Archiven

Reactie op artikel Trouw “De Nederlandse islam is niet in beton gegoten”

februari 22, 2019 8:09 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Eerder deze week publiceerde Trouw een interview met Prof. Dr. Thijl Sunier over de islam in Nederland. Het punt dat hij leek te willen maken was; moslims zijn ook net  mensen. Waarom hij deze noodzaak zag en wat de relevantie van zijn onderzoek is, zullen we niet proberen te beantwoorden. We willen ons graag onthouden van valse aannames. Een kwaliteit die Prof. Dr. Sunier niet deelt. In het artikel deed hij meerdere aannames over Femmes for Freedom en haar directeur, Shirin Musa. Zo zou mw. Musa een islamcriticus zijn en zou Femmes for Freedom contraproductief te werk gaan door niet met moslims te willen samenwerken. De aannames die worden gedaan door de hoogleraar en de auteur van het artikel berusten enkel op stemmingmakerij.

Islamcriticus 

We kunnen best opnieuw uitleggen dat Shirin Musa geen islamcriticus is maar vrouwenrechtenactiviste, dat Femmes for Freedom met iedereen samenwerkt en dat we opkomen voor de rechten van alle vrouwen en meisjes. Wij komen regelmatig op voor Hindoestaanse meisjes en vrouwen. Dit maakt van mw. Musa geen hindoecriticus. Maar, Femmes for Freedom wil zich niet steeds opnieuw moeten verantwoorden of verklaren. Femmes for Freedom wil gewoon haar werk kunnen doen. Dat werk bestaat uit het begeleiden en adviseren van vrouwen die te maken krijgen met diverse vormen van onvrijheden en geweld, het maatschappelijk en politiek agenderen van de problemen waar deze doelgroep mee te maken krijgt en het verbeteren van rechtspositie door lobby, voorlichting, diverse projecten en onderzoek.

Femmes for Freedom werkt met alle juridische en democratische middelen aan vrouwenrechten, binnen de kaders van de Nederlandse wet. Voor alle vrouwen, religieus of ongelovig, met alle partijen,  van links naar rechts en zelfs met imams die vrouwen naar Femmes for Freedom doorverwijzen. Ons werk is dus niet het reageren op onwaarheden, onze goede naam verdedigen en al helemaal niet lekker in ons hokje blijven zitten. Het steekt dan om altijd als moslimactivist, moslimfeminist of moslim-directeur te worden weggezet. Waarom gaat in de beeldvorming de religie altijd voor de menselijkheid?

Gemeente Rotterdam

(h)Echt Verbonden is tot stand gekomen door een motie van Tanya Hoogwerf. Femmes for Freedom heeft gelobbyd en bijgedragen aan deze motie en de gemeente in 2016 financiele middelen voor de invulling van deze motie aangeboden. De gemeente heeft uiteindelijk om onduidelijke redenen gekozen voor de samenwerking met andere partners, zoals een advocatenkantoor  uit Utrecht dat voor sharia councils is, een moslimorganisatie  die enkel soennitische moslims vertegenwoordigd en met Thijl Sunier samenwerkt, en andere religieuze leiders die gebaat zijn bij patriarchale leefregels omdat hun positie daarbinnen onaantastbaar is. Dat was niet het idee van mevrouw Hoogwerf en niet dat van Femmes for Freedom. Waar (h)Echt Verbonden slachtoffers maar weinig handelingsperspectieven geeft, doen eerdere publicaties van Femmes for Freedom dat wel. Het Nederlands recht biedt voldoende voorzieningen om niet naar sharia councils te hoeven gaan. Deze mogelijkheden, alle wetswijzigingen en voorzieningen zijn er gekomen door intensieve lobby van Femmes for Freedom en de onvermoeibare inzet van lokale en landelijke politici.

LHBTI+ emancipatie wordt vandaag de dag ook niet besproken noch bekrachtigd met de ondertekenaars van de Nashville verklaring. Maar orthodoxe moslimmannen en wetenschappers mogen wel beslissen over de emancipatie, vrijheden en het levensgeluk van vrouwen uit islamitische culturen. Om deze emancipatie, het recht om te zoenen en verliefd te worden aan te kaarten was al eerder een campagne gestart in Rotterdam; “In Nederland kies je je partner zelf” . Anders dan wat studeerkamerwetenschapper en verspreider van feitelijke onjuistheden (nepnieuws/ fake news) Thijl Sunier in Trouw beweert, was ook dit project geen initiatief van moslimorganisaties. Deze bleven ver weg van de campagne. De campagne was een idee van Femmes for Freedom en kwam tot stand uit een samenwerking van Femmes for Freedom, Dona Daria en de Gemeente Rotterdam. Het initiatief was genomen door Femmes for Freedom samen met toenmalig wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam).

Als organisatie zijn wij het inmiddels gewend om zowel uit extreem-linkse hoek als extreem-religieuze hoek aanvallen te krijgen, maar dat de recente Trouw publicatie en Thijl Sunnier hier ook aan bijdragen, maakt ons werk nog moeilijker en gevaarlijker.

We roepen bij deze op aan wetenschappers als Thijl Sunier, aan journalisten zoals van Marije van Beek en aan ieder ander van wie we steeds verantwoording moeten afleggen, om verder te kijken dan het eigen hokje breed is. 

Eerder deze week publiceerde Trouw een interview met Prof. Dr. Thijl Sunier over de islam in Nederland. Het punt dat hij leek…

Campagne “Groningen viert de liefde!”

februari 11, 2019 9:46 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Dankzij een initiatief en bijbehorende motie van twee inwoners van de gemeente Groningen wordt vanaf 12 februari de liefde gevierd in Groningen. Met een sterke maar ook kwetsbare beeldcampagne laten de initiatiefnemers zien dat liefde universeel is, ongeacht afkomst, religie, leeftijd, gender of seksualiteit.

De motie “Zonder zichtbaarheid geen acceptatie” werd op 11 juli 2018 unaniem aangenomen door de Groningse raad. Deze motie riep op tot een brede campagne om vrije partnerkeuze bespreekbaar te maken en zichtbaarheid te geven aan alle vormen van liefde. Micha Boon en Ronald Schurer: “Nú is het tijd voor een Groningse beeldcampagne om de liefde en de vrijheid te vieren. Zonder zichtbaarheid kan er immers geen sprake zijn van acceptatie”.

In korte tijd wisten de initiatiefnemers tal van maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen voor zich te winnen. Samen met Femmes for Freedom en het COC Groningen-Drenthe en ondersteund door de gemeente, hebben Micha Boon en Ronald Schurer de afgelopen maanden gewerkt aan de verwezenlijking van de motie. De campagne “Groningen viert de liefde!” is daarvan het resultaat.
Deze krachtige beeldcampagne geeft een kijkje in de relatie van anderen. Intieme momenten worden afgebeeld, verliefde blikken vastgelegd, en de eigenheid van de stellen staat centraal in de beelden gemaakt door fotograaf Inge Nicolai. De beelden worden vergezeld van korte verhalen, opgeschreven door schrijver Iris Engelsman. Deze verhalen zijn terug te lezen op datisgroningen.com, een digitaal platform voor diversiteit in de stad. De campagne is een uitnodiging aan de stad om vrij naar de liefde te kijken, om stereotypen links te laten liggen en om de stellen in het hart te sluiten. De initiatiefnemers hopen op een duurzame dialoog met alle inwoners.

Activiteiten

Om die dialoog op te starten wordt de campagne op 14 februari feestelijk gelanceerd met een debat georganiseerd door Studium Generale. Het debat gaat over Onbegrensde Liefde en staat onder leiding van Karin Sitalsing. Bij het debat zijn o.a. aanwezig Shirin Musa, directeur van Femmes for Freedom, Mark Hommes, docent en psycholoog aan de Open Universiteit en Matty Metzlar, pastor bij het Groninger studentenpastoraat. Ook de liefdeskoppels, die centraal staan in de campagne, zijn aanwezig. Kaarten voor de bijeenkomst zijn verkrijgbaar via sggroningen.nl.

Op donderdag 14 februari tussen 13.00-17.00 uur helpt schrijfster Lieke van den Krommenacker jou met haar typemachine aan de meest ontroerende of grappige liefdesbrief. Ook zet fotograaf Siese Veenstra je in een romantische setting op de foto met je grote liefde. Of het nu je beste vriend, dochter, geheime minnaar, buurman of levenspartner is. Inwoners zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst van “Groningen viert de liefde!” in het Groninger Forum aan de Oude Boteringestraat 18.

Op de locatie Marie Kamphuisborg van de Hanzehogeschool Groningen is de expositie “Groningen viert de liefde!” ingericht. De expositie, bij de Academie voor Sociale Studies, aan het Zernikeplein 23 is vrij toegankelijk en bestaat uit de verhalen en foto’s van de stellen die onderdeel uitmaken van de campagne.

Instellingen, bedrijven of particulieren die graag aandacht willen besteden aan de campagne, kunnen posters afhalen bij Link050 aan de Oude Ebbingestraat 55.

Dankzij een initiatief en bijbehorende motie van twee inwoners van de gemeente Groningen wordt vanaf 12 februari de liefde gevierd…

Kamervragen SP m.b.t. As Soennah Moskee en maagdenvliesherstelmogelijkheden

februari 6, 2019 4:49 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de ministers van SZW, VWS en voor Rechtsbescherming over vrouwenbesnijdenis

1

Wat is uw oordeel over het handhavingsverzoek van Femmes for Freedom tegen de As-Soennah moskee in Den Haag, vanwege het verstoren van de openbare orde door het schenden van fundamentele democratische waarden, onder andere geuit door de aanbeveling om over te gaan tot vrouwenbesnijdenis? (1)

2

Deelt u de mening dat elke aanbeveling om over te gaan tot vrouwenbesnijdenis fel moet worden bestreden?

3

Gaat u het handhavingsverzoek opvolgen? Zo niet, waarom niet?

4

Gaat u realiseren dat hersteloperaties na vrouwelijke genitale verminking vergoed worden uit het basispakket? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bekend met het fenomeen maagdenvliescontrole? Bent u in het kader van deze controles ook bekend met de richtlijnen van VN Vrouwen, VN Mensenrechten en de WHO,  die deze controles aanwijzen als schending van vrouwen- en meisjesrechten en als gender based discriminatie?

6

Hoe oordeelt u over het groeiende aanbod aan maagdenvliesherstelmogelijkheden, zoals pillen en operaties?

(1) https://www.femmesforfreedom.com/femmes-for-freedom-verzoekt-burgemeester-krikke-op-world-zero-tolerance-day-for-fgm-tot-sluiting-as-soennah-moskee-en-start-de-actie-reddevagina/

 

Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de ministers van SZW, VWS en voor Rechtsbescherming over vrouwenbesnijdenis 1 Wat is…

Verzoek tot sluiting As-Soennah Moskee

februari 5, 2019 8:38 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Femmes for Freedom verzoekt Burgemeester Krikke tot sluiting As-Soennah Moskee

Femmes for Freedom begint vandaag, op International Zero Tolerance Day for FGM de actie #RedDeVagina. Femmes for Freedom dient een handhavingsverzoek (zie PDF) in waarin zij burgemeester Krikke verzoekt over te gaan tot sluiting of het nemen van andere handhavingsmaatregelen met betrekking tot de As-Soennah Moskee. Dit verzoek doet Femmes for Freedom omdat strafbare feiten zoals het aanbevelen van vrouwenbesnijdenis, geweld tegen vrouwen, het stenigen van overspeligen, polygamie, maar ook de onderdrukking van vrouwen zijn gepropageerd en met deze uitspraken onze democratie en veiligheid op het spel staan.

De uitspraken in deze uitzending van Nieuwsuur waren al eerder reden voor Femmes for Freedom om aangifte te doen tegen het bestuur van de As-Soennah Moskee wegens opruiing en aanzetten tot geweld. Het track record van de moskee laat zien dat deze video’s en uitspraken geen losstaande incidenten zijn, maar een consequent gevaarlijk patroon. Daarom vraagt Femmes for Freedom de burgemeester de moskee te sluiten of het nemen van andere handhavingsmaatregelen en de openbare orde te herstellen. Door sluiting hoopt Femmes for Freedom dat de ondemocratische en het gewelddadige gedachtegoed van de moskee zich niet verder kan verspreiden. Het draagvlak voor dit handhavingsverzoek is groot. Femmes for Freedom had de kosten voor deze actie binnen twee dagen gerealiseerd via crowdfunding. Wij danken alle donateurs voor hun steun.

Op International Zero Day for FGM schrijft Femmes for Freedom ook alle Kamerleden aan. We vragen de Kamer om de vergoeding van hertsteloperaties na genitale verminking snel te realiseren. Deze actie #RedDeVagina blijft nodig, omdat de coalitiepartijen onlangs hiertegen stemde. Het argument dat er meer onderzoek nodig zou zijn, is grote onzin. In Frankrijk waar de operatie is ontwikkeld, wordt deze al sinds 2004 vergoed. Daar zijn meerdere onderzoeken met positieve resultaten verricht. Het kabinet blijft inzetten op actie tegen vrouwelijke genitale verminking in het buitenland, maar lijkt te negeren dat er vrouwen en meisjes in Nederland zijn die dagelijks moeten leven met de pijnlijke gevolgen van deze verminking.

De vagina is niet het epicentrum van eer, noch een politieke speelbal! Dat geldt voor genitale verminking en herstel, maar ook voor maagdelijkheidscontroles. Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) heeft duidelijk stelling genomen tegen deze controles en veroordelen deze als genderdiscriminatie en een schending van vrouwen- en meisjesrechten. Wij vragen de regering deze praktijken te verbieden in Nederland. #RedDeVagina staat ook voor lichamelijke integriteit en zelfbeschikking. Het is niet aan de ander te bepalen wat een vrouw met haar vagina doet of laat. Het is verontrustend om te zien dat er steeds meer aanbieders zijn van maagdenvlieshersteloperaties in Nederland. Deze operaties worden aangeboden door partijen met winstbejag. Zij concurreren met elkaar over de vagina’s van vrouwen heen. Hoewel facultatieve operaties passen binnen een vrije samenleving, mogen aan deze operaties, klinieken en reclames wel grenzen gesteld worden. Ook hiervoor doen wij een beroep op de Kamer. Vrouwen ondergaan deze operaties niet voor zichzelf, maar voor de man die perse een maagd als bruid wil. Je laat ook niet je neus corrigeren om deze vervolgens doelgericht kapot te laten slaan. Cultuur, geloof, traditie en politiek moeten buiten het broekje blijven. Femmes for Freedom blijft zich inzetten voor meisjes en vrouwen, voor vrijheid, gelijkheid en veiligheid. Dus ook voor vagina’s.

Femmes for Freedom is zeer blij met de steun van Jasper van Dijk (SP): ‘Vrouwenbesnijdenis is verwerpelijk en moet op alle mogelijke manieren bestreden worden. De aanbeveling om over te gaan tot vrouwenbesnijdenis – geuit vanuit de As Soennah moskee – is onacceptabel. Wij staan achter Femmes for Freedom. Het wordt tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan dit soort perverse uitingen. Daarnaast moeten hersteloperaties uit het basispakket worden vergoed. Wij gaan Kamervragen stellen en we roepen de regering op hier mee aan de slag te gaan! ’

Femmes for Freedom verzoekt Burgemeester Krikke tot sluiting As-Soennah Moskee Femmes for Freedom begint vandaag, op International Zero Tolerance Day…