenrechten van vrouwen en meisjes uit migrantengemeenschappen.

We zijn dan ook verheugd om te kunnen melden dat de minister morgenochtend, op internationale vrouwendag, bovenstaand werk in ontvangst zal nemen. We hopen dat dit hem inspireert meisjes- en vrouwenrechten te blijven verdedigen.

De materialen ter ondersteuning van deze actie zijn vrij te downloaden via deze link.

Graag delen we ook deze column van feministe Nazmiye Oral met jullie, waarin ze vurig betoogt waarom zij haar maagdelijkheid aan zichzelf cadeau heeft gedaan.

 

 

 

Postercampagne en debat op Valentijnsdag: campagne “Groningen viert de liefde!” van start

Dankzij een initiatief en bijbehorende motie van twee inwoners van de gemeente Groningen wordt vanaf 12 februari de liefde gevierd in Groningen. Met een sterke maar ook kwetsbare beeldcampagne laten de initiatiefnemers zien dat liefde universeel is, ongeacht afkomst, religie, leeftijd, gender of seksualiteit.

De motie “Zonder zichtbaarheid geen acceptatie” werd op 11 juli 2018 unaniem aangenomen door de Groningse raad. Deze motie riep op tot een brede campagne om vrije partnerkeuze bespreekbaar te maken en zichtbaarheid te geven aan alle vormen van liefde. Micha Boon en Ronald Schurer: “Nú is het tijd voor een Groningse beeldcampagne om de liefde en de vrijheid te vieren. Zonder zichtbaarheid kan er immers geen sprake zijn van acceptatie”.

In korte tijd wisten de initiatiefnemers tal van maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen voor zich te winnen. Samen met Femmes for Freedom en het COC Groningen-Drenthe en ondersteund door de gemeente, hebben Micha Boon en Ronald Schurer de afgelopen maanden gewerkt aan de verwezenlijking van de motie. De campagne “Groningen viert de liefde!” is daarvan het resultaat.
Deze krachtige beeldcampagne geeft een kijkje in de relatie van anderen. Intieme momenten worden afgebeeld, verliefde blikken vastgelegd, en de eigenheid van de stellen staat centraal in de beelden gemaakt door fotograaf Inge Nicolai. De beelden worden vergezeld van korte verhalen, opgeschreven door schrijver Iris Engelsman. Deze verhalen zijn terug te lezen op datisgroningen.com, een digitaal platform voor diversiteit in de stad. De campagne is een uitnodiging aan de stad om vrij naar de liefde te kijken, om stereotypen links te laten liggen en om de stellen in het hart te sluiten. De initiatiefnemers hopen op een duurzame dialoog met alle inwoners.

Activiteiten

Om die dialoog op te starten wordt de campagne op 14 februari feestelijk gelanceerd met een debat georganiseerd door Studium Generale. Het debat gaat over Onbegrensde Liefde en staat onder leiding van Karin Sitalsing. Bij het debat zijn o.a. aanwezig Shirin Musa, directeur van Femmes for Freedom, Mark Hommes, docent en psycholoog aan de Open Universiteit en Matty Metzlar, pastor bij het Groninger studentenpastoraat. Ook de liefdeskoppels, die centraal staan in de campagne, zijn aanwezig. Kaarten voor de bijeenkomst zijn verkrijgbaar via sggroningen.nl.

Op donderdag 14 februari tussen 13.00-17.00 uur helpt schrijfster Lieke van den Krommenacker jou met haar typemachine aan de meest ontroerende of grappige liefdesbrief. Ook zet fotograaf Siese Veenstra je in een romantische setting op de foto met je grote liefde. Of het nu je beste vriend, dochter, geheime minnaar, buurman of levenspartner is. Inwoners zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst van “Groningen viert de liefde!” in het Groninger Forum aan de Oude Boteringestraat 18.

Op de locatie Marie Kamphuisborg van de Hanzehogeschool Groningen is de expositie “Groningen viert de liefde!” ingericht. De expositie, bij de Academie voor Sociale Studies, aan het Zernikeplein 23 is vrij toegankelijk en bestaat uit de verhalen en foto’s van de stellen die onderdeel uitmaken van de campagne.

Instellingen, bedrijven of particulieren die graag aandacht willen besteden aan de campagne, kunnen posters afhalen bij Link050 aan de Oude Ebbingestraat 55.

 

Video Panel Sharia and Human Rights

Op 21 januari jl. sprak directeur Shirin Musa tijdens een panel over Sharia en Mensenrechten.

Dat panel kunt u hier terugzien.

One Europe, One Law: Ensuring another 70 Years of Peace and the Universal Declaration of Human Rights

On 21 January 2019, Members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe gathered at a side event organized by MPs Mr. Pieter Omtzigt (EPP/CD, Netherlands), Ms. Kerstin Lundgren (ALDE, Sweden) and Lord Anderson (SOC, UK). The side event was cohosted by the European Centre for Law and Justice (ECLJ) and Femmes for Freedom. Two courageous women from the Netherlands shared their unpleasant experience with Sharia law and ultimately their legal struggle to defend their human rights.

Pieter Omtzigt opened the panel by stating that “today, some groups of women are third class citizens within our society and that is unacceptable. Human rights are a set of universal values that should be protected regardless of what religious community a person lives in.”

Following Mr. Omtzigt’s introduction, Grégor Puppinck, Director of ECLJ, explained the problematic at hand: “We are looking at a structural incompatibility: two different systems of values and norms. It is important to protect the universal human rights. This is what the Council of Europe should consider when voting.”

Shirin Musa, director of Femmes for Freedom, pointed out that “Europe hasn’t only become a multi-cultural, multi-ethnic society but also multi-legal one.” She furthermore stressed her disappointment in European politicians for not sufficiently listening to the voices and struggles of religious women in Europe and taking action to protect their rights: “Universal human rights also apply to Muslim women. We ask the Council of Europe to help us protect our rights by enforcing the Universal Declaration of Human Rights. By not doing so, Member States are letting the oppression continue.”

Finally, Yasmine, a Muslim woman who had lived through the nightmare of marital captivity and persecution due to strict application of sharia law concluded: “I am not the first woman and not the last women in such a situation. My story is that of many women and girls.”

After the different testimonies, MPs engaged in a vivid discussion, asking what could concretely be done to prevent human rights being violated in the face of such legal limbos.

On 22 January 2019, one day after the seminar, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted the resolution “Sharia, the Cairo Declaration and the European Convention on Human Rights.” Mr. Pieter Omtzigt’s amendments to defend freedom of expression and the right to marry were adopted. The resolution states that Sharia law contradicts human rights and calls on Albania, Azerbaijan and Turkey to consider withdrawing from the Cairo declaration. It calls on Greece to abolish the application of Sharia law in Western Thrace and United Kingdom to protect women from Sharia councils. The resolution calls on these countries to take actions and to report back to the Assembly by June 2020.

Panel Sharia Law and Human Rights – 21 January 2019

Pieter Omtzigt (EPP/CD, Netherlands)
Lord Donald Anderson (SOC, UK)
Kerstin Lundgren (ALDE, Sweden)

Invite you to:

A Lunch Meeting on Sharia Law & Human Rights


Programme:

13:00-13:30:

Pieter Omtzigt – Dutch member of Parliament

Grégor Puppinck – Director General of the European Centre for Law and Justice

Shirin Musa – Muslim activist and director of Femmes for Freedom

Testimony by anonymous Muslim woman about her experience with Sharia law

13:30-14:00:

Open discussion with Members of Parliament

co-organized by inter alia:

 

 

 

One Europe, One Law

 Hereby, you are kindly invited to join a seminar on sharia law and human rights on 21 January, 1-2pm, in which we would like to hear your stance on the topic of human rights and sharia law.

The founding values of the Council of Europe – individual freedom, political liberty and the rule of law[1] – have ensured the peace and democratic development of European countries for seventy years. And in order to avoid contradictions between civil laws and cultural/religious customs Europe made a clear choice; we are solely ruled by civil laws. Cultural or religious institutions cannot impose decisions that are contradictory to European Law.

However, this political and institutional model is confronted with the claim of several States and minorities to make Islamic law (sharia), with its “revealed” origin, prevail on human rights and liberal democracy. Faced with this challenge to the principles underlying our legal system, the Committee on Legal Affairs and Human Rights of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe has drafted a report entitled “Compatibility of Sharia law with the European Convention Human Rights,” following which a resolution will be voted.

The preliminary draft resolution from 27 November 2018 recalls the incompatibility of Sharia law with the European Convention, in line with the case-law of the European Court of Human Rights. Indeed, in Refah Partisi (Prosperity Party) and others v. Turkey [GC] of 13 February 2003, the Strasbourg judges had already noted “that Sharia is incompatible with the fundamental principles of democracy, as set forth in the Convention,” in particular concerning “its rules on the legal status of women.”[2] The parliamentarians develop in the preliminary draft resolution other examples of incompatibility between Sharia law and Human Rights and denounce its application in Greece (Western Thrace) and the United Kingdom (Sharia councils).

The aim of this seminar of 21 January 2019, organized by the Dutch MP Pieter Omtzigt with the support of the European Center for Law and Justice (ECLJ), is to favor the adoption of this resolution by the Parliamentary Assembly. The speakers, women who have suffered the application of Sharia law and academics, will deepen the issue of the relationship between Sharia and Human Rights, focusing on women’s rights.

[1] Statute of the Council of Europe, adopted in London on May 5th, 1949.

 

[2] ECHR, Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey [GC], nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98, and 41344/98, 13 February 2003, § 123.

 

Nominatie Vrouw in de Media Award 2018

Femmes For Freedom is zeer verheugd te kunnen melden dat haar directeur Shirin Musa is genomineerd voor de Vrouw in de Media Award 2018. Deze prijs is een initiatief van mediaplatform VIDM en sprekersbureau ZijSpreekt, en wordt dit jaar voor de tiende keer uitgereikt.

De komende weken zijn de stembussen geopend en kan het publiek op een van tien genomineerden stemmen. Een vakjury zal vervolgens uit de top drie de winnaar uitroepen. Wij zouden een stem van u voor Shirin Musa ten zeerste waarderen. Deze brengt u uit viawww.vrouwindemedia.nl

De feestelijke uitreiking is op 11 februari in handen van minister Ingrid van Engelshoven. Deze avond zal plaatsvinden in het Instituut voor Beeld en Geluid.

Nieuwsbrief

Femmes For Freedom stuurt regelmatig een nieuwsbrief. Wilt u deze ook ontvangen? Geef u dan via onderstaand formulier op.

De meest recente nieuwsbrief leest u hier terug.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in om de Femmes for Freedom nieuwsbrief te ontvangen.

 

1leven

Onderstaand gedicht ontvingen wij van Chris en willen we graag met jullie delen. 

 

het leven is gegeven
aan ieder een leven
dat is genoeg om even
te kunnen leven

dat leven duurt maar even
en jij hebt er slechts een
zoals iedereen
en hopelijk voldoet het goed

toch blijft er weer de vraag ‘waarom’
waarom zijn mensen zo dom
om te denken dat zij
het leven van een ander
mogen hebben van die ander
mogen leven van die ander
want waarom
denkt iemand twee levens te KUNNEN leven?

het leven is gegeven
een aan mij
een aan jouw
leef je EIGEN leven
dat van een ander
past niet eens bij jouw

ieder die een ander dwingt
te leven zonder eigen bewind
heeft blijkbaar niets begrepen
over dat ene leven
dat is gegeven

mensen zijn zo klein
dat begrijpt iedere mier
iedere boom
ieder leven

Zitting rechtzaak verplaatst

In de strafzaak tegen S. Musa was eerder een zitting gepland op 13 december a.s. voor de politierechter van de Rechtbank Rotterdam. In overleg met het OM en de verdediging vindt deze zitting geen doorgang en zal een nieuwe zittingsdatum gepland gaan worden.

Femmes For Freedom verzoekt u om bij vragen contact op te nemen met Christian Flokstra van Ficq & Partners.