Thema’s

Gedwongen achterlating

Gedwongen achterlating van vrouwen en kinderen door de echtgenoot en vader in het land van herkomst, is een reëel probleem. Het komt voor bij problemen in het huwelijk, of als er angst is voor de Nederlandse cultuur en opvoeding. Gedwongen achterlating van vrouwen en kinderen komt vaak voor tijdens de zomervakantie. Vrouwen en kinderen die zonder reisdocumenten worden achtergelaten in het land … Ga naar deze pagina

Eerwraak

Eer is een ingewikkeld begrip. Het kan betrekking hebben op trots of status, maar het kan ook slaan op seksuele eer of familie-eer. Vooral in culturen rondom de Middellandse Zee, het Midden Oosten, Zuid- en Centraal Azië speelt familie-eer een belangrijke rol. Maar ook in de orthodox-christelijke, Hindoestaanse Roma cultuur spreekt men over aantasting van eer van de familie. Eer gerelateerd … Ga naar deze pagina

Genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking, ook wel eens vrouwenbesnijdenis genoemd, is de handeling waarbij de vrouwelijke geslachtsorganen worden verminkt. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Nederland kwam in de jaren negentig in aanraking met vrouwenbesnijdenis met de komst van vluchtelingen uit Afrika. Hoewel de besnijdenissen in Nederland verboden zijn, worden jaarlijks nog ongeveer vijftig meisjes in Nederland besneden. Bovendien ondervinden duizenden Nederlandse vrouwen, vooral van Afrikaanse afkomst, diverse problemen doordat ze besneden zijn…Ga naar deze pagina

Huwelijkse gevangenschap

Huwelijkse gevangenschap betekent dat vrouwen tegen hun wil gedwongen worden om getrouwd te blijven in een religieus huwelijk. Deze vrouwen worden gevangen vrouwen genoemd. In de situatie van huwelijkse gevangenschap zijn vrouwen (meestal) wel gescheiden uit een burgerlijk huwelijk naar het recht van het land van verblijf, terwijl zij niet kunnen scheiden uit het religieuze huwelijk of burgerlijk … Ga naar deze pagina

Huwelijksdwang

Huwelijksdwang is het dwingen van partners tot een religieus of wettelijk huwelijk tegen de zin van één of beide huwelijkskandidaten. Vaak worden de huwelijkskandidaten gedwongen door hun ouders of verwante familie. Dit gebeurt meestal op een manipulatieve, dwingende manier en kan gepaard gaan met geweld. Huwelijksdwang is een vorm van eer gerelateerd geweld en is in strijd met … Ga naar deze pagina

Polygamie

Polygamie is het aangaan van een huwelijk met twee of meerdere partners. Dit kan een religieus huwelijk zijn en of een huwelijk dat naar statelijk recht van een land is gesloten waar polygamie is toegestaan. Polygamie is niet toegestaan in Nederland, toch zijn er veel gevallen en verschillende varianten van polygamie bekend in ons land. In 2009 telde de gemeentelijke basisadministratie 1374 polygame huwelijken. Er bestaand geen precieze cijfers van onwettige polygame huwelijken (mannen en vrouwen die alleen volgens het geloof getrouwd zijn). Slachtoffers van polygamie durven er niet openlijk over te spreken. Toch zijn er voldoende verhalen van vrouwen waaruit blijkt dat polygamie voorkomt…Ga naar deze pagina

Verborgen vrouwen

De mate waarin een verborgen vrouw niet in staat wordt gesteld om te participeren in de maatschappij, is verschillend, maar bij elk van deze vrouwen speelt een vorm van isolatie. Vaak ook heeft zij last van een verbod van haar man of schoonfamilie om haar eigen dingen te doen en soms mag zij zelfs niet alleen de deur uitkomen. Er zijn zelfs vrouwen die letterlijk worden opgesloten…Ga naar deze pagina

Vrouwenrechten

Ondanks de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het VN- Vrouwenverdrag worden vrouwen nog steeds gediscrimineerd. Femmes for Freedom vraagt aandacht voor de rechten van de vrouw. Femmes for Freedom staat voor gelijke rechten voor mannen én vrouwen en volledige zelfbeschikking van lichaam en geest. Femmes for Freedom is tegen de schending van de mensenrechten van … Ga naar deze pagina

Vrouwenopvang

Femmes for Freedom zet zich in voor vrouwen die te maken hebben met geweld door hun partner of familie, zoals huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, polygamie, het “verborgen houden van vrouwen”, eergerelateerd en huiselijk geweld. Femmes for Freedom probeert deze onderwerpen op de agenda van de politiek en de overheid te krijgen, maar trekt zich ook het lot van de individuele slachtoffers aan en helpt hen te zoeken naar oplossingen. Daarom heeft Femmes for Freedom regelmatig slachtoffers doorverwezen naar de vrouwenopvang. Femmes for Freedom zet zich sinds 2015 in voor betere vrouwenopvang in Nederland…Ga naar deze pagina