Archiven

Shirin Musa wint de Aletta van Nu Prijs

januari 23, 2013 11:00 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Shirin Musa, voorzitter van Femmes for Freedom, heeft de Aletta van Nu Prijs gewonnen. De prijs werd uitgereikt door Aletta E-Quality ( vanaf 28 januari 2013 Atria ), het instituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Shirin werd voor de prijs voorgedragen door Machteld Zee (Juridische Faculteit Leiden) en Mieke van der Burg (Vereniging Vrouw en Recht).

De jury, onder leiding van Renée Römkens, roemden Musa’s persoonlijkheid, charisma en visie. Bovendien weet de voorzitter van Femmes for Freedom met haar vasthoudendheid concrete resultaten te boeken, bijvoorbeeld door wetgeving te veranderen. Shirin Musa is een voorbeeld voor alle vrouwen, stelde de jury .

Shirin Musa droeg haar prijs op aan het team van Femmes for Freedom. Het geldbedrag dat aan de prijs verbonden was komt dan ook volledig ten goede aan de stichting. Musa vroeg Minister Jet Bussemaker op grond van artikel 16 CEDAW samen met haar op te trekken tegen huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap op de 57e Internationale Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties in New York. Minister Bussemaker heeft hierop “ja” gezegd!

Dit jaar werd de Aletta van Nu Prijs voor de tweede keer uitgereikt. Naast Musa, waren ook Josje Feller  (Vrouw en Passie) en Moenira Shirwa (Respect2Love) genomineerd. De jury van de Aletta van Nu Prijs bestond dit jaar uit Renée Römkens (directeur van Aletta E-Quality), Margriet van der Linden (hoofdredacteur van Opzij), Marjan Sax (oprichter van stichting Mama Cash), Samira Bouchibti (voorzitter Business and Professional Women), Ans Tros (directeur SchoolvoorCoaching) en de Aletta’s van Nu 2010.

Shirin Musa, voorzitter van Femmes for Freedom, heeft de Aletta van Nu Prijs gewonnen. De prijs werd uitgereikt door Aletta…

Oprichtster Shirin Musa genomineerd voor de Aletta van Nu Prijs

januari 15, 2013 3:34 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Shirin Musa, oprichtster van Femmes for Freedom, is genomineerd voor de Aletta van Nu Prijs. De prijs is een initiatief van Aletta E-Quality, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Musa werd voorgedragen voor de prijs door Machteld Zee (Juridische Faculteit Leiden) en Mieke van der Burg (Vereniging voor Vrouw en Recht). 

Dit jaar reikt Aletta E-Quality de Aletta van Nu Prijs voor de tweede keer uit. Met deze prijs wil het instituut rolmodellen genereren voor jonge vrouwen. Bovendien wil zij deze vrouwen bekrachtigen in wie en wat zij zijn en wat ze doen. Een Aletta van Nu is een vrouw die iets uitzonderlijks heeft gedaan, waarbij zij bestaande structuren heeft moeten doorbreken en weerstand heeft moeten weerstaan. In 2010 werden Laamia Elyounoussi en Yesim Candan uitgeroepen tot Aletta van Nu.

De jury van de Aletta van Nu Prijs bestond dit jaar uit Renée Römkens (directeur van Aletta E-Quality), Margriet van der Linden (hoofdredacteur van Opzij), Marjan Sax (oprichter van stichting Mama Cash), Samira Bouchibti (voorzitter Business and Professional Women), Ans Tros (directeur SchoolvoorCoaching) en de Aletta’s van Nu 2010. De Aletta van Nu is door de jury beoordeeld op de volgende criteria: visie emancipatie, doorzettingsvermogen, persoonlijkheid, inspiratie en resultaat.

Shirin Musa, oprichtster van Femmes for Freedom, is genomineerd voor de Aletta van Nu Prijs. De prijs is een initiatief…

Femmes for Freedom bestaat één jaar!

januari 13, 2013 8:43 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Toen het bestuur in december 2011  Femmes for Freedom in het leven riep wisten ze dat er een hoop werk aan de winkel was. Aan de slag dan maar! En wat is er veel gebeurd dit jaar; een symposium over huwelijkse gevangenschap, Femmes for Freedom mocht aanschuiven bij het rondetafelgesprek over huwelijksdwang, polygamie en vrouwenbesnijdenis, de stichting richtte een website en meldpunt in waar gevangen vrouwen terecht kunnen en gevangen vrouw Sarah werd met behulp van Femmes for Freedom vanuit Somalië naar Nederland gehaald.

Als kers op de taart nam de Tweede Kamer op 10 oktober een wetswijziging aan waarmee de definitie van huwelijksdwang wordt uitgebreid naar huwelijkse gevangenschap. Bovendien wordt er hard gewerkt aan een Taskforce waardoor uitgehuwelijkte en gevangen vrouwen zowel in Nederland als in het buitenland worden geholpen. Maar Femmes for Freedom wil nog veel meer vrouwen helpen zich te bevrijden uit huwelijkse gevangenschap. Shirin Musa heeft daarom hulp gekregen van een multidisciplinair bestuur; Marjon Staal, Shafak Firdausi, Jeroen de Goeij en Claudia Verhoeven. De eerste stappen richting internationale agendering zijn gezet en het oprichten van het FFF loket, waardoor we nog meer vrouwen kunnen helpen, komt steeds dichterbij.

Toen het bestuur in december 2011  Femmes for Freedom in het leven riep wisten ze dat er een hoop werk aan…