Gastlessen en gastcolleges

Femmes for Freedom heeft speciaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO een interactieve gastles ontwikkeld over huwelijksdwang en gedwongen achterlating. Naast informatie over deze thema’s, worden de jongeren ook aan het denken gezet d.m.v. stellingen. Aan het einde van de gastles krijgen leerlingen een anti-huwelijksdwangspiekpen, stickers, buttons en flyers van Femmes for Freedom.

Voor relevante studierichtingen als maatschappelijk werk, pedagogiek en rechten verzorgt Femmes for Freedom jaarlijks gastcolleges over onderwerpen die aansluiten bij de thematiek van de studie.

Praktisch: we gaan ook gastlessen ontwikkelen over seksualiteit en financiële zelfverdediging

Workshops en trainingen voor professionals

Femmes for Freedom verzorgt workshops en trainingen op maat voor professionals (o.a. maatschappelijk werkers, medewerkers van Veilig Thuis, huisartsen en verpleegkundigen, advocaten, politieagenten) en vrijwilligers (o.a. buurtmoeders, buddy’s, vrijwillige maatschappelijk werkers). Trainingen worden verzorgd door professionals van Femmes For Freedom en kunnen gaan over verschillende thema’s:

 1. Alle vormen en aspecten van ‘huwelijkse onvrijheid’ en concrete handelingsperspectieven: huwelijksdwang, kindhuwelijken, religieuze huwelijken, huwelijkse gevangenschap, verborgen en geïsoleerde vrouwen, polygamie, gedwongen achterlating, eerwraak
 2. Seksualiteit en gezondheid
 3. Financiële zelfverdediging

Lezingen en debatten

Shirin Musa wordt verschillende keren per jaar gevraagd te spreken op een evenement of een bijdrage te leveren in een debat. Ook is zij vaak keynote speaker. Zij sprak onder andere bij de volgende instellingen en evenementen:

 • Knesset in Israel
 • Opzij Top-100
 • Movies that Matter-festival
 • Movies that Matter on Tour
 • Zonta, Rotary, Soroptimisten
 • Rode Hoed: moslimfeminisme
 • De Balie: NK Feminisme, Celebrate Love
 • Stadsschouwburg Amsterdam i.s.m. De Balie: Sign of the Times
 • Politieke partijen en politiek jongerenorganisaties
 • Vrijheidslezingen
 • SER/ Atria
 • Voor alle andere optredens verwijzen wij u naar de jaarverslagen
 • Huiselijk geweld congres

Voor het aanvragen van presentaties, lezingen en debatten verwijzen we u graag door naar ZijSpreekt.

Het kenniscentrum

De voorbeelden van schendingen van de fundamentele mensenrechten die Femmes For Freedom krijgt, komen van vrouwen zelf. In ons kenniscentrum slaan wij casussen op van hulpzoekenden, migrantenorganisaties, advocaten, sociale rechercheurs, maatschappelijk werkers, wetenschappers, diplomaten, politici, professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, religieuze gezagdragers etc. Het is moeilijk om een beeld te krijgen van de aantallen en de hoeveelheid vrouwen waar het om gaat. Het meldpunt en het kenniscentrum maken onderdeel uit van een gerichte aanpak om een idee van de aantallen te krijgen. Dat ligt in het verlengde van de ambitie die Femmes For Freedom heeft om niet alleen thema’s te agenderen, maar om ook cijfers in kaart te brengen rondom huwelijkse onvrijheid, seksuele onvrijheid en financiele afhankelijkheid. Femmes For Freedom doet op verzoek van overheden onderzoek naar specifieke onderwerpen en daarbij maken we gebruik van ons eigen kenniscentrum, waar inzichten en oplossingen binnen de thema’s van  Femmes for Freedom met data worden gecompleteerd. Zo heeft Femmes For Freedom in 2013 onderzoek gedaan naar ‘verborgen vrouwen’, ofwel vrouwen die zelden tot nooit een stap buiten de deur zetten omdat zij dat niet mogen van hun huwelijkspartner. De aanbevelingen en aanvullingen van dit onderzoek zijn overgenomen door het College van B&W in Rotterdam. We hebben ook het belang van onderzoek naar verborgen vrouwen bij de gemeente Rotterdam geagendeerd en in nauwe samenwerking tot stand gebracht. Dit onderzoek komt in 2019 uit. Een solide basis van statistieken is kortom een waardevol instrument in de missie om deze vrouwen bij te kunnen staan en te kunnen helpen.

Concrete activiteiten

 • Het doen van autonoom onderzoek en het agenderen van nieuwe onderzoeksgebieden en methoden;
 • Het vervullen van een wetenschappelijke waakhondfunctie, d.w.z. het corrigeren en onder de aandacht brengen van eventuele gebrekkige inhoud van bestaande onderzoeksrapporten;
 • Het monitoren van regionale en nationale (wetenschappelijke) rapporten van onderzoeksinstituten en welzijnsorganisaties die raken aan de doelstellingen en doelgroepen van Femmes For Freedom;
 • Het onderhouden van een academisch netwerk;
 • Het vervullen van een wetenschappelijke “watch dog”-functie, nl. het corrigeren van en aandacht vragen voor de eventuele gebrekkige inhoud van onderzoeksrapporten;
 • Het maken van publicaties voor relevante vakbladen.
 • Wetenschappelijke publicaties m.b.t. de onderwerpen van FFF gaan we inventariseren en dissemineren via de website

Het kenniscentrum richt zich verder op:

 • Het doen van autonoom onderzoek en het agenderen van nieuwe onderzoeksgebieden;
 • Het werven van fondsen voor autonoom wetenschappelijk onderzoek.
 • Het vervullen van een wetenschappelijke waakhondfunctie, d.w.z. het corrigeren en onder de aandacht brengen van eventuele gebrekkige inhoud van bestaande onderzoeksrapporten;
 • Het monitoren van regionale en nationale (wetenschappelijke) rapporten van onderzoeksinstituten en welzijnsorganisaties die raken aan de doelstellingen en doelgroepen van Femmes For Freedom;
 • Het onderhouden van een academisch netwerk;
 • Het maken van publicaties voor relevante vakbladen.
 • Het uitbrengen van een zwartboek m.b.t. vrouwenopvang

Wetenschappelijke publicaties:

* Nanhoe, A., Batenburg-Eddes, T., Bruggeling, D. M.m.v. Musa, S. (2019). In gesprek met verborgen vrouwen en voormalig verborgen vrouwen. Een onderzoek naar het sociaal isolement van verborgen vrouwen en de mogelijkheden voor preventie en aanpak. Rotterdam: Onderzoek en Business Intelligence Gemeente Rotterdam
* Smits van Waesberghe, E., Sportel, I., Drost, L., Eijk, E. van, Diepenbrock, E. M.m.v. Musa, S., Jonkman, H., Kooij, T. van der, Rutten, S. & Tan, S. (2014). Zo zijn we niet getrouwd. Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
* Musa, S., Diepenbrock, E. M.m.v. Van Eijk, E. (2013). Verborgen vrouwen in Delfshaven: Een verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak. Den Haag: Stichting Femmes for Freedom.

Ik ben na verloop van mijn studie Internationale Betrekkingen en Organisatie bij Femmes for Freedom als vrijwilliger terecht gekomen. Ik heb gedurende het afgelopen jaar verschillende taken verricht, met name research omtrent de problematiek rondom huwelijkse onvrijheid op internationaal gebied. Zo heb ik contact opgenomen met organisaties en overheden in andere landen die zich met enigszins hetzelfde als Femmes for Freedom beziggehouden. Het doel hiervan was om zoveel mogelijk informatie te vinden ter ondersteuning van Femmes For Freedom’s pleidooi voor een Forced Marriage Unit voor Nederlandse meisjes en vrouwen.‘’
– Anasuya D