Archiven

Reactie Onderzoeksrapport ‘Perspectief’ over Blijf Groep locatie IJmond

12 december 2015

Reactie Femmes for Freedom op Onderzoeksrapport ‘Perspectief’, Rapport Onderzoek Blijf Groep locatie IJmond door Mw. Joanna Haanstra Over het 111…