Organisatie

Bureau

Shirin Musa

 Shirin Musa – Directeur

Shirin staat aan het begin van Femmes for Freedom. Zij heeft Femmes for Freedom opgericht en is na haar voorzitterschap directeur van de stichting geworden. Naast haar werk voor Femmes for Freedom is zij jurist in opleiding.

“Ik heb Femmes for Freedom opgericht omdat ikzelf een gevangen vrouw ben geweest. Ik geloof in gelijkheid en vrijheid. Het idee van ongelijkheid, onvrij zijn en onrecht raakt mij diep. Ik geloof in de rede, de fundamentele mensenrechten en de unieke mens. Op deze fundamenten, mijn eigen verleden, de drang om vrij en gelukkig te zijn, het geloof in de liefde en een betere wereld is Femmes for Freedom gebaseerd. Ik wil dat iedereen de gevangen vrouw herkent en helpt om een vrije en blije vrouw te worden.”

E-mail: shirin.musa@femmesforfreedom.com

 

 

Claudia VerhoevenClaudia Verhoeven – Projectmedewerker communicatie & fondsenwerving

Claudia Verhoeven is in februari parttime in dienst getreden bij Femmes for Freedom en zal zich vooral richten op communicatie en fondsenwerving. Concreet betekent dat, dat Claudia zich bezig zal houden met sociale media, persberichten, nieuwsbrieven, flyers, de website en andere communicatie-uitingen, subsidieaanvragen en fondsenwerving. Naast haar werk bij Femmes for Freedom is Claudia werkzaam als educatief begeleider bij ProDemos, waar scholieren op een educatieve manier kennismaken met politiek en rechtsstaat.

“Toen ik in aanraking kwam met Femmes for Freedom was ik meteen geraakt door het enthousiasme van Shirin, het bestuur en alle vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting. Ik werk in de toekomst graag aan het creëren van meer aandacht voor het probleem huwelijkse gevangenschap, zodat Femmes for Freedom nog meer vrouwen kan helpen. Dit zowel door de inzet van de media als door het opzetten van educatieve projecten om jonge meiden op de hoogte te brengen van deze problematiek.”

E-mail: claudia.verhoeven@femmesforfreedom.com

Bestuur


Rahina Ramzan – Voorzitter

Meer informatie volgt

 

Paul van Achterberg – Penningmeester

Meer informatie volgt

 


JeroenJeroen de Goeij – Algemeen Bestuurslid

Jeroen de Goeij is algemeen bestuurslid bij Femmes for Freedom en al vanaf het prille begin betrokken bij het bestaan van Femmes for Freedom. Hij is opgeleid in het vakgebied human resource management (HRM) en heeft als consultant HRM, interim professional en manager de afgelopen jaren gewerkt in diverse sectoren zoals de gezondheidszorg (cure & care), zakelijke dienstverlening, onderwijs en de sociale- en welzijnssector. Sinds 2012 is hij werkzaam als operationeel manager voor een groot topklinisch/ topreferent ziekenhuis in Rotterdam. Als management professional combineert hij gevoel voor humor met enthousiasme en betrokkenheid, en heeft hij het vermogen om leiding te geven aan anderen maar ook leiding te delen. Het combineren van verrassende inzichten, multidisciplinaire invalshoeken, delen van kennis en het zoeken van verbinding is waar hij energie van krijgt.

Over zijn betrokkenheid bij Femmes For Freedom: “Persoonlijke verhalen van onrechtvaardigheid en onderdrukking van verborgen vrouwen motiveren mij om een bijdrage te leveren aan de missie Femmes for Freedom. Verder ben ik een uitgesproken voorstander van diversiteit en gek op vergaderen in teamverband”. Zijn opgedane kennis en ervaring wil hij dan ook graag inzetten voor mensenrechten in het algemeen en vrouwenrechten in het bijzonder.

Comité van aanbeveling

Mr. Margreet de Boer, lid Eerste Kamer Groen Links

Prof. Mr. Cees Flinterman, hoogleraar mensenrechten en lid van de VN-Mensenrechtencomité

Margalith Kleijwegt, journaliste en auteur “Sofia”

Maarten de Vries, consultant en oud-directeur Wilde Ganzen

 

Raad van Advies

De comité van aanbeveling adviseert Femmes for Freedom gevraagd en ongevraagd. Op korte termijn wordt de Raad van Advies officieel door andere personen gevormd.

Stages

Femmes for Freedom is een erkend leerbedrijf voor de opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener.

De stichting begeleidt graag stagiaires bij hun opleiding en ontwikkeling. Stage lopen bij Femmes for Freedom? Stuur dan een e-mail naar shirin.musa@femmesforfreedom.com

 

Volunteers for Freedom

Femmes for Freedom is erg blij met de actieve groep vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de organisatie. Hier stellen we een aantal van deze vrijwilligers aan uw voor.

 

 

MupMaessenMup Maessen

Mup is sinds het begin van 2015 een vaste vrijwilliger van Femmes for Freedom. Ze houdt zich als vrijwilliger vooral bezig met juridische ondersteuning van vrouwen die zich bij Femmes for Freedom melden. Momenteel helpt zij  vrouwen die een aanvraag willen doen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

” Tijdens mijn rechtenstudie aan de Universiteit Maastricht raakte ik in de ban van het Vreemdelingenrecht. Tijdens mijn studie ben ik begonnen als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. Daarna ben ik gaan werken als jurist bij het Bureau voor Rechtshulp in Zeeland, op een van de eerste AZC’s (te Goes). Daarna heb ik op verschillende onderzoekscentra (OC’s) gewerkt en op diverse kantoren van de Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA). Tijdens mijn werkzaamheden als rechtshulpverlener aan vreemdelingen en vluchtelingen heb ik de bijzondere positie van vrouwen en minderjarigen ervaren. Ik heb gezien hoe zij, merendeels vanuit een grote achterstandspositie en met veel hindernissen, proberen een vrij en rechtvaardig leven zonder vrees op te bouwen. De wetenschap dat er in een vrij en democratisch land als Nederland verborgen levens bestaan is voor mij onverteerbaar. Ik zet mij graag in voor degene die onwetend is over de juridische mogelijkheden die bestaan en die vaak door traditie en cultuur geketend is. Door mijn vrijwilligerswerk bij Femmes for Freedom kan ik mijn kennis en kunde weer inzetten voor hen die geen of onvoldoende steun ervaren en verbetering van hun positie behoeven.”

E-mail: mup.maessen@femmesforfreedom.com

 

Nusret Musa

Informatie volgt.

Financiering

Femmes for Freedom komt op voor huwelijkse vrijheid en vrouwenrechten. We maken ons hard voor vrouwen die gedwongen worden om te trouwen en getrouwd te blijven. Onze kracht is de combinatie van expertise, een constructieve lobby en scherpe actie waar nodig. En met succes.

Femmes for Freedom wordt onder meer gesteund door:

Adessium_2012_wit-e1339766649875

Coproductielogo, kleur (NL)_96dpi_302x253px_E

HORIZONTAL_DenHaagI.jpg

 

 

 

 

mama-cash