Archiven

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap naar de Kamer

november 27, 2019 7:13 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Femmes for Freedom is zeer blij met het wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap in het Burgerlijk Wetboek van het kabinet waardoor het makkelijker wordt voor partijen om religieus te scheiden. Een mogelijkheid waar Femmes for Freedom al geruime tijd voor ijvert. Het belang van deze wetgeving is groot: huwelijkse gevangenschap is in strijd met de fundamentele mensenrechten en geweld tegen vrouwen. Het duidelijke standpunt van de regering op dit gebied, met de bijbehorende wetgeving, is een noodzakelijk signaal dat huwelijkse gevangenschap in Nederland niet geaccepteerd wordt en biedt vrouwen instrumenten om tegen dit onrecht te strijden. Alle maatregelen tegen huwelijkse gevangenschap van de Nederlandse regering maakt ons land het eerste land in de wereld die haar vrouwen tegen dit onrecht met wetgeving, beleid en hulpverlening probeert te beschermen. 

Femmes for Freedom heeft in 20122014, (zie ook: A&MR 2014 Nr.02) , 2017 en  2018 voorstellen gedaan om in het burgerlijk wetboek een bepaling op te nemen die voorziet dat beide partners meewerken aan de ontbinding van het religieus huwelijk. In 2018 deed Femmes for Freedom mee aan de Internetconsultatie Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap. We zijn blij dat onze voorstellen met steun van de Kamer dit jaar zijn  overgenomen door het kabinet in het nieuwe wetsvoorstel.

Tevens is het wetsvoorstel van het kabinet een belangrijke erkenning voor de jarenlange strijd en lobby van Femmes for Freedom, dat speciaal in 2011 is opgericht voor vrouwen in huwelijkse gevangenschap. Wij hebben het onderwerp in Nederland op de agenda gezet, hebben er met succes voor gelobbyd dat in 2012 huwelijkse gevangenschap strafbaar gesteld zou worden in Nederland,  hebben succesvolle proefprocessen gevoerd, het onderwerp geagendeerd bij het VN-Vrouwenrechtencomité en een hoorzitting over het onderwerp georganiseerd in het Europees Parlement. Onze kennis van het onderwerp komt van de bron. Wij zijn opgericht door vrouwen die het onderwerp uit eigen ervaring kennen en we verlenen nog elke dag hulp aan vrouwen in huwelijkse gevangenschap (welke vrouwen veelal worden door de reguliere hulpverlening naar ons worden doorverwezen). Femmes for Freedom is derhalve alle Kamerleden erkentelijk voor de inspanningen en inbreng in AO’s en plenaire debatten voor het tegengaan van huwelijkse gevangenschap. Sinds 2011 zijn door de kamerbrede inzet en steun wetgeving, hulpverlening en voorlichtingsactiviteiten in gang gezet. Hartelijk dank hiervoor namens alle vrouwen!

Is het werk van Femmes for Freedom nu af? Nee, we blijven vrouwen bijstaan die met huwelijkse gevangenschap en andere vormen van onvrijheid te maken hebben. Ook gaan we verder met de internationale erkenning en agendering van huwelijkse gevangenschap, omdat dit niet alleen een nationaal, maar ook een internationaal fenomeen is. Zoals Fred Teeven  in zijn functie als staatssecretaris van Justitie al eerder zei; ‘als Nederlandse scheidingen overal erkend zouden worden, was er geen sprake meer van huwelijkse gevangenschap.’ Zo lang dit niet het geval is, is het belangrijk om zowel als Nederlandse regering, Femmes for Freedom en andere NGO’s maar ook in EU-verband in gesprek te gaan met de landen waarvan het familierecht huwelijkse gevangenschap kan veroorzaken en een dialoog met deze landen aan te gaan. Omdat de EU namens 28 lidstaten spreekt, kan zij veel gewicht in de schaal leggen tijdens de gesprekken met deze landen. Femmes for Freedom pleit ervoor dat de familierechtelijke situatie rond huwelijkse gevangenschap standaard een gespreksonderwerp wordt bij het afsluiten van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. Ook zou het goed zijn als EU te bekijken hoe de noodzaak om huwelijkse gevangenschap tegen te gaan, in internationale mensenrechtenverdragen, resoluties en Europese wetgeving opgenomen kan worden.

Femmes for Freedom over huwelijkse gevangenschap in de media

RTLNieuws, 24 april 2019, Noor zit gevangen in haar huwelijk: ‘Hier ben ik gescheiden, in Egypte nog getrouwd’

GeenStijl, 14 september 2018, GroenLinks-kamerlid snoept van rode pilletjes en valt islamitsch huwelijk aan

NRC, 13 september 2018, Een religieus huwelijk mag scheiden niet in de weg staan

Trouw, 5 augustus 2018, Islamitisch huwelijk rechtsgeldig stelt de Engelse rechtbank

de Volkskrant, 6 april 2018,  Shirin Musa strijdt voor seksuele vrijheid van migrantenvrouwen: ‘Linksom of rechtsom, ik vind altijd een weg’

 Trouw, 29 maart 2018, Huwelijkse gevangenschap voorkomen, dat kan wel

NRC, 2 maart 2018, Portret Shirin Musa – Ik kreeg de vraag; word jij de nieuwe Hirsi Ali?

The Economist 11 December 2017 How best to help women caught between different kinds of family law

The Economist 9 December 2017 Marriages of inconvenience

Yahoo Japan, 2 June 2017; “If there is freedom to marry, why not freedom to divorce?”

Een Vandaag, 18 maart 2017. Gevangen in je huwelijk.

De Telegraaf, 12 oktober 2016. Gehoorzaamheid kan inhouden dat je seks moet hebben met je man.

Rtlnieuws.nl, 6 september 2016. Moslima’s vechten voor hun rechten.

2016 J. Schoolezing Edith Schippers, 5 september 2016.De Paradox van de vrijheid.

Opzij, maart 2016. Geen recht op echtscheiding.

Opzij, februari 2016. Wij zijn gelijk! pag. 1

pag. 2
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag. 6

 RTBF (Belgische televisie), 3o december 2015. Pays-Bas: femmes prisonnieres de leur mariage religieux.

Nederlands Dagblad, 5 december 2015. Het huwelijk als gevangenis.

NRC, 1 augustus 2015 Ik vecht voor het recht op verliefdheid

Magazine ‘Mijn Geheim’, 28 april 2015. Shirin strijdt voor huwelijkse vrijheid en gelijkheid.

Magazine Asiel & Migrantenrecht, nr. 2 2014. Vraag het de migrantenvrouwen!

Radio 1 ‘De Ochtend’ 20 maart 2014 Plenaire behandeling wet tegengaan huwelijksdwang

Studio Max Live 17 maart 2014 (fragment vanaf 3:29 tot 11:30)

Volkskrant 8 maart 2014 Geen Pakistaanse man durft te tekenen voor scheiding vrouw

Joop  31 oktober 2012  De Onmacht Top-100

 FJR september 2012 Gevangen in het huwelijk

Opzij September 2012 Zelfs na scheiding nog geketend

Trouw 3 augustus 2012 Een vrouw kan in haar eentje een land wakker schudden

BKB Campaign Watch 29 juli 2012 Vrouw met ballen voert campagne

NRC 25 juni 2012  Shariaraad houdt vrouwen gevangen in hun huwelijk

NRC 16 juni 2012 Sharia kan binnen de rechtsstaat een eigen rol spelen 

Leiden Law Blog 15 juni 2012 Femmes for Freedom: fighting against marital captivity

Volkskrant 12 juni 2012 Pleidooi shariaraad stuit op verzet van vrouwen

NOS, 11 juni 2012  Shazia gaat naar London om te scheiden

Nieuwsuur 11 juni 2012 Islamitische rechtbank in Nederland?

Trouw 8 juni 2012 Kamer worstelt met huwelijksdwang

Trouw 22 mei 2012 deel 1 en deel 2 Gescheiden, maar overgeleverd aan de ex-man

NOS 21 mei 2012 Meldpunt voor vrouwen in huwelijkse gevangenschap

Volkskrant 17 april 2012  Uitstel behandeling wet tegen polygamie  deel 1 & deel 2

Trouw 14 april 2012  Zij wil scheiden, hij ligt dwars

Jerusalem Post 21 February 2013 Yesh Atid MK: plight of agunot is solvalble

Trouw 13 februari 2012  Femmes for Freedom helpt ‘gevangen vrouwen’

NRC 6 maart 2011  Wat God verbond, kan de rechter scheiden

Vrij Nederland 5 maart 2011 Een verraderlijk jawoord

Femmes for Freedom is zeer blij met het wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap in het Burgerlijk Wetboek van het kabinet waardoor…

Vrouwenopvang

november 20, 2019 2:04 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Femmes for Freedom zet zich in voor vrouwen die te maken hebben met geweld door hun partner of familie, zoals huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, polygamie, het “verborgen houden van vrouwen”, eergerelateerd en huiselijk geweld. Femmes for Freedom probeert deze onderwerpen op de agenda van de politiek en de overheid te krijgen, maar trekt zich ook het lot van de individuele slachtoffers aan en helpt hen te zoeken naar oplossingen. Daarom heeft Femmes for Freedom regelmatig slachtoffers doorverwezen naar de vrouwenopvang. Femmes for Freedom zet zich sinds 2015 in voor betere vrouwenopvang in Nederland. Femmes for Freedom komt op voor huwelijkse onvrijheid in het bijzonder en vrouwenrechten in het algemeen. De kwaliteit van vrouwenopvang is mede ook van belang als het gaat om het VN-Vrouwenverdag. Wij denken dat vooral de eigen bijdrage (huur) die van vrouwen in de Nederlandse vrouwenopvang wordt verlangd problematisch is, met name voor vrouwen die geen uitkering ontvangen of inkomen uit arbeid hebben. Het komt voor dat vrouwen die aangewezen zijn op de vrouwenopvang geld moeten verwerven door te stelen of te bedelen. Ook prostitutie is voorgekomen. De plicht van verdragstaten om vrouwen te beschermen tegen geweld vloeit voort uit art. 2, zoals CEDAW ook in Algemene Aanbevelingen heeft geëxpliciteerd. De plicht strekt zich ook uit tot kwetsbare groepen vrouwen zonder verblijfsstatus of zonder inkomen, die geen opvang in hun eigen netwerk kunnen vinden en geen gebruik mogen maken van de Nederlandse vrouwenopvang.

Femmes for Freedom zet zich in voor vrouwen die te maken hebben met geweld door hun partner of familie, zoals…

Vrouwen rechten

november 20, 2019 2:02 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Ondanks de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het VN- Vrouwenverdrag (CEDAW) worden vrouwen nog steeds gediscrimineerd. Femmes for Freedom vraagt aandacht voor de rechten van de vrouw. Femmes for Freedom staat voor gelijke rechten voor mannen én vrouwen en volledige zelfbeschikking over eigen gedachten, lichaam, geest en verlangen.

 • Femmes for Freedom is tegen de schending van de mensenrechten van vrouwen.
 • Femmes for Freedom vindt dat mannen en vrouwen gelijk berecht dienen te worden.
 • Femmes for Freedom is tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen.
 • Femmes for Freedom is tegen gedwongen kledingvoorschriften. Vrouwen moeten zelf kunnen bepalen in welke kleding zij zich prettig voelen.
 • Femmes for Freedom is van mening dat vrouwen de baas over hun eigen leven, lijf en verlangen zijn. Zij bepalen de spelregels als het gaat om seksualiteit, zwangerschap, abortus, sterilisatie en gezondheidszorg.
 • Femmes for Freedom zet zich in tegen eerwraak, huiselijk geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, polygamie, achterlating, verborgen vrouwen en  vrouwenbesnijdenis.

Femmes for Freedom streeft volledige nalaving van het VN Vrouwenverdrag  (CEDAW) na, in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk.

Dit zijn de hoofdlijnen van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW):

 • Landen moeten discriminatie van vrouwen voorkomen en vrouwenrechten in de wet vastleggen. Als vrouwen toch gediscrimineerd worden moet de mogelijkheid er zijn dit bij de rechter aan te vechten.
 • Basisrechten en fundamentele vrijheden moeten voor mannen én vrouwen op gelijke voet staan. Overheden moeten de verbetering van de positie en status van vrouwen stimuleren. Bovendien dient de overheid stereotype beelden van mannen en vrouwen te doorbreken, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting.
 • Staten moeten optreden tegen vrouwenhandel, de uitbuiting van vrouwen en gedwongen prostitutie.
 • Vrouwen moeten gelijke toegang krijgen tot deelname aan de maatschappij, zoals de politiek, onderwijs, arbeid, gezondheidszorg enzovoorts.
 • Vrouwen moeten gelijk aan mannen een nationaliteit kunnen verkrijgen, behouden en verlengen. Ook moet het mogelijk zijn voor vrouwen, net als mannen, hun nationaliteit door te geven aan hun kinderen.
 • Binnen het huwelijk en familierelaties zijn vrouwen gelijk aan mannen.

Ondanks de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het VN- Vrouwenverdrag (CEDAW) worden vrouwen nog steeds gediscrimineerd.…

Verborgen vrouwen

november 20, 2019 2:00 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Vrijheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend, ook niet in Nederland. Dat geldt onder andere voor zogeheten ‘verborgen vrouwen’: vrouwen die door hun partner en/of schoonfamilie gedwongen in een isolement gehouden worden. Hoewel dit strafbaar is, komt deze situatie nog te vaak voor. In deze handreiking vind je meer informatie over het signaleren van verborgen vrouwen. Ook vind je tips wat je als buitenstaander of hulpverlener kunt doen om ze te helpen.

Wanneer is er sprake van een verborgen vrouw?

Verborgen vrouwen zijn vrouwen die in een gedwongen isolement moeten leven van schoonfamilie en/of hun partner. Ze worden in hun bewegingsvrijheid beperkt; ze mogen slechts soms of zelfs helemaal nooit naar buiten. In de sociale wetenschappen wordt dit ‘negative social control’ genoemd.

Hoewel iedere situatie anders is, heeft Femmes For Freedom in grote lijnen vier categorieën verborgen vrouwen kunnen constateren:

 1. Huwelijksmigranten. Deze vrouwen worden ook ‘importbruiden’ genoemd; hun aanstaande man die al in Nederland woont, laat ze overkomen uit het buitenland.
 2. Nederlandse verborgen vrouwen. Dit gaat om vrouwen met een migratieachtergrond die hier geboren en getogen zijn, die door hun partner en/of schoonfamilie gecontroleerd en beperkt worden in hun vrijheid. Deze categorie kan verder onderverdeeld worden in:
  A. Vrouwen van wie de man een migratieachtergrond heeft, maar die in Nederland is geboren.
  B. Vrouwen van wie de man overkomt uit haar land van herkomst, een zogeheten ‘importbruidegom’. Als deze mannen overgaan tot het isoleren, controleren en eventueel opsluiten van hun vrouw, is dat vaak omdat ze zich bedreigd voelen in hun mannelijkheid.
  C. Vrouwen die op latere leeftijd geïsoleerd, gecontroleerd, mishandeld en eventueel worden opgesloten omdat de man wegens ziekte afhankelijk is van de vrouw.
  D. Er zijn ook mannelijke huwelijksmigranten die door hun vrouw en schoonfamilie gecontroleerd, opgesloten dan wel mishandeld worden. Dit gaat om een kleine groep.
 3. Nederlandse verborgen vrouwen in het buitenland. Deze categorie kan verder onderverdeeld worden in:
  A. Nederlandse vrouwen die hier geboren en getogen zijn, met een man in het buitenland trouwen en zich daar vestigen.
  B.  Nederlandse vrouwen die met hun Nederlandse partner remigreren naar hun land van herkomst en daar als verborgen vrouw eindigen.
  C.  Nederlandse vrouwen die in hun eentje remigreren, om in hun land van herkomst bij hun partner in te trekken.
 4. Verborgen dochters. Ook ongehuwde, thuiswonende vrouwen die hier geboren en getogen zijn, kunnen ermee te maken krijgen dat ze steeds gecontroleerd worden, zich overal voor moeten verantwoorden of dat ze thuis worden opgesloten. Zowel vaders, broers als moeders kunnen hierbij daders zijn, uit angst dat de jonge vrouw ‘verwesterd’ of ‘onkuis’ gedrag vertoont of dat ze bijvoorbeeld een vriendje heeft. De jonge vrouwen mogen wel naar school en eventueel een bijbaan hebben, maar dit zijn de enige vrijheden die ze wordt toegestaan. Deze negatieve sociale controle en dwang kunnen leiden tot gedwongen achterlating, gedwongen huwelijken, eerwraak en andere geweldssituaties. Sommige verborgen dochters trouwen uit wanhoop met iemand om te ontsnappen aan de nare thuissituatie.

Verborgen vrouwen hebben vaak last van psychosomatische klachten: dit zijn lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben. Ook komen depressies en angststoornissen vaak voor. Door hun situatie zijn verborgen vrouwen niet in staat om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving.

Verschillende niveaus

Een verborgen vrouw kampt met verschillende problemen, afhankelijk van de vorm en het niveau van de verborgenheid. We onderscheiden drie gradaties: ernstige, matige en lichte verborgenheid.

Onder ernstige verborgenheid verstaan we een situatie waarin een vrouw vrijwel nooit buiten komt: ze wordt daadwerkelijk opgesloten, of door intimidatie of dwang binnenshuis gehouden. Soms kan ze zelfs daar niet vrijelijk bewegen. Er kan gedacht worden aan uitbuiting, mensenhandel en gedwongen prostitutie, maar ook aan een echtgenoot en/of schoonfamilie die de vrouw dit aandoet op basis van een zeer traditioneel waardenpatroon.

Bij matige verborgenheid kan een vrouw slechts beperkt en nooit in haar eentje naar buiten. Haar isolement kan ontstaan door sociale controle, geweldssituaties, financiële afhankelijkheid van echtgenoot en/of schoonfamilie, of ze is niet in staat om te scheiden van haar partner – om wettelijke, religieuze of informele redenen. Ze zit thuis, eventueel met de kinderen, en zorgt voor het huishouden. Ook onderneemt ze geen activiteiten buitenshuis, zoals taallessen of een opleiding. Ze komt dus niet in contact met de Nederlandse samenleving en heeft geen sociale contacten. Het komt veel voor dat hele families bij elkaar in de straat wonen, maar dat de vrouwen onder druk van de families niet naar buiten gaan.

Tot slot is er de lichte mate van verborgenheid, waarbij de vrouw niet werkelijk opgesloten is; ze mag wel naar buiten, maar denkt zelf dat ze dit niet kan. Bij deze lichtere mate van verborgenheid is er veelal sprake van weinig sociale activiteiten en een isolement dat zichzelf in stand houdt: de vrouw heeft bijvoorbeeld gezien hoe haar moeder als verborgen vrouw leefde, of ze is zelf als verborgen dochter opgegroeid. Ze heeft de situatie geaccepteerd, is murw, of is eraan gewend en weet niet beter, terwijl haar omstandigheden ondertussen zijn veranderd en er nu niemand meer is die haar tegenhoudt.

Geweld

Er zijn verschillende vormen van geweld waar verborgen vrouwen mee te maken kunnen krijgen: huiselijk, seksueel, psychisch en eergerelateerd geweld. Er is sprake van ‘digitaal geweld’ bij online bedreigingen of chantage met privéfoto’s, maar bijvoorbeeld ook door vrouwen de toegang tot het internet of huistelefoon te ontzeggen, of door hun smartphone af te pakken. We spreken van ‘transnationaal geweld’ als een vrouw gedwongen wordt achtergelaten in het buitenland, daar in elkaar wordt geslagen, wordt opgesloten, uitgehuwelijkt of, in het ergste geval, wordt vermoord.

Signalen verborgen vrouwen

Er zijn verschillende signalen die op een situatie kunnen duiden waarin er sprake is van een verborgen vrouw.

Signalen

 • Een verborgen vrouw is een vrouw die niet voor zichzelf durft op te komen, of die al zó lang in haar situatie zit, dat ze niet meer weet hoe ze dat moet doen.
 • Ze heeft op verschillende gebieden gezondheidsproblemen: haar klachten zijn zowel mentaal als fysiek.
 • De verborgen vrouw is nooit te zien – op het schoolplein, op ouderavonden, bij het doen van boodschappen – of ze komt alleen op afspraken als ze wordt vergezeld door haar schoonfamilie of man.
 • De meeste verborgen vrouwen hebben naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere etniciteit.
 • Verborgen vrouwen zijn financieel afhankelijk van hun schoonfamilie en/of hun partner. Ze beschikken niet over hun eigen geld. Ze hebben geen eigen bankrekening of, als ze die wel hebben wordt die gecontroleerd of wordt hun bankpas afgepakt.
 • Omdat ze niet over eigen geld beschikken, kunnen ze geen boodschappen doen. Voor hun basale levensbehoeften zijn ze daardoor afhankelijk van hun man of schoonfamilie, of van betrokken buitenstaanders.
 • Verborgen vrouwen worden continu gecontroleerd en mogen niks zelf doen. Ze leven in een soort gevangenis. Kinderen worden vaak ook het slachtoffer als hun moeder geestelijk en/of fysiek  mishandeld wordt; niet alleen omdat ze getuigen zijn van wat er gebeurt, maar ook omdat het geweld in sommige gevallen zelfs tegen de kinderen gebruikt wordt.
 • Soms willen verborgen vrouwen geen hulp, omdat ze bang zijn dat dit zal leiden tot meer problemen en/of geweld.
 • De vrouwen moeten soms gedwongen inwonen bij de schoonfamilie.
 • De vrouwen zijn nooit alleen.
 • Taalvaardigheid, leeftijd en opleidingsniveau behoren niet tot de signalen: sommige vrouwen spreken Nederlands en anderen niet, en het kan laag- en hoogopgeleide vrouwen van alle leeftijden overkomen.

Deze Signaleringskaart Amsterdam , Signaleringskaart Den Haag zijn ook in een hardcopy uitvoering beschikbaar. Wil je deze opvragen, of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Wat kun je als buitenstaander doen?

Als buitenstaander kun je veel betekenen voor deze vrouwen. Je kunt een bijdrage leveren en ze helpen om hun vrijheid, veiligheid en waardigheid terug te krijgen. Ook kun je ze een luisterend oor bieden en handelingsperspectieven aanreiken, om ze in staat te stellen hun lot in eigen handen te nemen.

Tips

 • Heb je het gevoel dat je moet ingrijpen? Wees dan niet bang om je te mengen in andermans zaken.
 • Toon belangstelling. Voor sommige vrouwen is het al genoeg dat er zo nu en dan eens gevraagd wordt hoe het met ze gaat. Dit helpt om vertrouwen op te bouwen.
 • Geef aan dat zij niet de enige is die in deze situatie zit, en dat de daders strafbaar zijn; vrouwen die gedwongen in verborgenheid leven, zijn vrouwen die beroofd worden van fundamentele mensenrechten.
 • Vertel ook dat er niks mis is met het accepteren van die hulp en dat ze zich niet hoeft te schamen om gebruik te maken van hulpinstanties, zoals de vrouwenopvang, GGZ of Veilig Thuis.
 • Daarnaast kun je haar geruststellen dat Nederlandse professionals zich aan een beroepsgeheim moeten houden, dus geen informatie door zullen geven aan de echtgenoot of schoonfamilie. Ook zijn hulpverleners niet corrupt en zullen vrouwen niet seksueel misbruikt worden.
 • Laat haar zelf haar eigen tempo bepalen en oefen geen druk op haar uit. Dit kan haar afschrikken.
 • Probeer haar angsten te begrijpen en vertel dat ze hier in Nederland geholpen kan worden met haar problemen.
 • Geef aan dat ze, als ze het huis wil verlaten, alles meeneemt. Belangrijke documenten zijn een paspoort, verblijfsvergunning en verzekeringspasje; als ze kinderen heeft, is het belangrijk dat ze ook hun documenten meeneemt.

Is er sprake van geweld?

Zoals hierboven is beschreven, kan geweld in verschillende vormen voorkomen. Als er sprake is van geweld, is het belangrijk dat buitenstaanders actie ondernemen.

Tips

 • Bel in een noodgeval 112.
 • Doe een melding bij Veilig Thuis en de politie als je het vermoeden hebt dat er iets gaande is.
 • Het moet ook gemeld worden als er geweld tegen de kinderen van de vrouw wordt gebruikt.
 • Probeer haar daarnaast over te halen zelf een melding of aangifte te doen. Vertel haar dat het belangrijk is dat ze dat doet; de meldingen en aangiftes kunnen later dienen als bewijsstukken die haar verhaal versterken.

Zijn er kinderen?

Vrouwen met kinderen trekken minder snel aan de bel. Ze voelen een hoge drempel om uit hun situatie te stappen. Dit weerhoudt ze er vaak van om contact op te nemen en een uitweg te zoeken.

Tips

 • Probeer haar gerust te stellen en geef aan dat haar kinderen niet zullen worden afgepakt als ze hulp accepteert.
 • Vertel haar dat ze ook contact kan opnemen met de school, of vertel haar situatie door aan een schoolmaatschappelijk werker, leraar of peuterspeelzaalleidster.
 • Daarnaast kun je haar wijzen op de mogelijkheid om haar situatie te bespreken met de arts van het consultatiebureau of de huisarts.
 • Geeft zij aan dat ze bang is dat haar kinderen worden gehersenspoeld door de partner en/of schoonfamilie? Probeer haar gerust te stellen en geef aan dat de professionals de situatie heel goed kunnen inschatten.
 • Vertel haar dat ze, als ze van plan is te ontsnappen, haar kinderen mee kan nemen naar de vrouwenopvang.
 • Vaak zijn verborgen vrouwen terughoudend om naar de vrouwenopvang te gaan, omdat ze bang zijn dan als ‘eerloos’ of als ‘hoer’ worden gezien, of omdat ze daarmee geassocieerd zullen worden. Stel haar gerust dat de vrouwenopvang veilig is.
 • Help haar het lot in eigen handen te nemen
 • Verborgen vrouwen beseffen vaak niet dat ze onrecht wordt aangedaan en leggen zich bij hun situatie neer. Buitenstaanders kunnen helpen om dit te veranderen.

Tips

 • Elk mens heeft hier in Nederland individuele rechten. Vertel de vrouw wat haar rechten zijn als zij dat zelf niet weet. Iedereen heeft het recht om vrij te leven en zelf over het eigen leven te beschikken.
 • Wijs haar erop dat er altijd instanties zijn die haar kunnen helpen als dat nodig is. Of dit nu een taalcursus is, of een computerles: in Nederland is het altijd mogelijk om hulp te krijgen.

Ken jij een verborgen vrouw, laat haar weten dat Femmes For Freedom concrete handelingsperspectieven heeft ontwikkeld waar zij gebruik van kan maken. Zie daarvoor het kopje ‘Wat kun je als verborgen vrouw doen?’

Wat kun je als hulpverlener doen?

Ben jij een hulpverlener en probeer je een vrouw te helpen die geïsoleerd wordt? Lukt dat niet goed en weet je niet waar je rekening mee moet houden? Of kun je wel wat richtlijnen gebruiken? We geven je graag enkele tips.

Tips

 • Er zijn verschillende soorten verborgenheid. Zoek uit van welk niveau er sprake is bij de hulpzoekende, zodat je weet waar je rekening mee moet houden.
 • Probeer de hulpzoekende te begrijpen door naar haar te luisteren. Dit is de eerste stap bij het mogelijk doorbreken van haar gedwongen isolement.
 • Als ze de taal niet goed beheerst, zorg dan voor een tolk.
 • Onthoud dat de vrouwen over geen of weinig middelen bezitten. Ze zijn vaak financieel afhankelijk en hebben dus geen geld.
 • Schrik ze niet af en leg of dring ze niks op, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie. Elke hulpzoekende bepaalt het eigen tempo.
 • Heb je lange tijd niks vernomen van de hulpzoekende? Ga hier achteraan: het kan zijn dat ze geen mogelijkheid meer heeft gehad om contact op te nemen.
 • Zorg ervoor dat er niet al te veel hulpverlening op een zaak zit. Elke hulpverlener wil bepaalde belangen behartigen; een strijd daarover kan dan niet goed uitpakken voor de vrouw.
 • Als er meerdere professionals bezig zijn met de vrouwen, dan is het belangrijk dat zij onderling alle informatie delen.
 • Plan huisbezoeken in om de situatie persoonlijk in te schatten.
 • Bij gedwongen opsluiting is sprake van een misdrijf. Houd er rekening mee dat er meerdere strafbare feiten mee kunnen spelen: denk aan diefstal, mishandeling en ontvoering van kinderen.
 • Houd er rekening mee dat geweld in verschillende vormen voorkomt, zie daarvoor het kopje ‘Geweld’.Het is moeilijk voor een verborgen vrouw om op een buitenstaander te vertrouwen. Probeer haar vertrouwen te winnen en geef niet op als het te lang duurt.
 • Stel haar gerust dat haar kinderen niet worden afgenomen. Veel vrouwen zijn namelijk bang dat hun kinderen worden afgepakt; door de partner, de schoonfamilie, het Nederlandse rechtssysteem of de hulpverlening.
 • Als de hulpzoekende aangeeft dat ze bang is dat haar kinderen worden gehersenspoeld of afgenomen door de schoonfamilie en/of partner, pak dit dan voorzichtig aan. Zij zijn er namelijk rotsvast van overtuigd dat dit het geval is. Als ze zich niet serieus genomen voelen, kun je het vertrouwen beschadigen.

U kunt haar ook de folder ‘Ontsnap uit je huis’ van Femmes for Freedom meegeven of verspreiden in uw praktijk. Deze is onder het kopje ‘Alle drukwerk campagne ‘Ontsnap uit je Huis’ te vinden.

Bent u een verborgen vrouw en wilt u uw situatie verbeteren?

Ontsnap uit je huis

Zit jij thuis opgesloten? Word je geslagen? Mag je niet naar buiten? Krijg je niet voldoende te eten? Word je steeds gecontroleerd? Ben je bang om hier tegenin te gaan? Ja? Dan noemen ze jou in Nederland een ‘verborgen vrouw’. Dan is het allerbelangrijkste dat je weet dat dit niet normaal is! Je hebt het recht om geen ‘verborgen vrouw’ te zijn. Het is je recht om waardig en in vrijheid te leven. In Nederland mogen vrouwen en kinderen daarom niet thuis opgesloten worden. Doet je man of schoonfamilie dit wel? Dan is dat zelfs strafbaar. Wees dus niet bang om in actie te komen. Hieronder vind je tips die je daarbij kunnen helpen. Deze informatie hebben we ook in de volgende talen beschikbaar:

Bereid je goed voor

Als je uit huis wil ontsnappen, bedenk dan goed hoe je dit aan wil pakken. Je veiligheid is belangrijk. Bepaal dus zelf wat je gaat doen en op welke manier je weg wil.

Tips

 • Zorg dat je altijd je paspoort of identiteitskaart, verblijfsvergunning, visum, huwelijksakte en zorgverzekeringspas mee kunt nemen. Kan dat niet? Maak dan voor jezelf kopieën of foto’s.
 • Heb je kinderen? Zorg dat je ook foto’s of kopieën hebt van hun paspoorten.
 • Probeer altijd wat geld of goud te bewaren voor het geval je dit nodig hebt. Geef het nooit in bewaring aan je man of schoonfamilie.
 • Als je Nederlands spreekt en schrijft, kun je je beter redden. Probeer de taal te leren via de televisie, boeken, tijdschriften of je telefoon – zoek bijvoorbeeld op apps ‘Nederlands leren’.
 • Neem een tas mee met daarin de belangrijkste spullen, zoals kleding, geld, documenten en medicijnen.
 • Neem ook de belangrijkste kleding van je kinderen mee: schoenen, jassen en een rugzak met daarin onderbroeken, sokken en hemden, enzovoorts.
 • Maak foto’s en video’s van mishandelingen en verwondingen. Meld bij hulpverleners dat je die hebt. Als je aan kunt tonen dat je slachtoffer bent van huiselijk geweld, wordt het makkelijker om je eigen verblijfsvergunning aan te vragen; je bent dan niet meer afhankelijk van je partner.

Zoek een vertrouwenspersoon

Het is heel fijn als je er niet alleen voor staat. Vind iemand die je vertrouwt en probeer met die persoon in contact te komen.

Tips

 • Zoek de juiste momenten waarop je met iemand kan praten. Spreek een bepaald tijdstip af, of doe een briefje bij die persoon in de brievenbus.
 • Als iemand die je vertrouwt op bezoek komt, probeer dan contact te leggen – bijvoorbeeld via een sms of een briefje.
 • Probeer goed contact te houden met je buren.
 • Durf om hulp te vragen en die te accepteren.
 • Je hoeft je niet te schamen om wat jou overkomt. Het is niet jouw schuld.
 • Spreek jij geen Nederlands, maar je kinderen wel? Maak daar gebruik van!
 • Wees niet bang om je ervaringen te delen. Soms is het heel fijn als je even je verhaal kunt vertellen.
 • Als je van plan bent om uit huis te ontsnappen, vertel dat aan je vertrouwenspersoon, zodat die weet waarmee je bezig bent en jou kan helpen.
 • Vraag je vertrouwenspersoon om informatie over je rechten of je verblijfsstatus op te zoeken.
 • Vertrouwenspersonen kunnen paspoorten en andere belangrijke spullen voor je bewaren.

Gebruik internet en telefoon

Je kunt via het internet en je telefoon belangrijke informatie opzoeken. Ook kun je zo in contact blijven met je vertrouwenspersoon.

Tips

 • Via het internet is meer inzicht en informatie te vinden over jouw rechten en verblijfsstatus. Maak hier gebruik van.
 • Zorg ervoor dat je op internet veilig bent. Laat niemand je wachtwoorden weten, ook niet van je DigiD.
 • Wordt je telefoon of computer gecontroleerd? Wis dan iedere keer je internetgeschiedenis.
 • Je kunt ook de incognito- of privé-optie van je telefoon gebruiken om online te zoeken naar informatie.
 • Spreek je de taal niet? Sommige internetbrowsers kunnen websites vertalen naar de taal die je wel begrijpt, of gebruik translate.google.nl.
 • Gebruik je telefoon om te praten met je vertrouwenspersoon via e-mail, Facebook, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram of Skype.
 • Onthoud telefoonnummers van mensen die je kunnen helpen of die je vertrouwt, of schrijf ze op. Dan ben je de nummers niet kwijt als je telefoon wordt afgepakt.
 • Bel je naar een vertrouwenspersoon? Wis dan na afloop gelijk het gesprek.

Ga naar de Politie

Geloof niet alles wat je man of je schoonfamilie je vertelt over Nederland. Je kan de Nederlandse politie vertrouwen. Ze zijn niet corrupt en nemen geen contact op met je schoonfamilie. Ook zullen zij jou seksueel niet misbruiken.

Tips

 • Als je geslagen of mishandeld wordt, doe dan aangifte of meld dit bij de politie.
 • Een melding is geen aangifte, maar de politie weet dan wel wat er aan de hand is. Zo kunnen ze een dossier opbouwen. Daarmee sta je sterker als je later wel aangifte doet.
 • Laat je vertrouwenspersoon ook een melding of aangifte voor jou doen om hulp in te schakelen.

Hulpverlening

Er zijn in Nederland verschillende instanties die je om hulp kunt vragen.

Tips

 • Vertrouw de hulpverleners. Zij zijn er om jou te helpen.
 • Wees niet bang dat je kinderen van je worden afgepakt. Je man, schoonfamilie of instanties kunnen dat nooit zomaar doen.
 • Zorg dat je niet met een schoonzus, schoonmoeder of echtgenoot naar een medische afspraak gaat, zoals de huisarts of gynaecoloog. Ga alleen.
 • Lukt het niet alleen te gaan? Probeer dan een briefje achter te laten voor de arts of assistent. Schrijf dat je in je eentje een gesprek wil.
 • Heb je een kind dat op school zit? Je kunt de schoolmaatschappelijk werker of de leraren vertellen dat je thuis wordt opgesloten.
 • Zoek online naar hulpverleners. Weet hoe je contact met ze op kunt nemen en maak daar ook gebruik van.
 • Vertel duidelijk en precies aan de hulpverlener waar je hulp bij nodig hebt. Zeg: ‘Ik ben een verborgen vrouw. Ik wil ontsnappen uit mijn huis.’
 • Praat rustig met de hulpverleners. Blijf kalm en raak niet in paniek. Heb geduld.
 • Accepteer de hulp die de hulpverlening jou biedt. Neem wel je tijd. Je bepaalt zelf je tempo.
 • Houd de hulpverlening goed op de hoogte van wat je allemaal overkomt. Zij kunnen je vertellen hoe je jezelf uit een situatie kunt halen.
 • Wil je ontsnappen uit je huis en weet je niet waar je heen moet? Vertel dit aan je hulpverlener. Zij helpen je met de vervolgstappen.
 • Wil je alleen praten en om advies vragen? Ook dan is een hulpverlener er voor je.
 • Geef het duidelijk aan als je niet tevreden bent over de hulp. Soms is een andere hulpverlener geschikter, bijvoorbeeld als je een verblijfsstatus of scheiding wil regelen.
 • Krijg je hulp van een psycholoog of de GGZ? Dan ben je niet gek!

Vrouwenopvang

Je komt na je ontsnapping niet zomaar op straat te staan, want de Nederlandse overheid is verplicht om je veiligheid te regelen. In de meeste gevallen krijg je een plek in de vrouwenopvang. Je hoeft niet bang te zijn dat jij en je kinderen gescheiden worden, want er is ook opvang voor moeders met kinderen.

Tips

 • De vrouwenopvang is een veilige plek voor vrouwen en kinderen.
 • In de vrouwenopvang zitten geen ‘hoeren’. Je bent dus ook geen ‘hoer’ als je er naartoe gaat!
 • Je hoeft je niet te schamen als je naar een vrouwenopvang gaat. Er zitten allemaal vrouwen die iets erg hebben meegemaakt. Ze weten dus hoe het voelt. De opvang helpt je op weg naar een zelfstandig leven.
 • Maak je geen zorgen over geld. In Nederland kun je een uitkering aanvragen, een baan zoeken of studeren en daarna werken.
 • Ben je bang dat je man of je schoonfamilie achter je aankomt? Meld dit dan aan de politie en de hulpverleners.
 • In de vrouwenopvang kun je vragen naar een alarmsysteem als jij nog steeds onveilig bent. Dit kun je met je mee dragen voor noodgevallen!

Gedwongen achterlating

Veel verborgen vrouwen worden door hun man of schoonfamilie gedwongen achtergelaten in hun land van herkomst.

Tips

 • Vermoed je dat dit jou ook kan gebeuren? Meld dat meteen. Het liefst aan de Politie, het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating of het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Lukt dat niet? Probeer dan iemand in je eigen omgeving te benaderen om de melding voor je te doen.
 • Als je bent achtergelaten, is het extra belangrijk dat je jouw paspoort – en die van je eventuele kinderen – bij je hebt.
 • Heeft je man je paspoort gestolen? Doe hier dan aangifte van.
 • Wees voorbereid: zorg dat je het adres van de Nederlandse ambassade in je geboorteland te weten komt en schrijf dat op.
 • Ben je achtergelaten? Meld dit meteen bij de Nederlandse ambassade.
 • Vraag een nieuw paspoort aan bij de lokale autoriteiten en een retourvisum bij de Nederlandse ambassade of consulaat. Als je Nederlandse paspoort is gestolen, kan je daar een tijdelijk paspoort aanvragen – dit heet een ‘laissez-passer’.*
 • Heb je zelf je paspoort en je verblijfsvergunning? Dan kun je terugreizen naar Nederland.
 • Heb je een andere nationaliteit, maar wel een nog geldige verblijfsvergunning, dan kan je mogelijk een visum voor Nederland krijgen. Als je in Nederland bent moet je direct na aankomst een aanvraag voor een zelfstandige verblijfsvergunning indienen bij de IND.
 • Is je verblijfsvergunning niet meer geldig? Dan is het mogelijk om een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) in te dienen met als verblijfsdoel  ‘humanitair niet tijdelijk’.
 • Het is heel belangrijk dat je alles kunt bewijzen. Je moet aangiftes of meldingen van achterlating en mishandelingen hebben gedaan om je verhaal sterk te maken.
 • Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op com/themas/gedwongen-achterlating

Je eigen leven leiden

Hopelijk helpen de tips je om te ontsnappen uit je huis. Je leven is namelijk van jou! Niemand heeft dus het recht om je op te sluiten.

Hieronder staan gegevens van een aantal hulpverleners. Als je niet weet waar je moet zoeken, kun je altijd contact met hen opnemen. Vraag ze wie jou kan helpen.

Hulpverleningsschema

Hulpverlening Waar helpen ze je mee? Contact
Politie Bij gevaar en noodgevallen 112
Voor het doen van een melding of aangifte. 0900 – 8844 (geen spoed)
politie.nl
Veilig Thuis Als je wordt geslagen en/of mishandeld 0800 – 2000
veiligthuis.nl
Het Juridisch Loket Geeft informatie en beantwoordt al je vragen
over je wettelijke rechten.
0900 – 8020
juridischloket.nl
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) De IND kan je vertellen hoe het zit met je
verblijfsstatus.
088 – 043 0430
ind.nl
Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) Ben je bang dat je partner of schoonfamilie je terugstuurt naar je land van herkomst? Of is dat al gebeurd? Dan kun je contact opnemen met het LKHA. 070 – 345 43 19
huwelijksdwangenachterlating.nl
Ministerie van Buitenlandse Zaken Als je waar dan ook ter wereld in nood zit, kun je altijd bellen naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bijvoorbeeld als je ergens gedwongen bent achtergelaten. 0031 – 247 247 247
rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken
Femmes For Freedom Zit je opgesloten? Wil je dat iemand je helpt met het bedenken van een oplossing? Of vind je dat een andere hulpverlener je niet goed genoeg helpt? Dan kun je altijd terecht bij Femmes For Freedom. 070 – 362 65 06
femmesforfreedom.com
Komt u binnenkort naar Nederland en wilt u geen verborgen vrouw worden?

Voorkom opsluiting in je huis

Ben jij pasgetrouwd? Ben je blij om naar je geliefde in Nederland te gaan en daar je leven op te bouwen? Kijk je uit naar een nieuw hoofdstuk in je leven? Een huwelijk kan heel mooi zijn en Nederland is een prachtig land om in te wonen. Hopelijk gaan jullie er samen een lang, gelukkig leven tegemoet. Jammer genoeg lukt dit niet alle vrouwen. Zij krijgen problemen met hun echtgenoot en schoonfamilie. Soms leidt dat tot huiselijk geweld. Ook worden deze vrouwen gecontroleerd en thuis opgesloten. Zij worden dan ‘verborgen vrouwen’ genoemd. Weet je niet wat je moet verwachten als je naar Nederland gaat? Wil je jezelf voorbereiden op alle mogelijke situaties? Lees dan de volgende tips. Die helpen je om te voorkomen dat je ook een verborgen vrouw wordt. Deze informatie is ook via Nederlandse ambassades en consulaten beschikbaar:

Leer Nederland kennen

Als je de weg kent in het land waar je woont, hoe beter je in staat bent voor jezelf op te komen. Probeer Nederland dus goed te leren kennen.

Tips

 • Alle nieuwkomers in Nederland moeten de Nederlandse taal leren. Hoe beter je die spreekt, hoe beter je jezelf kunt redden.
 • Probeer de Nederlandse taal te leren met taallessen, televisie, boeken en tijdschriften, via taalprogramma’s op je telefoon, enzovoorts.
 • Zoek een baan of vrijwilligerswerk. Zo kom je in contact met andere mensen en kun je de taal oefenen.
 • Geloof niet alles wat je man en je schoonfamilie je vertelt over Nederland. Controleer zelf of het klopt wat ze zeggen. Laat je dus niet bang of gek maken.

Blijf onafhankelijk

Als je zelf de controle blijft houden over belangrijke zaken, kun je meer doen om moeilijke situaties te voorkomen. Zorg dus dat je zoveel mogelijk onafhankelijk blijft.

Tips

 • Geef je geld en goud nooit aan je man en schoonfamilie. In Nederland kun je als vrouw zelf een bankrekening openen en een kluis huren.
 • Zorg dat je altijd je paspoort of identiteitskaart, verblijfsvergunning, visum, huwelijksakte en zorgverzekeringspas bij je hebt. Kan dat niet? Maak dan voor jezelf kopieën of foto’s.
 • Er is een groot cursus- en lesaanbod in Nederland, over heel veel verschillende onderwerpen. Maak daar gebruik van.
 • Heb je kinderen? Zorg dat je ook foto’s of kopieën hebt van hun paspoorten.
 • Zorg ervoor dat je op internet veilig bent. Laat niemand je wachtwoorden weten, ook niet van je DigiD.
 • Probeer goed contact te houden met verschillende mensen in Nederland. Denk aan kennissen, taalles contacten en je buren. Zij kunnen jou misschien helpen als dat nodig is.
 • Onderhoud ook goed contact met je familie in het buitenland waar je een goede band mee hebt.
 • Tegenwoordig is het heel makkelijk om contact te houden met apps op je telefoon. E-mail, WhatsApp, Snapchat, Instagram , Skype, Viber, Telegram en Facebook.
 • Onderteken nooit zomaar papieren zonder dat je weet wat waar het over gaat. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je samen met je man verantwoordelijk wordt voor een grote lening of dat je de echtscheidingspapieren tekent.

Ken je rechten

Kennis is macht! Als jij weet wat jouw rechten zijn, dan kun je die veel beter verdedigen.

Tips

 • Maak gebruik van het internet voor meer inzicht en informatie over jouw rechten en verblijfsstatus.
 • Niemand mag jou opsluiten, geweld tegen je gebruiken, seks afdwingen, enzovoorts. Dit soort daden zijn zelfs strafbaar.
 • Je hebt het recht om je eigen geld te verdienen en over je eigen bankpasje te beschikken.
 • Je kunt op de politie, andere overheidsinstellingen en je huisarts vertrouwen. Zij zullen jou altijd helpen als je in gevaar bent. In Nederland zijn overheidsdiensten als de politie onafhankelijk. Ze mogen jouw informatie met niemand delen, dus ook niet met je man en schoonfamilie.
 • Maak foto’s en video’s van mishandelingen en verwondingen. Meld bij hulpverleners dat je die hebt. Als je aan kunt tonen dat je slachtoffer bent van huiselijk geweld, wordt het makkelijker om je eigen verblijfsvergunning aan te vragen; je bent dan niet meer afhankelijk van je partner.

Je eigen leven leiden

Hopelijk heb je deze tips niet nodig en ga je een heel gelukkig leven tegemoet. Zo niet, onthoud altijd dat je leven van jou is. Niemand heeft dus het recht om je op te sluiten!

Weet waar je heen kunt

Als er iets aan de hand is, zijn er verschillende mensen en instanties die je kunnen helpen.

Tips

 • Als dat nodig is, heb je in Nederland altijd recht op hulp.
 • Zorg dat je bekend bent met bijvoorbeeld de wijkagenten in de buurt, emancipatiestichtingen en de leraren op school – die van je kinderen of van jezelf.

 

Hulpverleningsschema

Hulpverlening Waar helpen ze je mee? Contact
Politie Bij gevaar en noodgevallen 112
Voor het doen van een melding of aangifte. 0900 – 8844 (geen spoed)
politie.nl
Veilig Thuis Als je wordt geslagen en/of mishandeld 0800 – 2000
veiligthuis.nl
Het Juridisch Loket Geeft informatie en beantwoordt al je vragen
over je wettelijke rechten.
0900 – 8020
juridischloket.nl
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) De IND kan je vertellen hoe het zit met je
verblijfsstatus.
088 – 043 0430
ind.nl
Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) Ben je bang dat je partner of schoonfamilie je terugstuurt naar je land van herkomst? Of is dat al gebeurd? Dan kun je contact opnemen met het LKHA. 070 – 345 43 19
huwelijksdwangenachterlating.nl
Ministerie van Buitenlandse Zaken Als je waar dan ook ter wereld in nood zit, kun je altijd bellen naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bijvoorbeeld als je ergens gedwongen bent achtergelaten. 0031 – 247 247 247
rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken
Femmes For Freedom Zit je opgesloten? Wil je dat iemand je helpt met het bedenken van een oplossing? Of vind je dat een andere hulpverlener je niet goed genoeg helpt? Dan kun je altijd terecht bij Femmes For Freedom. 070 – 362 65 06
femmesforfreedom.com
Alle drukwerk campagne 'Ontsnap uit je huis

Alle publicaties zijn ook in een hardcopy uitvoering beschikbaar. Wil je deze opvragen, of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@femmesforfreedom.com

Folders met tips voor verborgen vrouwen hoe ze hun situatie kunnen verbeteren:

Folders met tips voor aanstaande huwelijksmigranten die ze helpen te voorkomen dat ze een verborgen vrouw worden. Deze informatie is ook via Nederlandse ambassades en consulaten beschikbaar:

Posters Nederlands:

Poster A3 Ontsnap uit je Huis

Poster A4 Ontsnap uit je Huis

Posters in andere talen: Arabisch, Engels, Farsi, Nederlands, Tigrinya, Turks, Somalisch, Urdu:

Poster A3 Ontsnap uit je Huis

Poster A4 Ontsnap uit je Huis

Signaleringskaarten:

Signaleringskaart Amsterdam

Signaleringskaart Den Haag

Uitingen van de campagne ‘Ontsnap uit je huis’:

https://drive.google.com/open?id=1pp9wdQCnwqnyDHBXDbY_ZVdvJwtGQPM5

Verborgen vrouwen en de Nederlandse wet

De fundamentele mensenrechten van verborgen vrouwen worden geschonden en dit is strafbaar. Ze krijgen met meer problemen te maken dan alleen gedwongen isolement. Wij hebben hier de wetsartikelen benoemd waar een vrouw mee te maken kan krijgen en waar zij een beroep op kan doen als zij wil ontsnappen aan haar situatie en de daders wil laten berechten. De daders (partners en/of schoonfamilie) zijn namelijk strafbaar voor het gedwongen isoleren van een vrouw en alle gevolgen van dien. Het is  van belang dat je als verborgen vrouw goed weet dat jij volledig in jouw recht staat. Hierbij is de dader alleen strafbaar als er bewijzen zijn waarmee het slachtoffer kan aantonen dat er sprake is van gedwongen isolement. Bewijsstukken zijn; aangiftes, meldingen, getuigen. Dus probeer altijd aangifte te doen of een melding. Zo sta jij sterker in je schoenen. Als hulpverlener kan jij ook een melding doen en kan je vrouwen empoweren zelf ook een aangifte of een melding te doen.

Ben jij hulpzoekende of een professional en wil je weten op welke wetsartikelen jij een beroep kan doen als het gaat om gedwongen isolement. Zie hier dan de volgende wetsartikelen;

Artikel 242, Verkrachting;

Sommige vrouwen weten niet dat verkrachting binnen het huwelijk ook strafbaar is. Zij geven aan dat het een plicht is vanuit de positie die zij innemen in een huwelijk en dat zij niet kunnen weigeren als hun partner seks wil. Hier in Nederland houden wij ons niet aan die normen. Als jij als vrouw geen seks wil, zelfs als je in een huwelijk zit, dan hoef je ook geen seks. Degene die jou daartoe dwingt is strafbaar.

Artikel 273f, Mensenhandel;

Een gedwongen isolement is een vorm van mensenhandel. De vrouwen die hiermee te maken krijgen worden in hun kwetsbare positie afgeperst, misleidt en misbruikt. De vrouwen worden op verschillende manieren uitgebuit; seksuele uitbuiting, maar ze worden ook gedwongen tot arbeid met afgifte van hun loon. Daarnaast worden alle huishoudelijke taken op hen geschoven.

Artikel 279, Kinderontvoering;

De vrouwen worden gechanteerd met de veiligheid van hun kinderen. Het komt voor dat hun kinderen worden ontvoerd of dat zij achtergelaten worden en dat de kinderen worden meegenomen door de schoonfamilie en/of vader.

Artikel 282, Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid;

Gedwongen isolement staat gelijk aan het ontnemen/ beperken van iemands persoonlijke vrijheid.

Artikel 284, Dwang;

Verborgen vrouwen krijgen continu te maken met diverse vormen van dwang. Alles wordt ze opgedrongen; het isolement ,het huishouden etc. Dit wordt gedaan door middel van geweld, bedreiging en chantage.

Artikel 285b, Belaging;

Belaging houdt in dat er een inbreuk wordt gemaakt op je persoonlijke levenssfeer. Dit komt ook voor bij verborgen vrouwen. Niet alleen wordt hun persoonlijke vrijheid ontnomen, maar er wordt ook nog eens inbreuk gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer doordat ze die zelf niet kunnen invullen. Zelfs als je ontsnapt aan je situatie dan kan dit nog steeds van toepassing zijn. Dit wordt ook wel stalking genoemd.

Artikel 287, Doodslag;

In ernstige gevallen kan het zelfs voorkomen dat er vrouwen vermoord worden. Op het moment dat het opzettelijk gebeurt maar er vooraf geen voorbedachte rade waren dan is het doodslag.

Artikel 289, Moord;

Als er opzettelijk met voorbedachten rade een vrouw vermoord wordt dan valt het onder het artikel moord.

Artikel 300, Mishandeling;

Gedwongen isolement gaat vaak gepaard met mishandeling. De vrouwen worden blootgesteld aan lichamelijke mishandeling en psychische mishandeling.

Artikel 310, Diefstal;

Dit is iets waar bijna alle verborgen vrouwen mee te maken krijgen. De vrouwen krijgen van huis uit veel goud en geld mee. Zodra ze getrouwd zijn neemt de schoonfamilie en/-of partner dit in bewaring en zien zij het nooit meer terug. De verborgen vrouwen die mogen werken worden ook bestolen. Hun salaris wordt afgenomen als ook alle kostbare sieraden.

Artikel 318, Afpersing en afdreiging;

Ook dreiging en chantage is iets waar de vrouwen wel dagelijks mee te maken krijgen. Om een voorbeeld te noemen: Het aangaan van een lening. De partner laat de vrouw documenten ondertekenen ten behoeve van een geldelijke lening, zonder dat de vrouw weet waarvoor zij tekent.

Artikel 321, Verduistering;

Waar verborgen vrouwen nog wel het meest mee te maken krijgen is dat hun documenten ( paspoort en verblijfsdocumenten) worden afgenomen.

CEDAW en het Istanbul Vedrag

Wil je meer weten over jouw fundamentele mensenrechten? Klik dan hier voor het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) en  hier om voor de Istanbul Conventie.

Wetenschappelijke publicaties over verborgen vrouwen

Opgesloten in eigen huis is een tweede studie over verborgen vrouwen van het Verwey Jonker Instituut. Het is een onderzoek naar aard en omvang van verborgen vrouwen in Den Haag.

Verborgen vrouwen: een vergeten groep is een studie naar de aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Femmes for Freedom heeft in oktober 2013 het eerste exemplaar van haar rapport over Verborgen Vrouwen aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden, in het bijzijn van een grote groep vrouwen.

Leven in gedwongen isolement is een studie die door het Verwey Jonker Instituut is gedaan in 2012. Het is een verkennend onderzoek naar verborgen vrouwen in Amsterdam.

De media over verborgen vrouwen

Algemeen Dagblad, 26 november 2018.“Vijftien jaar cel geëist voor Adeel D.”

Hart van  Nederland, 21 januari 2016. Adeel D. voor rechter om dood Yasmeen Dad.

NRC Handelsblad, 16 januari 2016. Het lot van een Pakistaanse vrouw Deel 1 & deel 2.

NRC Handelsblad, 14 augustus 2015, Politiek gevoelig: de verborgen vrouw

Algemeen Dagblad, 22 mei 2015. Adeel wurgde zijn vrouw en begroef haar.

Algemeen Dagblad, 23 februari 2015. Tranen vloeien bij uitvaartdienst.

Algemeen Dagblad, 21 februari 2015. Ieder van ons kent wel iemand zoals Yasmeen pagina 1 & pagina 2

Algemeen Dagblad, 17 februari 2015. Boos om dood Yasmeen.

Algemeen Dagblad, 16 februari 2015. ‘Revolutie’ Pakistaanse vrouwen na dood Yasmeen.

Joop.nl, 16 februari 2015. Doofpotcultuur Pakistaanse gemeenschap moet worden doorbroken.

Algemeen Dagblad, 7 februari 2015. Kritiek op politie na verdwijning moeder. 

Volkskrant, 6 februari 2015. Column Elma Drayer: Moderne slavinnen

RTV Rijnmond, 6 februari 2015, Weer flyeractie in Rotterdam voor vermiste moeder.

Volkskrant, 5 februari 2015. Spoorloos verdwenen naar jaren van gedwongen isolement.

Hart van Nederland, 4 februari 2015, Vermiste Yasmeen.

Algemeen Dagblad 28 februari 2014 Hij duwde me vaak zo, dat ik ongelukkig viel

Algemeen Dagblad 25 februari 2014  Was Fatima jarenlang gevangene in eigen huis?

EO Radio 1 Dit is de Dag Verborgen vrouwen

RTL4 Editie NL Gevangene in eigen huis

De Havenloods 23 oktober 2013 Achter slot en grendel

RTV Rijnmond 22 oktober 2013 Slavinnen achter de voordeur: verborgen vrouwen Delfshaven

Trouw 17 oktober 2013 Slavinnen achter de voordeur

Dankbetuiging

Wij zijn de volgende organisaties en personen  zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de campagne ‘Ontsnap uit je huis’.

 • Alle sterke en moedige huidige en voormalige verborgen vrouwen die hun verhalen, inzichten en suggesties hebben gedeeld.
 • Het particulier fonds voor hun steun, ruimte en begrip voor deze urgente zaak.
 • Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het verspreiden van de flyers op de Nederlandse ambassades en consulaten.
 • De vaste leden van de focusgroep en vrijwilligers van Femmes for Freedom.
 • Juriste Mup Maessen
 • Vormgever Arn Bollen van ‘Zwaargeschut’, copywriter Jan Bockma en Cortés voor de cartoon.
 • Regie, idee en montage film; Ruben Gischler
 • Camera film: Marcel Prins
 • Productie film: Tess Janse
 • Scenario en advies film: Eddy Terstall
 • Graphics en beeldnabewerking film: Animen
 • Stemmen film: Arnold Korporaal, Eline Havenaar (Stage to Screen).
 • Figuranten, voormalig verborgen vrouwen en burgers die hebben meegedaan en geholpen met de film.
 • De Schilderswijk Moeders van Buurthuis De Mussen voor de jarenlange fijne samenwerking, inzet voor verborgen vrouwen in de stad Den Haag.
 • Vrouwenemancipatiecentra Dona Daria en Stichting Yasmin.
 • De psychologen, psychiaters en huisartsen.

Vrijheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend, ook niet in Nederland. Dat geldt onder andere voor zogeheten ‘verborgen vrouwen’: vrouwen die…

Vast in een polygaam huwelijk

november 20, 2019 1:56 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Polygamie is het aangaan van een huwelijk met twee of meerdere partners. Dit kan een religieus huwelijk zijn en of een huwelijk dat naar statelijk recht van een land is gesloten waar polygamie is toegestaan. Polygamie is niet toegestaan in Nederland, toch zijn er veel gevallen en verschillende varianten van polygamie bekend in ons land. In 2009 telde de gemeentelijke basisadministratie 1374 polygame huwelijken. Er bestaand geen precieze cijfers van onwettige polygame huwelijken (mannen en vrouwen die alleen volgens het geloof getrouwd zijn). Slachtoffers van polygamie durven er niet openlijk over te spreken.  Toch zijn er voldoende verhalen van vrouwen waaruit blijkt dat polygamie voorkomt. Het zijn verhalen van vrouwen die aangeven zich gevangen te voelen in het polygame huwelijk en niet weten wat ertegen te doen. Femmes for Freedom vindt polygamie een vorm van huwelijkse gevangenschap. Vaak gaat het om een verstrengeling van het wettige huwelijk en religieus huwelijk of alleen een religieus huwelijk. Ken jij iemand dit vastzit in een polygaam huwelijk? Neem dan contact op met Femmes for Freedom. Wij doen er alles aan om vrouwen die gevangen zitten in een polygaam huwelijk te helpen. Aan de hand van een aantal voorbeelden worden verschillende vormen van polygamie beschreven. Bovendien komen ook de verschillende oplossingen aan bod. Wil je hulp bij het beëindigen van je polygame huwelijk? Neem dan contact op met Femmes for Freedom.

Religieus huwelijk en polygamie

Polygamie is in Nederland verboden, maar kan toch op verschillende manieren ontstaan: de meestvoorkomende varianten zijn: 1) een vrouw is in Nederland burgerlijk en religieus gehuwd. Haar man scheidt burgerlijk van haar, maar niet religieus. Vervolgens trouwt hij in Nederland of vaak ook in het buitenland een tweede vrouw. 2) een man sluit in Nederland meerdere (illegale, want niet voorafgegaan door een burgerlijk huwelijk) religieuze huwelijken.

Voorbeeld 1 a

Laila is wettig getrouwd met Rachid. Zij is in Afghanisten voor de imam getrouwd en heeft het huwelijk volgens de Afghaanse wet geregistreerd waardoor het een wettig huwelijk is. Zij heeft haar wettige huwelijk ook in Nederland geregistreerd. Zij woont al een aantal jaar in Nederland met haar man Rachid. Rachid geeft aan een tweede vrouw naar Nederland te willen halen. Volgens de Nederlandse wet gaat hij scheiden van Laila maar laat het religieuze Afghaanse huwelijk in stand. Zij blijft gevangen in het religieuze huwelijk. Rachid trouwt in Afghanistan met Saida en haalt haar naar Nederland. Dit huwelijk wordt in Nederland geregistreerd.

Wat te doen?

In dit voorbeeld kan Laila de ontbinding van het religieuze huwelijk afdwingen en zichzelf bevrijden uit het religieuze huwelijk zodat zij weer een vrije vrouw is. In dit voorbeeld kan Laila de ontbinding van het religieuze huwelijk afdwingen en zichzelf bevrijden uit het religieuze huwelijk zodat zij weer een vrije vrouw is. Omdat haar Nederlandse echtscheiding in Afghanistan niet erkend zal worden zal zij in Afghanistan een echtscheidingsprocedure moeten starten. Dat is vaak een onmogelijke opgaaf. Zij zal dus volgens het Afghaanse recht altijd een getrouwde vrouw blijven. Omdat zij in Nederland woont kan zij ook een echtscheidingsprocedure en de ontbinding van het religieuze huwelijk eisen. Heb je begeleiding en steun nodig om jezelf uit het huwelijk te bevrijden? Neem dan contact op met Femmes for Freedom.

Polygamie en een huwelijk in het buitenland

Er kan sprake zijn van polygamie als één van de vrouwen van de man niet in Nederland woont. Rachid mag Saida niet naar Nederland halen in het kader van gezinshereniging omdat hij al getrouwd is met Laila.

Voorbeeld 1 b

Een kleine wijziging van het voorbeeld. In dit voorbeeld is Laila wettig getrouwd met Rachid. Rachid wil graag een tweede vrouw. Hij reist af naar Afghanistan en trouwt daar voor de Afghaanse wet met Saida. Saida blijft in Afghanistan wonen en Rachid is afwisselend bij de ene en dan bij de andere vrouw.

Wat te doen?

Indien Laila het tweede huwelijk kan bewijzen, kan zij aangifte van polygamie doen. Zij kan ook een echtscheidingsprocedure starten en de ontbinding van het religieuze huwelijk eisen. Saida is in Afghanistan rechteloos. Heb je begeleiding en steun nodig om jezelf uit het huwelijk te bevrijden? Neem dan contact op met Femmes for Freedom.

Polygamie en verborgen vrouwen

Veel vrouwen die vastzitten in een polygaam huwelijk zijn verborgen vrouwen. Er is sprake van polygamie maar het is nergens geregistreerd omdat het religieuze en of burgerlijke polygamie naar statelijk recht van het land van herkomst kan zijn. Vrouwen die vastzitten in een polygaam huwelijk leven, schikken zich vaak in hun lot en leven in een isolement. Zij werken vaak niet en hebben geen sociaal leven.

Voorbeeld 2

Saida is als vrouw van Rachid in Nederland niet geregistreerd en het Afghaanse huwelijk van Rachid en Saida ook niet. Een wijziging kan zijn als Rachid Saida met een toeristenvisum naar Nederland haalt. Saida verblijft samen met Laila in het huis van haar man. Saida is na het verlopen van haar toeristenvisum  illegaal in Nederland, ze is nergens geregistreerd en daardoor een rechteloze vrouw.

Wat te doen?

Laila kan aangifte doen van polygamie! Rachid is namelijk met twee vrouwen getrouwd. Met Laila heeft hij een wettig huwelijk en met Saida is hij Afghaans getrouwd. Heb je begeleiding nodig om aangifte te doen en zoek je een advocaat? Neem dan contact op met Femmes for Freedom.

Polygamie en het Nederlands recht: civielrechtelijk en strafrechtelijk verbod

Burgerlijk Wetboek (artikel 1:33): “Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn.” Artikel 237 van het Wetboek van Strafrecht  maakt het voor een getrouwde persoon strafbaar om ook nog met iemand anders te trouwen; ook trouwen met een partner wetend dat die al getrouwd is, is strafbaar. In beide gevallen is de maximale gevangenisstraf 4 jaar (6 jaar als de huwelijkse staat voor de tweede partner is verzwegen). Iemand met de Nederlandse nationaliteit (al of niet met ook nog een andere nationaliteit) is ook strafbaar als het tweede of volgende huwelijk buiten Nederland plaatsvindt.

Polygame huwelijken in internationale verdragen

Op basis van internationale verdragen en uitspraken van internationale organisaties bestaat er in toenemende mate consensus dat polygamie in strijd met het gelijkheidsbeginsel is. In de landen waar polygamie wordt toegestaan, is dit vaak alleen aan mannen toegestaan. Vrouwen kunnen hierdoor hun civiele en politieke rechten slechts beperkt uitoefenen.Omdat polygamie discriminerend is, verplicht het internationaal recht om polygamie te verbieden.


Het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen is een belangrijk verdrag in de strijd tegen polygamie. In de algemene aanbevelingen uit 1993 inzake dit Verdrag heeft het CEDAW-Comité expliciet naar de discriminerende werking van polygamie verwezen. Het comité stelt dat: “Polygame huwelijkssluiting is tegenstrijdig met het vrouwenrecht tot gelijkheid met de man, en kan zulke serieuze emotionele en financiële consequenties voor haar en haar nakomelingen hebben dat zulke huwelijken ontmoedigd en verboden dienen te worden.”Het Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), de Human Rights Council (HRC), het Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) en het Committee on the Rights of the Child (CRC) hebben alle geconcludeerd dat polygamie in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het belang van het kind.

Meer informatie

Indien je behoefte hebt aan juridisch advies of heb je nog geen advocaat of juridisch adviseur kijk dan bij:

 

Media

In de volgende televisie-uitzendingen werd er aandacht besteedt aan polygame huwelijken in Nederland;

 

 

Polygamie is het aangaan van een huwelijk met twee of meerdere partners. Dit kan een religieus huwelijk zijn en of…

Kindhuwelijken / huwelijksdwang

november 20, 2019 1:54 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Huwelijksdwang is het dwingen van partners tot een religieus (informeel) of wettelijk huwelijk tegen de zin van één of beide huwelijkskandidaten. Vaak worden de huwelijkskandidaten gedwongen door hun ouders of verwante familie. Dit gebeurt meestal op een manipulatieve, dwingende manier en kan gepaard gaan met geweld. Huwelijksdwang is een vorm van eergerelateerd geweld en is in strijd met de fundamentele mensenrechten. We spreken van een kindhuwelijk als er sprake is van een (gedwongen) huwelijk met een minderjarige partner.

Heb je nu direct hulp nodig, kijk dan hier.

Huwelijksdwang in Nederland?

Ook in Nederland komt huwelijksdwang voor, bijvoorbeeld bij Turkse, Marokkaanse, Surinaams- Hindoestaanse, Molukse, Iraakse, Iraanse, Somalische, Afghaanse, Pakistaanse, Koerdische, Chinese en Roma- gemeenschappen. In Nederland worden gevallen van huwelijksdwang nog niet geregistreerd, het is daarom lastig een schatting te maken van het probleem. Femmes for Freedom is daarom gestart met een meldpunt voor huwelijksdwang. Ben je zelf gedwongen tot een huwelijk of ken je iemand het slachtoffer is van huwelijksdwang, maak hier dan anoniem melding van!

Redenen voor huwelijksdwang

Huwelijksdwang komt wereldwijd voor en kent verschillende redenen. Vaak worden partners gedwongen tot huwelijken om de familie-eer hoog te houden, maar ook geld kan een belangrijke rol spelen. Sommige ouders regelen het huwelijk van hun kind om te voorkomen dat er, in hun ogen, een verkeerde partnerkeuze wordt gemaakt. Soms worden huwelijken al gearrangeerd nog voor dat het kind geboren is. De huwelijkskandidaat heeft op deze manier totaal geen inspraak in het kiezen van zijn of haar partner. Een gedwongen of opgedwongen huwelijk veroorzaakt vaak problemen. De partners kennen elkaar immers nog niet goed. Ruzie, misverstanden en huiselijk geweld liggen op de loer.

Aanpak huwelijksdwang

Femmes for Freedom vindt het belangrijk dat huwelijksdwang aangepakt wordt. Daarom is het prioriteit om professionals zoals advocaten, docenten en maatschappelijk werkers op een juiste manier voor te lichten en bewustwording te creëren. Is er bijvoorbeeld een leerling in de klas die vaak afwezig is? Of zie je dat een vrouw na haar huwelijk sociaal geïsoleerd raakt? Een reden om alert te zijn! Op de site van huiselijkgeweld.nl vindt je een lijst met signalen waaraan je huwelijksdwang kunt herkennen. Ook zijn er handige tips beschikbaar om huwelijksdwang onder jongeren bespreekbaar kan maken.

Wetgeving

Huwelijksdwang is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en het aanvullend ‘verdrag inzake de afschaffing van de slavernij, de slavenhandel en met slavernij gelijk te stellen instellingen en praktijken’ uit 1957. In dit verdrag is huwelijksdwang als een vorm van slavernij gedefinieerd. Ieder mens moet vrij zijn in zijn eigen partnerkeuze. Een huwelijk waartoe je gedwongen wordt is dus een aantasting van de mensenrechten. Ook in Nederland is huwelijksdwang strafbaar. op 1 juli 2013 is een wet in werking getreden die voorziet in de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en genitale verminking. Huwelijksdwang valt onder de strafbaarheid van het algemene dwangartikel van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. Daders kunnen maximaal 2 jaar gevangenisstraf krijgen. Om huwelijksdwang verder te voorkomen wordt het voortaan onmogelijk voor minderjarigen om te trouwen.

Hulp

Ken je iemand in je omgeving waarvan je het idee hebt dat zij gedwongen wordt te trouwen of vastzit in een gedwongen huwelijk? Hier een aantal tips:

 • Vraag aan haar of alles goed gaat en of je haar ergens mee kunt helpen? Biedt een luisterend oor voor haar problemen. Maar als zij aangeeft dat er niets aan de hand is of je hulp niet accepteert, is er verder niets wat je kan doen. Vertel haar verhaal ook nooit aan iemand door, als de betrokken vrouw dat niet wil.
 • Wat te doen als ze je hulp accepteert? Zet alle mogelijkheden op een rijtje en neem eventueel een volwassen persoon in vertrouwen. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn op school, je favoriete leraar of een maatschappelijk werker. Je kan ook contact opnemen met de politie, Bureau Jeugdzorg of het Steunpunt Huiselijk Geweld. Deze instanties hebben geheimhoudingsplicht en kunnen je adviseren en helpen.

Ben je zelf het slachtoffer van een gedwongen huwelijk of moet je tegen je wil in trouwen?

 • Neem iemand in vertrouwen. Dit kan een vriendin zijn of wellicht een professioneel vertrouwenspersoon zoals je mentor of een wijkagent.
 • Wees duidelijk tegen je familie en zeg nee tegen het huwelijk. Vertel alleen dat je met iemand wilt trouwen als je daar zelf ook achter staat. Stem ook niet in met een verloving. Maak duidelijk wat je wel graag wilt voor je toekomst bijvoorbeeld studeren en een leuke baan vinden. Ook kun je je familie vertellen dat gedwongen huwelijken verboden zijn en ingaan tegen mensenrechten. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in veel andere landen.

Het is belangrijk om een noodplan te maken indien je moet vluchten. Soms wordt je onverwacht gedwongen om te trouwen, bijvoorbeeld als je op vakantie in het buitenland bent. Daarom is het belangrijk je noodplan voor te bereiden. Meer informatie lees je hier.

 • Schrijf je verhaal op.
 • Schrijf je gegevens op.
 • Kopieer belangrijke papieren en gegevens.
 • Neem contact op met een Nederlandse ambassade (als je in het buitenland bent)
 • Maak twee enveloppen/usb-sticks met gegevens en laat er één achter bij een volwassen vertrouwenspersoon.

Als je dringend hulp nodig hebt kun je altijd contact opnemen met de volgende instanties:

Huwelijksdwang is het dwingen van partners tot een religieus (informeel) of wettelijk huwelijk tegen de zin van één of beide…

Huwelijkse gevangenschap

november 20, 2019 1:48 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter
Wat is huwelijkse gevangenschap?

Huwelijkse gevangenschap betekent dat vrouwen tegen hun wil gedwongen worden om getrouwd te blijven in een religieus huwelijk. In de situatie van huwelijkse gevangenschap zijn vrouwen (meestal) wel gescheiden uit een burgerlijk huwelijk naar het recht van het land van verblijf, terwijl zij niet kunnen scheiden uit het religieuze huwelijk of burgerlijk huwelijk naar het recht van het land van herkomst van een of beide partners, omdat hun echtgenoot hieraan niet meewerkt.

Bij huwelijkse gevangenschap gaat het om dwang en misbruik van macht. Huwelijkse gevangenschap is in strijd met de fundamentele mensenrechten en valt onder de strafbaarheid van het algemene dwangartikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. Nederland is hiermee het eerste land in de wereld dat huwelijkse gevangenschap als een strafbaar feit heeft gedefinieerd. Maar dit gaat nog niet ver genoeg. Op grond van mensenrechtenverdragen zoals het VN-Vrouwenverdrag- officieel de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) – kan een nieuwe wet in het Burgerlijk Wetboek worden opgenomen waarin staat dat na de ontbinding van het (Nederlands) burgerlijk huwelijk, het huwelijk naar het recht van het ander land ontbonden moet worden indien één van de partijen dit wenst. Deze algemene formulering en codificatie voorkomt zeer veel leed voor (vaak) de vrouw en is niet in strijd met onze liberale beginselen van het familierecht. Het niet codificeren van een bepaling ter voorkoming van huwelijkse gevangenschap in het Burgerlijk Wetboek is een aanmoediging voor de juridische ongelijkheid, gijzeling, onderdrukking van vrouwen en is in strijd met het CEDAW.

Huwelijkse gevangenschap in Nederland?

Ook in Nederland komt huwelijkse gevangenschap voor. Veel vrouwen van diverse leeftijd, etniciteit, culturele achtergrond en opleiding leven in huwelijkse gevangenschap. N.a.v. de publicaties in Vrij Nederland en NRC werd dit onderwerp door psychologen, maatschappelijk werk, sociale recherche, advocatuur herkend. Gevangen vrouwen die zich bij Femmes for Freedom melden, kennen binnen hun netwerk vaak nog andere vrouwen die in huwelijkse gevangenschap leven. Volgens gegevens van de NRC komt het in Nederland in de Joodse gemeenschap zo’n 20 keer per jaar voor. Naar schatting komt het in de islamitische gemeenschap vaker voor. Ook vrouwen uit andere religies hebben met dit stigma te maken. In de Rooms-Katholieke gemeenschap komt het bijna altijd voor dat de kerkelijke rechtbank, de Rota, niet meewerkt aan de nietigverklaring van het huwelijk. En in bijna alle stromingen van het Hindoeïsme is scheiden ook onmogelijk.

In Nederland worden gevallen van huwelijkse gevangenschap nog niet geregistreerd, het is daarom lastig een schatting te maken van dit probleem. Femmes for freedom is daarom gestart met een meldpunt voor huwelijkse gevangenschap. Ben je zelf een gevangen vrouw en heb je hulp nodig of ken je iemand die in huwelijkse gevangenschap leeft, maak hier dan anoniem melding van of neem direct contact op voor hulp.

Huwelijkse gevangenschap beëindigen

Huwelijkse gevangenschap wordt door de vrouwen, geestelijken, autoriteiten, hulpverlening en advocaten gezien als een onoplosbaar probleem. Begin jaren 80 heeft een Joodse vrouw voor het eerst via de Nederlandse rechter haar man gedwongen om van haar Joods te scheiden. De uitspraak in kort geding in de zaak van Shirin Musa LJN: BP8396, Rechtbank Rotterdam, 364739/ KG ZA 10-1018 is het eerste geval waarin een islamitische vrouw, via de juridische weg, zich uit haar religieus huwelijk heeft bevrijd. De Nederlandse rechter heeft in de zaak van Shirin Musa huwelijkse gevangenschap als een onrechtmatige daad aangemerkt. Veel vrouwen noch de hulpverlening zijn op de hoogte van de mogelijkheid van een dergelijk kort geding. Niemand begrijpt de eenzaamheid van vrouwen in huwelijkse gevangenschap. Er is weinig bekend over de vernederingen die deze vrouwen ondergaan, geen begrip voor hun angst, wanhoop en verdriet.

Noodzaak van religieus scheiden

Voor veel vrouwen is het belangrijk in het kader van haar sociale acceptatie om naast haar burgerlijke scheiding ook naar het religieus of statelijk recht van het land van herkomst te scheiden. Indien deze vrouw zonder naar religieus c.q. statelijk recht te scheiden naar Nederlands burgerlijk recht een tweede keer huwt, pleegt zij volgens de wetten van haar land van herkomst of verblijf overspel en bigamie. Met als gevolg sociale uitstoting binnen haar sociale omgeving. In islamitische landen kan dit bovendien zelfs tot ernstige strafrechtelijke vervolging van de vrouw leiden. In Iran worden overspelige vrouwen regelmatig ter dood veroordeeld. Verminking van het gezicht van de vrouw door middel van zoutzuur of het afsnijden van de neus is zelfs sociaal acceptabel in Afghanistan en Pakistan.

Wetenschappelijke erkenning van huwelijkse gevangenschap

Experts benadrukken het belang van een religieuze echtscheiding die door de sociale omgeving en het recht van het land van herkomst wordt erkend.  Het artikel van Mr. N.D. Spalter geeft een goed beeld over huwelijkse gevangenschap in het Joodse recht, het probleem van de agunah.

Verschillende varianten van huwelijkse gevangenschap

Femmes for Freedom heeft 4 varianten van huwelijkse gevangenschap geïnventariseerd. Omdat alle gevallen uniek zijn, zijn meer varianten van huwelijkse gevangenschap en combinaties van onderstaande varianten mogelijk. Ben of ken je een gevangen vrouw die hulp nodig heeft? Meld het ons via het meldpunt.

Variant 1 is de “lichtste” variant: monogame huwelijkse gevangenschap. Man en vrouw zijn naar Nederlands recht gescheiden, maar de man weigert haar een religieuze echtscheiding (of echtscheiding naar het statelijk recht van het land van herkomst) te geven. De vrouw kan door middel van een kort geding haar vrijheid uit het (religieuze) huwelijk afdwingen.

Variant 2 is polygame huwelijkse gevangenschap. Man en vrouw zijn naar Nederlands recht gescheiden, maar niet naar religieus (of statelijk) recht (van het land van herkomst). De man heeft vervolgens een tweede vrouw gehuwd, maar houdt zijn eerste vrouw in huwelijkse gevangenschap. De man pleegt bigamie (in sommige gevallen zelfs polygamie), wat hem naar religieus recht is toegestaan en naar burgerlijk recht mogelijk gemaakt wordt. Naar religieus recht is het voor de vrouw nog steeds niet gemakkelijk om van haar man te scheiden. Een man mag immers van het Jodendom en Islam met meerdere vrouwen getrouwd zijn en kan ondertussen de vrouw de “get” (Joodse scheiding) of islamitische verstoting weigeren. In sommige stromingen van het Hindoeïsme mag een man zelfs met 7 vrouwen trouwen. Gevaar en realiteit van deze variant bij islamitische vrouwen is de seksuele opeisbaarheid. De vrouw kan bij deze variant haar vrijheid door middel van een kort geding afdwingen.

Variant 3 is de zwaarste variant: internationale huwelijkse gevangenschap. Man en vrouw wonen in verschillende landen. De vrouw kan wel scheiden naar Nederlands recht. De man weigert haar echter een echtscheiding naar religieus recht (of statelijk recht van het land van herkomst). Deze vrouwen kunnen vaak niet geholpen worden. In sommige landen kunnen vrouwen dit wel bewerkstelligen, maar dit is niet gemakkelijk. Vaak moet zij jaren procederen in het land van herkomst om de verstoting te realiseren.

Variant 4 is het obstakel van de religieuze autoriteit. Man en vrouw zijn gescheiden naar Nederlands recht. De religieuze instantie werkt niet mee om het huwelijk nietig te verklaren of te ontbinden. Deze variant komt vooral voor in Rooms-Katholieke Kerk. Ook is het bekend dat Imams vaker niet meewerken aan de eenzijdige verstoting door de vrouw van de man op verzoek van de vrouw, de “Khul”.

Leeft u of kent u iemand die in huwelijkse gevangenschap leeft? Neem contact op met Femmes for Freedom.

Sociaal juridische effect van scheiden en huwelijkse gevangenschap

Een scheiding is voor iedereen een zwaar proces in vele opzichten: emotioneel, financieel, praktisch, sociaal en fysiek. Vrouwen die naast het burgerlijk huwelijk ook religieus gehuwd zijn en/of naar het recht van land van herkomst, moeten uit beide systemen scheiden. Deze vrouwen scheiden wel naar Nederlands recht, maar kunnen het vaak niet opbrengen om ook nog eens religieus en/of naar het recht van het land van herkomst te scheiden. De vrouwen die wel religieus c.q. naar dat recht willen scheiden, staan vaak alleen en stuiten op veel problemen en dichte deuren. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. Vrouwen kunnen niet verder met hun leven en kunnen zonder verregaande sociale consequenties geen nieuwe relatie meer aangaan. De vrouwen die wel een relatie zonder een dergelijke (religieuze) echtscheiding aangaan, worden als overspelige vrouwen beschouwd. Indien de Joodse vrouw die niet Joods gescheiden is, toch een relatie aangaat, worden de kinderen uit deze relatie Mamzerien genoemd. Een schande voor de vrouw en de Mamzerien die 9 generaties lang blijft gelden. Mamzerien mogen alleen met Mamzerien trouwen. De Joodse vrouw in huwelijkse gevangenschap blijft geketend aan het huwelijk, dit heet agunah.

In bepaalde islamitische gemeenschappen zijn de gevolgen ook ingrijpend: op het moment dat bijvoorbeeld een Pakistaanse of Afghaanse bruid door een mannelijk familielid wordt weggegeven, wordt haar ingefluisterd dat ze alleen in een lijkwade mag terugkeren naar het ouderlijk huis. In de beleving van de vader is het een wens dat zijn dochter tot haar dood lang en gelukkig met haar man leeft. Ongeacht of de man of de vrouw wil scheiden, blijft verzoening in religieuze gemeenschappen centraal staan en wordt vooral op de vrouw druk uitgeoefend om gehuwd en gehoorzaam te blijven.

Een gescheiden vrouw wordt als een “gebruikte” vrouw gezien. Zij is immers geen maagd meer en heeft een “mislukt” huwelijk op haar naam staan. De schaamte en schande van de vrouw die voor haar echtscheiding en haar recht vecht, en de druk van haar directe omgeving is enorm. Het belang van een religieuze echtscheiding is een eis van de sociale omgeving van de vrouw en het recht en de gewoonte van het land van herkomst om de vrouw haar rust en waardigheid terug te geven. Zij is dan wel een gescheiden en “tweedehandse vrouw” in de ogen van de gemeenschap, maar is dan wel het stigma van huwelijkse gevangenschap kwijt. Vrouwen in huwelijkse gevangenschap worden in het Hebreeuws “agunah”, de geketende vrouw, genoemd. In het Farsi “zinda bewaa”, de weduwe met een levende man. En in het Urdu en in het Hindi wordt zij “zinda dargor”, de levend begraven vrouw genoemd. Een moslimvrouw die zonder islamitische echtscheiding een relatie aangaat, wordt gezien als een overspelige vrouw. In de westerse wereld worden overspelige vrouwen niet strafrechtelijk vervolgd, in streng islamitische landen wel. Derhalve is het zeer belangrijk om ook naar de gewoonte en het recht van de islamitische landen/ het land van herkomst te scheiden.

Scheiden naar het recht of de gewoonte van een islamitisch land is niet alleen belangrijk voor de religieuze allochtone vrouw, maar ook voor de autochtone vrouw. Indien de autochtone vrouw een relatie aangaat en niet naar het recht of de gewoonte van haar echtgenoot is gescheiden, kan zij in het land van haar echtgenoot wegens overspel en eventueel bigamie vervolgd worden. Voor de autochtone vrouw is dit gegeven bijvoorbeeld belangrijk als zij kinderen heeft met een dubbele nationaliteit: de nationaliteit van de moeder en de vader, en zij vanwege de kinderen het land van de nationaliteit van de vader bezoekt.

Uiteraard zijn er vrouwen in religieuze gemeenschappen die na de scheiding een redelijk probleemloos bestaan leiden en die hertrouwen. Het probleemloos leven na de scheiding kan alleen als de directe omgeving de vrouw gesteund heeft en zij naar burgerlijk en religieus recht van haar man is gescheiden. Zij is dan volledig vrij om voor een tweede keer te huwen en wordt niet meer met haar ex-man geassocieerd.

Een ander aspect is het grote taboe op het procederen. Procederen is in veel culturen ook een taboe: “De vuile was mag nimmer in de openbare rechtbank aanhangig worden gemaakt.” Femmes for Freedom heeft contact gehad met vrouwen die wilden procederen en heeft deze vrouwen doorverwezen naar de advocaat die gespecialiseerd is in religieuze echtscheidingen. Helaas hebben bijna alle vrouwen uit angst en sociale druk van de familie zich teruggetrokken. Deze groep vrouwen wil Femmes for Freedom wijzen op de mogelijkheid van het bewerkstelligen van een huwelijksontbinding via arbiters, c.q. mediation, gespecialiseerde bemiddelaars die de man en de familie ertoe bewegen mee te werken aan de scheiding.

Vrouwen die in huwelijkse gevangenschap leven en die proberen om zichzelf te bevrijden, komen vaak bij religieuze autoriteiten terecht, de Kerk/kerkelijke rechtbanken, Rabbinale Rechtbanken, buitenlandse en ondergrondse Sharia Councils, of in de rechtbanken van het land van herkomst. Femmes for Freedom is tegen de overlevering en volledige afhankelijkheid van vrouwen van religieuze autoriteiten. Femmes for Freedom wil huwelijkse gevangenschap via het Nederlandse recht en internationale verdragen bestrijden en oplossen. Femmes for Freedom informeert vrouwen in huwelijkse gevangenschap dat er binnen het seculiere systeem een uitweg is voor hun huwelijkse gevangenschap door vrouwen te wijzen op mediation en motiveren en helpen om te procederen. Veel vrouwen kunnen het financieel niet opbrengen om een kort geding en/of mediation te bekostigen. Deze vrouwen kunnen via hun advocaat of juridisch adviseur financiële steun bij het Freedom Fund aanvragen.

Met uitzondering van de Joodse gemeenschap kennen andere religieuze gemeenschappen geen enkel gemeenschappelijk beleid, geen activistische beweging, geen hulpverlening, geen expertise, geen informatie en geen wetgeving.

Redenen van de man om de vrouw in huwelijkse gevangenschap te houden

Mannen die vrouwen in huwelijkse gevangenschap houden, kunnen allochtonen én autochtonen zijn.

Waarom houdt de echtgenoot de vrouw in huwelijkse gevangenschap? In de correspondentie met de advocaat van de vrouw voert de advocaat van de man namens zijn cliënt meestal “om moverende redenen” aan. De man kan om verschillende redenen de vrouw in huwelijkse gevangenschap houden: uit angst voor eerverlies in de eigen gemeenschap, vanwege geld, vanwege de kinderen, maar ook uit wraak, om de vrouw te treiteren en haar geen nieuw geluk te gunnen. In het geval van polygame huwelijkse gevangenschap kunnen daarnaast lust en status een rol spelen. Zelfs westerse rechtssystemen maken het de man mogelijk om de vrouw in huwelijkse gevangenschap te houden.

Mannen die vrouwen in huwelijkse gevangenschap houden, maken zich vaak schuldig aan chantage, polygamie, dreigen met of plegen van geweld/eerwraak, fysieke en emotionele mishandeling, diefstal, ontvoering van kinderen, en eisen de vrouw seksueel op. De burgerrechten van de vrouw wordt door de man geschonden en de vrouw wordt beperkt in haar bewegingsvrijheid. De fysieke en emotionele gezondheid van de vrouw wordt ook geschaad.

Femmes for Freedom rekent tot de daders van huwelijkse gevangenschap ook de vader, broer, sociale omgeving en de religieuze autoriteit die de vrouw niet wil helpen en de man steunt en zijn handelen gedoogd.

Omdat het een religieus huwelijk en/of een huwelijk naar het land van herkomst betreft, en alle casussen complex en uniek zijn, weet niemand hoe de vrouw uit het religieuze huwelijk en/of het recht van land van herkomst bevrijd kan worden, en kan de vrouw bij veel instanties en informele netwerken niet geholpen worden. De man kan in de meeste gevallen doorgaan met het dwarszitten en schaden van de vrouw op alle denkbare manieren. Het kenniscentrum Femmes for Freedom wil en kan deze vrouwen helpen.

Effect van scheiden en huwelijkse gevangschap op kinderen

Kinderen gaan ervan uit dat de ouders altijd bij elkaar blijven en zijn vaak loyaal aan beide ouders. Een echtscheiding is daarom heel erg ingrijpend in het leven van kinderen. Ze moeten psychisch en emotioneel goed begeleid worden en zijn gebaat bij een soepel verloop van de echtscheiding en een goede omgangsregeling. Bij een moeizame echtscheiding kunnen kinderen blijvende psychische, emotionele en sociale schade oplopen. Een SIRE-campagne vraagt aandacht voor de gevolgen van scheiden voor kinderen.

Kinderen van vrouwen in huwelijkse gevangenschap raken vaak één van de ouders voorgoed kwijt. Het komt voor dat de man de vrouw dwingt om het kind af te staan. Als de vrouw hertrouwt, mag ze in sommige culturen het kind niet meer zien. Of de man neemt zonder toestemming van de moeder het kind mee naar het land van herkomst. Het kind dat getuige is van huwelijkse gevangenschap, is in de meeste gevallen voor de rest van zijn/ haar leven getraumatiseerd. Kinderen die bij de moeder blijven, hebben vaak met een gebroken en sombere moeder te maken. Ze kunnen geen kind meer zijn en moeten de moeder emotioneel en praktisch steunen.

De kinderen van vrouwen die zonder religieuze echtscheiding en/of een scheiding naar het recht van het land van herkomst een nieuwe relatie aangaan, worden de kinderen van een overspelige vrouw genoemd, de kinderen van een “hoer”. De druk van dit stigma op het kind is enorm.

De kinderen van een Joodse vrouw die zonder Joodse echtscheiding toch een relatie aangaat en kinderen uit deze relatie krijgt, worden Mamzerien genoemd: deze vloek blijft 9 generaties lang op het nageslacht van de overspelige Joodse vrouw rusten. Mamzerien mogen alleen met Mamzerien trouwen.

Femmes for Freedom is er dus niet alleen voor het belang van de vrouw, maar ook voor het belang van het kind. Blije en vrije moeders kunnen kinderen goed opvoeden. Kinderen zijn de toekomst van de samenleving. John F. Kennedy: “Give me good mothers and I will give you a good nation.” Femmes for Freedom dient dus ook het belang van het kind en een gezonde samenleving.

Ideale eindsituatie

De ideale eindsituatie is dat vrouwen zich naar Nederlands recht, het recht van het land van herkomst en het religieuze recht bewust zijn van hun rechten en mogelijkheden, alsmede van alle negatieve gevolgen/ gevaren. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de geestelijke die het religieuze huwelijk sluit, kunnen een belangrijke rol spelen om huwelijkse gevangenschap te voorkomen. Vrouwen in huwelijkse gevangenschap moeten weten dat ze een keuze hebben en dat hun huwelijkse gevangenschap beëindigd kan worden. Femmes for Freedom gaat vrouwen aanmoedigen en helpen via mediation en om te procederen voor hun vrijheid. Op dit moment is huwelijkse gevangenschap naar Nederlands recht in de zaak van Shirin Musa erkend als een onrechtmatige daad en als een schending van de burgerrechten van de vrouw, namelijk de schending van het recht om (opnieuw) te huwen en het recht op family life. Femmes for Freedom is zich ervan bewust dat dit om één zaak gaat en gedurfde rechtspraak is. Femmes for Freedom is zich ervan bewust dat deze uitspraak niet automatisch betekent dat elke vrouw een geslaagd beroep kan doen op de onrechtmatige daad, het recht om te huwen en family life. Alle zaken zijn uniek en dienen van geval tot geval beoordeeld en gewogen te worden.

Wetgeving in Nederland

Femmes for Freedom heeft in 2012 een succesvolle politieke lobby gevoerd om de definitie van huwelijksdwang te verbreden met huwelijkse gevangenschap. Door inzet van Femmes for Freedom is huwelijkse gevangenschap nu erkend als geweld tegen vrouwen. Het belangrijkste bezwaar tegen het oorspronkelijke wetsvoorstel was  dat het begrip “huwelijksdwang” niet breed genoeg gedefinieerd was, waardoor huwelijkse gevangenschap erbuiten viel. Kennis, signalering en een betere wetgeving was de inzet van het amendement van Femmes for Freedom en dit is Femmes for Freedom gelukt! Op 1 juli 2013 is de wet huwelijksdwang, polygamie en genitale verminking in werking getreden. Dankzij het amendement Arib-Hilkens is in het wetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang, polygamie en genitale verminking uitgebreid met ‘huwelijkse gevangenschap’ en valt het daarmee onder de strafbaarheid van het algemene dwangartikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. Nederland is hiermee het eerste land in de wereld dat huwelijkse gevangenschap als een strafbaar feit heeft gedefinieerd. Maar dit gaat nog niet ver genoeg. Op grond van mensenrechtenverdragen zoals het VN-Vrouwenverdrag- officieel de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) – kan een nieuwe wet in het Burgerlijk Wetboek worden opgenomen waarin staat dat na de ontbinding van het (Nederlands) burgerlijk huwelijk, het huwelijk naar het recht van het ander land ontbonden moet worden indien één van de partijen dit wenst. Deze algemene formulering en codificatie voorkomt zeer veel leed voor (vaak) de vrouw en is niet in strijd met onze liberale beginselen van het familierecht. Het niet codificeren van een bepaling ter voorkoming van huwelijkse gevangenschap in het Burgerlijk Wetboek is een aanmoediging voor de juridische ongelijkheid, gijzeling, onderdrukking van vrouwen en is in strijd met het CEDAW.

Nederland heeft het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) geratificeerd. Ratificatie van het verdrag betekent verplichting tot actieve naleving van het verdrag. De Nederlandse staat is op grond van artikel 16 van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) verplicht om gelijke behandeling van vrouwen en mannen voor, tijdens en na het huwelijk te garanderen. In landen waar Nederlandse vrouwen bescherming, bevrijding en hulp nodig hebben willen we consulaire bijstand en druk. Dit naar voorbeeld van de British Council, die vrouwen in het land van herkomst of verblijf wel bevrijden en helpen.

De ideale eindsituatie is dat discriminatie jegens vrouwen, ook in de privé-sfeer, niet meer voorkomt en dat het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) in woord en daad door IEDEREEN wordt nageleefd. Dat vrouwen op voet van gelijkheid met mannen kunnen genieten van hun rechten en vrijheden op politiek, sociaal, cultureel, burgerlijk, seksueel, economisch vlak of welk terrein dan ook. Dat mannen moeten meewerken aan een echtscheiding binnen alle denkbare rechtssystemen. Dit doel kan bereikt worden door huwelijkse gevangenschap nationaal en internationaal als geweld tegen vrouwen erkend te krijgen. Dit is de ultieme prikkel voor de man om zijn medewerking te verlenen aan de (religieuze) echtscheiding. c

Het is belangrijk dat er een inventarisatie plaatsvindt waardoor inzicht ontstaat in het aantal vrouwen dat in huwelijkse gevangenschap leeft en hun specifieke casussen. Zie hiervoor het meldpunt.

Samenwerken en stelling nemen tegen huwelijkse gevangenschap

Om huwelijkse gevangenschap te voorkomen en op te lossen, is brede samenwerking nodig met advocatuur, mediators, notariaat, politici, maatschappelijk werk, psychologen, slachtofferhulp, sociale rechercheurs, ministeries, wetenschappers, provincies, gemeenten, vrouwenorganisaties, migrantenorganisaties, vakbonden, religieuze organisaties, opleidingsinstanties, het openbaar ministerie, media etc. Want om een front tegen huwelijkse gevangenschap te vormen, is samenwerking met veel partners en de genoemde beroepsgroepen noodzakelijk.

Televisie-item Belgische televisie: http://www.rtbf.be/info/societe/detail_pays-bas-femmes-prisonnieres-de-leur-mariage-religieux?id=9174804

Genitale verminking

november 20, 2019 1:44 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

Bij VGV worden de vrouwelijke geslachtsorganen op verschillende manieren verminkt. Nederland kwam in de jaren negentig in aanraking met vrouwenbesnijdenis met de komst van vluchtelingen uit Afrika. Hoewel de besnijdenissen in Nederland verboden zijn, worden jaarlijks nog ongeveer 50 meisjes  in Nederland besneden. Bovendien ondervinden duizenden Nederlandse vrouwen, vooral van Afrikaanse afkomst, diverse problemen doordat ze besneden zijn.

Redenen besnijdenis

Hoewel sommige deskundigen wijzen in de richting van godsdienst, lijkt vrouwenbesnijdenis vooral cultureel ingebed te zijn. Een veel voorkomende reden is het behouden van de maagdelijkheid van het meisje. Zodra meisjes gaan menstrueren worden ze gezien als vrouw. In sommige culturen worden meisjes echter op zeer jonge leeftijd besneden, als ze rond de vijf of zes jaar oud zijn. De meest extreme vormen van vrouwelijke genitale verminking (infibulatie) garandeert de maagdelijkheid van de vrouw. Het verwijderen van de clitoris zorgt bovendien voor het verdwijnen van seksueel genot, alleen op die manier zouden vrouwen zichzelf in bedwang kunnen houden. Onbesneden meisjes worden in verschillende Afrikaanse en Aziatische culturen gezien als onrein en onhuwbaar. Voor een compleet overzicht van de landen waar vrouwenbesnijdenis voorkomt verwijzen we u door naar deze site.

Vormen van vrouwenbesnijdenis

De World Health Organization (WHO) onderscheidt vier verschillende vormen van vrouwenbesnijdenis.

 • Clitoridectomie
  Het verwijderen van de clitoris in zijn geheel of een gedeelte daarvan. Het wegsnijden van een klein gedeelte of de voorhuid van de clitoris wordt ook wel Sunna genoemd.
 • Excisie
  Bij deze vorm van vrouwenbesnijdenis worden de clitoris en de kleine schaamlippen geheel of gedeeltelijk verwijderd. Bovendien worden soms de grote schaamlippen ook verwijderd.
 • Infibulatie
  De meest heftige vorm van vrouwenbesnijdenis waarbij de clitoris meestal wordt verwijderd. Daarna worden de kleine en/of de grote schaamlippen dichtgenaaid waardoor er nog maar een kleine opening overblijft om te plassen en menstrueren.
  Tijdens de huwelijksnacht wordt de opening iets vergroot waardoor er geslachtsgemeenschap plaats kan vinden. Tijdens de bevalling wordt de opening nog groter gemaakt voor de geboorte. Na de geboorte wordt de vrouw echter weer dichtgemaakt, dit wordt ook wel defibulatie genoemd.
 • Niet geclassificeerd; alle andere vormen van vrouwelijke genitale verminking zonder een medische reden. Bijvoorbeeld prikken, kerven, schrapen, piercen en wegbranden.

Gevolgen van vrouwenbesnijdenis

Als meisjes op jonge leeftijd besneden worden brengt dat grote risico’s met zich mee. Vooral omdat dit vaak zonder verdoving en met onsteriele voorwerpen wordt uitgevoerd. Vrouwen die infibulatie hebben ondergaan hebben de meeste klachten.

Directe gevolgen:

 • Extreme pijnen, vooral als de besnijdenis onverdoofd wordt uitgevoerd
 • Pijn bij het plassen. Bij infibulatie ophoping van de urine omdat de urine er alleen maar met kleine druppeltjes uit kan.
 • Grote kans op infecties. Zeker als de ingreep met onsteriele voorwerpen wordt uitgevoerd.
 • Hevige bloedingen en bloedarmoede

Indirecte gevolgen:

 • Extreme menstruatiepijnen. Doordat het bloed de vagina maar heel langzaam kan verlaten.
 • Urineweginfecties en ophoping.
 • Chronische pijn in de onderbuik.
 • Onvruchtbaarheid door infecties.
 • Verhoogd risico op HIV- infectie.
 • Moeizame seksuele gemeenschap.
 • Angst en depressie.

Juridisch Perspectief

Alle vormen van vrouwelijke genitale verminking zijn verboden in Nederland. In het strafrecht is vgv opgenomen in de wetgeving rondom kindermishandeling. De maximale gevangenisstraf die hierop staat is 12 jaar. Ook kan er een geldboete opgelegd worden van maximaal €76,000. Wanneer de verminking wordt uitgevoerd door de ouders of voogd van het meisje zelf, kan deze straf met een derde verhoogd worden. Ook mensen die helpen tijdens de verminking, opdracht geven, er voor betalen of anderszins betrokken zijn, zijn strafbaar. Deze handelingen worden in het Nederlands strafrecht gezien als uitlokking, medeplichtigheid of mededaderschap.

Internationaal
Ook wanneer de verminking in het buitenland heeft plaatsgevonden, zijn er in Nederland strafrechtelijke gevolgen wanneer het slachtoffer de Nederlandse nationaliteit heeft of een geldige verblijfsstatus heeft. Dit geldt ook wanneer de dader niet in Nederland verblijft of een andere nationaliteit heeft.

Zorgprofessionals
Zorgverleners mogen niet meewerken aan de verminking, noch aan het opnieuw dichtnaaien van de vrouwelijke geslachtsdelen, bij minderjarige of meerderjarige vrouwen. Artsen, verpleegkundigen of ander zorgpersoneel dat alsnog meewerkt aan genitale verminking kan berecht worden op basis van het medisch tuchtrecht.

Hulp

Bent u werkzaam in de zorg of het onderwijs en wilt u meer informatie over vrouwenbesnijdenis. We verwijzen u graag door.

 • Voor meer informatie verwijst Femmes for Freedom u graag door naar Pharos (doorlinken naar Pharos.nl) het kenniscentrum dat in Nederland over vrouwenbesnijdenis gaat. Ook op het Focal Point meisjesbesnijdenis is er veel materiaal beschikbaar voor professionals in de gezondheidszorg, maatschappelijk werk en het onderwijs.
 • U kunt Pharos mailen via focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl
 • Meisjesbesnijdenis is een ernstige vorm van kindermishandeling. Er bestaat daarom handelingsprotocol en meldpunt.

Meisjesbesnijdenis is verboden in Nederland en daarom strafbaar. Als je zelf dringend hulp nodig hebt kun je altijd contact opnemen met de volgende instanties:

 • Sense, voor vragen over je lichaam, seksualiteit en voorbehoedsmiddelen: 0900 402 40 20
 • Informatie over spreekuren voor hulp bij VGV
 • Veilg Thuis 24/7: 0800-2000
 • In het buitenland is het Ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor hulp aan alle Nederlanders. Ze zijn 24/7 bereikbaar via +31 247 247 247

Verdere Informatie

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) Bij VGV worden de vrouwelijke geslachtsorganen op verschillende manieren verminkt. Nederland kwam in de jaren negentig…

Eergerelateerd en huiselijk geweld

november 20, 2019 1:41 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Eer is een ingewikkeld begrip. Het kan betrekking hebben op trots of status, maar het kan ook slaan op seksuele eer of familie-eer. Vooral in culturen rondom de Middellandse Zee, het Midden Oosten, Zuid- en Centraal Azië speelt familie-eer een belangrijke rol. Maar ook in de orthodox-christelijke, Hindoestaanse Roma cultuur spreekt men over aantasting van eer van de familie. Eer gerelateerd geweld is een vorm van huiselijk geweld, maar behoeft een specifieke aanpak vanwege de complexiteit. Als één familielid iets oneervols doet, verlies de hele gemeenschap zijn eer. Het familielid dat zijn of haar eer is verloren, wordt regelmatig het slachtoffer van geweld of wraak. Deze vorm van wraak wordt ook wel aangeduid met de term eerwraak of eer gerelateerd geweld. Vaak zijn slachtoffers vrouwen waarvan de familie vindt dat de (seksuele) eer is aangetast. Maar ook (homoseksuele) mannen zijn regelmatig het slachtoffer van eerwraak.

Seksuele eer en controle

Behoud van de seksuele eer wordt in veel culturen, vooral voor vrouwen, zeer belangrijk gevonden. Vrouwen dienen zich kuis en behoudend te gedragen. Bovenal dient zij maagd te blijven. Doen zij dit niet, en er wordt in de gemeenschap over geroddeld, is er sprake van eerverlies. Controle door mannelijke familieleden, zoals vader, broers en neven speelt hierbij een cruciale rol. Het is de taak van de mannen in de familie het meisje in de gaten te houden. Soms nemen zij hun rol zo serieus en laten het meisje nauwelijks alleen naar buiten gaan.

Eerverlies

Als een familielid de eer heeft aangetast door zogenaamd wangedrag worden er vaak maatregelen genomen. De vrijheid van het meisje dat een “overtreding” heeft begaan wordt beperkt, waardoor ze nauwelijks nog naar school mag. Regelmatig worden ook jongens en meisjes teruggestuurd naar het land van herkomst om heropgevoed te worden. Bovendien worden familieleden die de eer hebben aangetast mishandeld, genegeerd en verwaarloosd. Een roddel over de ontmaagding van een meisje is soms al genoeg voor een gedwongen huwelijk, verstoting of een maagdenvlieshersteloperatie. Meisjes die buiten het huwelijk zwanger zijn geworden worden soms gedwongen geaborteerd.

Eerherstel

De vormen van eer gerelateerd geweld zijn zeer divers. We spreken van eerwraak bij alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld in zaken rondom eeraantasting. Doel van deze acties is het herstellen van de eer. Soms gebeurt dit door het familielid te verstoten en te negeren of door het verzorgen van een financiële tegemoetkoming. Vaker komt er echter dwang, chantage, en geweld bij kijken. Er zijn gevallen bekend waarbij een verkracht meisje werd vermoord, in dat geval spreken we over eermoord. Veel vormen van eerwraak zijn niet toegestaan in Nederland en daarom strafbaar, voor meer informatie hier over kun je vinden op de volgende site.

Hulp

Ben je slachtoffer van een eerkwestie of ken je iemand die risico loopt op eerwraak? Femmes for Freedom hoopt dat je iets hebt aan de volgende tips;

 • Neem iemand in vertrouwen. Dit kan een vriendin zijn of wellicht een professioneel vertrouwenspersoon zoals je mentor, een maatschappelijk werker of een wijkagent. Je kan ook contact opnemen met Bureau Jeugdzorg of het steunpunt Huiselijk Geweld. Deze instanties hebben geheimhoudingsplicht en kunnen je adviseren of helpen.
 • Wordt je door je vader, broers of andere familieleden zo erg gecontroleerd dat je je niet meer vrij voelt? Ga het gesprek met ze aan! Het is begrijpelijk dat ze het beste voor je willen, maar het is niet de bedoeling dat je hierdoor belemmerd wordt in je ontwikkeling. Bovendien kun je afspraken maken op basis van vertrouwen. Verbetert de situatie niet? Bureau Jeugdzorg of Meldpunt Kindermishandeling kan je helpen. Bovendien kun je terecht op deze site. Op deze site kun je meer informatie vinden over familie-eer, bovendien kun je chatten met lotgenoten en ervaringen uitwisselen
 • Je kunt natuurlijk altijd aangifte doen bij de politie. Denk hier alleen wel goed over na. Je familie zal niet je niet in dank afnemen dat je buitenstaanders bij een familiekwestie betrekt. Soms is er hierdoor geen weg terug. Overweeg altijd al je opties en vraag advies bij de eerder genoemde instantie.
 • Regelmatig worden slachtoffers in eerkwesties achtergelaten in het land van herkomst. Zit jij in de knoei als het gaat om familie-eer en ga je binnenkort op vakantie? Het is belangrijk om een noodplan te maken indien je moet vluchten. Daarom is het belangrijk je noodplan voor te bereiden.
 • Schrijf je verhaal op.
 • Schrijf je gegevens op.
 • Kopieer belangrijke papieren en gegevens.
 • Neem contact op met een Nederlandse ambassade (als je in het buitenland bent)
 • Maak twee enveloppen/usb-sticks met gegevens en laat er één achter bij een volwassen vertrouwenspersoon.

Kijk voor meer informatie over het noodplan op de site van Meldpunt Huiselijk Geweld

Als je dringend hulp nodig hebt kun je altijd contact opnemen met de volgende instanties:

 • Het Advies- en steunpunt Huiselijk Geweld: 0900-1262626
 • De Kindertelefoon: 0800-0432
 • Politie: 0900-8844 In het geval van mogelijke eerkwesties kunt je vragen naar de contactpersoon eer/ Unit MEP
 • In geval van nood: 112

Interessante sites

Wil je meer weten over eerwraak? Bezoek dan de volgende sites

Eer is een ingewikkeld begrip. Het kan betrekking hebben op trots of status, maar het kan ook slaan op seksuele…

Gedwongen achterlating

november 20, 2019 1:37 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Gedwongen achterlating van vrouwen en kinderen door de echtgenoot en vader in het land van herkomst, is een reëel probleem. Het komt voor bij problemen in het huwelijk, of als er angst is voor de Nederlandse cultuur en opvoeding. Gedwongen achterlating van vrouwen en kinderen komt vaak voor tijdens de zomervakantie. Vrouwen en kinderen die zonder reisdocumenten worden achtergelaten in het land van herkomst leven in nare en afhankelijke situaties. De kinderen kunnen niet meer naar de vertrouwde school in Nederland, de vrouwen zitten in het land gevangen omdat de man niet alleen de papieren van zijn vrouw heeft afgenomen, maar ook niet van haar gescheiden is volgens Nederlands recht en het recht in het land van herkomst.

Heb je direct hulp nodig, klik dan hier.

Wat kan je doen?

Niemand kan en mag tegen de eigen wil achtergelaten worden. Vrouwen en kinderen die gedwongen achtergelaten worden, worden ongelijk behandeld en zijn bestolen van hun reisdocumenten. Achtergelaten vrouwen en kinderen zijn slachtoffer van diefstal en hun fundamentele mensenrechten worden geschonden.

Hoe voorkom je achtergelaten te worden:

 • Zorg ervoor dat je persoonlijke documenten altijd in orde zijn en maak altijd meerdere kopieën van de volgende documenten: geldige verblijfsvergunning, paspoort, huwelijksakte, belangrijke adressen en telefoonnummers. Geef je originele, persoonlijke documenten nooit zomaar weg. Geef een kopie van je documenten aan iemand die je vertrouwt en geef je verblijfsvergunning nooit in bewaring.
 • Neem iemand in vertrouwen en vraag om hulp als je gedwongen achterlating voelt aankomen.
 • Schrijf altijd het adres van de Nederlandse ambassade op als je op vakantie gaat en bang bent om achtergelaten te worden.

Wat kan je doen als je achtergelaten bent?

 • Meld je zo snel mogelijk bij de Nederlandse ambassade via het noodnummer van het Ministerie van Buitenlandse Zaken via het nummer +31 247 247 247
 • Ben je gedwongen achtergelaten in Marokko? In dit boekje kan je alle belangrijke informatie vinden.
 • Doe aangifte van je gestolen documenten en probeer met hulp van de politie je documenten terug te krijgen.
 • Vraag een nieuw paspoort aan bij de locale autoriteiten en vraag een retourvisum aan bij de Nederlandse ambassade Als je Nederlandse paspoort is gestolen, kan je een noodpaspoort aanvragen bij de Nederlandse ambassade. Dit heet een laisser-passer.
 • Je moet je achterlating ook per brief melden bij de IND. Stuur deze brief altijd per aangetekende post. De IND heeft een speciale brochure uitgebracht over huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating met betrekking tot de verblijfsvergunning . Je kan deze folder hier downloaden.
 • Als je nog steeds in het bezit bent van je paspoort en verblijfsvergunning, dan kan je zelf naar Nederland reizen.

Andere tips

 • Als je in Marokko bent achtergelaten, kan je in in dit boekje alle belangrijke informatie vinden.  Vrouwen en kinderen die in Turkije zijn achtergelaten, kunnen hier informatie vinden.
 • Heb je minderjarige kinderen en wil je je kinderen meenemen naar Nederland? Je hebt dan toestemming nodig van de vader om hen in je paspoort op te nemen. Als de vader niet wil meewerken, is dit een probleem. Als de kinderen de Nederlandse nationaliteit hebben, kan je de toestemming van de vader vervangen door toestemming te vragen aan de Nederlandse rechter. Voor kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit moet je contact opnemen met een advocaat in het land van herkomst of verblijf.
 • Bespreek met een advocaat de mogelijkheden van een echtscheiding volgens Nederlands recht en/ of recht van het land van herkomst. Je moet ook denken aan voogdij en verzorging van de kinderen en kinder-en partneralimentatie. Dit kan je in het land doen waar je bent achtergelaten, maar ook bij terugkeer in Nederland.

Tips voor als je terug bent in Nederland

 • Je hebt een veilige verblijfsplaats nodig. Op deze site kan je organisaties vinden die je kunnen helpen.
 • Kijk voor meer informatie over het noodplan op de site van voor een veilig thuis. Als je dringend hulp nodig hebt kun je altijd contact opnemen met de volgende instanties:
 • Veilig Thuis: 0800-2000 of vanuit het buitenland +31-703119007
 • De Kindertelefoon: 0800-0432
 • Politie: 0900-8844
 • In geval van nood: 112
 • Landelijk knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating: 070-3454319
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken (24 uur per dag bereikbaar): +31 247 247 247
 • Regel een advocaat die een zelfstandige verblijfsvergunning voor je regelt, een echtscheidingsprocedure start naar Nederlands recht en/of recht van het land van herkomst. Ook moet je een procedure starten voor een voogdijregeling, verzorging van de kinderen en kinder-en partneralimentatie.
 • Neem contact op met de gemeente om een bijstandsuitkering aan te vragen. Maatschappelijk werkers kunnen je ook helpen.
 • Heb je nog vragen? Ben je niet geholpen? Neem contact op met Femmes for Freedom via het meldpunt of contactformulier.

Gedwongen achterlating van vrouwen en kinderen door de echtgenoot en vader in het land van herkomst, is een reëel probleem.…