Archiven

#JusticeforNoura

mei 29, 2018 12:48 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Femmes for Freedom demands justice in the case of Noura Hussein, a Sudanese women that defended herself against her rapist husband. Noura was forced by her father to marry her cousin. Upon hearing his decision, she fled and lived with extended family for three years. She was lured back home under false pretences and made to marry her cousin. When her now husband tried to forcibly consume his marriage, she resisted for six days. He then recruited three family members to aid him in raping Noura. When he tried to rape her again the next day, a struggle followed during which she defended herself with a knife and ultimately killed her husband. Now, Noura faces the death penalty because she defended herself against violence and rape.

The consumption of all forced marriages is rape. But spousal rape is not recognized as a criminal offense in Sudan. Under Sudanese law, men have financial responsibilities towards women. However, women are forced to obey their husbands and service them at all times, as the man has legal custody over his wife.

Self-determination is a fundamental human right. Noura Hussein has never been able to exercise that right because she is a woman and women are the property of their male guardian in Sudan, in Noura’s case her father. Femmes for Freedom urges the Dutch government to help Noura defend her rights. By pressuring the Sudanese government, the death penalty can be overturned. The Netherlands has a strong history of helping women abroad. When Meriam Ibrahim was sentenced to death in Sudan, because she converted to Christianity and married a Christian man, the then minister of Foreign Affairs, Frans Timmermans, summoned the Sudanese ambassador to discuss the case. Because of international pressure Ibrahim and her child were released and found a save haven in the United States. We ask the Netherlands to follow in American footsteps and offer asylum to Noura Hussein. We urge the Dutch government to uphold the Universal Declaration of Human Rights as well as the Convention for the Elimination of All Discrimination against Women (CEDAW) and stress the importance of both on an international level. No woman, or man, should be forced to have sex against their will, be forced to marry or to pay the ultimate price for freedom.

Femmes for Freedom demands justice in the case of Noura Hussein, a Sudanese women that defended herself against her rapist…

Justice for Noura

mei 11, 2018 3:06 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Femmes for Freedom vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de zaak van Noura Hussein, een Sudanese vrouw van 19 jaar die haar man doodde omdat hij haar verkrachtte. Noura was, na ondergedoken te hebben gezeten, onder valse voorwendselen naar huis gelokt waar ze werd gedwongen met haar neef te trouwen. Toen zij seks weigerde, verkrachtte hij haar met de hulp van drie andere mannen. De volgende ochtend probeerde hij opnieuw seks met haar te hebben. In het gevecht dat hierop volgde, stak zij hem dood. Nu is Noura ter dood veroordeeld, omdat ze zichzelf verdedigde tegen geweld en verkrachting.

De consumptie van gedwongen huwelijken, waarbij een van beide partners niet vrijwillig in het huwelijk treedt, is verkrachting. In Sudan is verkrachting binnen het huwelijk niet strafbaar. Volgens de Sudanese wetgeving hebben mannen financiele verplichtingen jegens de vrouw. Vrouwen moeten hun man ter aller tijden gehoorzamen en dienstbaar te zijn, ook op het gebied van seks, omdat zij onder het gezag van de echtgenoot vallen.

Zelfbeschikking is een fundamenteel mensenrecht. Noura Hussein heeft nooit van dat recht gebruik kunnen maken omdat ze een vrouw is, en vrouwen bezit zijn van een mannelijke voogd, i.c. haar vader. Femmes for Freedom roept de Nederlandse regering op Noura te helpen haar rechten te verdedigen. Door diplomatieke druk uit te oefenen op de Sudanese regering kan deze veroordeling ongedaan gemaakt worden. Nederland helpt vrouwen vaker voor zichzelf op te komen, zoals Meriam Ibrahim, ook ter dood veroordeeld in Sudan omdat zij zich bekeerde tot het Christendom. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, heeft de Sudanese ambassadeur op dat moment ontboden om over de zaak te spreken. Door internationale druk zijn zij en haar kind uiteindelijk vrijgelaten en hebben asiel aangeboden gekregen in de VS. Nu is het de beurt aan Nederland asiel aan te bieden Noura Hussein. Wij vragen de Nederlandse regering om de bepalingen in Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Conventie voor de Eliminatie van Alle Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW / VN-Vrouwenverdrag) internationaal opnieuw onder de aandacht te brengen en te verdedigen. Geen enkele vrouw, of man, mag gedwongen worden seks te hebben tegen haar wil, gedwongen worden te trouwen of haar vrijheid met de dood te moeten bekopen.

Femmes for Freedom vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de zaak van Noura Hussein, een Sudanese vrouw van…

Femmes For Freedom gaat wél voor Onvoorwaardelijke Liefde

mei 7, 2018 6:24 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Wij betreuren dat het Reformatorisch Dagblad heeft besloten de advertentie die in het kader van de Celebrate Love campagne werd ontwikkeld, niet te plaatsen. De uiting was een reactie op de flyer van Civitas Christiana die door deze krant verspreid werd. De makers van de flyer plaatsten een groot rood kruis door een eerdere uiting van Suit Supply, waar twee mannen op waren afgebeeld.

Kort na de lancering van de campagne van Suit Supply lanceerde Femmes For Freedom samen met maatschappelijke partners de campagne Celebrate Love, waarin allerlei vormen van liefde gevierd worden. Na de lancering van de campagne in maart merkten wij dat ook in de gereformeerde gemeenschap de behoefte bestaat om vrije partnerkeuze bespreekbaar te maken. Dat beoogden wij met deze uiting te doen. Dat de advertentie niet geplaatst wordt, wil niet zeggen dat de discussie niet alsnog plaats kan vinden. Wij gaan het gesprek graag aan via andere platformen en kanalen.

We willen Jasper Klapwijk, Ahmet Polat, John en Lionel Lapré, Sebastiaan Hendriks van CSDM en alle donateurs van harte bedanken voor hun inzet en steun. De afbeelding die we samen voor het RD maakten, is te downloaden via www.femmesforfreedom.com. Deze poster kan net als alle andere uitingen op www.celebratelove.nl verspreid worden door maatschappelijke instanties en bedrijven.Heeft u interesse in het ontwikkelen van een campagne op het gebied van vrije partnerkeuze, dan vernemen wij dat graag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Farah Marzak via farah.marzak@femmesforfreedom.com of |
06-53 10 66 64

Jasper Klapwijk reageert met het volgende persbericht:

Apeldoorn/Amsterdam · De advertentie van twee mannen in een liefhebbende pose die Jasper Klapwijk met Femmes for Freedom heeft aangeboden aan het Reformatorisch Dagblad wordt niet geplaatst. Dit laat Erdee Media vandaag in een reactie weten. De advertentie was een reactie op een flyer van Civitas Christiana, waarop een rood kruis door twee mannen te zien was.

Het Reformatorisch Dagblad vindt dat de uiting van twee mannen die elkaar verliefd aankijken met de tekst ‘Onvoorwaardelijke liefde’, niet past binnen het advertentiebeleid van de krant. Wel zal de redactie van het RD naar aanleiding van deze advertentie op de opiniepagina een briefwisseling plaatsen over homoseksualiteit in de gereformeerde gezindte.

Klapwijk laat weten teleurgesteld te zijn over de afwijzing van de advertentie: “Ik vind het jammer dat we, ondanks goede gesprekken met het RD en maximale inspanningen aan onze kant om niet aanstootgevend te zijn, geen ruimte krijgen voor een advertentie die vrije partnerkeuze en vrijheid van meningsuiting bepleit. Ik had graag een geluid in het RD gezien naast de oproep van Civitas Christiana, vooral om een signaal te geven aan mensen die opgesloten zitten in een huwelijk of zich niet durven te uiten over hun seksuele voorkeur.”

Cees Hovius, manager commerciële zaken van het RD: “De advertentie heeft het over onvoorwaardelijke liefde en suggereert daarmee dat er ook intieme liefdesrelaties moeten kunnen bestaan tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat is ook wat de foto uitstraalt. De criteria van ons advertentiebeleid zijn gebaseerd op de Bijbel. Naar onze overtuiging biedt de Bijbel alleen ruimte aan deze liefdesrelaties binnen een huwelijk tussen man en vrouw. Daarom moeten we de advertentie afwijzen.”

De actie krijgt wel een vervolg op de opiniepagina van het RD. John Lapré, die als model poseerde voor de advertentie van Klapwijk en Femmes for Freedom, zal een brief schrijven waar de hoofdredactie op zal reageren. Daarnaast zal Elze Reinders, voorheen actief in verscheurd.nl een opinieartikel schrijven. Klapwijk: “Ik ben blij met wat we krijgen, al had ik ook gehoopt op advertentieruimte. Maar het gaat me niet primair om een advertentie. Ik hoop en verwacht dat het gesprek op de opiniepagina leidt tot meer vrijheid voor mensen die nu in de knel zitten binnen de reformatorische wereld.”

Wij betreuren dat het Reformatorisch Dagblad heeft besloten de advertentie die in het kader van de Celebrate Love campagne werd…